Tính năng của Amazon RDS

Dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ của Amazon (Amazon RDS) là dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ được quản lý, cung cấp tám công cụ cơ sở dữ liệu phổ biến: Phiên bản Amazon Aurora tương thích với PostgreSQL, Phiên bản Amazon Aurora tương thích với MySQL, RDS dành cho PostgreSQL, RDS dành cho MySQL, RDS dành cho MariaDB, RDS dành cho SQL Server, RDS dành cho OracleRDS dành cho Db2.

Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể sử dụng mã, ứng dụng và công cụ mà bạn hiện đang sử dụng cho các cơ sở dữ liệu hiện tại của mình cùng với Amazon RDS. Một trong những ưu điểm chính của Amazon RDS là dịch vụ này xử lý các tác vụ quản lý cơ sở dữ liệu, chẳng hạn như cung cấp, vá lỗi, sao lưu, khôi phục, phát hiện lỗi và sửa chữa.

Amazon RDS cung cấp cho bạn ba môi trường triển khai khác nhau, bao gồm triển khai trên đám mây với Amazon Aurora hoặc Amazon RDS, khối lượng công việc kết hợp với Amazon RDS trên AWS Outposts và triển khai với đặc quyền truy cập với Amazon RDS Custom.

Tương tự như với tất cả dịch vụ AWS, bạn không cần đầu tư ban đầu và chỉ trả tiền cho tài nguyên mình sử dụng, tìm hiểu thêm trên trang định giá Amazon RDS.

Dễ quản lý

Bạn có thể sử dụng Bảng điều khiển quản lý AWS, Giao diện dòng lệnh Amazon RDS, SDK hoặc lệnh gọi API đơn giản để truy cập vào các tính năng của cơ sở dữ liệu quan hệ ở trạng thái sẵn sàng sản xuất trong vài phút.

Phiên bản cơ sở dữ liệu Amazon RDS được cấu hình sẵn với các thông số và cài đặt phù hợp với công cụ và lớp do bạn lựa chọn. Bạn có thể khởi chạy một phiên bản cơ sở dữ liệu và kết nối ứng dụng của bạn trong vòng vài phút. Nhóm thông số CSDL cho phép kiểm soát chi tiết và tinh chỉnh cơ sở dữ liệu của bạn.

Amazon RDS giảm bớt gánh nặng quản trị của bạn bằng cách quản lý các tác vụ quản trị cùng một kiểu, chẳng hạn như vá lỗi phần mềm, sao lưu, cung cấp và các tác vụ bảo trì theo lịch. Amazon RDS sẽ đảm bảo rằng phần mềm cơ sở dữ liệu quan hệ hiện hỗ trợ triển khai của bạn được cập nhật theo bản vá mới nhất. Bạn có thể kiểm soát thời điểm vá lỗi và việc có vá lỗi phiên bản cơ sở dữ liệu của bạn hay không.

Amazon RDS cung cấp các chỉ số Amazon CloudWatch dành cho phiên bản cơ sở dữ liệu của bạn mà không tính thêm phí. Bạn có thể sử dụng Bảng điều khiển Amazon RDS để xem các chỉ số vận hành chính, bao gồm mức sử dụng công suất điện toán/bộ nhớ/lưu trữ, hoạt động I/O và các kết nối phiên bản. Amazon RDS cũng cung cấp tính năng giám sát tăng cường, cho phép truy cập vào trên 50 chỉ số về CPU, bộ nhớ, hệ thống tệp và hoạt động I/O của ổ đĩa và vào Thông tin chuyên sâu về hiệu năng trong Amazon RDS. Đây là một công cụ dễ sử dụng giúp bạn nhanh chóng phát hiện các vấn đề về hiệu năng.

Amazon RDS được tích hợp với AWS CloudFormation, một dịch vụ giúp bạn lập mô hình, cung cấp và quản lý tài nguyên AWS trên các tài khoản và Khu vực AWS của bạn. Khi tạo tài nguyên Amazon RDS với AWS CloudFormation, bạn có thể đơn giản hóa việc quản lý tài nguyên và cơ sở hạ tầng bằng cách tái sử dụng các mẫu và cho phép AWS CloudFormation cung cấp cũng như định cấu hình cho tài nguyên của bạn.

Amazon RDS có thể thông báo cho bạn qua email hoặc tin nhắn văn bản SMS về các sự kiện cơ sở dữ liệu thông qua Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS). Bạn có thể sử dụng Bảng điều khiển quản lý AWS hoặc Amazon RDS API để đăng ký nhận thông báo hơn 40 sự kiện cơ sở dữ liệu khác nhau được liên kết với phiên bản cơ sở dữ liệu của bạn.

Amazon RDS tích hợp với AWS Config để hỗ trợ tính tuân thủ và tăng cường bảo mật bằng cách ghi lại và kiểm tra các thay đổi về cấu hình phiên bản CSDL của bạn, bao gồm nhóm tham số, nhóm mạng con, ảnh chụp nhanh, nhóm bảo mật và gói đăng ký nhận thông báo sự kiện.

Amazon Aurora hỗ trợ các hoạt động nhân bản nhanh chóng, hiệu quả, trong đó toàn bộ cụm cơ sở dữ liệu nhiều terabyte có thể được nhân bản trong vài phút. Nhân bản cơ sở dữ liệu rất hữu ích cho một số mục đích bao gồm phát triển ứng dụng, kiểm thử, cập nhật cơ sở dữ liệu và chạy các truy vấn phân tích. Độ sẵn sàng ngay lập tức của dữ liệu có thể tăng tốc đáng kể quá trình phát triển phần mềm, nâng cấp dự án, cũng như giúp các phân tích chính xác hơn. Bạn có thể nhân bản cơ sở dữ liệu Amazon Aurora chỉ trong vài bước và bạn không phải chịu bất kỳ khoản phí lưu trữ nào trừ khi bạn sử dụng không gian bổ sung để lưu trữ các thay đổi dữ liệu.

Triển khai lục/lam của Amazon RDS cho phép bạn cập nhật cơ sở dữ liệu an toàn, đơn giản và nhanh chóng hơn mà không bị mất dữ liệu. Chỉ với vài bước, Triển khai lục/lam sẽ tạo môi trường thử nghiệm tương tự như môi trường sản xuất và giữ cho hai môi trường đồng bộ bằng cách sao chép logic. Bạn có thể thực hiện các thay đổi—chẳng hạn như nâng cấp phiên bản chính/phụ, sửa đổi lược đồ và thay đổi cài đặt thông số—mà không ảnh hưởng đến khối lượng công việc sản xuất của bạn.

