Phiên bản CSDL theo yêu cầu

Phiên bản CSDL theo yêu cầu cho phép bạn trả cho công suất điện toán theo giờ mà phiên bản CSDL của bạn chạy mà không phải cam kết dài hạn. Với dịch vụ này, bạn không còn phải đau đầu về chi phí cũng như sự phức tạp của việc lên kế hoạch, mua sắm và bảo trì phần cứng nữa. Dịch vụ này cũng sẽ biến khoản chi phí cố định thường khá lớn thành chi phí dao động nhỏ hơn rất nhiều.

Đối với triển khai Một vùng sẵn sàng, triển khai Nhiều vùng sẵn sàng (một phiên bản dự phòng) và triển khai Nhiều vùng sẵn sàng (hai phiên bản dự phòng có quyền đọc), giá được tính theo phiên bản CSDL-giờ đã tiêu thụ, tính từ thời điểm phiên bản CSDL khởi chạy cho đến khi bị dừng hoặc bị xóa. Phiên bản CSDL-giờ không đủ một giờ sẽ được tính phí theo gia số giây với phí tối thiểu là 10 phút sau khi phát sinh thay đổi trạng thái bị tính phí như tạo, khởi động hoặc chỉnh sửa lớp phiên bản CSDL.

 • Triển khai một vùng sẵn sàng
 • Giá bên dưới áp dụng cho Phiên bản CSDL được triển khai trong một Vùng sẵn sàng.

 • Triển khai nhiều vùng sẵn sàng (một phiên bản dự phòng)
 • Khi bạn chạy Phiên bản CSDL dưới dạng triển khai Nhiều vùng sẵn sàng để cải thiện độ bền và độ khả dụng của dữ liệu, Amazon RDS sẽ cung cấp và duy trì phiên bản dự phòng tại Nhiều vùng sẵn sàng Vùng sẵn sàng khác để tự động chuyển đổi dự phòng trong trường hợp ngừng hoạt động theo lịch hoặc bất ngờ. Tìm hiểu thêm về Triển khai nhiều vùng sẵn sàng.

 • Triển khai nhiều vùng sẵn sàng (hai phiên bản dự phòng có quyền đọc)
 • Triển khai nhiều vùng sẵn sàng cung cấp độ bền và độ khả dụng của dữ liệu được cải thiện. Khi bạn chạy cơ sở dữ liệu của mình dưới dạng Triển khai nhiều vùng sẵn sàng với hai phiên bản dự phòng có quyền đọc, Amazon RDS sẽ cung cấp và duy trì các phiên bản CSDL tương tự tại ba Vùng sẵn sàng khác. Trong trường hợp ngừng hoạt động theo lịch hoặc bất ngờ ảnh hưởng tới phiên bản CSDL chính, Amazon RDS sẽ tự động chuyển đổi dự phòng sang một trong những phiên bản CSDL dự phòng. Hai phiên bản CSDL dự phòng cũng phục vụ khối lượng công việc chỉ có quyền đọc. Tìm hiểu thêm về Triển khai nhiều vùng sẵn sàng với hai phiên bản dự phòng có quyền đọc.

Tín dụng CPU cho T4g và T3

Các phiên bản CSDL Amazon RDS T4g và T3 chạy ở chế độ Unlimited (Không giới hạn), tức là bạn sẽ chịu phí nếu mức sử dụng CPU trung bình trong thời gian 24 giờ luân phiên vượt quá mức cơ sở của phiên bản. Tín dụng CPU có mức phí 0,075 USD mỗi vCPU-Giờ. Mức định giá Tín dụng CPU giống nhau đối với tất cả các kích cỡ phiên bản T4g và T3 trên mọi khu vực và không nằm trong phí của Phiên bản đặt trước.

Phiên bản dự trữ

Phiên bản dự trữ của Amazon RDS đem đến cho bạn lựa chọn dự trữ Phiên bản CSDL trong kỳ hạn một hoặc ba năm và theo đó, được giảm giá so với giá cảủa Phiên bản theo yêu cầu dành cho Phiên bản CSDL. Amazon RDS cung cấp ba lựa chọn thanh toán RI –– không cần trả trước, trả trước một phần và trả trước toàn bộ –– cho phép bạn cân bằng số tiền trả trước với giá giờ sao cho hiệu quả đối với bạn.

Phiên bản đặt trước của Amazon RDS sẽ đem lại sự linh hoạt về kích thước cho công cụ cơ sở dữ liệu MySQL. Với sự linh hoạt về kích thước, mức giá chiết khấu của RI sẽ tự động áp dụng cho lượng sử dụng thuộc bất kỳ kích thước nào trong cùng dòng phiên bản (M5, T3, R5, v.v.). 

