İstem mühendisliği nedir?

İstem mühendisliği, istenen çıktıları üretmek için üretici yapay zeka çözümlerine rehberlik ettiğiniz süreçtir. Üretici yapay zeka, insanları taklit etmeye çalışsa da yüksek kaliteli ve alakalı çıktı oluşturmak için ayrıntılı talimatlar gerektirir. İstem mühendisliğinde, yapay zekayı kullanıcılarınızla daha anlamlı bir şekilde etkileşime girmesi için yönlendiren en uygun biçimleri, cümleleri, sözcükleri ve simgeleri seçersiniz. İstem mühendisleri, giriş metinlerinden oluşan bir koleksiyon oluşturmak için yaratıcılık ve deneme yanılma yönteminden faydalanır. Böylece bir uygulamanın üretici yapay zekası beklendiği gibi çalışır.

İstem nedir?

İstem, üretici yapay zekanın belirli bir görevi yerine getirmesini isteyen bir doğal dil metnidir. Üretici yapay zeka; hikayeler, konuşmalar, videolar, resimler ve müzik gibi yeni içerikler oluşturan bir yapay zeka çözümüdür. Çok büyük miktarda veri üzerinde önceden eğitilmiş derin sinir ağlarını kullanan çok büyük makine öğrenimi (ML) modelleri tarafından desteklenmektedir.

Büyük dil modelleri (LLM'ler) çok esnektir ve çeşitli görevleri yerine getirebilir. Örneğin belgeleri özetleyebilir, cümleleri tamamlayabilir, soruları cevaplayabilir ve dilleri çevirebilirler. Belirli kullanıcı girdisi için modeller, geçmiş eğitimden belirledikleri en iyi çıktıyı tahmin ederek çalışır.

Ancak, çok açık uçlu oldukları için, kullanıcılarınız sayısız giriş verisi kombinasyonları aracılığıyla üretici yapay zeka çözümleriyle etkileşime girebilir. Yapay zeka dil modelleri çok güçlüdür ve içerik oluşturmaya başlamak için fazla bir şey gerektirmez. Sistemin ayrıntılı bir yanıt oluşturması için tek bir kelime bile yeterlidir.

Bununla birlikte, her girdi türü yararlı çıktı üretmez. Üretici yapay zeka sistemleri, doğru ve alakalı yanıtlar üretmek için bağlam ve ayrıntılı bilgi gerektirir. İstemleri sistematik olarak tasarladığınızda, daha anlamlı ve kullanışlı oluşturulan içerikler elde edersiniz. İstem mühendisliğinde, yapay zeka sisteminden istenen sonuçları elde edene kadar istemleri sürekli olarak hassaslaştırırsınız.

Üretici yapay zekâ hakkında bilgi edinin »

İstem mühendisliği neden önemlidir?

Üretici yapay zekanın kullanıma sunulmasından bu yana istem mühendisliği işleri önemli ölçüde arttı. İstem mühendisleri, son kullanıcılarınız ile büyük dil modeli arasındaki boşluğu doldururlar. Kullanıcılarınızın dil modellerinden en iyi sonucu almak için özelleştirebileceği ve tamamlayabileceği komut dosyalarını ve şablonları tanımlarlar. Bu mühendisler, uygulama geliştiricilerin farklı senaryolarda yeniden kullanabilecekleri bir istem kitaplığı oluşturmak için farklı girdi türlerini denerler.

İstem mühendisliği, yapay zeka uygulamalarını daha verimli ve etkili hale getirir. Uygulama geliştiricileri, açık uçlu kullanıcı girdisini yapay zeka modeline geçirmeden önce genellikle bir istem içine yerleştirirler.

Örneğin, yapay zeka sohbet robotlarını düşünün. Bir kullanıcı, "Gömlek alınacak yerler" gibi eksik bir problem ifadesi girebilir. Dahili olarak, uygulamanın kodu şöyle yazan bir tasarlanmış istem kullanır: "Bir giyim şirketinde satış asistanısınız. ABD, Alabama'da yer alan bir kullanıcı size nereden bir gömlek satın alabileceğini soruyor. Mevcut durumda gömlek stoku bulunan en yakın üç mağaza konumuyla yanıt verin." Sohbet robotu, ardından daha alakalı ve doğru bilgiler üretir.