Khi thúc đẩy môi trường tổ chức của bạn, khối Triển khai lục/lam sẽ ghi vào cả môi trường lục và lam cho đến khi quá trình chuyển đổi hoàn tất. Triển khai lục/lam sử dụng quy tắc bảo vệ chuyển đổi tích hợp sẵn mà sẽ hết thời gian thúc đẩy nếu nó vượt quá thời gian ngừng hoạt động tối đa có thể chịu được của bạn, phát hiện lỗi sao chép, kiểm tra tình trạng của phiên bản, v.v.

Tích hợp không ETL với Amazon Redshift cung cấp quyền truy cập vào khả năng phân tích và máy học (ML) trên petabyte dữ liệu giao dịch của bạn từ các cơ sở dữ liệu Phiên bản Aurora tương thích với MySQL, Phiên bản Aurora tương thích với PostgreSQL (Xem trước)RDS dành cho MySQL (Xem trước). Nhờ sử dụng tích hợp không ETL với Amazon Redshift, bạn có thể loại bỏ nhu cầu xây dựng và quản lý các quy trình dữ liệu phức tạp của riêng mình để thực hiện các thao tác trích xuất, chuyển đổi và tải (ETL).

Dữ liệu giao dịch được sao chép tự động, liên tục và nhanh chóng sau khi được ghi vào cơ sở dữ liệu Amazon Aurora hoặc Amazon RDS của bạn và được cung cấp liền mạch trong Amazon Redshift. Khi dữ liệu có sẵn trong Amazon Redshift, bạn có thể bắt đầu phân tích dữ liệu ngay lập tức và áp dụng các tính năng nâng cao như chia sẻ dữ liệu, chế độ xem cụ thể hóamáy học (ML) Amazon Redshift để có được thông tin chi tiết toàn diện và dự đoán.

Bạn có thể hợp nhất dữ liệu từ nhiều cơ sở dữ liệu AWS, bao gồm Amazon Aurora hoặc Amazon RDS và sao chép dữ liệu vào một kho dữ liệu Amazon Redshift để có thêm thông tin chi tiết về dữ liệu của mình. Khi sử dụng cả Amazon Aurora phi máy chủAmazon Redshift phi máy chủ cho tích hợp không ETL, bạn có thể chạy phân tích gần thời gian thực trên dữ liệu giao dịch mà không cần phải quản lý cơ sở hạ tầng cho các quy trình dữ liệu.

Amazon RDS cung cấp hướng dẫn thực hành tốt nhất bằng cách phân tích cấu hình và chỉ số sử dụng từ các phiên bản cơ sở dữ liệu của bạn. Khuyến cáo áp dụng cho những lĩnh vực như phiên bản cơ sở dữ liệu, lưu trữ, kiểu phiên bản và kết nối mạng. Bạn có thể duyệt các đề xuất hiện có và thực hiện ngay một hành động được đề xuất, đặt lịch thực hiện hành động đó trong khoảng thời gian bảo trì tiếp theo hoặc xóa bỏ hoàn toàn hành động đó.

Hiệu năng tùy chỉnh

Amazon RDS cung cấp hai hình thức lưu trữ khác nhau. Đối với hầu hết các trường hợp sử dụng, Bộ lưu trữ cho mục đích chung của Amazon RDS sẽ phù hợp với khối lượng công việc cho cơ sở dữ liệu của bạn. Đây là tùy chọn lưu trữ có hỗ trợ SSD để đảm bảo hiệu năng cơ sở ổn định ở mức 3 IOPS trên mỗi GB được cung cấp và cho phép tăng vượt mức cơ sở lên tới 3.000 IOPS.

Đối với khối lượng công việc yêu cầu hiệu năng cao hơn, Amazon RDS cung cấp Bộ lưu trữ IOPS được cung cấp, tùy chọn lưu trữ có hỗ trợ SSD được thiết kế để cung cấp hiệu năng I/O nhanh, có thể dự đoán được và nhất quán. Bạn có thể xác định mức IOPS khi tạo phiên bản cơ sở dữ liệu và Amazon RDS sẽ cung cấp mức IOPS đó trong toàn bộ vòng đời của phiên bản cơ sở dữ liệu. Kiểu lưu trữ này được tối ưu hóa cho khối lượng công việc cơ sở dữ liệu giao dịch, tăng cường I/O (OLTP). Bạn có thể cung cấp tới 256.000 IOPS trên mỗi phiên bản cơ sở dữ liệu, mặc dù IOPS đã triển khai thực tế có thể có sự khác biệt dựa trên khối lượng công việc cơ sở dữ liệu, loại phiên bản và lựa chọn công cụ cơ sở dữ liệu.

Để tăng cường hiệu năng của cơ sở dữ liệu và ứng dụng Amazon RDS, bạn có thể thêm bộ nhớ đệm từ Amazon ElastiCache. Đây là một dịch vụ lưu bộ nhớ đệm trong bộ nhớ được quản lý, vào cơ sở dữ liệu trực tiếp từ Bảng điều khiển Amazon RDS. Cùng nhau, chúng có thể cung cấp hiệu năng theo thời gian thực theo nhu cầu của ứng dụng và cơ sở dữ liệu của bạn một cách hiệu quả. Hãy truy cập trang hướng dẫn cách tạo cụm Amazon ElastiCache trong Amazon RDStài liệu Amazon Aurora để tìm hiểu thêm.

Amazon DevOps Guru là một dịch vụ vận hành trên đám mây được máy học (ML) hỗ trợ, giúp cải thiện phạm vi cung cấp của ứng dụng. Với Amazon DevOps Guru dành cho RDS, bạn có thể sử dụng thông tin chuyên sâu được ML hỗ trợ để giúp dễ dàng phát hiện và chẩn đoán các vấn đề cơ sở dữ liệu quan hệ liên quan đến hiệu năng. Tính năng này được thiết kế để giải quyết các vấn đề đó trong vài phút thay vì vài ngày. Các nhà phát triển và kỹ sư DevOps có thể sử dụng DevOps Guru dành cho RDS để tự động xác định nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề về hiệu năng và nhận các đề xuất thông minh để giúp giải quyết vấn đề mà không cần sự trợ giúp từ các chuyên gia cơ sở dữ liệu.

Để bắt đầu sử dụng, chỉ cần truy cập Bảng điều khiển quản lý Amazon RDS và kích hoạt Thông tin chuyên sâu về hiệu năng trong Amazon RDS. Sau khi bật Thông tin chuyên sâu về hiệu năng, hãy truy cập Bảng điều khiển Amazon DevOps Guru và kích hoạt tính năng này cho tài nguyên Amazon Aurora, các tài nguyên được hỗ trợ khác hoặc toàn bộ tài khoản của bạn.

