PostgreSQL đã trở thành cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở được ưa chuộng của nhiều nhà phát triển là doanh nghiệp và công ty khởi nghiệp, dùng để chạy những ứng dụng không gian địa lý và di động hàng đầu. Amazon RDS giúp dễ dàng thiết lập, vận hành và điều chỉnh quy mô các triển khai PostgreSQL trên đám mây. Với Amazon RDS, bạn có thể thực hiện các triển khai PostgreSQL có quy mô linh hoạt trong vài phút, với công suất phần cứng có chi phí hợp lý và kích thước linh hoạt. Amazon RDS quản lý những tác vụ quản trị phức tạp và tiêu tốn nhiều thời gian như cài đặt và nâng cấp phần mềm PostgreSQL; quản lý lưu trữ; sao chép đảm bảo độ khả dụng và tốc độ truy xuất đọc cao; và bản sao lưu để phục hồi sau thảm họa.


logo_postgresql_sm

Bắt đầu sử dụng AWS miễn phí

Tạo tài khoản miễn phí

Bậc miễn phí của AWS cho phép sử dụng Phiên bản CSDL Micro miễn phí trong 750 giờ mỗi tháng trong thời gian một năm, 20 GB dung lượng lưu trữ và 20 GB để sao lưu với Amazon Relational Database Service (RDS).

Xem chi tiết về Bậc miễn phí của AWS »

Amazon RDS for PostgreSQL cho phép bạn truy cập các tính năng của một thiết bị cơ sở dữ liệu PostgreSQL quen thuộc. Điều này có nghĩa là bạn có thể sử dụng cùng với Amazon RDS mã, ứng dụng và công cụ mà bạn hiện đang sử dụng cho các cơ sở dữ liệu hiện tại của mình.

Chỉ bằng vài cú nhấp chuột trên Bảng điều khiển quản lý AWS, bạn có thể triển khai một cơ sở dữ liệu PostgreSQL với những thông số cơ sở dữ liệu được tự động cấu hình để đảm bảo hiệu suất tối ưu. Phiên bản cơ sở dữ liệu của Amazon RDS for PostgreSQL có thể được cung cấp với dung lượng lưu trữ tiêu chuẩn hoặc dung lượng lưu trữ IOPS dự phòng. Sau khi được cung cấp, bạn có thể điều chỉnh quy mô lên tới 16 TB dung lượng lưu trữ và 40.000 IOPS. Amazon RDS for PostgreSQL cũng cho phép bạn điều chỉnh quy mô vượt quá công suất của một triển khai cơ sở dữ liệu đơn lẻ cho những khối lượng công việc cơ sở dữ liệu có tần suất đọc nhiều.

Amazon RDS for PostgreSQL được thiết kế dành cho những nhà phát triển hoặc doanh nghiệp yêu cầu một cơ sở dữ liệu PostgreSQL có đầy đủ các tính năng và chức năng hoặc những ai muốn di chuyển ứng dụng và công cụ hiện tại đang sử dụng cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Do Amazon RDS for PostgreSQL cho phép bạn truy cập trực tiếp đến phần mềm cơ sở dữ liệu PostgreSQL quen thuộc đang chạy trên Phiên bản CSDL Amazon RDS của chính bạn nên ứng dụng của bạn sẽ hoạt động suôn sẻ.

