Đa dụng

 • T4g
 • T3
 • T2
 • M6g
 • M5
 • M5d
 • M4
 • T4g
 • Phiên bản T4g là thế hệ tiếp theo của loại phiên bản đa dụng với hiệu năng có thể tăng đột biến cung cấp mức hiệu năng CPU cơ bản với khả năng tăng đột biến mức sử dụng CPU vào bất kỳ thời điểm nào cần thiết. Phiên bản T4g cung cấp khả năng cân bằng tài nguyên điện toán, bộ nhớ và mạng. Phiên bản T4g lý tưởng cho khối lượng công việc cơ sở dữ liệu có mức sử dụng CPU trung bình với hiện tượng tăng mức sử dụng đột ngột tạm thời trong quá trình sử dụng.

  Phiên bản T4g tích lũy tín dụng CPU khi một khối lượng công việc hoạt động dưới ngưỡng cơ sở. Mỗi tín dụng CPU giành được mang đến cho phiên bản T4g cơ hội tăng mạnh hiệu năng của một nhân CPU toàn phần trong một phút khi cần. Phiên bản Amazon RDS T4g được cấu hình cho chế độ Không giới hạn, tức là các phiên bản này có thể tăng đột biến vượt quá mức cơ sở trong khung thời gian 24 giờ với một mức phí bổ sung.

  Tính năng:

  • Bộ xử lý AWS Graviton2 tích hợp tùy chỉnh với nhân Arm Neoverse 64 bit
  • CPU có thể vượt mức cơ bản, được tính bằng Tín dụng CPU và hiệu suất cơ sở liên tục
  • Chế độ Không giới hạn đảm bảo hiệu năng trong suốt thời gian hoạt động cao điểm
  • Hoạt động trên nền Hệ thống AWS Nitro, là sự kết hợp giữa phần cứng chuyên dụng và trình điều khiển ảo hóa gọn nhẹ
  Model vCPU Bộ nhớ (GiB) Băng thông tăng EBS (Mbps) Hiệu năng mạng (Gbps)
  db.t4g.micro 2 1 Tối đa 2.085 Tối đa 5
  db.t4g.small 2 2 Tối đa 2.085 Tối đa 5
  db.t4g.medium 2 4 Tối đa 2.085 Tối đa 5
  db.t4g.large 2 8 Tối đa 2.780 Tối đa 5
  db.t4g.xlarge 4 16 Tối đa 2.780 Tối đa 5
  db.t4g.2xlarge 8 32 Tối đa 2.780 Tối đa 5

  Tất cả các phiên bản đều có thông số như sau:

 • T3
 • Phiên bản T3 là thế hệ tiếp theo của loại phiên bản dành cho mục đích chung có hiệu năng linh hoạt, cung cấp mức hiệu năng CPU cơ sở với khả năng tăng đột biến mức sử dụng CPU vào bất kỳ thời điểm nào cần thiết. Phiên bản T3 cung cấp khả năng cân bằng tài nguyên điện toán, bộ nhớ và mạng. Phiên bản T3 lý tưởng cho khối lượng công việc cơ sở dữ liệu có mức sử dụng CPU trung bình với hiện tượng tăng mức sử dụng đột ngột tạm thời trong quá trình sử dụng.

  Phiên bản T3 tích lũy tín dụng CPU khi một khối lượng công việc đang hoạt động dưới ngưỡng cơ sở. Mỗi tín dụng CPU giành được mang đến cho phiên bản T3 cơ hội tăng đột biến hiệu năng cho một nhân CPU toàn phần trong một phút khi cần. Phiên bản Amazon RDS T3 được cấu hình cho chế độ Không giới hạn, tức là các phiên bản này có thể tăng đột biến vượt quá mức cơ sở trong khung thời gian 24 giờ với một mức phí bổ sung.

  Tính năng:

  • CPU có thể vượt mức cơ sở, được tính bằng Tín dụng CPU và hiệu năng cơ sở ổn định
  • Chế độ Không giới hạn đảm bảo hiệu năng trong suốt thời gian hoạt động cao điểm
  • Được cung cấp bởi Hệ thống AWS Nitro, sự kết hợp giữa phần cứng chuyên dụng và hypervisor gọn nhẹ
  • Hệ thống AWS Nitro và bộ xử lý Intel Xeon có thể mở rộng với tốc độ xung nhịp cao mang đến tỷ lệ hiệu năng so với mức giá tốt hơn phiên bản T2
  Model Số lõi vCPU* Tín dụng CPU/giờ Bộ nhớ (GiB) Hiệu năng mạng (Gbps)
  db.t3.micro 1 2
  12
  1 Tối đa 5
  db.t3.small 1 2
  24
  2 Tối đa 5
  db.t3.medium 1 2 24
  4 Tối đa 5
  db.t3.large 1 2 36
  8 Tối đa 5
  db.t3.xlarge 2 4 96
  16 Tối đa 5
  db.t3.2xlarge 4 8 192
  32 Tối đa 5