Tùy chọn Ghi tối ưu hóa của Amazon RDS, được xây dựng trên Tính năng ngăn ngừa ghi xé lẻ của Hệ thống AWS Nitro mới, giúp bạn cải thiện thông lượng giao dịch ghi lên đến 2 lần mà không mất thêm phí. Tính năng Ghi tối ưu hóa ghi các trang dữ liệu 16KiB của bạn một cách an toàn trong một bước duy nhất. Tính năng Ghi tối ưu hóa đặc biệt hữu ích cho những khách hàng có khối lượng công việc cơ sở dữ liệu cần ghi nhiều, chẳng hạn như thanh toán kỹ thuật số, giao dịch tài chính và trò chơi trực tuyến.

Tính năng Đọc tối ưu hóa của Amazon RDS được thiết kế để cung cấp cho bạn hiệu năng cơ sở dữ liệu nhanh hơn với khả năng xử lý truy vấn nhanh hơn đến 2 lần mà không mất thêm chi phí. Tính năng Đọc tối ưu hóa cải thiện tốc độ của các truy vấn phức tạp sử dụng các bảng tạm thời, chẳng hạn như các truy vấn yêu cầu sắp xếp, tổng hợp hàm băm, kết nối tải cao và Biểu thức bảng chung (CTE). Tính năng Đọc tối ưu hóa cải thiện tốc độ truy vấn của bạn bằng cách đặt các bảng tạm thời trên kho lưu trữ phiên bản dựa trên NVMe, được kết nối vật lý vào máy chủ lưu trữ của bạn.

Độ sẵn sàng và độ bền cao

Tính năng tự động sao lưu của Amazon RDS cho phép thực hiện hoạt động phục hồi về thời điểm trước đó đối với phiên bản cơ sở dữ liệu của bạn. Amazon RDS sẽ sao lưu cơ sở dữ liệu và bản ghi giao dịch của bạn và lưu trữ chúng trong khoảng thời gian lưu giữ do người dùng xác định. Việc này cho phép bạn khôi phục phiên bản cơ sở dữ liệu của bạn về bất kỳ thời điểm nào trong khoảng thời gian lưu giữ của bạn, lên đến 5 phút vừa qua. Có thể cấu hình khoảng thời gian lưu giữ sao lưu tự động của bạn lên tới 35 ngày.

Ảnh chụp nhanh cơ sở dữ liệu là các bản sao lưu do người dùng khởi tạo từ phiên bản được lưu trữ trên Amazon S3 và được lưu giữ đến khi bạn chủ động xóa đi. Bạn có thể tạo một phiên bản mới từ ảnh chụp nhanh cơ sở dữ liệu bất kể khi nào bạn muốn. Mặc dù ảnh chụp nhanh cơ sơ dữ liệu vận hành tương tự như các bản sao lưu đầy đủ, bạn chỉ bị tính phí đối với dung lượng lưu trữ gia tăng.

Triển khai Nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS tăng cường độ sẵn sàng và độ bền của phiên bản cơ sở dữ liệu với SLA lên đến 99,95%, nhờ vậy mà phiên bản này mặc nhiên phù hợp với các khối lượng công việc cơ sở dữ liệu sản xuất. Khi bạn cung cấp một phiên bản cơ sở dữ liệu Nhiều vùng sẵn sàng, Amazon RDS sẽ sao chép dữ liệu một cách đồng bộ sang phiên bản dự phòng trong một Vùng sẵn sàng (AZ) khác.

Với Nhiều vùng sẵn sàng có hai phiên bản chờ có thể đọc được, khách hàng có thể triển khai một phiên bản chính và hai phiên bản chờ có thể đọc được trên ba Vùng sẵn sàng. Khách hàng có thể sử dụng tùy chọn triển khai này để nhận được các lợi ích như chuyển đổi dự phòng trong vòng chưa đầy 35 giây, độ trễ cam kết giao dịch nhanh hơn gấp 2 lần so với Nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS có một chế độ chờ và khả năng đọc bổ sung.

Khi đính kèm mã nguồn mở hoặc Proxy cho Amazon RDS vào Nhiều vùng sẵn sàng bằng hai lần triển khai dự phòng có thể đọc được, bạn có thể giảm thời gian ngừng nâng cấp phiên bản nhỏ xuống thông thường là một giây. 

Với Amazon Aurora, bạn có thể đạt được độ sẵn sàng cao với SLA lên đến 99,99% bằng cách sử dụng công nghệ Nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS để tự động chuyển đổi dự phòng sang một trong tối đa 15 Bản sao Aurora mà bạn đã tạo ra ở ba Vùng sẵn sàng bất kỳ.

Kết hợp với Nhiều vùng sẵn sàng, các bản sao chỉ đọc liên khu vực có thể tăng khả năng phục hồi và hiệu năng bằng cách sao chép dữ liệu không đồng bộ giữa các Khu vực như một phần trong giải pháp phục hồi sau thảm họa hiệu quả.

Cơ sở dữ liệu toàn cầu Amazon Aurora cho phép đọc cục bộ nhanh chóng và phục hồi sau thảm họa nhanh chóng trên nhiều Khu vực AWS từ một cơ sở dữ liệu Amazon Aurora duy nhất. Cơ sở dữ liệu toàn cầu Aurora cung cấp độ trễ dưới 1 giây và có thể được tăng cấp lên thành Khu vực phụ trong vòng chưa đầy 1 phút trong trường hợp ngừng hoạt động hoặc giảm hiệu năng tại Khu vực. Lý tưởng cho khối lượng công việc phân tán trên toàn cầu có các yêu cầu nghiêm ngặt về độ sẵn sàng, chẳng hạn như trong các ngành tài chính, du lịch và trò chơi.

Bảo mật và tuân thủ

Amazon RDS cho phép bạn mã hóa cơ sở dữ liệu của bạn bằng các khóa do bạn quản lý thông qua Dịch vụ quản lý khóa (KMS) của AWS. Trên một phiên bản cơ sở dữ liệu đang chạy với mã hóa Amazon RDS, dữ liệu được lưu trữ trên kho lưu trữ cơ bản được mã hóa giống như các bản sao lưu tự động, bản sao chỉ có quyền đọc và ảnh chụp nhanh của phiên bản cơ sở dữ liệu đó.

Amazon RDS hỗ trợ việc sử dụng SSL để bảo mật dữ liệu đang được truyền, cũng như Mã hóa dữ liệu minh bạch trong SQL ServerOracle.