 • Thông số được cấu hình trước – Triển khai Amazon RDS for PostgreSQL được cấu hình trước bằng một bộ các thông số và thiết lập hợp lý, phù hợp với lớp Phiên bản CSDL mà bạn đã chọn. Bạn chỉ cần khởi chạy một Phiên bản PostgreSQL và kết nối ứng dụng của bạn trong vòng vài phút mà không cần phải cấu hình thêm. Nếu muốn có thêm kiểm soát, bạn có thể thực hiện việc đó thông qua Nhóm thông số CSDL.
 • Giám sát và thông số – Amazon RDS cung cấp các thông số Amazon CloudWatch cho triển khai Phiên bản CSDL của bạn và không tính thêm phí. Bạn có thể sử dụng Bảng điều khiển quản lý AWS để xem các thông số vận hành chính của triển khai Phiên bản CSDL của bạn, bao gồm sử dụng công suất điện toán/bộ nhớ/lưu trữ, hoạt động I/O và kết nối Phiên bản CSDL.
 • Thông báo sự kiện CSDL – Amazon RDS cung cấp thông báo Amazon SNS qua email hoặc SMS cho các triển khai Phiên bản CSDL của bạn. Bạn có thể sử dụng Bảng điều khiển quản lý AWS hoặc Amazon RDS API để đăng ký hơn 40 sự kiện CSDL khác nhau được liên kết với triển khai Amazon RDS của bạn.
 • Tự động vá lỗi phần mềm – Amazon RDS sẽ đảm bảo rằng phần mềm PostgreSQL hiện đang chạy triển khai của bạn được cập nhật theo bản vá lỗi mới nhất. Bạn có thể lựa chọn kiểm soát thêm khi và nếu Phiên bản CSDL được vá lỗi thông qua Quản lý phiên bản thiết bị CSDL.
 • Đa dụng (SSD) – Lưu trữ đa dụng (SSD) của Amazon RDS đảm bảo tốc độ cơ sở ổn định bằng 3 IOPS trên mỗi GB dự phòng và cho phép tăng tốc lên tới 3.000 IOPS.

  Bạn có thể chuyển đổi từ lưu trữ từ tính sang lưu trữ (SSD) đa dụng; khi thực hiện việc này, bạn sẽ thấy độ khả dụng bị ảnh hưởng trong thời gian ngắn.

  Để tìm hiểu thêm và bắt đầu sử dụng Lưu trữ Đa dụng (SSD) của Amazon RDS, vui lòng tham khảo mục Lưu trữ đa dụng (SSD) của Hướng dẫn dành cho người dùng Amazon RDS.

 • IOPS dự phòng (SSD) – Bạn có thể cung cấp tới 16 TB dung lượng lưu trữ và 40.000 IOPS trên mỗi phiên bản cơ sở dữ liệu. IOPS được triển khai thực tế của bạn có thể khác với số lượng bạn cung cấp dựa trên khối lượng công việc cơ sở dữ liệu của bạn, loại phiên bản và lựa chọn thiết bị cơ sở dữ liệu. Tham khảo mục Những yếu tố ảnh hưởng đến IOPS triển khai thực tế của Hướng dẫn dành cho người dùng Amazon RDS.

Bạn có thể chuyển đổi từ lưu trữ tiêu chuẩn sang lưu trữ IOPS dự phòng và có được tốc độ truy xuất ổn định và độ trễ thao tác I/O thấp. Bạn sẽ thấy độ khả dụng bị ảnh hưởng trong thời gian ngắn khi thực hiện việc này. Bạn có thể điều chỉnh quy mô IOPS một cách độc lập (tăng 1.000 mỗi lần) và lưu trữ ngay trong lúc đang hoạt động và không có thời gian ngừng hoạt động. Bạn có thể điều chỉnh quy mô IOPS tăng hoặc giảm tùy thuộc vào các yếu tố như sự dao động theo mùa của lưu lượng truyền đến ứng dụng của bạn.

Để tìm hiểu thêm và bắt đầu sử dụng IOPS dự phòng của Amazon RDS, vui lòng tham khảo mục Lưu trữ IOPS dự phòng của Hướng dẫn dành cho người dùng Amazon RDS.

