Nằm trong Bậc miễn phí của AWS, Bậc miễn phí của Amazon RDS giúp khách hàng mới của AWS bắt đầu sử dụng miễn phí dịch vụ cơ sở dữ liệu được quản lý trên đám mây. Bạn có thể sử dụng Bậc miễn phí của Amazon RDS để phát triển ứng dụng mới, kiểm thử ứng dụng hiện có hoặc chỉ đơn giản là lấy kinh nghiệm thực tế với Amazon RDS. Hàng tháng, bậc miễn phí sẽ cho phép bạn sử dụng miễn phí các tài nguyên Amazon RDS liệt kê dưới đây.

Bắt đầu sử dụng AWS miễn phí

Tạo tài khoản miễn phí

Bậc miễn phí của AWS bao gồm 750 giờ sử dụng Amazon Relational Database Service (RDS) trên Phiên bản db.t2.micro, db.t3.micro và db.t4g.micro, 20 GB dung lượng lưu trữ và 20 GB sao lưu mỗi tháng trong một năm.

Xem chi tiết về Bậc miễn phí của AWS »

Bắt buộc phải có thẻ tín dụng để đăng ký. Xem điều khoản dịch vụ. Nếu bạn đã có tài khoản AWS, hãy truy cập Bảng điều khiển quản lý AWS để bắt đầu.


  • 750 giờ sử dụng các Phiên bản db.t2.micro, db.t3.micro và db.t4g.micro một vùng sẵn sàng của Amazon RDS chạy cơ sở dữ liệu MySQL, MariaDB, PostgreSQL mỗi tháng. Nếu chạy nhiều phiên bản, mức sử dụng sẽ được tổng hợp giữa các lớp phiên bản.
  • 750 giờ sử dụng Phiên bản db.t2.micro một vùng sẵn sàng của Amazon RDS chạy SQL Server (chạy Phiên bản SQL Server Express) mỗi tháng.
  • 20 GB dung lượng lưu trữ SSD đa dụng (gp2) mỗi tháng.
  • Dung lượng lưu trữ bản sao lưu miễn phí lên đến 100% tổng dung lượng lưu trữ được cung cấp của các phiên bản CSDL đang hoạt động của bạn đối với một khu vực.*

* Bất cứ lúc nào, nếu tổng dung lượng lưu trữ bản sao lưu của bạn vượt quá tổng dung lượng lưu trữ được cung cấp của phiên bản đang hoạt động, bạn sẽ bị tính phí RDS tiêu chuẩn đối với phần dung lượng lưu trữ tăng thêm. Căn cứ theo kinh nghiệm của chúng tôi, phần lớn cơ sở dữ liệu đều yêu cầu ít dung lượng lưu trữ thô cho bản sao lưu hơn là cho tập dữ liệu chính, tức là hầu hết khách hàng sẽ không bao giờ phải trả tiền cho dung lượng lưu trữ bản sao lưu..

Ngoài các dịch vụ trên, Bảng điều khiển quản lý AWS cũng được cung cấp mà không mất thêm phí để giúp bạn xây dựng và quản lý các phiên bản cơ sở dữ liệu trên Amazon RDS.


Bậc miễn phí của AWS cho phép bạn sử dụng sản phẩm miễn phí đến mức giới hạn được quy định trong vòng một năm tính từ ngày kích hoạt tài khoản. Khi hết hạn sử dụng miễn phí hoặc dung lượng sử dụng cho ứng dụng của bạn vượt quá các bậc sử dụng miễn phí, bạn chỉ phải trả phí dịch vụ tiêu chuẩn, theo mức sử dụng (tham khảo trang về giá của Amazon RDS để biết đầy đủ chi tiết về giá). Có áp dụng các giới hạn; tham khảo điều khoản dịch vụ để biết thêm chi tiết. Thông tin chi tiết hơn cũng có tại mục Bậc miễn phí trong tài liệu hướng dẫn Câu hỏi thường gặp về Amazon RDS.