AWS khuyên bạn nên chạy phiên bản cơ sở dữ liệu trên Đám mây riêng ảo (VPC) của Amazon. Ứng dụng này giúp bạn cách ly cơ sở dữ liệu trên mạng ảo riêng và kết nối với cơ sở hạ tầng CNTT tại chỗ của mình bằng cách sử dụng các IPsec VPN được mã hóa theo tiêu chuẩn ngành. Bạn có thể cấu hình thiết lập tường lửa và kiểm soát quyền truy cập mạng đến phiên bản cơ sở dữ liệu của bạn.

Amazon RDS hỗ trợ một số cách để xác thực người dùng, bao gồm Quản lý danh tính và truy cập (IAM) trong AWS và Kerberos.

Amazon RDS được tích hợp với IAM và cho phép bạn kiểm soát các hành động mà người dùng và nhóm AWS IAM có thể thực hiện trên các tài nguyên Amazon RDS cụ thể, từ phiên bản cơ sở dữ liệu cho đến ảnh chụp nhanh, nhóm thông số và nhóm tùy chọn. Bạn cũng có thể gắn thẻ các tài nguyên Amazon RDS và kiểm soát những hành động mà người dùng IAM và nhóm có thể thực hiện đối với các nhóm tài nguyên có cùng thẻ đánh dấu và giá trị liên kết.

Ví dụ: bạn có thể cấu hình quy tắc IAM để đảm bảo nhà phát triển có thể chỉnh sửa phiên bản cơ sở dữ liệu “Phát triển”, nhưng chỉ quản trị viên cơ sở dữ liệu mới có thể thực hiện các thay đổi đối với các phiên bản cơ sở dữ liệu “Sản xuất”.

Với xác thực Kerberos, cơ sở dữ liệu Amazon RDS của bạn hoạt động với Active Directory (AD) được AWS quản lý để xác thực và quản lý tập trung thông tin chứng thực. Đối với Amazon RDS dành cho SQL Server, bạn có thể lựa chọn sử dụng AD được AWS quản lý hoặc kết nối trực tiếp cơ sở dữ liệu vào AD tự quản lý của bạn.

Amazon RDS hỗ trợ các chương trình tuân thủ, bao gồm HIPAA, FedRAMP, SOC và ISO. Truy cập Dịch vụ AWS trong phạm vi theo Chương trình tuân thủ để biết danh sách mới nhất gồm các chương trình được hỗ trợ.

Amazon GuardDuty được cung cấp với Amazon Aurora để theo dõi các mối đe dọa tiềm ẩn đối với cơ sở dữ liệu và khối lượng công việc của bạn. Với GuardDuty RDS Protection, tính năng này phân tích và lập hồ sơ cho hoạt động đăng nhập cơ sở dữ liệu để phát hiện hành vi đáng ngờ. Khi phát hiện ra mối đe dọa, GuardDuty tạo ra các nội dung phát hiện bảo mật chi tiết về cơ sở dữ liệu bị xâm nhập.

Khả năng điều chỉnh quy mô linh hoạt

Bạn có thể tăng hoặc giảm quy mô điện toán và tài nguyên bộ nhớ hiện đang chạy đợt triển khai của bạn với mức tối đa là 128 vCPU và 4.096 GiB RAM. Các thao tác điều chỉnh quy mô điện toán thường hoàn tất trong vòng vài phút.

Khi yêu cầu lưu trữ của bạn tăng lên, bạn cũng có thể cung cấp dung lượng lưu trữ bổ sung. Khi nhu cầu dung lượng lưu trữ dữ liệu của bạn tăng lên, công cụ Amazon Aurora sẽ tự động tăng kích thước ổ đĩa cơ sở dữ liệu với mức tối đa là 128 TiB hoặc mức tối đa do bạn xác định. Các công cụ RDS dành cho MySQL, RDS dành cho MariaDB, RDS dành cho Oracle và RDS dành cho PostgreSQL cho phép bạn tăng quy mô theo tài nguyên lên đến 64 TiB dung lượng lưu trữ và RDS dành cho SQL Server hỗ trợ lên đến 16 TiB. Điều chỉnh quy mô lưu trữ ngay trong khi hoạt động và không phải chịu thời gian ngừng hoạt động.

Bản sao chỉ có quyền đọc của Amazon RDS giúp dễ dàng tăng quy mô theo phiên bản một cách linh hoạt vượt ra ngoài các giới hạn công suất của một phiên bản CSDL cho những khối lượng công việc cơ sở dữ liệu cần đọc nhiều. Bạn có thể tạo một hay nhiều bản sao của một phiên bản CSDL cho trước và đáp ứng lưu lượng đọc ứng dụng với dung lượng lớn từ nhiều bản sao dữ liệu của bạn, qua đó tăng tổng thông lượng đọc.

Với Proxy cho Amazon RDS, bạn có thể cải thiện hiệu quả cơ sở dữ liệu và giúp các ứng dụng có quy mô linh hoạt hơn, bảo mật hơn và có khả năng phục hồi tốt hơn trước các lỗi cơ sở dữ liệu bằng cách cho phép các ứng dụng gộp và chia sẻ kết nối với cơ sở dữ liệu. Khi chuyển đổi dự phòng diễn ra, Proxy cho RDS có thể giảm đến 66% thời gian chuyển đổi dự phòng cho Amazon Aurora và RDS. Ngoài ra, bạn có thể quản lý tập trung thông tin chứng thực, xác thực và quyền truy cập cơ sở dữ liệu thông qua tích hợp với Trình quản lý thông tin bí mật của AWS và AWS IAM.

Amazon Aurora phi máy chủ là một cấu hình dành cho Aurora theo yêu cầu và cung cấp khả năng tự động điều chỉnh quy mô. Với tùy chọn triển khai này, cơ sở dữ liệu của bạn sẽ tự động khởi động, tắt và tăng hoặc giảm quy mô dung lượng dựa trên nhu cầu của ứng dụng.

Tiết kiệm chi phí

Không phải cam kết trước với Amazon RDS; bạn chỉ cần thanh toán tiền phí hàng tháng cho mỗi phiên bản cơ sở dữ liệu mà bạn khởi chạy. Đồng thời, khi sử dụng xong một phiên bản cơ sở dữ liệu, bạn có thể dễ dàng xóa đi. Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập vào trang Loại phiên bản Amazon RDS và trang Định giá Amazon RDS.

Phiên bản đặt trước Amazon RDS đem đến cho bạn tùy chọn đặt trước phiên bản CSDL trong kỳ hạn một hoặc ba năm và theo đó, nhận mức chiết khấu đáng kể so với mức định giá Phiên bản theo nhu cầu dành cho phiên bản CSDL.

Amazon RDS cho phép bạn dễ dàng dừng và bắt đầu sử dụng phiên bản cơ sở dữ liệu tối đa 7 ngày mỗi lần. Điều này giúp đơn giản hóa và hợp lý hóa chi phí sử dụng cơ sở dữ liệu cho mục đích phát triển và kiểm thử, trong đó cơ sở dữ liệu không nhất thiết phải chạy liên tục.