  Tất cả các phiên bản đều có thông số như sau:

 • T2
 • Phiên bản T2 là phiên bản phục vụ mục đích chung có hiệu năng linh hoạt, cung cấp mức hiệu năng CPU cơ sở với khả năng vượt mức cơ sở. Phiên bản T2 là lựa chọn tốt cho nhiều khối lượng công việc cơ sở dữ liệu, bao gồm cả các cơ sở dữ liệu vi dịch vụ, chạy thử và kiểm thử.

  Mức hiệu năng cơ sở và khả năng vượt mức cơ sở được tính bằng Tín dụng CPU. Phiên bản T2 nhận Tín dụng CPU liên tục ở mức giá quy định tùy theo kích cỡ phiên bản, tích lũy Tín dụng CPU khi ở trạng thái chờ và sử dụng tín dụng CPU khi hoạt động. 

  Tính năng:

  • Bộ xử lý Intel Xeon với tốc độ xung nhịp cao
  • CPU có thể vượt mức cơ sở, được tính bằng Tín dụng CPU và hiệu năng cơ sở ổn định
  • Đủ điều kiện sử dụng Bậc miễn phí
  • Cân bằng giữa tài nguyên điện toán, bộ nhớ và mạng

   

  Model Số lõi vCPU* Tín dụng CPU/giờ Bộ nhớ (GiB) Hiệu năng mạng (Gbps)
  db.t2.micro 1 1 6 1 Thấp đến Trung bình
  db.t2.small 1 1 12 2 Thấp đến Trung bình
  db.t2.medium 2 2 24 4 Thấp đến Trung bình
  db.t2.large 2 2 36 8 Thấp đến Trung bình
  db.t2.xlarge 4 4 54 16 Trung bình
  db.t2.2xlarge 8 8 81 32 Trung bình

  Toàn bộ các phiên bản đều có các thông số sau:

  • Intel AVX, Intel Turbo
  • db.t2.micro, db.t2.small, db.t2.medium có Bộ xử lý Intel có thể mở rộng với tốc độ tối đa 3,3 GHz
  • db.t2.large, db.t2.xlarge và db.t2.2xlarge có Bộ xử lý Intel có thể mở rộng với tốc độ tối đa 3,0 GHz
 • M6g
 • Các phiên bản M6g hoạt động trên nền bộ xử lý AWS Graviton2 dựa trên Arm.

  Tính năng:

  • Bộ xử lý AWS Graviton2 tích hợp tùy chỉnh với nhân Arm Neoverse 64 bit
  • Hỗ trợ kết nối mạng nâng cao với băng thông mạng lên đến 25 Gbps
  • Tối ưu hóa EBS theo mặc định
  • Hoạt động trên nền Hệ thống AWS Nitro, là sự kết hợp giữa phần cứng chuyên dụng và chương trình siêu giám sát gọn nhẹ
  Model Số lõi vCPU* Bộ nhớ (GiB) Dung lượng lưu trữ Băng thông EBS chuyên dụng (Mbps) Hiệu năng mạng (Gbps)
  db.m6g.large - 2 8 Chỉ EBS Lên tới 4.750 Lên đến 10
  db.m6g.xlarge - 4 16 Chỉ EBS Lên tới 4.750 Lên đến 10
  db.m6g.2xlarge - 8 32 Chỉ EBS Lên tới 4.750 Lên đến 10
  db.m6g.4xlarge - 16 64 Chỉ EBS 4.750 Lên đến 10
  db.m6g.8xlarge - 32 128 Chỉ EBS 9.000 12
  db.m6g.12xlarge - 48 192 Chỉ EBS 13.500 20
  db.m6g.16xlarge - 64 256 Chỉ EBS 19.000 25

  Tất cả các phiên bản đều có những thông số sau:

 • M5
 • Phiên bản M5 chính là thế hệ mới nhất của các Phiên bản mục đích chung và cung cấp hiệu năng được cải thiện so với phiên bản M4. Dòng phiên bản này giúp cân bằng giữa tài nguyên điện toán, bộ nhớ và mạng, đồng thời là lựa chọn tốt đối với nhiều khối lượng công việc cơ sở dữ liệu.