 • Sao lưu tự động – Mặc định được kích hoạt sẵn, tính năng sao lưu tự động của Amazon RDS cho phép phục hồi Phiên bản CSDL của bạn ở một thời điểm nào đó. Amazon RDS sẽ sao lưu cơ sở dữ liệu và nhật ký giao dịch của bạn và lưu trữ chúng trong khoảng thời gian lưu giữ do người dùng xác định. Việc này cho phép bạn khôi phục Phiên bản CSDL của bạn về bất kỳ thời điểm nào trong khoảng thời gian lưu giữ của bạn, đến tận năm phút cuối cùng. Có thể cấu hình khoảng thời gian lưu giữ sao lưu tự động của bạn lên tới ba mươi lăm ngày.
 • Bản kết xuất nhanh CSDL – Bản kết xuất nhanh CSDL là bản sao lưu của Phiên bản CSLD do người dùng khởi tạo. Các bản sao lưu cơ sở dữ liệu đầy đủ này sẽ được Amazon RDS lưu trữ đến khi bạn thực sự xóa chúng. Bạn có thể tạo một Phiên bản CSDL mới từ một Bản kết xuất nhanh bất kể khi nào bạn muốn. Bạn cũng có thể sao chép Bản kết xuất nhanh CSDL giữa các Khu vực AWS cho những trường hợp sử dụng liên quan đến di chuyển không gian địa lý hoặc khôi phục sau thảm họa.
 • Lớp phiên bản CSDL – Sử dụng Amazon RDS API hoặc chỉ bằng vài cú nhấp chuột trên Bảng điều khiển quản lý AWS, bạn có thể điều chỉnh quy mô tăng hoặc giảm các tài nguyên điện toán và bộ nhớ hiện đang chạy triển khai của bạn. Các thao tác điều chỉnh quy mô thường hoàn thành trong vài phút.
 • Lưu trữ và IOPS – Khi yêu cầu về lưu trữ của bạn tăng lên, bạn có thể cung cấp lưu trữ bổ sung ngay trong lúc đang hoạt động và không có thời gian ngừng hoạt động. Nếu đang sử dụng IOPS dự phòng của RDS, bạn cũng có thể điều chỉnh tốc độ truy xuất của Phiên bản CSDL của bạn bằng cách xác định tốc độ IOPS từ 1.000 IOPS lên 40.000 IOPS theo mức tăng 1,000 IOPS mỗi lần và dung lượng lưu trữ từ 100 GB và 16 TB.
 • Triển khai Multi-AZ – Tùy chọn triển khai này cho Phiên bản CSDL sản xuất của bạn giúp tăng độ khả dụng cơ sở dữ liệu trong khi vẫn bảo vệ được các cập nhật cơ sở dữ liệu mới nhất không bị ngừng hoạt động ngoài dự kiến. Khi bạn tạo hay điều chỉnh Phiên bản CSDL để chạy dưới dạng triển khai Multi-AZ, Amazon RDS sẽ tự động cung cấp và quản lý một bản sao “dự phòng” trên một Vùng sẵn sàng khác (hạ tầng độc lập tại một vị trí địa lý riêng). Các cập nhật cơ sở dữ liệu được thực hiện đồng thời trên tài nguyên chính và dự phòng để tránh độ trễ sao chép. Trong trường hợp bảo trì cơ sở dữ liệu theo kế hoạch, sự cố Phiên bản CSDL hoặc sự cố Vùng sẵn sàng, Amazon RDS sẽ tự động chuyển sang bản dự phòng cập nhật nhất để có thể tiếp tục các hoạt động cơ sở dữ liệu một cách nhanh chóng mà không cần can thiệp về mặt quản trị. Trước khi chuyển đổi, bạn không thể trực tiếp truy cập bản dự phòng và không thể sử dụng bản dự phòng đó để phục vụ lưu lượng đọc. Tìm hiểu thêm »
 • Bản sao chỉ có quyền đọc – Tính năng sao chép này giúp dễ dàng điều chỉnh quy mô vượt quá giới hạn công suất một cách linh hoạt của một Phiên bản CSDL đối với những khối lượng công việc cơ sở dữ liệu có tần suất đọc nhiều. Bạn có thể tạo một hay nhiều bản sao của một Phiên bản CSDL cho trước ở một Khu vực AWS và phục vụ lưu lượng đọc ứng dụng dung lượng lớn từ nhiều bản sao dữ liệu của bạn, qua đó tăng tổng tốc độ truy xuất đọc. Amazon RDS sử dụng tính năng sao chép riêng của PostgreSQL để áp dụng những thay đổi được thực hiện đối với một Phiên bản CSDL nguồn sang bất kỳ Bản sao chỉ có quyền đọc được liên kết nào. Lưu ý rằng do Bản sao chỉ có quyền đọc tận dụng tính năng sao chép PostgreSQL tiêu chuẩn nên chúng có thể trễ hơn so với phiên bản cơ sở dữ liệu nguồn. Tìm hiểu thêm »