Amazon Aurora được thiết kế để cung cấp mức giá với chi phí hợp lý cho hầu hết các ứng dụng có mức sử dụng I/O từ thấp đến trung bình. Đối với khối lượng công việc sử dụng nhiều thao tác I/O, bạn có thể chọn Amazon Aurora tối ưu hóa I/O, một cấu hình cụm cơ sở dữ liệu, để cải thiện tỷ lệ hiệu năng/giá.

Với Bậc miễn phí của AWS, bạn có thể bắt đầu sử dụng Amazon RDS miễn phí trên các cơ sở dữ liệu phiên bản Một vùng sẵn sàng nhất định lên đến 750 giờ mỗi tháng, 20 GB dung lượng lưu trữ SSD đa dụng (gp2) mỗi tháng và 20 GB dung lượng lưu trữ để tự động sao lưu cơ sở dữ liệu mỗi tháng trong một năm. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào Bậc miễn phí của Amazon RDS.

Đối với các công cụ thương mại, Amazon RDS cung cấp một số mô hình cấp phép như Sử dụng giấy phép riêng (BYOL), Sử dụng phương tiện riêng (BYOM), Đã bao gồm giấy phép (LI) hoặc cấp phép thông qua Chợ điện tử AWS. Với BYOL và BYOM, bạn có thể tận dụng giấy phép phần mềm thương mại hiện có của mình để sử dụng với Amazon RDS. Với mô hình Đã bao gồm giấy phép, chi phí của giấy phép phần mềm được bao gồm trong giá phiên bản Amazon RDS. Bạn không cần phải mua giấy phép riêng. Với việc cấp phép thông qua Chợ điện tử AWS, bạn có thể đăng ký giấy phép theo nhu cầu với mức giá theo giờ cho mỗi nhân và không cần phải mua giấy phép riêng.

Để biết thêm chi tiết về các tùy chọn cấp phép có sẵn theo công cụ, vui lòng truy cập trang định giá Amazon RDS dành cho Oracle, Amazon RDS dành cho SQL Server, Amazon RDS dành cho Db2Amazon RDS Custom.

Năng suất của nhà phát triển

Tiện ích mở rộng ngôn ngữ tin cậy (TLE) dành cho PostgreSQL là bộ phát triển và dự án nguồn mở cho phép bạn nhanh chóng xây dựng các tiện ích mở rộng hiệu năng cao và chạy chúng trên Amazon AuroraAmazon RDS một cách an toàn mà không cần AWS chứng thực mã. Nhà phát triển có thể sử dụng các ngôn ngữ tin cậy phổ biến—như JavaScript, PL/pgSQL, Perl và SQL—để ghi tiện ích mở rộng một cách an toàn.

TLE được thiết kế để ngăn việc truy cập vào tài nguyên không an toàn và giới hạn các lỗi tiện ích mở rộng đối với một kết nối cơ sở dữ liệu. DBA có quyền kiểm soát trực tuyến, ở mức độ chi tiết đối với việc người nào có thể cài đặt tiện ích mở rộng cũng như có thể tạo mô hình quyền để chạy các tiện ích mở rộng đó. TLE có sẵn cho khách hàng sử dụng Aurora và Amazon RDS mà không mất thêm phí.

Tích hợp với AI và ML

Với Máy học Amazon Aurora, bạn có thể thêm dự đoán dựa trên ML vào các ứng dụng thông qua ngôn ngữ lập trình SQL quen thuộc. Bạn có thể truy cập vào nhiều lựa chọn thuật toán ML với một tích hợp đơn giản, an toàn và tối ưu hóa nhờ các dịch vụ máy học của AWS.

Với Amazon Aurora PostgreSQL và Amazon RDS dành cho PostgreSQL, bạn có thể sử dụng pgvector, một phần mở rộng PostgreSQL mã nguồn mở, để thực hiện tìm kiếm độ tương đồng của véc-tơ. Bạn cũng có thể lưu trữ phần nhúng từ các mô hình máy học (ML) và trí tuệ nhân tạo (AI) trong cơ sở dữ liệu của mình, chẳng hạn như các phần nhúng từ Amazon Bedrock hoặc Amazon SageMaker.

Phần nhúng là phần biểu thị bằng số (véc-tơ) đại diện cho ngữ nghĩa của nội dung như văn bản, hình ảnh và video. AI tạo sinh và các hệ thống AI/ML khác sử dụng phần nhúng để nắm bắt ngữ nghĩa của văn bản được nhập vào một mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Đọc tài liệu của chúng tôi về cách lưu trữ phần nhúng và thực hiện tìm kiếm độ tương đồng của véc-tơ trên Amazon Aurora PostgreSQL và Amazon RDS dành cho PostgreSQL.

Lựa chọn môi trường triển khai

Amazon RDS cung cấp sự linh hoạt và khả năng điều chỉnh quy mô để nhanh chóng điều chỉnh theo nhu cầu cơ sở dữ liệu của bạn. Bạn có thể tăng hoặc giảm quy mô tài nguyên điện toán cơ sở dữ liệu của mình với một nút nhấn hoặc thiết lập một phiên bản cơ sở dữ liệu mới với một vài cú nhấp chuột trong bảng điều khiển.

AWS Outposts là một dịch vụ được quản lý toàn phần giúp mở rộng cơ sở hạ tầng và dịch vụ AWS đến bất kỳ cơ sở hạ tầng hoặc dịch vụ tại chỗ hoặc nơi cho thuê chỗ đặt máy chủ nào để có trải nghiệm kết hợp.

Với Amazon RDS trên Outposts, bạn có thể chạy Amazon RDS tại chỗ và nhận được các tính năng và lợi ích của Amazon RDS tương tự như trên đám mây, bao gồm các tác vụ quản trị tự động.

Amazon RDS Custom là một dịch vụ cơ sở dữ liệu được quản lý cung cấp cho bạn đặc quyền truy cập vào hệ điều hành cơ bản và môi trường cơ sở dữ liệu để chạy các ứng dụng được đóng gói, ứng dụng tùy chỉnh và ứng dụng cũ dành cho Microsoft SQL Server và Oracle. Đây là mô hình trách nhiệm chung để đổi lấy độ linh hoạt cao hơn.

