Khả năng tuân thủ của AWS

Tìm hiểu thêm về các giải pháp tuân thủ của chúng tôi và lý do chúng tôi là đơn vị phục vụ khách hàng của mình tốt nhất

Nhân tố thúc đẩy tuân thủ

Thông báo gần đây

Xem tất cả >>

Khách hàng trong những ngành được điều tiết

600x400_Nasdaq_Logo
Dịch vụ tài chính
600x400_Philips_Logo
Chăm sóc sức khỏe
600x400_Robinhood_Logo
Dịch vụ tài chính

Quyền riêng tư về dữ liệu

Chúng tôi biết khách hàng quan tâm sâu sắc đến quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu. Đó là lý do AWS trao cho khách hàng quyền sở hữu và kiểm soát nội dung khách hàng của họ theo thiết kế với các công cụ đơn giản nhưng mạnh mẽ, cho phép khách hàng quyết định nơi lưu trữ nội dung khách hàng của mình, bảo vệ nội dung khách hàng khi truyền hay lưu trữ dữ liệu và quản lý truy cập vào các dịch vụ và tài nguyên của AWS.

Tìm hiểu thêm »
compliance-contactus-icon
Bạn có câu hỏi? Hãy kết nối với đại diện kinh doanh AWS
Bạn đang khám phá vai trò của tuân thủ?
Hãy đăng ký ngay hôm nay »
Bạn muốn cập nhật Tuân thủ AWS?
Hãy theo dõi chúng tôi trên Twitter »