  Tính năng:

  • Bộ xử lý Intel Xeon® Platinum 8175 2,5 GHz với tập lệnh Intel Advanced Vector Extension (AXV-512) mới
  • Kích cỡ phiên bản mới lớn hơn, m5.24xlarge, cung cấp 96 vCPU và 384 GiB bộ nhớ
  • Băng thông mạng lên đến 25 Gbps sử dụng Kết nối mạng nâng cao
  • Được cung cấp bởi Hệ thống AWS Nitro, sự kết hợp giữa phần cứng chuyên dụng và hypervisor gọn nhẹ
  Model Số lõi vCPU* Bộ nhớ (GiB) Dung lượng lưu trữ Băng thông EBS chuyên dụng (Mbps) Hiệu năng mạng (Gbps)
  db.m5.large 1 2 8 Chỉ EBS Lên tới 4.750 Lên đến 10
  db.m5.xlarge 2 4 16 Chỉ EBS Lên tới 4.750 Lên đến 10
  db.m5.2xlarge 4 8 32 Chỉ EBS Lên tới 4.750 Lên đến 10
  db.m5.4xlarge 8 16 64 Chỉ EBS 4.750 Lên đến 10
  db.m5.8xlarge 16 32 128 Chỉ EBS 6.800 10
  db.m5.12xlarge 24 48 192 Chỉ EBS 9.500 12
  db.m5.16xlarge 32 64 256 Chỉ EBS 13.600 20
  db.m5.24xlarge 48 96 384 Chỉ EBS 19.000 25

  Toàn bộ các phiên bản đều có các thông số sau:

 • M5d
 • Các loại phiên bản M5d là thế hệ mới nhất của các phiên bản đa dụng và có dung lượng lưu trữ SSD NVMe cục bộ lên đến 3.600 GiB có thể được cấu hình để lưu trữ các tệp dữ liệu và nhật ký tạm thời.

  Tính năng:

  • Bộ vi xử lý Intel Xeon® Platinum 8175M với tổng tốc độ xung nhịp CPU Turbo lên đến 3,1 GHz bền bỉ trên toàn bộ nhân.
  • Dung lượng SSD NVMe cục bộ lên đến 3.600 GB
  • Bộ nhớ lên đến 384 GiB trên mỗi phiên bản.
  Model vCPU Bộ nhớ (GiB) Dung lượng lưu trữ Băng thông EBS chuyên dụng (Mbps) Hiệu năng mạng (Gbps)
  db.m5d.large 2 8 1 x 75 NVMe SSD Lên tới 4.750 Lên đến 10
  db.m5d.xlarge 4 16 1 x 150 SSD NVMe Lên tới 4.750 Lên đến 10
  db.m5d.2xlarge 8 32 1 x 300 SSD NVMe Lên tới 4.750 Lên đến 10
  db.m5d.4xlarge 16 64 2 x 300 NVMe SSD 4.750 Lên đến 10
  db.m5d.8xlarge 32 128 2 x 600 NVMe SSD 6.800 10
  db.m5d.12xlarge 48 192 2 x 900 SSD NVMe 9.500 12
  db.m5d.16xlarge 64 256 4 x 600 NVMe SSD 13.600 20
  db.m5d.24xlarge 96 384 4 x SSD NVMe 900 19.000 25
 • M4
 • Phiên bản M4 giúp cân bằng giữa tài nguyên điện toán, bộ nhớ và mạng, đồng thời là lựa chọn tốt cho nhiều khối lượng công việc cơ sở dữ liệu, bao gồm cả cơ sở dữ liệu vừa và nhỏ cho các ứng dụng doanh nghiệp hoặc nguồn mở.

  Tính năng:

  • Bộ xử lý Intel Xeon® E5-2686 v4 (Broadwell) 2,3 GHz hoặc bộ xử lý Intel Xeon® E5-2676 v3 (Haswell) 2,4 GHz
  • EBS được tối ưu hóa theo mặc định mà không mất thêm phí
  • Hỗ trợ Kết nối mạng nâng cao
  • Cân bằng giữa tài nguyên điện toán, bộ nhớ và mạng
  Model Số lõi vCPU* Bộ nhớ (GiB) Dung lượng lưu trữ Băng thông EBS chuyên dụng (Mbps) Hiệu năng mạng
  db.m4.large 1 2 8 Chỉ EBS 450 Trung bình
  db.m4.xlarge 2 4 16 Chỉ EBS 750 Cao
  db.m4.2xlarge 4 8 32 Chỉ EBS 1.000 Cao
  db.m4.4xlarge 8 16 64 Chỉ EBS 2.000 Cao
  db.m4.10xlarge 20 40 160 Chỉ EBS 4.000 10 Gigabit
  db.m4.16xlarge 32 64 256 Chỉ EBS 10.000 25 Gigabit

  Toàn bộ các phiên bản đều có các thông số sau:

Tối ưu hóa bộ nhớ

 • R6g
 • R5
 • R5b
 • R5d
 • R4
 • X2g
 • X1e
 • X1
 • Z1d
 • R6g
 • Các phiên bản R6g hoạt động trên nền bộ xử lý AWS Graviton2 dựa trên Arm.