Tùy chọn di chuyển linh hoạt

Với Amazon RDS, bạn có thể sử dụng Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu của AWS (AWS DMS), một dịch vụ di chuyển và sao chép được quản lý cho khối lượng công việc phân tích và cơ sở dữ liệu, để thực hiện cả hoạt động di chuyển đồng nhất và không đồng nhất. Với các tính năng chính như AWS DMS Fleet Advisor và Chuyển đổi lược đồ DMS, bạn có thể khám phá, lập kế hoạch, chuyển đổi và di chuyển tất cả các khối lượng công việc của mình trong AWS DMS. Với AWS DMS phi máy chủ và công cụ gốc tích hợp sẵn, việc di chuyển thậm chí còn dễ dàng hơn vì bạn không còn cần phải cung cấp, quản lý và điều chỉnh quy mô di chuyển tài nguyên theo cách thủ công.

Khác với di chuyển đồng nhất, di chuyển không đồng nhất yêu cầu chuyển đổi lược đồ để đảm bảo lược đồ nguồn tương thích với công cụ mục tiêu mới. Đối với hoạt động di chuyển không đồng nhất sang Amazon RDS, AWS DMS cung cấp các tính năng tích hợp sẵn với công cụ Chuyển đổi lược đồ DMS hoặc tùy chọn tải xuống phần mềm Công cụ chuyển đổi lược đồ AWS (AWS SCT) để chạy cục bộ.

Đối với di chuyển đồng nhất, bạn cũng có thể sử dụng các công cụ di chuyển cơ sở dữ liệu gốc quen thuộc để di chuyển khối lượng công việc sang AWS. Dưới đây là các liên kết dẫn đến tài liệu về cách bắt đầu sử dụng:

Công cụ cơ sở dữ liệu

Công cụ di chuyển gốc

PostgreSQL

Hướng dẫn di chuyển Amazon RDS dành cho PostgreSQL

MySQL

Hướng dẫn nhập dữ liệu Amazon RDS dành cho MySQL

Oracle

Hướng dẫn nhập dữ liệu Amazon RDS dành cho Oracle

Microsoft SQL Server

Nhập và xuất cơ sở dữ liệu SQL Server bằng cách sử dụng sao lưu và khôi phục gốc

Babelfish dành cho Aurora PostgreSQL cho phép bạn chạy các ứng dụng Microsoft SQL Server trên Aurora PostgreSQL mà chỉ phải thay đổi mã ở mức tối thiểu. Là một tính năng tích hợp sẵn của Amazon Aurora, Babelfish cho phép Aurora PostgreSQL hiểu T-SQL, giúp di chuyển ứng dụng của bạn một cách đơn giản và nhanh chóng hơn.

Các tính năng và khả năng bổ sung

Với Phiên bản Amazon Aurora tương thích với MySQL và Amazon RDS dành cho MySQL, bạn có thể truy cập các phiên bản MySQL chính và phụ mới nhất cũng như các khả năng và tính năng cộng đồng liên quan, chẳng hạn như hàm JSON, biểu thức bảng phổ biến sử dụng mệnh đề WITH, mệnh đề ADD COLUMN và RENAME COLUMN được tối ưu hóa cho câu lệnh ALTER TABLE, v.v.

Để biết danh sách đầy đủ các phiên bản và tính năng MySQL được hỗ trợ, hãy xem tài liệu Amazon AuroraAmazon RDS.

Với Amazon RDS dành cho MariaDB, bạn có thể truy cập các phiên bản MariaDB chính và phụ mới nhất cũng như các khả năng và tính năng cộng đồng liên quan, bao gồm quyền truy cập vào Công cụ lưu trữ MyRocks để tối ưu hóa mức tiêu thụ dung lượng lưu trữ của các ứng dụng web hiệu năng cao và cần ghi nhiều dữ liệu. Các cải tiến khác bao gồm sao chép chậm, khả năng tương thích với Oracle PL/SQL và DDL nguyên tử.

Để biết thông tin về các phiên bản và tính năng mới nhất hiện có, hãy xem tài liệu Amazon RDS.

Với Phiên bản Amazon Aurora tương thích với PostgreSQL và Amazon RDS dành cho PostgreSQL, bạn có thể truy cập các phiên bản PostgreSQL chính và phụ mới nhất cũng như các khả năng và tính năng cộng đồng liên quan.

Ví dụ: bạn có thể sử dụng PostGIS như một bộ mở rộng không gian cho cơ sở dữ liệu quan hệ đối tượng PostgreSQL và hỗ trợ bổ sung cho các đối tượng địa lý để chạy truy vấn vị trí trong SQL. Bạn có thể truy cập nhiều ngôn ngữ thủ tục khác nhau, bao gồm Perl, pgSQL, TCL, JavaScript (thông qua công cụ JavaScript V8) và Rust (RDS chỉ dành cho PostgreSQL). Bạn có thể sử dụng các tiện ích mở rộng cộng đồng, chẳng hạn như pg_stat_statements hoặc postgres_fdw cho thư viện dữ liệu nguồn bên ngoài.

Các tiện ích này cũng bao gồm hỗ trợ của PostgreSQL cho kiểu dữ liệu “JSON” và hai hàm JSON. Các kiểu dữ liệu này cho phép trả về JSON trực tiếp từ máy chủ cơ sở dữ liệu. PostgreSQL có tiện ích mở rộng để triển khai kiểu dữ liệu “hstore” để lưu trữ các bộ cặp khóa/giá trị bên trong một giá trị PostgreSQL duy nhất. Để có danh sách đầy đủ các tính năng chính của công cụ PostgreSQL, hãy xem danh sách tính năng chính của công cụ PostgreSQL tại đây.

Với Amazon RDS dành cho Oracle, bạn có thể kích hoạt các tùy chọn cơ sở dữ liệu Oracle như Oracle Application Express (APEX), Xử lý phân tích trực tuyến (OLAP) của Oracle và Oracle Enterprise Manager (OEM) bằng cách thêm các tùy chọn đó vào nhóm tùy chọn và liên kết nhóm này với phiên bản cơ sở dữ liệu của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng các sản phẩm của bên thứ ba như Oracle GoldenGate với Amazon RDS dành cho Oracle để thu thập, sao chép và quản lý dữ liệu giao dịch giữa các cơ sở dữ liệu để sao chép cơ sở dữ liệu hoạt động tích cực, phục hồi sau thảm họa, v.v.

Với Amazon RDS dành cho SQL Server, bạn có thể kích hoạt tùy chọn cơ sở dữ liệu SQL Server như Linked Servers, Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MSDTC), SQL Server Audit và SQL Server Business Intelligence Suite (SSIS, SSRSSSAS) bằng cách thêm các tùy chọn này vào nhóm tùy chọn liên kết với phiên bản cơ sở dữ liệu của bạn.

Mục đích sử dụng và giới hạn

Khi sử dụng dịch vụ này, bạn phải tuân theo Thỏa thuận khách hàng Amazon Web Services.