Cách sử dụng Phiên bản đặt trước cho Cụm CSDL nhiều vùng sẵn sàng (Triển khai nhiều vùng sẵn sàng với hai phiên bản dự phòng có thể đọc được)
Kích thước linh hoạt cũng có thể được áp dụng cho tùy chọn triển khai phiên bản. Ví dụ: nếu muốn mua tương đương với một Phiên bản đặt trước của m6gd.large cho Cụm CSDL nhiều vùng sẵn sàng, bạn có thể mua:

 • 3 Phiên bản đặt trước của m6gd.large cho một vùng sẵn sàng hoặc
 • 1 Phiên bản đặt trước của m6gd.large cho nhiều vùng sẵn sàng và 1 Phiên bản đặt trước của m6gd.large cho một vùng sẵn sàng

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Phiên bản CSDL đặt trước với kích thước linh hoạt.

Vui lòng lưu ý rằng giá của Phiên bản đặt trước không bao gồm bộ lưu trữ hoặc chi phí I/O. Để tìm hiểu thêm về chức năng, lựa chọn thanh toán và các quy tắc, vui lòng truy cập trang Phiên bản đặt trước của chúng tôi.

Bạn có thể chỉ định các trường hợp cơ sở dữ liệu là Phiên bản đặt trước bằng cách gọi tới API mua hàng hoặc chọn tùy chọn Phiên bản dự trữ trong bảng điều khiển AWS. Khi bạn chỉ định một phiên bản cơ sở dữ liệu làm Phiên bản đặt trước, bạn phải chỉ định một Khu vực, loại phiên bản và số lượng cho các Phiên bản đặt trước hiện hành. Chỉ có thể sử dụng Phiên bản đặt trước ở khu vực chỉ định. Chúng tôi có thể chấm dứt chương trình giá phiên bản dự trữ bất kỳ lúc nào. Ngoài việc chịu giá Phiên bản dự trữ, các Phiên bản dự trữ cũng chịu tất cả phí truyền dữ liệu và các phí khác được áp dụng theo Thỏa thuận khách hàng của AWS hoặc thỏa thuận khác với chúng tôi điều chỉnh việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

 • Triển khai một vùng sẵn sàng
 • Triển khai nhiều vùng sẵn sàng (một phiên bản dự phòng)
 • Triển khai nhiều vùng sẵn sàng (hai phiên bản dự phòng có quyền đọc)
 • Để mua tương đương với phiên bản CSDL đặt trước cho một cụm CSDL nhiều vùng sẵn sàng, bạn có thể thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Đặt trước ba phiên bản CSDL cho một vùng sẵn sàng có cùng kích thước với các phiên bản trong cụm.
  • Đặt trước một phiên bản CSDL cho nhiều vùng sẵn sàng và một phiên bản CSDL cho một vùng sẵn sàng có cùng kích thước với các phiên bản CSDL trong cụm.

  Ví dụ: nếu muốn mua tương đương với một Phiên bản đặt trước của m6gd.large cho Cụm CSDL nhiều vùng sẵn sàng, bạn có thể mua

  • 3 Phiên bản đặt trước của m6gd.large cho một vùng sẵn sàng hoặc
  • 1 Phiên bản đặt trước của m6gd.large cho nhiều vùng sẵn sàng và 1 Phiên bản đặt trước của m6gd.large cho một vùng sẵn sàng

*Đây là số tiền trả trung bình mỗi tháng cho toàn bộ kỳ hạn của Phiên bản đặt trước. Mỗi tháng, tùy thuộc vào loại phiên bản MySQL bạn sử dụng, số tiền thanh toán thực sẽ bằng với số giờ thực trong tháng nhân với chi phí sử dụng theo giờ hoặc số giây trong tháng nhân với chi phí sử dụng theo giờ chia cho 3600. Mức giá sử dụng theo giờ bằng tổng số tiền thanh toán trung bình mỗi tháng cho toàn bộ kỳ hạn của Phiên bản đặt trước chia cho tổng số giờ (dựa trên một năm có 365 ngày) cho toàn bộ kỳ hạn của Phiên bản đặt trước.

**Mức định giá thực tế theo giờ giúp bạn tính toán số tiền tiết kiệm được từ Phiên bản đặt trước so với Phiên bản theo nhu cầu. Khi mua Phiên bản đặt trước, bạn sẽ phải trả phí cho từng giờ trong toàn bộ thời hạn sử dụng Phiên bản đặt trước mà bạn lựa chọn, bất kể bạn có đang chạy phiên bản đó không. Giá thực tế theo giờ cho thấy chi phí theo giờ được khấu hao của phiên bản. Đó là tổng giá thành cho toàn bộ thời hạn của Phiên bản đặt trước, bao gồm tất cả các chi phí trả trước, phân bổ cho mỗi giờ trong thời hạn của Phiên bản đặt trước.