Bậc sử dụng miễn phí áp dụng trên tất cả các Khu vực AWS ngoại trừ GovCloud (US) và Châu Á Thái Bình Dương (khu vực Osaka). Mức sử dụng của bạn được tính hàng tháng trên tất cả các khu vực và tự động áp dụng vào hóa đơn thanh toán. Ví dụ: bạn sẽ nhận được 750 giờ sử dụng Phiên bản CSDL Micro trên tất cả các Khu vực mà bạn sử dụng, không phải 750 giờ trên mỗi khu vực. Lưu ý rằng mức sử dụng miễn phí không cộng dồn từ kỳ thanh toán này sang kỳ tiếp theo.

Bậc miễn phí của Amazon RDS áp dụng cho Amazon RDS dành cho MySQL, MariaDB, PostgreSQL và SQL Server (chạy Phiên bản SQL Server Express).

Triển khai và quản lý cơ sở dữ liệu là một trong những hoạt động phức tạp, tốn thời gian và tốn chi phí nhất trong CNTT. Amazon RDS xóa bỏ sự phức tạp ấy bằng cách tự động hóa nhiều công việc hành chính vô định hình nhưng tốn thời gian và quan trọng như cung cấp phần cứng, cài đặt cũng như vá lỗi phần mềm, quản lý lưu trữ và sao lưu để khôi phục sau thảm họa. Điều này cho phép các nhà phát triển và quản trị viên cơ sở dữ liệu có thêm thời gian để tập trung vào việc cải tiến. Vì ứng dụng của bạn cần phát triển, nên bạn có thể dễ dàng tăng công suất điện toán.

Dịch vụ này xử lý các tác vụ quản lý cơ sở dữ liệu tốn thời gian để bạn có thể đạt được giá trị cao hơn trong phát triển ứng dụng. Nếu hiện tại bạn đang tự mình quản lý công việc triển khai cơ sở dữ liệu, bạn có thể chuyển sang Amazon RDS và nhận được các lợi ích sau đây:

  Tự quản lý Amazon RDS
Triển khai bằng cách trỏ và nhấp trong vài phút với các tham số cấu hình sẵn  
Thay đổi quy mô các tài nguyên điện toán sau vài lần nhấp chuột hoặc một lệnh gọi API duy nhất  
Tự động sao lưu và phục hồi sau thảm họa  
Kết xuất nhanh cơ sở dữ liệu được quản lý để sao lưu hoặc nhân bản cơ sở dữ liệu  
Truy cập phần cứng và điều khiển hoàn toàn môi trường  
Tự động vá lỗi phần mềm  
Tương thích với các ứng dụng và công cụ hiện có
Số liệu về mức sử dụng CPU, ổ đĩa và bộ nhớ được cung cấp trên bảng điều khiển mà không mất thêm phí  
  • Độ bền của dữ liệu và khả năng phục hồi sau thảm họa – Mặc định được kích hoạt sẵn, tính năng sao lưu tự động của Amazon RDS cho phép phục hồi Phiên bản CSDL của bạn ở một thời điểm nào đó. Amazon RDS sẽ sao lưu cơ sở dữ liệu và nhật ký giao dịch của bạn và lưu trữ chúng trong khoảng thời gian lưu giữ do người dùng xác định. Việc này cho phép bạn khôi phục Phiên bản CSDL của bạn về bất kỳ thời điểm nào trong khoảng thời gian lưu giữ của bạn, đến tận năm phút cuối cùng. Có thể cấu hình khoảng thời gian lưu giữ sao lưu tự động của bạn lên tới 35 ngày.
  • Dễ quản lý – Amazon RDS tự động vá lỗi phần mềm hệ điều hành và cho phép bạn nâng cấp tự động phần mềm cơ sở dữ liệu. Ngoài ra, Amazon RDS cung cấp khả năng giám sát toàn diện mức sử dụng CPU, ổ đĩa và bộ nhớ của bạn thông qua Bảng điều khiển quản lý AWS.
  • Quy mô linh hoạt – Chỉ sau vài lần nhấp chuột trên Bảng điều khiển quản lý AWS, bạn đã có thể mở rộng quy mô cho loại phiên bản này từ nhỏ nhất đến lớn nhất hay đến một mức độ bất kỳ. LƯU Ý: Việc sử dụng tính năng thay đổi quy mô điện toán sẽ tiêu tốn công suất vượt quá bậc sử dụng miễn phí. Bạn sẽ phải chịu phí trả theo mức sử dụng, tiêu chuẩn cho phần công suất phát sinh thêm này.