Bir sonraki aşamada, istem mühendisliğinin bazı avantajlarını ele alıyoruz.

Daha fazla geliştirici denetimi

İstem mühendisliği, geliştiricilere kullanıcıların yapay zeka ile etkileşimleri üzerinde daha fazla denetim sağlar. Etkili istemler niyet sağlar ve büyük dil modellerine bağlam oluşturur. Yapay zekanın çıktıyı iyileştirmesine ve gereken biçimlendirmeyle kısaca sunmasına yardımcı olurlar.

Ayrıca, kullanıcılarınızın yapay zekayı kötüye kullanmasını veya yapay zekanın bilmediği ya da doğru bir şekilde işleyemediği bir şey talep etmesini önlerler. Örneğin, kullanıcılarınızın bir işletme yapay zeka uygulamasında uygunsuz içerik oluşturmasını sınırlamak isteyebilirsiniz.

Geliştirilmiş kullanıcı deneyimi

Kullanıcılar deneme yanılma durumundan kaçınır ve yine de yapay zeka araçlarından tutarlı, doğru ve alakalı yanıtlar alır. İstem mühendisliği, kullanıcıların ilk istemde ilgili sonuçları elde etmesini kolaylaştırır. Büyük dil modellerinin eğitim verilerinde mevcut olan insan önyargısından kaynaklanan sapmayı azaltmaya yardımcı olur.

Ayrıca, kullanıcı-yapay zeka etkileşimini geliştirir ve böylece yapay zeka, minimum girdiyle bile kullanıcının niyetini anlar. Örneğin, yasal bir belgeyi ve bir haber makalesini özetleme istekleri, stil ve ton için ayarlanmış farklı sonuçlar getirir. Her iki kullanıcı da uygulamaya "Bu belgeyi özetle" dese de bu geçerlidir.

Artan esneklik

Daha yüksek soyutlama seviyeleri, yapay zeka modellerini iyileştirir ve kuruluşların uygun ölçekte daha esnek araçlar oluşturmasına olanak tanır. Bir istem mühendisi, mantıksal bağlantıları ve geniş kalıpları vurgulayan etki alanı nötr talimatlarla istemler oluşturabilir. Kuruluşlar, yapay zeka yatırımlarını genişletmek için kuruluş genelindeki istemleri hızla yeniden kullanabilir.

Örneğin, süreç optimizasyonu için fırsatlar bulmak üzere istem mühendisi, bağlama özgü veriler yerine geniş sinyaller kullanarak verimsizlikleri bulacak şekilde yapay zeka modelini eğiten farklı istemler oluşturabilir. İstemler daha sonra çeşitli süreçler ve iş birimleri için kullanılabilir.

Bazı istem mühendisliği kullanım örnekleri nelerdir?

İstem mühendisliği teknikleri, öğrenme dili modeline ilişkin kullanıcı deneyimini geliştirmek için gelişmiş yapay zeka sistemlerinde kullanılır. Aşağıda birkaç örnek verilmiştir.

Konu uzmanlığı

İstem mühendisliği, yapay zekanın konu uzmanlığıyla yanıt vermesini gerektiren uygulamalarda önemli bir rol oynar. Alanında deneyime sahip bir istem mühendisi, yapay zekaya doğru kaynaklara başvurması ve sorulan soruya göre cevabı uygun şekilde çerçeveleme konusunda rehberlik edebilir.

Örneğin tıp alanında, bir doktor karmaşık bir vaka için ayırıcı tanılar oluşturmak üzere istemle tasarlanmış bir dil modeli kullanabilir. Tıp uzmanının sadece semptomları ve hasta ayrıntılarını girmesi gerekir. Uygulama, öncelikle girilen semptomlarla ilişkili olası hastalıkları listelemesi için yapay zekaya rehberlik etmek üzere tasarlanmış istemleri kullanır. Ardından, ek hasta bilgilerine dayanarak listeyi daraltır.