Câu hỏi thường gặp

Amazon RDS được sử dụng để làm gì?

Amazon RDS là cơ sở dữ liệu quan hệ được sử dụng để lưu trữ, tổ chức và cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu liên quan để phân tích dữ liệu, lập mô hình, báo cáo và các trường hợp sử dụng khác trong kinh doanh.

Ưu điểm của Amazon RDS là gì?

Ưu điểm của Amazon RDS bao gồm hiệu năng đã được kiểm chứng ở vai trò là một cơ sở dữ liệu quan hệ được quản lý toàn phần, tiết kiệm chi phí với các tiêu chuẩn bảo mật cao nhất. Suốt hơn một thập kỷ, khách hàng tin tưởng Amazon RDS vì độ sẵn sàng, độ bền, khả năng điều chỉnh quy mô và bảo mật cao để hỗ trợ khối lượng công việc tối quan trọng của khách hàng trên đám mây. Dù là người mới sử dụng đám mây hay chuyên gia, khách hàng đều trân trọng sự đơn giản trong việc bắt đầu sử dụng và quản lý Amazon RDS.

Quản trị viên cơ sở dữ liệu có được những lợi ích gì khi sử dụng Amazon RDS?

Amazon RDS tiết kiệm thời gian cho các quản trị viên cơ sở dữ liệu (DBA) để tập trung vào việc đổi mới và thúc đẩy giá trị kinh doanh. Amazon RDS tự động hóa các tác vụ quản trị cùng một kiểu trong quản lý cơ sở dữ liệu, chẳng hạn như cung cấp, vá lỗi và sao lưu. Amazon RDS cũng cung cấp các tính năng tiết kiệm chi phí để hỗ trợ độ sẵn sàng cao, hiệu năng và bảo mật nhằm đáp ứng nhu cầu từ những khối lượng công việc quan trọng nhất của bạn, chẳng hạn như Nhiều vùng sẵn sàng, Phiên bản đặt trước và kiểm soát quyền thông qua AWS IAM.

Amazon RDS là loại cơ sở dữ liệu nào?

Amazon RDS là một cơ sở dữ liệu quan hệ (hoặc SQL).

Amazon RDS hỗ trợ những công cụ cơ sở dữ liệu nào?

Amazon RDS hỗ trợ tám công cụ cơ sở dữ liệu, bao gồm năm công cụ nguồn mở và ba công cụ thương mại. Các công cụ nguồn mở bao gồm Phiên bản Amazon Aurora tương thích với PostgreSQL, Phiên bản Amazon Aurora tương thích với MySQL, RDS dành cho PostgreSQL, RDS dành cho MySQL và RDS dành cho MariaDB. Các công cụ thương mại bao gồm RDS dành cho SQL Server, RDS dành cho Oracle và RDS dành cho Db2.

Lợi ích của việc di chuyển cơ sở dữ liệu tại chỗ sang Amazon RDS là gì?

Lợi ích chính của Amazon RDS là giảm chi phí quản trị các cơ sở dữ liệu tự quản lý tại chỗ. Amazon RDS rất dễ sử dụng và loại bỏ gánh nặng quản trị cùng một kiểu trong việc cung cấp, vá lỗi, sao lưu, v.v. Ngoài ra, Amazon RDS cung cấp tính linh hoạt và nhiều tính năng để đáp ứng nhu cầu hiệu năng, khả năng điều chỉnh quy mô, độ sẵn sàng và bảo mật của khách hàng.

Làm thế nào để thiết lập Amazon RDS?

Bạn có thể thiết lập Amazon RDS bằng vài cú nhấp chuột đơn giản trong Bảng điều khiển quản lý AWS. Truy cập tài liệu Amazon RDS và làm theo hướng dẫn thiết lập.

Tôi cần truy cập vào đâu tìm hiểu thêm về các tính năng dành riêng cho công cụ Amazon RDS?

Vui lòng truy cập tài liệu Amazon RDS và các trang dành riêng cho tính năng từ menu thả xuống của Tính năng Amazon RDS, chẳng hạn như trang Nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS. Bạn có thể tìm thấy các Câu hỏi thường gặp về tính năng bổ sung trên các trang Câu hỏi thường cho từng công cụ – AuroraRDS dành cho PostgreSQLRDS dành cho MySQLRDS dành cho MariaDBRDS dành cho SQL ServerRDS dành cho Oracle và RDS dành cho Db2.

Công cụ Amazon RDS

Bảng này làm nổi bật các lợi ích và tính năng của Amazon RDS theo công cụ. Vui lòng lưu ý rằng bảng này không phải là danh sách đầy đủ các tính năng có sẵn. Để tìm hiểu thêm về dịch vụ phát triển nhanh nhất của chúng tôi, vui lòng truy cập trang tính năng của Amazon Aurora.

Các tính năng của công cụ Amazon RDS

Dễ quản lýTự động hóa các tác vụ quản trị không tạo ra lợi thế cạnh tranh, chẳng hạn như vá lỗi, cung cấp, sao lưu, v.v.
 

Aurora MySQL

Aurora PostgreSQL

RDS dành cho MySQL

RDS dành cho MariaDB

RDS dành cho PostgreSQL

RDS for Oracle

RDS dành cho SQL Server

RDS dành cho Db2

Tự động vá lỗi phần mềm

Điều chỉnh quy mô cơ sở hạ tầng với AWS CloudFormation

Giám sát qua Bảng điều khiển Amazon RDS

Tích hợp CloudWatch

Thông tin chuyên sâu về hiệu năng trong Amazon RDS

Nhân bản cơ sở dữ liệu Không Không Không Không Không Không

Triển khai lục/lam trên Amazon RDS

Không

Không

Không
Tích hợp không ETL với Amazon Redshift Có (Bản xem trước) Có (Bản xem trước) Không Không Không Không Không
Hiệu năng tùy chỉnh: Hưởng lợi từ hiệu năng cao với tối đa 64.000 IOPS đa dụng và 256.000 IOPS được cung cấp
 