Dung lượng lưu trữ cơ sở dữ liệu

Dung lượng lưu trữ đa dụng (SSD)

Với Amazon RDS, bạn có thể chọn từ 20 GiB đến 64 TiB dung lượng lưu trữ Mục đích chung (SSD) liên quan cho tập dữ liệu chính của mình.

 • Triển khai một vùng sẵn sàng
 • Giá bên dưới áp dụng cho Phiên bản CSDL được triển khai trong một Vùng sẵn sàng.

 • Triển khai nhiều vùng sẵn sàng (một phiên bản dự phòng)
 • Khi bạn chạy Phiên bản CSDL dưới dạng triển khai Nhiều vùng sẵn sàng để cải thiện độ bền và độ sẵn sàng của dữ liệu, Amazon RDS sẽ cung cấp và duy trì phiên bản ở chế độ chờ tại Vùng sẵn sàng khác để tự động chuyển đổi dự phòng trong trường hợp ngừng hoạt động theo lịch hoặc bất ngờ. Tìm hiểu thêm về Triển khai nhiều vùng sẵn sàng.

Lưu trữ IOPS được cung cấp (SSD)

Ổ đĩa IOPS được cung cấp có thiết kế đáp ứng nhu cầu khối lượng công việc với nhiều thao tác I/O nhất, đặc biệt là khối lượng công việc cơ sở dữ liệu yêu cầu độ trễ I/O thấp và thông lượng I/O ổn định. Với ổ đĩa IOPS được cung cấp, bạn có thể mở rộng từ 1.000 IOPS đến 256.000 IOPS và từ 100 GiB đến 64 TiB dung lượng lưu trữ. Bạn sẽ bị tính phí cho IOPS và dung lượng lưu trữ bạn cung cấp. Hãy lưu ý rằng lượng IOPS tối đa thực tế có thể sẽ thay đổi tùy theo khối lượng công việc của cơ sở dữ liệu.

 • Triển khai một vùng sẵn sàng
 • Giá bên dưới áp dụng cho Phiên bản CSDL được triển khai trong một Vùng sẵn sàng.

 • Triển khai nhiều vùng sẵn sàng (một phiên bản dự phòng)
 • Khi bạn chạy Phiên bản CSDL dưới dạng triển khai Nhiều vùng sẵn sàng để cải thiện độ bền và độ sẵn sàng của dữ liệu, Amazon RDS sẽ cung cấp và duy trì phiên bản ở chế độ chờ tại Vùng sẵn sàng khác để tự động chuyển đổi dự phòng trong trường hợp ngừng hoạt động theo lịch hoặc bất ngờ. Tìm hiểu thêm về Triển khai nhiều vùng sẵn sàng.

 • Triển khai nhiều vùng sẵn sàng (hai phiên bản dự phòng có quyền đọc)
 • Triển khai nhiều vùng sẵn sàng cung cấp độ bền và độ khả dụng của dữ liệu được cải thiện. Khi bạn chạy cơ sở dữ liệu của mình dưới dạng Triển khai nhiều vùng sẵn sàng với hai phiên bản dự phòng có quyền đọc, Amazon RDS sẽ cung cấp và duy trì các phiên bản CSDL tương tự tại ba Vùng sẵn sàng khác. Trong trường hợp ngừng hoạt động theo lịch hoặc bất ngờ ảnh hưởng tới phiên bản CSDL chính, Amazon RDS sẽ tự động chuyển đổi dự phòng sang một trong những phiên bản CSDL dự phòng. Hai phiên bản CSDL dự phòng cũng phục vụ khối lượng công việc chỉ có quyền đọc. Tìm hiểu thêm về Triển khai nhiều vùng sẵn sàng với hai phiên bản dự phòng có quyền đọc.

Lưu trữ từ

Với Amazon RDS, bạn sẽ có khả năng chọn từ 20 GiB đến 3 TiB dung lượng Lưu trữ đĩa từ tương ứng cho tập dữ liệu chính của mình. Lưu trữ từ được hỗ trợ cho khả năng tương thích ngược. Bạn nên sử dụng SSD Mục đích chung hoặc SSD IOPS dự phòng cho bất kỳ nhu cầu lưu trữ mới nào.