  Tính năng:

  • Bộ xử lý AWS Graviton2 tích hợp tùy chỉnh với nhân Arm Neoverse 64 bit
  • Hỗ trợ kết nối mạng nâng cao với băng thông mạng lên đến 25 Gbps
  • Tối ưu hóa EBS theo mặc định
  • Hoạt động trên nền Hệ thống AWS Nitro, là sự kết hợp giữa phần cứng chuyên dụng và chương trình siêu giám sát gọn nhẹ
  Model Số lõi vCPU Bộ nhớ (GiB) Dung lượng lưu trữ Băng thông EBS chuyên dụng (Mbps) Hiệu năng mạng (Gbps)
  db.r6g.large - 2 16 Chỉ EBS lên tới 4.750 Lên đến 10
  db.r6g.xlarge - 4 32 Chỉ EBS lên tới 4.750 Lên đến 10
  db.r6g.2xlarge - 8 64 Chỉ EBS lên tới 4.750 Lên đến 10
  db.r6g.4xlarge - 16 128 Chỉ EBS 4.750 Lên đến 10
  db.r6g.8xlarge - 32 256 Chỉ EBS 9.000 12
  db.r6g.12xlarge - 48 384 Chỉ EBS 13.500 20
  db.r6g.16xlarge - 64 512 Chỉ EBS 19.000 25

  Tất cả các phiên bản đều có những thông số sau:

  Chỉ EBS
  Chỉ EBS
  Chỉ EBS
  Chỉ EBS
 • R5
 • Phiên bản R5 là thế hệ phiên bản được tối ưu hóa bộ nhớ mới nhất, cung cấp thêm 5% bộ nhớ cho mỗi vCPU so với R4 và kích thước lớn nhất cung cấp 768 GiB bộ nhớ. Ngoài ra, phiên bản R5 còn mang đến tỷ lệ giá trên mỗi GiB tốt hơn 10% và hiệu năng CPU tăng ~20% so với R4.

  Tính năng:

  • Bộ nhớ lên đến 768 GiB trên mỗi phiên bản
  • Bộ xử lý Intel Xeon Platinum 8000 series (Skylake-SP) với tốc độ xung nhịp Turbo CPU lên đến 3,1 GHz bền bỉ trên toàn bộ nhân
  • Được cung cấp bởi Hệ thống AWS Nitro, sự kết hợp giữa phần cứng chuyên dụng và hypervisor gọn nhẹ
  Model Số lõi vCPU Bộ nhớ (GiB) Dung lượng lưu trữ Băng thông EBS chuyên dụng (Mbps) Hiệu năng mạng (Gbps)
  db.r5.large 1 2 16 Chỉ EBS lên tới 4.750 Lên đến 10
  db.r5.xlarge 2 4 32 Chỉ EBS lên tới 4.750 Lên đến 10
  db.r5.2xlarge 4 8 64 Chỉ EBS lên tới 4.750 Lên đến 10
  db.r5.4xlarge 8 16 128 Chỉ EBS 4.750 Lên đến 10
  db.r5.8xlarge 16 32 256 Chỉ EBS 6.800 10
  db.r5.12xlarge 24 48 384 Chỉ EBS 9.500 10
  db.r5.16xlarge 32 64 512 Chỉ EBS 13.600 20
  db.r5.24xlarge 48 96 768 Chỉ EBS 19.000 25
  db.r5.large.tpc1.mem2x 2 2 32 Chỉ EBS Lên đến 4.750 Lên đến 10
  db.r5.xlarge.tpc2.mem2x 2 4 64 Chỉ EBS Lên đến 4.750 Lên đến 10
  db.r5.xlarge.tpc2.mem4x 2 4 128 Chỉ EBS 4.750 Lên đến 10
  db.r5.2xlarge.tpc1.mem2x 8 8 128 Chỉ EBS 4.750 Lên đến 10
  db.r5.2xlarge.tpc2.mem4x 4 8 256 Chỉ EBS 6.800 10
  db.r5.2xlarge.tpc2.mem8x 4 8 512 Chỉ EBS 13.600 20
  db.r5.4xlarge.tpc2.mem2x 8 16 256 Chỉ EBS 6.800 10
  db.r5.4xlarge.tpc2.mem3x 8 16 384 Chỉ EBS 9.500 10
  db.r5.4xlarge.tpc2.mem4x 8 16 512 Chỉ EBS 13.600 20
  db.r5.6xlarge.tpc2.mem4x 12 24 768 Chỉ EBS 19.000 25
  db.r5.8xlarge.tpc2.mem3x 16 32 768 Chỉ EBS 19.000 25
  db.r5.12xlarge.tpc2.mem2x 24 48 768 Chỉ EBS 19.000 25

  Toàn bộ các phiên bản đều có các thông số sau:

 • R5b
 • Các phiên bản R5b là các phiên bản Tối ưu hóa bộ nhớ, giúp tăng tốc hiệu năng cho khối lượng công việc xử lý các bộ dữ liệu lớn trong bộ nhớ, khiến chúng trở thành lựa chọn lý tưởng cho cơ sở dữ liệu quan hệ.