Amazon RDS cho phép bạn mã hóa cơ sở dữ liệu PostgreSQL của bạn bằng các khóa do bạn quản lý thông qua Dịch vụ quản lý khóa AWS (KMS). Trên một phiên bản cơ sở dữ liệu đang chạy với mã hóa Amazon RDS, dữ liệu được lưu và không còn hoạt động trên lưu trữ chính được mã hóa giống như các bản sao lưu tự động, bản sao chỉ có quyền đọc và bản kết xuất nhanh của phiên bản cơ sở dữ liệu đó.

Sử dụng Amazon VPC, bạn có thể cách ly Phiên bản CSDL trên mạng ảo của bạn và kết nối đến hạ tầng CNTT hiện có của bạn bằng cách sử dụng VPN IPsec được mã hóa theo tiêu chuẩn ngành. Để tìm hiểu thêm về Amazon RDS in VPC, tham khảo Hướng dẫn dành cho người dùng Amazon RDS. Ngoài ra, sử dụng Amazon RDS, bạn có thể cấu hình thiết lập tường lửa và kiểm soát quyền truy cập mạng đến Phiên bản CSDL của bạn.

 • PostGIS – PostGIS là cơ sở dữ liệu không gian mở rộng dành cho cơ sở dữ liệu đối tượng-quan hệ PostgreSQL. Tính năng này bổ sung thêm khả hỗ trợ đối tượng địa lý, qua đó cho phép bạn thực hiện các truy vấn vị trí được chạy trên SQL.
 • Tiện ích mở rộng ngôn ngữ – PostgreSQL cho phép tải ngôn ngữ thủ tục vào cơ sở dữ liệu thông qua các tiện ích mở rộng. Bốn tiện ích mở rộng ngôn ngữ được tích hợp cho PostgreSQL để hỗ trợ Perl, pgSQL, Tcl và JavaScript (thông qua thiết bị V8 JavaScript).
 • Từ điển tìm kiếm toàn văn bản – PostgreSQL hỗ trợ Tìm kiếm toàn văn bản để mang lại khả năng nhận diện những văn bản viết bằng ngôn ngữ tự nhiên thỏa mãn một truy vấn và lựa chọn sắp xếp các văn bản đó theo mức độ liên quan đến truy vấn. Ngoài cải thiện chất lượng tìm kiếm, chuẩn hóa và xóa bỏ các từ dừng (stop word), từ điển cũng giúp cải thiện hiệu suất của truy vấn.
 • Kiểu dữ liệu HStore, JSON – PostgreSQL có hỗ trợ kiểu dữ liệu ‘JSON’ và hai chức năng JSON. Các kiểu dữ liệu này cho phép trả về JSON trực tiếp từ máy chủ cơ sở dữ liệu. PostgreSQL có tiện ích mở rộng để triển khai kiểu dữ liệu ‘hstore’ để lưu trữ các bộ cặp khóa/giá trị bên trong một giá trị PostgreSQL đơn lẻ.
 • pg_stat_statements – Tiện ích mở rộng pg_stat_statements cho phép bạn theo dõi số liệu thống kê thực thi cho toàn bộ các lệnh SQL được thực thi trên phiên bản, chẳng hạn như userid, chính xác những truy vấn được thực thi và tổng thời gian sử dụng. 
 • Wrapper dữ liệu ngoại lai – Tiện ích mở rộng postgres_fdw cho phép bạn truy cập và điều chỉnh dữ liệu được lưu trữ trên các máy chủ PostgreSQL khác như thể chúng là các bảng nằm trên Phiên bản CSDL của Amazon RDS for PostgreSQL.
 • Tính năng chính của thiết bị PostgreSQL – Để biết danh sách chi tiết các tính năng chính của thiết bị PostgreSQL, vui lòng tham khảo tại đây.