Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) là một dịch vụ cơ sở dữ liệu được quản lý, có độ sẵn sàng cao và bảo mật giúp đơn giản hóa việc thiết lập, vận hành và thay đổi quy mô cơ sở dữ liệu trên đám mây. Bạn có thể dùng thử miễn phí Amazon RDS và chỉ phải trả tiền theo mức sử dụng mà không cần thanh toán phí tối thiểu. Bạn có thể thanh toán Amazon RDS dưới dạng Phiên bản theo nhu cầu hoặc Phiên bản đặt trước. Ước tính hóa đơn hàng tháng của bạn bằng cách sử dụng Công cụ tính giá AWS.

Amazon RDS cho phép chọn các loại phiên bản được tối ưu hóa để phù hợp với nhiều trường hợp sử dụng cơ sở dữ liệu tương quan khác nhau. Chọn một trong các công cụ cơ sở dữ liệu Amazon RDS bên dưới để xem giá. Xem Phiên bản thế hệ trước để biết giá của các phiên bản cũ hơn không được liệt kê ở đây.

Để biết giá theo cấp độ tính năng của Amazon RDS, hãy xem trang định giá Thông tin chi tiết về hiệu năng RDSRDS Proxy.

Nằm trong Bậc miễn phí của AWS, Amazon RDS giúp các khách hàng mới của AWS bắt đầu sử dụng miễn phí dịch vụ cơ sở dữ liệu được quản lý trên đám mây. Hàng tháng, Bậc miễn phí của Amazon RDS cho phép bạn sử dụng:

  • 750 giờ sử dụng các Phiên bản db.t2.micro, db.t3.micro và db.t4g.micro một vùng sẵn sàng của Amazon RDS chạy cơ sở dữ liệu MySQL, MariaDB, PostgreSQL mỗi tháng. Nếu chạy nhiều phiên bản, mức sử dụng sẽ được tổng hợp giữa các lớp phiên bản.
  • 750 giờ sử dụng Phiên bản db.t2.micro một vùng sẵn sàng của Amazon RDS chạy Oracle BYOL hoặc SQL Server (chạy Phiên bản SQL Server Express). Bậc miễn phí của Amazon RDS cũng bao gồm mức sử dụng Phiên bản Oracle BYOL db.t3.micro Một vùng sẵn sàng. Nếu chạy cả Phiên bản db.t2.micro Một vùng sẵn sàng và Phiên bản db.t3.micro Một vùng sẵn sàng trên Oracle BYOL, mức sử dụng sẽ là tổng mức sử dụng trên các lớp phiên bản.
  • 20 GB dung lượng lưu trữ cơ sở dữ liệu đa dụng (SSD).
  • 20 GB dung lượng lưu trữ các bản sao lưu cơ sở dữ liệu tự động và những Ảnh chụp nhanh cơ sở dữ liệu do người dùng khởi tạo.
Increase database ROI with Amazon Relational Database Service (RDS) (1:31)

Triển khai tại chỗ


Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng

Tìm hiểu cách bắt đầu
Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu sử dụng Amazon RDS trong Bảng điều khiển AWS.

Đăng nhập