  Tính năng:

  • Bộ xử lý Intel Xeon Platinum 3,1 GHz
  • Lên đến 96 vCPU, Lên đến 768 GiB Bộ nhớ
  • Bộ xử lý Intel Xeon có thể mở rộng thế hệ 2 tùy chỉnh (Cascade Lake) với tốc độ xung nhịp Turbo CPU lên đến 3,1 GHz bền bỉ trên toàn bộ nhân và tốc độ xung nhịp turbo nhân đơn tối đa đạt 3,5 GHz
  • Băng thông mạng lên đến 25 Gbps
  • Băng thông EBS lên đến 60 Gbps
  Model vCPU Bộ nhớ (GiB) Tối ưu hóa PIOPS Hiệu năng mạng (Gbps)
  db.r5b.large 2 16 Lên đến 10 Gbps
  db.r5b.xlarge 4 32 Lên đến 10 Gbps
  db.r5b.2xlarge 8 64 Lên đến 10 Gbps
  db.r5b.4xlarge 16 128 Lên đến 10 Gbps
  db.r5b.8xlarge 32 256 10 Gbps
  db.r5b.12xlarge 48 384 10 Gbps
  db.r5b.16xlarge 64 512 20 Gbps
  db.r5b.24xlarge 96 768 25 Gbps
 • R5d
 • Các loại phiên bản R5d là thế hệ mới nhất của các phiên bản được tối ưu hóa bộ nhớ và có dung lượng lưu trữ SSD NVMe cục bộ lên đến 3.600 GiB có thể được cấu hình để lưu trữ các tệp dữ liệu và nhật ký tạm thời.

  Tính năng:

  • Bộ xử lý Intel Xeon® Platinum 8000 với tốc độ xung nhịp Turbo CPU lên đến 3,1 GHz bền bỉ trên toàn bộ nhân.
  • Dung lượng SSD NVMe cục bộ lên đến 3.600 GB
  • Bộ nhớ lên đến 768 GiB trên mỗi phiên bản
  Model vCPU Bộ nhớ (GiB) Lưu trữ phiên bản Băng thông EBS chuyên dụng (Mbps) Hiệu năng mạng (Gbps)
  db.r5d.large 2 16 1 x 75 NVMe SSD Lên tới 4.750 Lên đến 10
  db.r5d.xlarge 4 32 1 x 150 SSD NVMe Lên tới 4.750 Lên đến 10
  db.r5d.2xlarge 8 64 1 x 300 SSD NVMe Lên tới 4.750 Lên đến 10
  db.r5d.4xlarge 16 128 2 x 300 NVMe SSD 4750 Lên đến 10
  db.r5d.8xlarge 32 256 2 x 600 NVMe SSD 6800 10
  db.r5d.12xlarge 48 384 2 x 900 SSD NVMe 9500 10
  db.r5d.16xlarge 64 512 4 x 600 NVMe SSD 13600 20
  db.r5d.24xlarge 96 768 4 x SSD NVMe 900 19000 25
 • R4
 • Phiên bản R4 được tối ưu hóa cho các khối lượng làm việc cơ sở dữ liệu chuyên sâu về bộ nhớ và có mức giá trên mỗi GiB RAM tốt hơn so với R3.

  Tính năng:

  • Bộ xử lý Intel Xeon E5-2686 v4 (Broadwell) tốc độ xung nhịp cao
  • Bộ nhớ DDR4
  • Hỗ trợ Kết nối mạng nâng cao
  Model Số lõi vCPU Bộ nhớ (GiB) Dung lượng lưu trữ Hiệu năng mạng (Gbps)
  db.r4.large 1 2 15,25 Chỉ EBS Lên đến 10
  db.r4.xlarge 2 4 30,5 Chỉ EBS Lên đến 10
  db.r4.2xlarge 4 8 61 Chỉ EBS Lên đến 10
  db.r4.4xlarge 8 16 122 Chỉ EBS Lên đến 10
  db.r4.8xlarge 16 32 244 Chỉ EBS 10
  db.r4.16xlarge 32 64 488 Chỉ EBS 25

  Tất cả các phiên bản đều có thông số như sau:

 • X2g
 • Các phiên bản X2g được tối ưu hóa cho cơ sở dữ liệu hiệu năng cao. Trong số các loại phiên bản Amazon RDS, phiên bản X2g cung cấp mức giá rẻ nhất trên mỗi GiB RAM cho cơ sở dữ liệu MySQL, MariaDB và PostgreSQL.

