Giảm nhẹ gánh nặng quản trị

Dễ sử dụng

Sử dụng Bảng điều khiển quản lý AWS, Giao diện dòng lệnh Amazon RDS hoặc lệnh gọi API đơn giản để truy cập các tính năng của cơ sở dữ liệu quan hệ sẵn sàng cho vận hành sản xuất trong vài phút.

Phiên bản cơ sở dữ liệu Amazon RDS được cấu hình sẵn với các thông số và cài đặt phù hợp với công cụ và lớp do bạn lựa chọn. Bạn có thể khởi chạy một phiên bản cơ sở dữ liệu và kết nối ứng dụng của bạn trong vòng vài phút. Nhóm thông số CSDL cho phép kiểm soát chi tiết và tinh chỉnh cơ sở dữ liệu của bạn.

Tự động vá lỗi phần mềm

Amazon RDS sẽ đảm bảo rằng phần mềm cơ sở dữ liệu quan hệ hiện đang chạy đợt triển khai của bạn được cập nhật theo bản vá lỗi mới nhất. Bạn có thể lựa chọn kiểm soát thêm khi và nếu phiên bản cơ sở dữ liệu của bạn được vá lỗi.

Tìm hiểu thêm »

Khuyến cáo thực hành tốt nhất

Amazon RDS cung cấp hướng dẫn thực hành tốt nhất bằng cách phân tích cấu hình và chỉ số sử dụng từ các phiên bản cơ sở dữ liệu của bạn. Khuyến cáo áp dụng cho những lĩnh vực như phiên bản cơ sở dữ liệu, lưu trữ, kiểu phiên bản và kết nối mạng. Bạn có thể duyệt các khuyến cáo hiện có và thực hiện ngay một hành động được khuyến cáo, đặt lịch thực hiện hành động đó trong khoảng thời gian bảo trì tiếp theo hoặc xóa bỏ hoàn toàn hành động đó.

Tìm hiểu thêm »

Performance

Dung lượng lưu trữ đa dụng (SSD)

Lưu trữ đa dụng của Amazon RDS là một tùy chọn lưu trữ có hỗ trợ SSD để đảm bảo mức hiệu năng cơ sở ổn định bằng 3 IOPS trên mỗi GB được cung cấp và cho phép tăng vượt mức cơ sở lên tới 3.000 IOPS. Kiểu lưu trữ này phù hợp với nhiều khối lượng công việc cơ sở dữ liệu khác nhau.

Tìm hiểu thêm »

Dung lượng lưu trữ (SSD) IOPS dự phòng

Lưu trữ IOPS dự phòng của Amazon RDS là một tùy chọn lưu trữ trên ổ SSD, được thiết kế để mang lại hiệu năng I/O nhanh, có thể dự báo được và ổn định. Bạn xác định mức IOPS khi tạo phiên bản CSDL và Amazon RDS cung cấp mức IOPS đó trong toàn bộ vòng đời của phiên bản CSDL. Kiểu lưu trữ này được tối ưu hóa cho khối lượng công việc cơ sở dữ liệu giao dịch, tăng cường I/O (OLTP). Bạn có thể cung cấp tới 40.000 IOPS trên mỗi phiên bản cơ sở dữ liệu, mặc dù IOPS đã triển khai thực tế của bạn có thể có sự khác biệt dựa trên khối lượng công việc cơ sở dữ liệu của bạn, loại phiên bản và lựa chọn công cụ cơ sở dữ liệu.

Tìm hiểu thêm »

Khả năng thay đổi quy mô

Thay đổi quy mô điện toán bằng một nút nhấn

Bạn có thể tăng hoặc giảm quy mô điện toán và tài nguyên bộ nhớ hiện đang chạy đợt triển khai của bạn, tối đa 32 vCPU và 244 GiB RAM. Các thao tác thay đổi quy mô điện toán thường hoàn tất trong vòng vài phút.

Dễ dàng thay đổi quy mô lưu trữ

Khi yêu cầu lưu trữ của bạn tăng lên, bạn cũng có thể cung cấp dung lượng lưu trữ bổ sung. Khi nhu cầu lưu trữ cơ sở dữ liệu của bạn tăng lên, công cụ Amazon Aurora sẽ tự động tăng kích thước ổ đĩa cơ sở dữ liệu với mức tối đa là 64 TB hoặc mức dung lượng tối đa do bạn xác định. Công cụ MySQL, MariaDB, Oracle và PostgreSQL cho phép bạn tăng quy mô lưu trữ lên tới 64 TB và SQL Server hỗ trợ tối đa 16 TB. Bạn có thể thay đổi quy mô lưu trữ ngay trong lúc đang hoạt động và không phải chịu thời gian ngừng hoạt động.