Aurora MySQL

Aurora PostgreSQL

RDS dành cho MySQL

RDS dành cho MariaDB

RDS dành cho PostgreSQL

RDS for Oracle

RDS dành cho SQL Server

RDS dành cho Db2

Lựa chọn loại phiên bản

Dung lượng lưu trữ SSD đa dụng

Tự động điều chỉnh quy mô

Tự động điều chỉnh quy mô

Lên đến 64.000 IOPS

Lên đến 64.000 IOPS

Lên đến 64.000 IOPS

Lên đến 64.000 IOPS

Lên đến 64.000 IOPS

Lên đến 64.000 IOPS

Dung lượng lưu trữ SSD IOPS được cung cấp

Tự động điều chỉnh quy mô

Tự động điều chỉnh quy mô

Lên đến 256.000 IOPS

Lên đến 256.000 IOPS

Lên đến 256.000 IOPS

Lên đến 256.000 IOPS

Lên đến 64.000 IOPS

Lên đến 256.000 IOPS

Bổ sung bộ nhớ đệm nhờ Amazon ElastiCache

Amazon DevOps Guru dành cho RDS

Không

Không

Không

Không

Không

Ghi tối ưu hóa của Amazon RDS

Không áp dụng

Không áp dụng

Không

Không

Không

Không

Đọc tối ưu hóa của Amazon RDS

Không

Không

Không

Không

Không
Độ sẵn sàng và độ bền cao: Sử dụng ảnh chụp nhanh CSDL, sao lưu và tùy chọn triển khai với nhiều vùng sẵn sàng
 

Aurora MySQL

Aurora PostgreSQL

RDS dành cho MySQL

RDS dành cho MariaDB

RDS dành cho PostgreSQL

RDS for Oracle

RDS dành cho SQL Server

RDS dành cho Db2

Sao lưu cơ sở dữ liệu tự động

Ảnh chụp nhanh cơ sở dữ liệu

Nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS (một phiên bản dự phòng)

Nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS (hai phiên bản dự phòng có thể đọc được)

Không

Không

Không

Không

Phục hồi sau thảm họa đa khu vực

Có, Cơ sở dữ liệu toàn cầu

Có, Cơ sở dữ liệu toàn cầu

Bảo mật và tuân thủ: Đáp ứng nhu cầu bảo mật của bạn thông qua cách ly mạng, quyền ở cấp độ tài nguyên, v.v.
 

Aurora MySQL

Aurora PostgreSQL

RDS dành cho MySQL

RDS dành cho MariaDB

RDS dành cho PostgreSQL

RDS for Oracle

RDS dành cho SQL Server

RDS dành cho Db2

Mã hóa khi đang lưu trữ và khi đang truyền

Cách ly mạng

Quyền ở cấp độ tài nguyên

Amazon GuardDuty

Không

Không

Không

Không

Không

Không
Khả năng điều chỉnh quy mô hết sức linh hoạt: Dễ dàng điều chỉnh quy mô với khả năng điều chỉnh quy mô điện toán bằng một nút nhấn lên đến 128 vCPU và lên đến 15 bản sao chỉ có quyền đọc
 

Aurora MySQL

Aurora PostgreSQL

RDS dành cho MySQL

RDS dành cho MariaDB

RDS dành cho PostgreSQL

RDS for Oracle

RDS dành cho SQL Server

RDS dành cho Db2

Điều chỉnh quy mô điện toán bằng một nút nhấn

Lên đến 128 vCPU

Dễ dàng tăng quy mô lưu trữ

Lên đến 128 TiB

Lên đến 128 TiB

Lên đến 64 TiB

Lên đến 64 TiB

Lên đến 64 TiB

Lên đến 64 TiB

Lên đến 16 TiB

Lên đến 64 TiB

Bản sao chỉ có quyền đọc của Amazon RDS

Có, lên đến 15

Có, lên đến 15

Có, lên đến 15

Có, lên đến 15

Có, lên đến 15

Có, lên đến 5

Có, lên đến 5

Không

Proxy cho Amazon RDS

Không

Không

Cấu hình phi máy chủ

Không

Không

Không

Không

Không

Không
Tiết kiệm chi phí: Bắt đầu sử dụng Bậc miễn phí của RDS và tiết kiệm với tính năng dừng và bắt đầu sử dụng phiên bản, Phiên bản đặt trước, v,v.
 

Aurora MySQL

Aurora PostgreSQL

RDS dành cho MySQL

RDS dành cho MariaDB

RDS dành cho PostgreSQL

RDS for Oracle

RDS dành cho SQL Server

RDS dành cho Db2

Dừngbắt đầu sử dụng phiên bản CSDL

Phiên bản đặt trước

Không

Aurora tối ưu hóa I/O

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Bậc miễn phí

Không

Không

Không

Không

Tùy chọn cấp phép

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Có, xem trang định giá

Có, xem trang định giá

Có, xem 
trang định giá
Năng suất của nhà phát triểnCải thiện năng suất của nhà phát triển nhờ các dịch vụ và công cụ có sẵn trong Amazon RDS
 

Aurora MySQL

Aurora PostgreSQL

RDS dành cho MySQL

RDS dành cho MariaDB

RDS dành cho PostgreSQL

RDS for Oracle

RDS dành cho SQL Server

RDS dành cho Db2

Tiện ích mở rộng ngôn ngữ đáng tin cậy (TLE)

Không

Không

Không

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng
Tích hợp với AI và MLLưu trữ các véc-tơ và phần nhúng AI/ML của bạn để thực hiện tìm kiếm tương tự và xây dựng các ứng dụng hỗ trợ AI tạo sinh 
 

Aurora MySQL

Aurora PostgreSQL

RDS dành cho MySQL

RDS dành cho MariaDB

RDS dành cho PostgreSQL

RDS for Oracle

RDS dành cho SQL Server

RDS dành cho Db2

Máy học Amazon Aurora

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Hỗ trợ véc-tơ/nhúng

Không

Không

Không

Không

Không

Không
Lựa chọn môi trường triển khai:Triển khai RDS bằng cách sử dụng lựa chọn bao gồm 2 tùy chọn triển khai bổ sung và 7 công cụ CSDL quan hệ
 

Aurora MySQL

Aurora PostgreSQL

RDS dành cho MySQL

RDS dành cho MariaDB

RDS dành cho PostgreSQL

RDS for Oracle

RDS dành cho SQL Server

RDS dành cho Db2

AWS Outposts

Không

Không

Không

Không

Không

Amazon RDS Custom

Không

Không

Không

Không

Không

Không
Tùy chọn di chuyển linh hoạtSử dụng các công cụ di chuyển gốc và dịch vụ được quản lý như AWS DMS để di chuyển sang RDS
 

Aurora MySQL

Aurora PostgreSQL

RDS dành cho MySQL

RDS dành cho MariaDB

RDS dành cho PostgreSQL

RDS for Oracle

RDS dành cho SQL Server

RDS dành cho Db2

Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu của AWS

Công cụ chuyển đổi lược đồ AWS

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Công cụ di chuyển gốc

Không

Babelfish dành cho Aurora PostgreSQL

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Không
 

Aurora MySQL

Aurora PostgreSQL

RDS dành cho MySQL

RDS dành cho MariaDB

RDS dành cho PostgreSQL

RDS for Oracle

RDS dành cho SQL Server

RDS dành cho Db2

Chức năng và tích hợp gốc