  Tính năng:

  • Bộ xử lý AWS Graviton2 tích hợp tùy chỉnh với nhân Arm Neoverse 64 bit
  • Mức giá rẻ nhất trên mỗi GiB RAM (cho MySQL, MariaDB và PostgreSQL)
  • Hỗ trợ lên tới 1.024 GiB bộ nhớ phiên bản dựa trên DRAM
  • Hỗ trợ Kết nối mạng nâng cao với băng thông mạng lên đến 25 Gbps

  Loại phiên bản

  vCPU

  Bộ nhớ

  Băng thông EBS (Gbps)

  Hiệu năng mạng

  db.x2g.medium

  1

  16 GiB

  Tối đa 4,75

  Tối đa 10 Gigabit

  db.x2g.large

  2

  32 GiB

  Tối đa 4,75

  Tối đa 10 Gigabit

  db.x2g.xlarge

  4

  64 GiB

  Tối đa 4,75

  Tối đa 10 Gigabit

  db.x2g.2xlarge

  8

  128 GiB

  Tối đa 4,75

  Tối đa 10 Gigabit

  db.x2g.4xlarge

  16

  256 GiB

  4,75

  Tối đa 10 Gigabit

  db.x2g.8xlarge

  32

  512 GiB

  9,5

  12 gigabit

  db.x2g.12xlarge

  48

  768 GiB

  14,25

  20 Gigabit

  db.x2g.16xlarge

  64

  1024 GiB

  19

  25 Gigabit

   

  Tất cả các phiên bản đều có thông số như sau:

   
   
 • X1e
 • Phiên bản X1e được tối ưu hóa cho các cơ sở dữ liệu hiệu năng cao. Trong số các loại phiên bản Amazon RDS, phiên bản X1e cung cấp một trong những mức giá rẻ nhất trên mỗi GiB RAM.

  Tính năng:

  • Các bộ xử lý Intel Xeon E7-8880 v3 (Haswell) có tốc độ xung nhịp cao
  • Một trong những mức giá thấp nhất tính trên mỗi GiB RAM
  • Hỗ trợ lên tới 3.904 GiB bộ nhớ phiên bản dựa trên DRAM
  Model Số lõi vCPU Bộ nhớ (GiB) Ổ lưu trữ SSD (GB) Băng thông EBS chuyên dụng (Mbps) Hiệu năng mạng
  db.x1e.xlarge 2 4 122 1 x 120 500 Lên đến 10 Gigabit
  db.x1e.2xlarge 4 8 244 1 x 240 1.000 Lên đến 10 Gigabit
  db.x1e.4xlarge 8 16 488 1 x 480 1.750 Lên đến 10 Gigabit
  db.x1e.8xlarge 16 32 976 1 x 960 3.500 Lên đến 10 Gigabit
  db.x1e.16xlarge 32 64 1.952 1 x 1.920 7.000 10 Gigabit
  db.x1e.32xlarge 64 128 3.904 2 x 1.920 14.000 25 Gigabit

  Tất cả các phiên bản đều có thông số như sau:

  Ngoài ra, x1e.16xlarge và x1e.32xlarge đều có

  • Intel Turbo
 • X1
 • Phiên bản X1 được tối ưu hóa cho các ứng dụng quy mô lớn, cấp doanh nghiệp và trên bộ nhớ. Trong số các loại phiên bản Amazon RDS, phiên bản X1 có một trong những mức giá rẻ nhất trên mỗi GiB RAM.

  Tính năng:

  • Các bộ xử lý Intel Xeon E7-8880 v3 (Haswell) có tốc độ xung nhịp cao
  • Một trong những mức giá thấp nhất tính trên mỗi GiB RAM
  • Hỗ trợ lên tới 1.952 GiB bộ nhớ phiên bản dựa trên DRAM
  Model Số lõi vCPU Bộ nhớ (GiB) Ổ lưu trữ SSD (GB) Băng thông EBS chuyên dụng (Mbps) Hiệu năng mạng
  db.x1.16xlarge 32 64 976 1 x 1.920 7.000 10 Gigabit
  db.x1.32xlarge 64 128 1.952 2 x 1.920 14.000 25 Gigabit

  Tất cả các phiên bản đều có thông số như sau:

 • Z1d
 • Các phiên bản Z1d mang đến tốc độ xung nhịp lên đến 4,0 GHz bền bỉ trên toàn bộ nhân, nhanh nhất so với mọi phiên bản trên đám mây. Sự kết hợp giữa hiệu năng điện toán cao và bộ nhớ cao giúp các phiên bản z1d là lựa chọn lý tưởng cho khối lượng công việc cơ sở dữ liệu quan hệ với chi phí cấp phép cho mỗi nhân cao.