Eleştirel düşünme

Eleştirel düşünme uygulamaları, dil modelinin karmaşık problemleri çözmesini gerektirir. Bunu yapmak için model, bilgiyi farklı açılardan analiz eder, güvenilirliğini değerlendirir ve gerekçeli kararlar verir. İstem mühendisliği, bir modelin veri analizi yeteneklerini geliştirir.

Örneğin, karar verme senaryolarında, bir modelden olası tüm seçenekleri listelemesini, her seçeneği değerlendirmesini ve en iyi çözümü önermesini isteyebilirsiniz.

Yaratıcılık

Yaratıcılık; yeni fikirler, kavramlar veya çözümler üretmeyi içerir. İstem mühendisliği, bir modelin yaratıcı yeteneklerini çeşitli senaryolarda geliştirmek için kullanılabilir.

Örneğin senaryo yazarken bir yazar, bir hikaye için fikir üretmeye yardımcı olması amacıyla istemle tasarlanmış bir model kullanabilir. Yazar, modelden olası karakterleri, sahneleri ve olay örgüsü noktalarını listelemesini isteyebilir ve ardından bu öğelerle bir hikaye geliştirebilir. Alternatif olarak bir grafik tasarımcı, modelden belirli bir duyguyu uyandıran renk paletlerinin bir listesini oluşturmasını ve ardından bu paleti kullanarak bir tasarım oluşturmasını isteyebilir. 

İstem mühendisliği teknikleri nelerdir?

İstem mühendisliği dinamik ve gelişen bir alandır. İstemlere ince ayar yapmak ve üretici yapay zeka araçlarından istenen yanıtı elde etmek için hem dilsel beceriler hem de yaratıcı ifade gerektirir.

İstem mühendislerinin, yapay zeka modellerinin doğal dil işleme (NLP) görevlerini geliştirmek için kullandıkları tekniklerin bazı örnekleri aşağıda verilmiştir.

Düşünce zinciri yönlendirmesi

Düşünce zinciri yönlendirmesi, karmaşık bir soruyu bir düşünce trenini taklit eden daha küçük, mantıksal parçalara bölen bir tekniktir. Bu, modelin soruyu doğrudan yanıtlamak yerine bir dizi ara adımda sorunları çözmesine yardımcı olur. Bu, akıl yürütme yeteneğini artırır.

Karmaşık görevler için birden çok düşünce zinciri sunuşu gerçekleştirebilir ve en sık ulaşılan sonucu seçebilirsiniz. Sunuşlar arasında önemli ölçüde fark varsa düşünce zincirini düzeltmek için bir kişiye danışılabilir.

Örneğin, soru "Fransa'nın başkenti nedir?" ise model "Paris", "Fransa'nın başkenti Paris'tir" ve "Paris, Fransa'nın başkentidir" gibi yanıtlara yol açan birkaç sunuş yapabilir. Tüm sunuşlar aynı sonuca yol açtığından, nihai cevap olarak "Paris" seçilecektir.

Düşünce ağacı yönlendirmesi

Düşünce ağacı tekniği, düşünce zinciri yönlendirmesini genelleştirir. Modelden bir veya daha fazla olası sonraki adımı oluşturmasını ister. Ardından, bir ağaç arama yöntemi kullanarak modeli her bir olası sonraki adımda çalıştırır.

Örneğin, soru "İklim değişikliğinin etkileri nelerdir?" ise model ilk önce "Çevresel etkileri listele" ve "Sosyal etkileri listele" gibi olası sonraki adımları oluşturabilir. Ardından, sonraki adımlarda bunların her birini detaylandıracaktır.

Maiotik yönlendirme

Maiotik yönlendirme, düşünce ağacı yönlendirmeye benzer. Modelden bir soruya açıklama ile cevap vermesi istenir. Modelden daha sonra açıklamanın bazı kısımlarını açıklaması istenir. Tutarsız açıklama ağaçları budanır veya atılır. Bu, karmaşık sağduyu muhakemesi üzerindeki performansı artırır.

Örneğin, soru "Gökyüzü neden mavi?" ise model ilk olarak şöyle cevap verebilir: "Gökyüzü insan gözüne mavi görünür çünkü mavi ışığın kısa dalgaları, Dünya atmosferindeki gazlar ve parçacıklar tarafından her yöne dağılır." Daha sonra, mavi ışığın neden diğer renklerden daha fazla dağıldığı ve Dünya atmosferinin nelerden oluştuğu gibi bazı açıklama kısımlarını genişletebilir.

