Genel Bulut nedir?

Genel bulut; sunucular, ağ ve depolama kaynakları gibi BT altyapısının internet üzerinden erişilebilen sanal kaynaklar olarak sunulduğu bir bulut bilgi işlem modelidir. Geleneksel olarak kuruluşların uygulamaları çalıştırmak için gereken altyapıyı satın alması ve kendi kendine yönetmesi gerekiyordu. Altyapı kurulumu ve bakımı maliyetliydi ve gelişmiş bilgi işlem özelliklerine birçok kuruluş ulaşamıyordu. Genel bulut, BT kaynaklarını tamamen yönetilen hizmetler olarak erişilebilir hale getirerek bu zorlukları çözdü. 

Üçüncü taraf bir sağlayıcı; donanımı, ilgili yazılımı ve lisansları küresel olarak dağıtılmış bir veri merkezleri ağında tutar. İsteğe bağlı olarak ve istediğiniz ölçekte, istediğiniz cihazdan tam olarak ihtiyacınız olan şeye erişebilirsiniz. Kuruluşunuz; yapay zeka (AI) hizmetleri, blok zinciri ve Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi en yeni ve gelişmekte olan teknolojilere erişmek için genel bulutu kullanabilir. Bu, teknolojik gelişmelerin hızını ve benimsenmesini, hizmet sunumunu ve müşteri memnuniyetini artırır.

Genel bulutun faydaları nelerdir?

Genel bulut hizmeti sağlayıcıları, basit web barındırmadan karmaşık makine öğrenimi uygulamalarına kadar çeşitli ihtiyaçları karşılamanıza yardımcı olabilir. Genel bulut ile şunlar gibi avantajlar elde edersiniz.

Ölçeklenebilirlik

Genel bulutlar neredeyse sınırsız ölçeklenebilirlik sunar. Kapasiteyi tüketme endişesi duymadan talebe bağlı olarak kaynak kullanımını hızla artırabilir veya azaltabilirsiniz. Dünya çapındaki genel bulut veri merkezlerinden son kullanıcılarınıza daha yakın hizmetler dağıtabilirsiniz. Bu, geniş ölçekte bile daha iyi performans sunar.

Maliyet verimliliği

Genel bulutlar, kullandıkça öde modeline göre çalışır. Donanım ve altyapıya yoğun bir şekilde peşin yatırım yapmak yerine, yalnızca kullandığınız kaynaklar için ödeme yaparsınız. Bu, önemli maliyet tasarrufları sağlayabilir. Ücretsiz kullanım ve taahhütte bulunarak tasarruf gibi farklı fiyatlandırma modelleri, kuruluşunuzun maliyetleri daha da optimize etmesine olanak tanır.

Pazara daha hızlı ulaşma

Bulut hizmeti sağlayıcısı; altyapı bakımı, güncellemeler ve düzeltme eki uygulamadan sorumludur. Böylece BT ekipleriniz rutin bakım görevleri yerine katma değerli faaliyetlere odaklanabilir. Geliştiricileriniz, müşteri gereksinimlerini daha verimli bir şekilde karşılamak için deneme ve çözüm geliştirmeye öncelik verebilir. Altyapıyı araştırmadan, satın almadan ve kurmadan en son teknolojileri kullanabilirler.

Önceden oluşturulmuş hizmetler ve araçlarla, yeni uygulamaları ve hizmetleri, geleneksel yöntemlerle harcayacağınız süreden çok daha kısa bir sürede dağıtabilirsiniz.

Güvenilirlik

Genel bulut sağlayıcınız altyapıya büyük yatırım yapar ve dünya çapında birden fazla veri merkezi sürdürür. Üçüncü taraf sağlayıcılar tüm yükseltmelerin ve düzeltme eklerinin güncel olmasını sağladığından en son donanım ve yazılıma erişirsiniz. Ayrıca, veri dayanıklılığını sağlamaya yardımcı olan otomatik yedekleme ve olağanüstü durum kurtarma çözümlerine de erişebilirsiniz. İçerik dağıtım ağları ve yük dengeleyiciler gibi teknolojilerle birlikte otomatik yedeklilik sayesinde yüksek erişilebilirlik ve güvenilirlik elde edersiniz.

