Amazon RDS cho phép dùng thử miễn phí. Bạn chỉ phải trả tiền cho những gì mình sử dụng. Không áp dụng mức phí tối thiểu. Bạn có thể thanh toán cho Amazon RDS dưới dạng Phiên bản theo nhu cầu hoặc Phiên bản dự trữ. Ước tính hóa đơn hàng tháng của bạn bằng cách sử dụng Bộ tính toán giá AWS.

Amazon RDS cho phép chọn các loại phiên bản được tối ưu hóa để phù hợp với nhiều trường hợp sử dụng cơ sở dữ liệu tương quan khác nhau. Chọn một trong các công cụ cơ sở dữ liệu Amazon RDS bên dưới để xem giá. Xem Phiên bản thế hệ trước để biết giá của các phiên bản trước đó không được liệt kê ở đây.

Để biết giá theo cấp độ tính năng RDS, xem các trang Thông tin chi tiết về hiệu năng RDS và định giá của RDS Proxy.

Tăng ROI của cơ sở dữ liệu bằng Amazon Relational Database Service (RDS) (1:31)

Triển khai tại chỗ


Tài nguyên định giá khác

Bộ tính toán giá AWS

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
Tìm hiểu cách bắt đầu
Tìm hiểu thêm 
Sign up for a free account
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu sử dụng Amazon RDS trong Bảng điều khiển AWS.

Đăng nhập