Karmaşıklığa dayalı yönlendirme

Bu istem mühendisliği tekniği, birkaç düşünce zinciri sunuşunun gerçekleştirilmesini içerir. En uzun düşünce zincirlerine sahip sunuşları ve ardından en sık ulaşılan sonucu seçer.

Örneğin, soru karmaşık bir matematik problemiyse model her biri birden çok hesaplama adımını içeren birkaç sunuş gerçekleştirir. Teknik, en uzun düşünce zincirine sahip sunuşları dikkate alacaktır. Bu örnek en fazla hesaplama adımını içerecektir. Diğer sunuşlarla ortak bir sonuca ulaşan sunuşlar nihai yanıt olarak seçilecektir.

Oluşturulan bilgi yönlendirme

Bu teknik, modeli önce istemi tamamlamak için gereken ilgili unsurları oluşturmaya yönlendirmeyi içerir. Ardından istemi tamamlama adımına geçer. Model ilgili unsurlara göre koşullandırıldığı için bu genellikle daha yüksek tamamlama kalitesi ile sonuçlanır.

Örneğin, bir kullanıcının modelden ormanların yok olmasının etkileri hakkında bir makale yazmasını istediğini hayal edin. Model ilk olarak "ormanların yok olması iklim değişikliğine katkıda bulunur" ve "ormanların yok olması biyolojik çeşitlilik kaybına yol açar" gibi unsurlar oluşturabilir. Ardından makaledeki noktaları açıklayacaktır.

En azdan en çoğa yönlendirme

Bu istem mühendisliği tekniğinde, modelden önce bir problemin alt problemlerini listelemesi ve ardından bunları sırayla çözmesi istenir. Bu yaklaşım, daha sonraki alt problemlerin önceki alt problemlere verilen cevaplar yardımıyla çözülebilmesini sağlar.

Örneğin, bir kullanıcının modele "2x + 3 = 11 denkleminde x'i bul" gibi bir matematik problemi sorduğunu hayal edin. Model ilk olarak alt problemleri "Her iki taraftan da 3 çıkar" ve "2'ye böl" şeklinde listeler. Daha sonra nihai cevabı almak için bunları sırayla çözer.

Kendi kendini iyileştiren yönlendirme

Bu teknikte model, problemi çözmeye, çözümünü eleştirmeye ve ardından problemi, çözümü ve eleştiriyi dikkate alarak problemi yeniden çözmeye yönlendirilir. Problem çözme süreci, durmak için önceden belirlenmiş bir nedene ulaşana kadar tekrar eder. Örneğin, belirteç veya zaman tükenebilir ya da model çıktı olarak bir durdurma belirteci verebilir.

Örneğin, bir kullanıcının modelden "Edebiyat üzerine kısa bir makale yaz" isteğinde bulunduğunu varsayalım. Model bir makale taslağı hazırlayabilir, belirli örneklerin eksikliği nedeniyle taslağı eleştirebilir ve makaleyi söz konusu eksik örnekleri dahil edecek şekilde yeniden yazabilir. Bu süreç, makale tatmin edici bulunana veya bir durdurma kriteri karşılanana kadar tekrarlanacaktır.

Yönsel uyarıcı yönlendirmesi

Bu istem mühendisliği tekniği, dil modelini istenen çıktıya doğru yönlendirmek üzere istenen anahtar kelimeler gibi bir ipucu veya işaret içerir.

Örneğin, aşk hakkında bir şiir yazılması istemi varsa istem mühendisi "kalp", "tutku" ve "ebedi" kelimelerini içeren istemler oluşturabilir. Modelden "Aşk hakkında olan ve 'kalp', 'tutku' ve 'ebedi' kelimelerini içeren bir şiir yazması" istenebilir. Bu, modeli bu anahtar kelimelerle bir şiir oluşturmaya yönlendirecektir.

Bazı istem mühendisliği en iyi uygulamaları nelerdir?