  Tính năng:

  • Bộ xử lý Intel® Xeon® Quy mô linh hoạt tùy chỉnh với tốc độ xung nhịp lên đến 4,0 GHz bền bỉ trên toàn bộ nhân
  • Bộ nhớ RAM lớn lên đến 384 GiB
  • Do Hệ thống AWS Nitro cung cấp, là sự kết hợp giữa phần cứng chuyên dụng và hypervisor gọn nhẹ
  Model Số lõi vCPU Bộ nhớ (GiB) Tối ưu cho PIOPS Hiệu năng mạng
  db.z1d.large 1 2 16 Lên đến 10.000 Mbps
  db.z1d.xlarge 2 4 32 Lên đến 10.000 Mbps
  db.z1d.2xlarge 4 8 64 Lên đến 10.000 Mbps
  db.z1d.3xlarge 6 12 96 Lên đến 10.000 Mbps
  db.z1d.6xlarge 12 24 192 10.000 Mbps
  db.z1d.12xlarge 24 48 384 25.000 Mbps

  Toàn bộ các phiên bản đều có các thông số sau:

Tính năng phiên bản

Phiên bản cơ sở dữ liệu Amazon RDS cung cấp thêm nhiều tính năng giúp bạn triển khai, quản lý và mở rộng quy mô khối lượng làm việc cơ sở dữ liệu.

Phiên bản hiệu năng linh hoạt

Amazon RDS cho phép bạn chọn giữa Phiên bản hiệu năng cố định (ví dụ: M5 và R5) và Phiên bản hiệu năng linh hoạt (ví dụ: T3). Phiên bản hiệu năng linh hoạt cung cấp mức hiệu năng CPU cơ sở cùng với khả năng vượt quá mức cơ sở.

Phiên bản Amazon RDS T3 có thể duy trì hiệu năng CPU cao khi khối lượng công việc cần đến. Đối với hầu hết các khối lượng công việc phục vụ mục đích chung, phiên bản T3 đều có thể mang đến hiệu năng dồi dào mà không mất thêm phí. Mức giá theo giờ của phiên bản T3 mặc định bao gồm tất cả các khoảng thời gian mức sử dụng tăng đột biến trong thời gian ngắn nếu mức sử dụng CPU trung bình của phiên bản T3 bằng hoặc thấp hơn mức cơ sở trong khung thời gian 24 giờ.

Mức hiệu năng cơ sở và khả năng vượt mức cơ sở của các phiên bản T3 được tính bằng Tín dụng CPU. Mỗi phiên bản T3 nhận được Tín dụng CPU liên tục, tốc độ của quá trình này phụ thuộc vào kích cỡ phiên bản. Phiên bản T3 tích lũy Tín dụng CPU khi không hoạt động và sử dụng Tín dụng CPU khi hoạt động. Một Tín dụng CPU cung cấp hiệu năng cho toàn bộ một nhân CPU toàn phần trong một phút.

Ví dụ: phiên bản db.t3.small sẽ nhận điểm liên tục theo tỷ lệ 12 Tín dụng CPU trên giờ. Mức tích lũy này cho phép sử dụng hiệu năng cơ sở tương đương với 20% của một nhân CPU (20% x 60 phút = 12 phút). Nếu phiên bản không sử dụng tín dụng nhận được, tín dụng sẽ được lưu vào số dư Tín dụng CPU của phiên bản với mức tối đa là 288 Tín dụng CPU. Khi cần tăng hiệu năng trên 20% của một nhân, phiên bản t3.small sẽ rút điểm từ số dư Tín dụng CPU để tự động bù vào mức tăng này.

Trong khi phiên bản Amazon RDS T2 bị giới hạn ở mức hiệu năng cơ sở một khi số dư Tín dụng CPU đã về 0, phiên bản Amazon RDS T3 có thể vượt quá mức cơ sở ngay cả khi số dư Tín dụng CPU của phiên bản bằng 0. Đối với phần lớn các khối lượng công việc cơ sở dữ liệu có mức sử dụng CPU trung bình bằng hoặc thấp hơn mức hiệu năng cơ sở, mức giá cơ bản theo giờ đối với t3.small đủ để thanh toán cho tất cả các thời gian tăng hiệu năng CPU. Nếu chạy ở mức sử dụng CPU trung bình 25% (cao hơn 5% so với mức cơ sở) trong thời gian 24 giờ sau khi số dư Tín dụng CPU đã về 0 thì phiên bản này sẽ bị tính thêm mức phí 9 cent (7,5 cent/giờ sử dụng vCPU x 1 vCPU x 5% x 24 giờ). Xem Giá của Amazon RDS để biết chi tiết về giá.

Nhiều khối lượng công việc cơ sở dữ liệu không cần đến mức CPU luôn cao nhưng được hưởng lợi đáng kể từ việc có toàn quyền truy cập vào CPU có tốc độ rất cao khi cần. Phiên bản hiệu năng linh hoạt được thiết kế riêng cho những trường hợp sử dụng này. Nếu cần hiệu năng CPU luôn cao cho cơ sở dữ liệu của mình, bạn nên sử dụng Phiên bản hiệu năng cố định.

Tùy chọn lưu trữ cơ sở dữ liệu

Bộ lưu trữ cho Amazon RDS for MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle và SQL Server được xây dựng trên Amazon EBS, một dịch vụ lưu trữ cấp khối có độ bền cao. Amazon RDS cung cấp ba loại ổ đĩa phù hợp nhất với nhu cầu khối lượng công việc cơ sở dữ liệu của bạn: Mục đích chung (SSD), IOPS được cung cấp (SSD) và Từ tính. Mục đích chung (SSD) là loại ổ đĩa phục vụ mục đích chung có sử dụng SSD, bạn nên dùng loại ổ đĩa này làm lựa chọn mặc định cho nhiều khối lượng công việc cơ sở dữ liệu. Ổ đĩa IOPS được cung cấp (SSD) cho phép lưu trữ với hiệu năng ổn định và độ trễ thấp, được thiết kế cho các khối lượng công việc cơ sở dữ liệu sử dụng nhiều I/O. Ổ đĩa Từ tính có mức chi phí trên gigabyte thấp và được cung cấp cho khả năng tương thích ngược.

Amazon Aurora bao gồm một hệ thống phân phối, có dung sai cao cùng bộ lưu trữ tự động sửa lỗi, có thể tự động tăng quy mô theo tài nguyên lên tới 128 TiB với mỗi cụm cơ sở dữ liệu. Amazon Aurora mang lại hiệu năng cùng tính sẵn sàng cao nhằm hỗ trợ lên tới 15 bản sao đọc độ trễ thấp và cung cấp tính năng khôi phục theo mốc thời gian, khả năng sao lưu liên tục tới Amazon S3 và tính năng sao chép qua ba Vùng sẵn sàng (AZ).

Phiên bản được tối ưu hóa EBS

Phiên bản được tối ưu hóa EBS cho phép Amazon RDS sử dụng toàn bộ IOPS được cung cấp trên ổ đĩa EBS. Phiên bản được tối ưu hóa EBS cung cấp tốc độ truy xuất riêng giữa Amazon RDS và Amazon EBS với các tùy chọn từ 500 đến 4.000 Megabit trên giây (Mbps) tùy thuộc vào loại phiên bản sử dụng. Tốc độ truy xuất riêng giúp giảm thiểu tranh chấp giữa I/O Amazon EBS và lưu lượng truy cập khác từ phiên bản RDS, từ đó mang đến hiệu năng tốt nhất cho các ổ đĩa EBS của bạn. Phiên bản được tối ưu hóa EBS được thiết kế để sử dụng với cả ổ đĩa Amazon EBS IOPS được cung cấp và Tiêu chuẩn. Khi gắn với phiên bản được tối ưu hóa EBS, ổ đĩa IOPS được cung cấp có thể đạt được độ trễ ở mức chỉ vài mili giây và được thiết kế để cung cấp trong 10% hiệu năng IOPS được cung cấp trong 99,9% khoảng thời gian. Chúng tôi khuyên dùng ổ đĩa IOPS được cung cấp cùng với các phiên bản được tối ưu hóa EBS hoặc các phiên bản có hỗ trợ kết nối mạng cụm cho các ứng dụng có yêu cầu cao về I/O lưu trữ.

Kết nối mạng nâng cao

Enhanced Networking cho phép bạn đạt hiệu năng gói mỗi giây (PPS) cao hơn đáng kể, giảm độ biến động mạng và độ trễ cũng thấp hơn. Tính năng sử dụng xếp chồng ảo hóa kết nối mạng mới đem lại hiệu năng I/O cao hơn đồng thời giảm lượng sử dụng CPU so với các hình thức triển khai truyền thống. Amazon RDS tự động kích hoạt Kết nối mạng nâng cao cho các loại phiên bản cơ sở dữ liệu được hỗ trợ.