Sürdürülebilirlik

Genel bulut hizmeti sağlayıcıları, enerji kullanımını optimize etmek ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapacak sermayeye sahip olmak için ölçek ekonomilerini kullanır. Veri merkezi tasarımı ve donanım seçiminden sürekli iyileştirme için performans modellemesine kadar bulut altyapılarının tüm yönlerinde enerji verimliliğine odaklanabilirler. İşletmeler, genel bulutta paylaşılan kaynakları kullanarak karbon ayak izlerini azaltabilir. Bulut hizmeti sağlayıcınız, bulut hizmetleri kullanımınızın çevresel etkilerini izlemek ve çevresel ayak izinizi azaltmak için araçlar ve kaynaklar da sunabilir.

Genel bulut nasıl çalışır?

Genel bulut, birden fazla kullanıcının aynı kaynakları paylaştığı çok kiracılı bir modele dayalı olarak internet üzerinden bilgi işlem hizmetlerini kiralayarak çalışır. BT kaynak yönetiminin karmaşıklığını soyutlayan birçok farklı teknolojiyi içerir. Kullanıcı olarak, altyapınızı kod olarak kullanabilirsiniz.

Bir sonraki adımda genel bulut bilgi işlemin bazı önemli yönlerine ilişkin bir genel bakış sunuyoruz.

Veri merkezleri

Genel bulut sağlayıcıları, tüm dünyaya yayılmış geniş fiziksel veri merkezi ağlarına sahiptir. Veri merkezleri, genel bulut hizmetlerini destekleyen sunucu, depolama cihazı ve ağ ekipmanı gibi fiziksel donanım ve yazılım araçlarını barındırır. Bulut sağlayıcısı, sorunları proaktif olarak tespit etmek ve çözmek için veri merkezlerini izler.

Sanallaştırma

Bulutun esnekliğinin ve ölçeklenebilirliğinin merkezinde sanallaştırma teknolojisi bulunur. Tek bir fiziksel kaynağın farklı kullanıcılara birden çok sanal kaynak olarak dağıtılmasına izin verir. Örneğin, genel bulut sağlayıcısı tek bir fiziksel kaynak üzerinde birden fazla sanal sunucu veya bulut sunucusu çalıştırabilir. Her bulut sunucusu kendi uygulamalarını ve işletim sistemini içerir.

Kaynak havuzu oluşturma

Bulut sağlayıcıları, birden fazla müşteriye hizmet vermek için depolama alanı ve işlem gücü gibi kaynakları bir araya toplar. Kaynaklar talebe göre dinamik olarak atanır ve yeniden atanır. Faturalandırma amacı için önemli olan hizmet kullanımını izleyebilir ve kaydedebilirsiniz. Müşteri olarak, elektrik gibi kamu hizmetlerinin çalışmasına benzer şekilde kullandığınız kadar ödeme yaparsınız.

API entegrasyonu

Bulut sağlayıcıları, geliştiricilerin bulutun yeteneklerini uygulamalarına entegre etmek için kullanabilecekleri API'ler sunar. API'ler, kaynak tedarikini otomatikleştirme veya kullanım ölçümlerini toplama gibi görevleri mümkün kılar. Kullanıcıların, kuruluşlarının bilgi işlem kaynaklarının ötesindeki işlevsellikleri entegre etmelerine olanak tanır.

Örneğin, makine öğrenimi (ML) algoritmalarının kurulması ve kendi kendini yönetmesi için birçok yüksek performanslı sunucu gerekir. Bunun yerine, genel bulut ortamında çalışan bulut tabanlı hizmetlerin API'leri aracılığıyla ML işlevlerine erişebilirsiniz.

Hizmet sözleşmeleri

Genel bulut sağlayıcıları, belirli bir hizmet düzeyini, çalışma süresini ve performansı garanti eden hizmet düzeyi sözleşmeleri (SLA'lar) sunar. SLA'lar, genel bulutu kullanırken hizmet düzeyi hedeflerinizi karşılayabilmeniz için yaygın ölçümlerin ayrıntılarını özetlemektedir. SLA'lar güvenilirlik ve performans temin eder, böylece genel bulut kullanıcıları uygulamalarını ve veri depolama mimarilerini güvenle planlayabilir.

Özel bulut, hibrit bulut ve genel bulut arasındaki fark nedir?

Hibrit, genel ve özel bulutlar farklı bulut bilgi işlem modelleridir. Bir sonraki adımda bunları birbirinden ayırt eden farkları irdeleyeceğiz.

Özel bulut

Özel bir bulutta tek bir kuruluş, BT kaynaklarını sağlamak için temel altyapıyı kontrol eder ve sürdürür. Finans ve pazarlama gibi çeşitli departmanlara sahip bir kuruluşu düşünün. Bu kuruluştaki departmanlar, yazılım uygulamaları için bilgi işlem kaynaklarına ihtiyaç duyacaktır. Özel bulut kurulumunda, kuruluş sunucu donanımı satın alır, bunu merkezi bir veri merkezinde muhafaza eder ve bu kaynakları bir ağ üzerinden farklı departmanlara iletir. Her bir ekip de uygulamaları için işletim sistemleri veya veritabanı yazılımları gibi yazılım altyapısı bileşenlerine yatırım yapabilir.

Özel bulutlar hakkında bilgi edinin »

Özel bulut ve genel bulut

Amazon'un bulut hizmetlerini tanıtmasından önce çoğu şirket, BT operasyonlarını desteklemek için donanım satın alıyor ve bunları dahili şirket içi veri merkezlerinde veya ortak barındırma tesislerinde muhafaza ediyordu. Amazon Web Services (AWS) kullanıma sunulduktan sonra şirketler, bulut bilgi işlem modelinin benzerini dahili altyapılarında yapmayı denediler. Özel bulut terimi, bu dahili bulut ortamları ile üçüncü taraf (bizim gibi kurumlar tarafından sağlanan genel bulut hizmetleri) arasında ayrım yapabilmek için sunulmuştur. 

Bugün bazı şirketler, bulut bilgi işlemin belirli konseptlerini sunabilmek için operasyonlarında bazı teknolojileri ve değişiklikleri benimsediler. Şirketlerin, kullandığı özel bulut hizmetleri için iş birimini ücretlendirmesi bu örneklerden biridir. Ancak, ekseriyetle müşteriler avantajları genel buluta benzer olan bir özel bulut dağıtmayı henüz fiili olarak başaramamıştır. Ayrıntılı genel bulut ve özel bulut karşılaştırmamız hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Hibrit bulut

Hibrit bulut, bir şirketin hem genel hem de özel bulutu kullandığı bir kurulumdur. Bu, bir şirketin dahili BT kaynaklarını üçüncü taraf bulut sağlayıcısı altyapısı ve hizmetleriyle entegre eden bir BT altyapısı tasarımıdır. Hibrit bulutta, verilerinizi depolayabilir ve uygulamalarınızı birden çok ortamda çalıştırabilirsiniz.

Hibrit bulutlar hakkında bilgi edinin »

Hibrit bulut ve genel bulut

Kuruluşlar genellikle özel bulut sınırlamalarının üstesinden gelmek için hibrit bulut stratejileri benimser. Mevcut şirket içi veri merkezlerini kullanmaya devam etmek ve gerektiğinde genel buluta erişmek isterler. Hibrit bulut teklifleri, iş yüklerini farklı ortamlar arasında sorunsuz bir şekilde taşımanıza olanak tanır. Örneğin, şirket içi veri merkezindeki bilgi işlem kaynaklarını tüketen kuruluşlar, fazla iş yükünü harici üçüncü taraf bulut hizmetlerine aktarır. Bulutta ani işlem artışı, değişen talep örüntüleri ve etkinlikte dönemlik artışlar olan iş yüklerini desteklemek için kullanışlı ve uygun maliyetli bir yöntemdir.

Bulutta ani işlem artışı hakkında bilgi edinin »

Genel bulutta dikkate alınması gereken güvenlik hususları nelerdir?

Genel bulut hizmetleri, en yüksek veri koruma ve güvenlik gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Örneğin, birinci sınıf güvenlik uzmanları AWS altyapısını izler ve güvenlik hizmetlerimizi oluşturup sürdürür. AWS, uygunluk çabalarınıza yardımcı olmak üzere binlerce küresel uygunluk gereksinimi için düzenli olarak üçüncü taraf doğrulaması gerçekleştirir. Finans, perakende, sağlık hizmetleri, devlet ve ötesi için güvenlik standartlarını karşılamanıza yardımcı olmak üzere uygunluk taleplerini sürekli olarak izliyoruz. Şifreleme, taşıma ve saklamayı yönetme yeteneği de dahil olmak üzere verilerinizin sahibi daima sizsiniz.

Bununla birlikte, genel bulut güvenliğinin paylaşılan bir sorumluluk modeli izlediğini belirtmek önemlidir. Bulutun güvenliğinden genel bulut sağlayıcısı sorumludur. Bulutta sunulan tüm hizmetleri çalıştıran altyapıyı korurlar. Aynı zamanda müşteri de buluttaki güvenlikten sorumludur. Müşteri sorumluluğu, müşterinin seçtiği genel bulut hizmeti tarafından belirlenir. Müşterinin veri güvenliği önlemleri kapsamında gerçekleştirmesi gereken yapılandırma çalışmasının miktarını hizmet belirler. Bazı bulut bilgi işlem hizmetleri daha fazla denetim ve özelleştirilebilirlik sunmakla birlikte müşterinin güvenlik sorumluluğunu da artırır.

AWS, genel bulut gereksinimlerinizi nasıl destekleyebilir?

Amazon Web Services (AWS), küresel çaptaki veri merkezlerinden 200'den fazla tam özellikli hizmet sunmaktadır. En hızlı büyüyen yeni startup'lar, en büyük kuruluşlar ve önde gelen devlet kurumlarının dahil olduğu milyonlarca müşteri; maliyetleri azaltmak, daha çevik olmak ve daha hızlı inovasyon için AWS kullanır. Veri merkezlerimizi insan ve doğa kaynaklı risklere karşı korumak için sistemlerimizin tasarımını durmaksızın geliştiriyoruz.

Örneğin, genel bulut sağlayıcınız olarak AWS'yi seçtiğinizde, aşağıdaki avantajlardan yararlanabilirsiniz:

  • Diğer bulut sağlayıcılarına kıyasla çok daha fazla hizmet ve bu hizmetlerle birlikte daha fazla özellik.
  • İşlem, depolama, veritabanları, analiz, yapay zeka ve makine öğrenimi (AI/ML) ve Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi kategoriler için tam olarak yönetilen hizmetler. Hayal edebileceğiniz her şey için uygulamalar oluşturabilirsiniz.
  • Askeri kurumların, küresel bankaların ve diğer önemli kuruluşların güvenlik gereksinimlerini karşılamak üzere oluşturulmuş esnek ve güvenli bir bulut bilgi işlem ortamı.

Hemen hesap oluşturarak AWS'de genel bulutunuzu kullanmaya başlayın.

AWS'de sonraki adımlar

Ürünle ilgili diğer kaynaklara göz atın
İşlem hizmetleri hakkında daha fazla bilgi edinin 
Ücretsiz bir hesap için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanım için anında erişim elde edin.

Kaydolun 
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Management Console'da AWS ile oluşturmaya başlayın.

Oturum açın