İyi istem mühendisliği, talimatları bağlam, kapsam ve beklenen yanıtla iletmenizi gerektirir. Sonraki bölümde, bazı en iyi uygulamaları paylaşıyoruz.

Belirsiz istemler

Yapay zeka tarafından yanlış yorumlanmayı önlemek için isteminizde talep edilen yanıtı açıkça tanımlayın. Örneğin, yeni bir özet istiyorsanız ayrıntılı bir analiz değil, bir özet aradığınızı açıkça belirtin. Bu, yapay zekanın yalnızca isteğinize odaklanmasına ve hedefinize uygun bir yanıt vermesine yardımcı olur.

İstem içinde yeterli bağlam

İstem içinde yeterli bağlam sağlayın ve istem girdinizde belirli bir biçimle sınırlı kalacak şekilde çıktı gereksinimlerini dahil edin. Örneğin, 1990'ların en popüler filmlerinin bir listesini bir tabloda istediğinizi varsayalım. Kesin sonucu elde etmek için kaç filmin listelenmesini istediğinizi açıkça belirtmeli ve tablo biçimlendirmesi talep etmelisiniz.

Hedeflenen bilgi ile istenen çıktı arasındaki denge

Belirsiz, ilgisiz veya beklenmedik yanıtlardan kaçınmak için isteminizde basitliği ve karmaşıklığı dengeleyin. Çok basit bir istem bağlamdan yoksun olabilirken, çok karmaşık bir istem yapay zekanın kafasını karıştırabilir. Bu, özellikle yapay zekanın daha az aşina olabileceği karmaşık konular veya etki alanına özgü dil için önemlidir. Bunun yerine, sorunuzu daha anlaşılır hale getirmek için basit bir dil kullanın ve istem boyutunu küçültün.

İstemi deneyin ve hassaslaştırın

İstem mühendisliği yinelemeli bir süreçtir. Farklı fikirleri denemek ve sonuçları görmek için yapay zeka istemlerini test etmek çok önemlidir. Doğruluk ve alaka düzeyi için optimize etmek üzere birden fazla denemeye ihtiyacınız olabilir. Sürekli test ve yineleme, istem boyutunu azaltır ve modelin daha iyi çıktı üretmesine yardımcı olur. Yapay zekanın bilgiyi nasıl verdiğine dair sabit kurallar yoktur. Bu nedenle esneklik ve uyarlanabilirlik esastır.

AWS, üretici yapay zeka gereksinimlerinizi nasıl destekleyebilir?

Amazon Web Services (AWS), üretici yapay zeka oluşturmak ve kullanmak için gereken araç seti genişliğine ve derinliğine sahiptir. Örneğin şu hizmetleri kullanabilirsiniz:

  • Yorumlarınıza ve mevcut kodunuza göre parçacıklardan tam işlevlere kadar uzanan, gerçek zamanlı kod önerileri oluşturan Amazon Q Developer.
  • Altyapıyı yönetmeden, bir API aracılığıyla dil modellerini kullanarak üretici yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesini hızlandıran Amazon Bedrock.
  • Açık kaynaklı dil modellerini bulmak, keşfetmek ve dağıtmak için Amazon SageMaker JumpStart. Örneğin OpenLLaMA, RedPajama, MosaicML'nin MPT-7B, FLAN-T5, GPT-NeoX-20B ve BLOOM gibi modelleriyle çalışabilirsiniz.

Kendi modellerinizi oluşturmayı tercih ediyorsanız Amazon SageMaker'ı kullanın. Ölçeklenebilir, güvenilir ve güvenli model oluşturma, eğitme ve dağıtma işlemlerini hızlandırmak için yönetilen altyapı ve araçlar sağlar.

Hemen bir hesap oluşturarak AWS'de istem mühendisliğine başlayın.

AWS'de Sonraki Adımlar

Ürünle ilgili diğer kaynaklara göz atın
AWS üretici yapay zeka hizmetleriyle daha hızlı yenilik yapın 
Ücretsiz bir hesap açmak için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanım için anında erişim elde edin.

Kaydolun 
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Yönetim Konsolu'nda oluşturmaya başlayın.

Oturum açın