Tìm hiểu thêm »

Bản sao chỉ có quyền đọc

Bản sao chỉ có quyền đọc giúp dễ dàng tăng quy mô cao hơn giới hạn công suất một cách linh hoạt của một phiên bản CSDL cho những khối lượng công việc cơ sở dữ liệu có tần suất đọc nhiều. Bạn có thể tạo một hay nhiều bản sao của một phiên bản CSDL cho trước và phân phối lưu lượng đọc ứng dụng dung lượng lớn từ nhiều bản sao dữ liệu của bạn, qua đó tăng tổng thông lượng đọc. Bản sao chỉ có quyền đọc được cung cấp trên Amazon RDS for MySQL, MariaDB, PostgreSQL và Oracle cũng như Amazon Aurora.

Tìm hiểu thêm »

Độ khả dụng và độ bền cao

Sao lưu tự động

Tính năng tự động sao lưu của Amazon RDS cho phép khôi phục phiên bản cơ sở dữ liệu của bạn về một thời điểm. Amazon RDS sẽ sao lưu cơ sở dữ liệu và bản ghi giao dịch của bạn và lưu trữ chúng trong khoảng thời gian lưu giữ do người dùng xác định. Việc này cho phép bạn khôi phục phiên bản cơ sở dữ liệu của bạn về bất kỳ thời điểm nào trong khoảng thời gian lưu giữ của bạn, lên đến năm phút vừa qua. Có thể cấu hình khoảng thời gian lưu giữ bản sao lưu tự động của bạn lên tới ba mươi lăm ngày.

Tìm hiểu thêm »

Bản kết xuất nhanh cơ sở dữ liệu

Bản kết xuất nhanh cơ sở dữ liệu là các bản sao lưu do người dùng khởi tạo từ phiên bản được lưu trữ trên Amazon S3 và được lưu giữ đến khi bạn thực sự xóa đi. Bạn có thể tạo một phiên bản mới từ bản kết xuất nhanh cơ sở dữ liệu bất kể khi nào bạn muốn. Mặc dù bản kết xuất nhanh CSDL về mặt vận hành đóng vai trò là những bản sao lưu đầy đủ, bạn chỉ bị tính phí đối với dung lượng lưu trữ gia tăng.

Triển khai Nhiều vùng sẵn sàng

Triển khai Nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS tăng cường độ khả dụng và độ bền của phiên bản CSDL, giúp chúng mặc nhiên phù hợp với những khối lượng công việc CSDL vận hành sản xuất. Khi bạn cung cấp một phiên bản CSDL, Amazon RDS sẽ sao chép dữ liệu một cách đồng bộ sang phiên bản dự phòng trong một Vùng sẵn sàng (AZ) khác.

Tìm hiểu thêm »

Tự động thay thế máy chủ lưu trữ

Amazon RDS sẽ tự động thay thế phiên bản điện toán hiện đang chạy đợt triển khai của bạn trong trường hợp xảy ra sự cố phần cứng.

Bảo mật

Mã hóa khi đang lưu trữ và khi đang truyền

Amazon RDS cho phép bạn mã hóa cơ sở dữ liệu của bạn bằng các khóa do bạn quản lý thông qua AWS Key Management Service (KMS). Trên một phiên bản cơ sở dữ liệu đang chạy với tính năng mã hóa Amazon RDS, dữ liệu được lưu và không còn hoạt động trên bộ lưu trữ chính được mã hóa giống như các bản sao lưu tự động, bản sao chỉ có quyền đọc và bản kết xuất nhanh của phiên bản cơ sở dữ liệu đó.

Amazon RDS hỗ trợ Mã hóa dữ liệu minh bạch trên SQL Server và Oracle. Mã hóa dữ liệu minh bạch trên Oracle được tích hợp với AWS CloudHSM, cho phép bạn tạo, lưu trữ và quản lý một cách bảo mật khóa mật mã của bạn trên các thiết bị Mô-đun bảo mật phần cứng (HSM) một người thuê trên đám mây AWS.

Amazon RDS hỗ trợ sử dụng SSL để bảo mật dữ liệu trong quá trình truyền dữ liệu.