 • Triển khai một vùng sẵn sàng
 • Triển khai nhiều vùng sẵn sàng
 • Khi bạn chạy Phiên bản CSDL dưới dạng triển khai Nhiều vùng sẵn sàng để cải thiện độ bền và độ sẵn sàng của dữ liệu, Amazon RDS sẽ cung cấp và duy trì phiên bản ở chế độ chờ tại Vùng sẵn sàng khác để tự động chuyển đổi dự phòng trong trường hợp ngừng hoạt động theo lịch hoặc bất ngờ. Tìm hiểu thêm về Triển khai nhiều vùng sẵn sàng.

  Đối với triển khai Multi-AZ, khi bạn cập nhật cơ sở dữ liệu, thì lượng sử dụng thao tác I/O ghi sẽ được nhân đôi do Amazon RDS sao chép đồng bộ hóa dữ liệu của bạn sang phiên bản CSDL dự phòng. Lượng sử dụng thao tác I/O đọc sẽ vẫn giữ nguyên khi đọc từ cơ sở dữ liệu.

Lưu trữ bản sao lưu

Xuất ảnh chụp nhanh

Chức năng xuất kết xuất nhanh Amazon Relational Database Service (RDS) là một phương pháp tự động để xuất dữ liệu trong một kết xuất nhanh Amazon RDS hoặc Aurora sang Amazon S3 ở định dạng Parquet. Định dạng Parquet dỡ tải nhanh hơn đến 2 lần và tiêu thụ ít dung lượng lưu trữ đến 6 lần trong Amazon S3 so với các định dạng văn bản. Bạn có thể sử dụng dịch vụ AWS như Amazon Athena, Amazon EMR và Amazon SageMaker để phân tích dữ liệu đã xuất.

Truyền dữ liệu

Giá bên dưới căn cứ theo dữ liệu được truyền “đến” và “đi” ở Amazon RDS.

 • Hoạt động truyền dữ liệu giữa Amazon RDS và Phiên bản Amazon EC2 trong cùng một Vùng sẵn sàng được miễn phí.
 • Dữ liệu được truyền giữa các Vùng sẵn sàng để nhân bản Triển khai Nhiều vùng sẵn sàng được miễn phí.
 • Phiên bản CSDL Amazon RDS bên ngoài VPC: Đối với dữ liệu được truyền giữa Phiên bản Amazon EC2 và Phiên bản CSDL Amazon RDS ở các Vùng sẵn sàng khác nhau thuộc cùng Khu vực, việc Truyền dữ liệu sẽ không bị tính phí đối với lưu lượng truyền vào và ra khỏi Phiên bản CSDL Amazon RDS. Bạn chỉ bị tính phí cho việc Truyền dữ liệu vào hoặc ra khỏi phiên bản Amazon EC2 và mức phí Truyền dữ liệu theo khu vực tiêu chuẩn của Amazon EC2 sẽ được áp dụng (0,01 USD mỗi GB vào/ra).
 • Phiên bản CSDL Amazon RDS bên trong VPC: Đối với dữ liệu truyền giữa Phiên bản Amazon EC2 và Phiên bản CSDL Amazon RDS ở các Vùng sẵn sàng khác nhau thuộc cùng Khu vực, mức phí Truyền dữ liệu theo khu vực của Amazon EC2 sẽ áp dụng cho cả hai chiều truyền dữ liệu.
 • Sao chép kết xuất nhanh của cơ sở dữ liệu được tính đối với dữ liệu được truyền để sao chép dữ liệu kết xuất nhanh sang nhiều khu vực. Sau khi ảnh chụp nhanh được sao chép, phí ảnh chụp nhanh cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn sẽ được tính để lưu trữ trong khu vực đích.
 • Bản sao lưu tự động trên nhiều khu vực được tính phí cho dữ liệu được truyền để sao chép Ảnh chụp nhanh cơ sở dữ liệu và nhật ký giao dịch cơ sở dữ liệu giữa các khu vực. Sau khi ảnh chụp nhanh được sao chép, phí ảnh chụp nhanh cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn sẽ được tính để lưu trữ trong khu vực đích. Không thu thêm phí cho việc lưu trữ nhật ký giao dịch cơ sở dữ liệu.
 • Trong phạm vi Bậc sử dụng miễn phí của AWS, khách hàng của AWS sẽ nhận được tổng cộng 100 GB dung lượng truyền dữ liệu qua internet miễn phí hằng tháng cho toàn bộ Dịch vụ và Khu vực của AWS (ngoại trừ Trung Quốc và GovCloud).
 • Các bậc giá sẽ xem xét tổng mức sử dụng để Truyền dữ liệu ra ngoài trên Amazon EC2, Amazon EBS, Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon Glacier, Amazon RDS, Amazon SimpleDB, Amazon SQS, Amazon SNS, AWS Storage Gateway, Amazon DynamoDB và Amazon VPC.

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng