Amazon ECS cho phép chọn các loại phiên bản được tối ưu hóa để phù hợp với nhiều trường hợp sử dụng cơ sở dữ liệu liên quan khác nhau. Các loại phiên bản gồm có nhiều tổ hợp CPU, bộ nhớ, lưu trữ và năng lực mạng khác nhau, cho phép bạn chọn lựa linh hoạt sự kết hợp tài nguyên thích hợp cho cơ sở dữ liệu của bạn. Mỗi loại phiên bản bao gồm một hoặc nhiều kích cỡ phiên bản, cho phép bạn thay đổi quy mô tài nguyên theo yêu cầu về khối lượng công việc mục tiêu.

Bắt đầu sử dụng AWS miễn phí

Tạo tài khoản miễn phí

Bậc miễn phí của AWS cho phép sử dụng Phiên bản CSDL Micro miễn phí trong 750 giờ mỗi tháng trong thời gian một năm, 20 GB dung lượng lưu trữ và 20 GB để sao lưu với Amazon Relational Database Service (RDS).

Xem chi tiết về Bậc miễn phí của AWS »

Loại phiên bản vCPU Bộ nhớ (GiB) Băng thông tối đa được tối ưu hóa cho EBS (Mbps) Hiệu năng mạng
Phiên bản đa dụng – Thế hệ mới nhất
db.m5.large 2
8
3.500 Lên đến 10 Gbps
db.m5.xlarge 4
16
3.500 Lên đến 10 Gbps
db.m5.2xlarge 8
32
3.500 Lên đến 10 Gbps
db.m5.4xlarge 16
64
3.500 Lên đến 10 Gbps
db.m5.12xlarge 48 192
7.000 10 Gbps
db.m5.24xlarge

96

384

14.000 25 Gbps
Phiên bản đa dụng – Thế hệ hiện tại        
db.m4.large 2
8
450 Trung bình
db.m4.xlarge 4
16
750 Cao
db.m4.2xlarge 8
32
1.000 Cao
db.m4.4xlarge 16
64
2.000 Cao
db.m4.10xlarge 40
160
4.000 10 Gbps
db.m4.16xlarge

64

256

10.000 20 Gbps
Phiên bản bộ nhớ tối ưu – Thế hệ mới nhất      
db.r4.large 2 15,25 425 Lên đến 10 Gbps
db.r4.xlarge 4 30,5 850 Lên đến 10 Gbps
db.r4.2xlarge 8 61 1.700 Lên đến 10 Gbps
db.r4.4xlarge 16 122 3.500 Lên đến 10 Gbps
db.r4.8xlarge 32 244 7.000 10 Gbps
db.r4.16xlarge 64 488
14.000 25 Gbps
db.x1e.xlarge 4 122 500 Lên đến 10 Gbps
db.x1e.2xlarge 8 244 1.000 Lên đến 10 Gbps
db.x1e.4xlarge 16 488 1.750 Lên đến 10 Gbps
db.x1e.8xlarge 32 976 3.500 Lên đến 10 Gbps
db.x1e.16xlarge 64 1.952 7.000 10 Gbps
db.x1e.32xlarge 128 3.904 14.000 25 Gbps
db.x1.16xlarge 64 976 7.000 10 Gbps
db.x1.32xlarge 128 1.952 14.000 10 Gbps
Phiên bản bộ nhớ tối ưu – Thế hệ hiện tại  
db.r3.large 2 15,25 - Trung bình
db.r3.xlarge 4
30,5 500 Trung bình
db.r3.2xlarge 8
61 1.000 Cao
db.r3.4xlarge 16 122 2.000 Cao
db.r3.8xlarge 32
244 -
10 Gbps
Phiên bản có hiệu năng linh hoạt – Thế hệ hiện tại
db.t2.micro 1 1 - Thấp
db.t2.small 1 2 - Thấp
db.t2.medium 2 4 - Trung bình
db.t2.large 2 8 - Trung bình
db.t2.xlarge 4 16
- Cao
db.t2.2xlarge 8 32
-
Cao

Không phải loại phiên bản nào cũng được hỗ trợ cho mọi công cụ, phiên bản, bản hoặc khu vực của cơ sở dữ liệu. Vui lòng xem trang giá cả theo từng công cụ cơ sở dữ liệu để biết thông tin chi tiết.

Bạn đang tìm phiên bản cơ sở dữ liệu M1 hay M2? Hãy xem trang Phiên bản thế hệ trước.