Cách ly mạng

AWS khuyến cáo bạn nên chạy phiên bản cơ sở dữ liệu trên Amazon VPC, cho phép bạn cách ly cơ sở dữ liệu trên mạng ảo riêng và kết nối với cơ sở hạ tầng CNTT tại chỗ của bạn bằng cách sử dụng các IPsec VPN được mã hóa theo tiêu chuẩn ngành. Bạn có thể cấu hình thiết lập tường lửa và kiểm soát quyền truy cập mạng đến phiên bản cơ sở dữ liệu của bạn.

Quyền ở cấp độ tài nguyên

Amazon RDS được tích hợp với AWS Identity and Access Management (IAM) và cho phép bạn kiểm soát các hành động mà người dùng và nhóm AWS IAM có thể thực hiện trên các tài nguyên Amazon RDS cụ thể, từ phiên bản cơ sở dữ liệu cho đến bản kết xuất nhanh, nhóm thông số và nhóm tùy chọn. Bạn cũng có thể gắn thẻ các tài nguyên Amazon RDS và kiểm soát những hành động mà người dùng và nhóm IAM có thể thực hiện đối với các nhóm tài nguyên có cùng thẻ đánh dấu và giá trị liên kết. Ví dụ: bạn có thể cấu hình quy tắc IAM để đảm bảo nhà phát triển có thể chỉnh sửa phiên bản cơ sở dữ liệu “Triển khai”, nhưng chỉ Quản trị viên cơ sở dữ liệu mới có thể thay đổi các phiên bản cơ sở dữ liệu “Sản xuất”.

Tìm hiểu thêm »

Dễ quản lý

Giám sát và thông số

Amazon RDS cung cấp số liệu Amazon CloudWatch dành cho phiên bản cơ sở dữ liệu của bạn và không tính thêm phí. Bạn có thể sử dụng Bảng điều khiển quản lý RDS để xem các số liệu vận hành chính, bao gồm mức sử dụng công suất điện toán/bộ nhớ/lưu trữ, hoạt động I/O và kết nối phiên bản. Amazon RDS cũng cung cấp tính năng Giám sát tăng cường, cho phép truy cập trên 50 số liệu về CPU, bộ nhớ, hệ thống tệp và hoạt động I/O của ổ đĩa và Thông tin chuyên sâu về hiệu năng, một công cụ dễ sử dụng giúp bạn nhanh chóng phát hiện các vấn đề về hiệu suất.

Thông báo sự kiện

Amazon RDS có thể thông báo cho bạn biết qua email hoặc tin nhắn văn bản SMS về các sự kiện cơ sở dữ liệu thông qua Amazon SNS. Bạn có thể sử dụng Bảng điều khiển quản lý AWS hoặc Amazon RDS API để đăng ký nhận thông báo hơn 40 sự kiện cơ sở dữ liệu khác nhau được liên kết với phiên bản cơ sở dữ liệu của bạn.

Quản lý cấu hình

Amazon RDS tích hợp với AWS Config để hỗ trợ tuân thủ và tăng cường bảo mật bằng cách ghi lại và kiểm tra các thay đổi về cấu hình phiên bản CSDL của bạn, bao gồm nhóm thông số, nhóm mạng con, bản kết xuất nhanh, nhóm bảo mật và đăng ký nhận thông báo sự kiện.

Hiệu quả chi phí

Bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng

Không phải cam kết trước với Amazon RDS; bạn chỉ cần thanh toán tiền phí hàng tháng cho mỗi phiên bản cơ sở dữ liệu mà bạn khởi chạy. Đồng thời, khi sử dụng xong một phiên bản cơ sở dữ liệu, bạn có thể dễ dàng xóa đi. Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập trang Loại phiên bản Amazon RDS và trang Giá của Amazon RDS.

Phiên bản dự trữ

Phiên bản dự trữ của Amazon RDS đem đến cho bạn lựa chọn dự trữ phiên bản CSDL trong kỳ hạn một hoặc ba năm và đổi lại bạn được giảm giá đáng kể so với mức giá phiên bản theo yêu cầu dành cho phiên bản CSDL.

Dừng và bắt đầu sử dụng

Amazon RDS cho phép bạn dễ dàng dừng và tiếp tục sử dụng phiên bản cơ sở dữ liệu trong tối đa 7 ngày mỗi lần. Điều này giúp đơn giản hóa và hợp lý hóa chi phí sử dụng cơ sở dữ liệu cho mục đích phát triển và kiểm thử, trong đó cơ sở dữ liệu không nhất thiết phải chạy liên tục.

Tìm hiểu thêm về giá sản phẩm
Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu sử dụng Amazon RDS trong Bảng điều khiển AWS.

Đăng nhập