Amazon RDS dành cho Oracle là cơ sở dữ liệu thương mại được quản lý toàn phần giúp đơn giản hóa việc triển khai Oracle trên đám mây. Amazon RDS dành cho Oracle mang đến sự linh hoạt trong việc tùy chỉnh cơ sở dữ liệu để đáp ứng nhu cầu của bạn, bao gồm:

 • Lựa chọn hai mô hình cấp phép: Đã bao gồm giấy phép (LI) hoặc Sử dụng giấy phép của chính bạn (BYOL).
 • Tùy chọn thanh toán theo mức sử dụng mà không mất phí trả trước hoặc cam kết tối thiểu với Phiên bản theo nhu cầu hoặc mua Phiên bản đặt trước với mức giá được chiết khấu. Bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng.
 • Chọn các loại phiên bản được tối ưu hóa để phù hợp với nhiều trường hợp sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ khác nhau. Xem Phiên bản thế hệ trước để biết các loại phiên bản cũ hơn không được liệt kê ở đây.

Để ước tính hóa đơn hàng tháng của bạn, hãydùng thử Công cụ tính giá AWS. Bạn có thể đủ tiêu chuẩn nhận được các khoản tín dụng khuyến mãi, AWS Investment thông qua Chương trình tăng tốc di chuyển (MAP) AWS hoặc các mức chiết khấu khác cho Amazon RDS dành cho Oracle. Liên hệ với bộ phận bán hàng để tìm hiểu về các chương trình này và nhận báo giá tùy chỉnh.

Công cụ tính giá AWS

Công cụ tính giá AWS cho Amazon RDS dành cho Oracle

Tính toán chi phí kiến trúc và Amazon RDS dành cho Oracle của bạn chỉ với một ước tính duy nhất. Tạo ước tính tùy chỉnh của bạn ngay bây giờ »

Tùy chọn cấp phép

Amazon RDS dành cho Oracle có hai mô hình cấp phép: Đã bao gồm giấy phép (LI) và Sử dụng giấy phép của chính bạn (BYOL).

Đã bao gồm giấy phép (LI)


Theo mô hình dịch vụ Đã bao gồm giấy phép (LI), giá đã bao gồm phần mềm, tài nguyên phần cứng cơ sở và các tính năng quản lý của Amazon RDS dành cho Oracle.

Phần mềm Cơ sở dữ liệu Oracle đã được AWS cấp phép, vì vậy bạn không cần phải mua riêng giấy phép cho Oracle.

LI hỗ trợ giấy phép Phiên bản tiêu chuẩn 2 (SE2).

Sử dụng giấy phép của chính bạn (BYOL)


Theo mô hình Sử dụng giấy phép riêng (BYOL), bạn có thể chạy Amazon RDS dành cho Oracle bằng cách sử dụng giấy phép phần mềm Oracle Database hiện có.

BYOL hỗ trợ giấy phép Phiên bản tiêu chuẩn 2 (SE2) và giấy phép Phiên bản doanh nghiệp (EE).

Để chạy phiên bản CSDL theo mô hình BYOL, bạn phải có giấy phép Oracle Database thích hợp (có giấy phép và hỗ trợ cập nhật phần mềm) cho lớp phiên bản CSDL và phiên bản Oracle Database mà bạn muốn chạy.

Ngoài ra, bạn phải tuân thủ chính sách của Oracle về cấp phép phần mềm Oracle Database trong môi trường điện toán đám mây. Phiên bản CSDL nằm trong môi trường Amazon EC2; chính sách cấp phép của Oracle cho Amazon EC2 có tại đây.                                                                               

Mô hình định giá

Amazon RDS dành cho Oracle có hai mô hình định giá: Phiên bản theo nhu cầu và Phiên bản đặt trước.

Cả hai mô hình định giá đều cung cấp khả năng triển khai Một vùng sẵn sàng và Nhiều vùng sẵn sàng. Giá được tính theo số giờ sử dụng phiên bản CSDL. Phiên bản CSDL-giờ không đủ một giờ sẽ được tính phí theo gia số giây với mức phí tối thiểu là 10 phút sau khi phát sinh thay đổi trạng thái bị tính phí như tạo, khởi động hoặc chỉnh sửa lớp phiên bản CSDL.

Chi phí cho Phiên bản theo nhu cầu

Các Phiên bản theo nhu cầu cho phép bạn trả phí cho công suất điện toán theo giờ mà không cần cam kết lâu dài. Với dịch vụ này, bạn không còn phải đau đầu về chi phí cũng như sự phức tạp của việc lên kế hoạch, mua sắm và bảo trì phần cứng nữa. Dịch vụ này cũng sẽ biến khoản chi phí cố định thường khá lớn thành chi phí dao động nhỏ hơn rất nhiều.

Các Phiên bản theo nhu cầu có sẵn cho cả hai tùy chọn Cấp phép. Các giấy phép được hỗ trợ là:

 • Đã bao gồm giấy phép: Phiên bản tiêu chuẩn 2 (SE2).
 • BYOL: Phiên bản tiêu chuẩn 2 (SE2) và Phiên bản doanh nghiệp (EE). Phí không thay đổi theo phiên bản đối với giá BYOL Amazon RDS dành cho Oracle.

Các bảng sau đây về Amazon RDS dành cho Oracle cho biết giá theo nhu cầu mỗi giờ cho Một vùng sẵn sàng so với Nhiều vùng sẵn sàng theo Khu vực đối với các loại phiên bản.

  • SE2 (Một vùng sẵn sàng)
  • SE2 (Nhiều vùng sẵn sàng)
  • Khi bạn chạy Phiên bản CSDL dưới dạng triển khai Nhiều vùng sẵn sàng để cải thiện độ bền và độ khả dụng của dữ liệu, Amazon RDS sẽ cung cấp và duy trì phiên bản dự phòng tại Nhiều vùng sẵn sàng Vùng sẵn sàng khác để tự động chuyển đổi dự phòng trong trường hợp ngừng hoạt động theo lịch hoặc bất ngờ. Tìm hiểu thêm về Triển khai nhiều vùng sẵn sàng.

  • Triển khai một vùng sẵn sàng
  • Giá bên dưới áp dụng cho Phiên bản CSDL được triển khai trong một Vùng sẵn sàng.

  • Triển khai nhiều vùng sẵn sàng
  • Khi bạn chạy Phiên bản CSDL dưới dạng triển khai Multi-AZ để cải thiện độ bền và độ khả dụng của dữ liệu, Amazon RDS sẽ cung cấp và duy trì phiên bản ở chế độ chờ tại Vùng sẵn sàng khác để tự động chuyển đổi dự phòng trong trường hợp ngừng hoạt động theo lịch hoặc bất ngờ. Tìm hiểu thêm về Triển khai nhiều vùng sẵn sàng.

Tín dụng CPU T3

Các phiên bản CSDL Amazon RDS dành cho Oracle T3 chạy ở chế độ Unlimited (Không giới hạn), tức là bạn sẽ chịu phí nếu mức sử dụng CPU trung bình trong thời gian 24 giờ luân phiên vượt quá mức cơ sở của phiên bản. Tín dụng CPU có mức phí 0,075 USD mỗi vCPU-Giờ. Giá của Tín dụng CPU giống nhau đối với tất cả các kích cỡ phiên bản T3 trên tất cả các Khu vực và không được bao gồm trong phí của Phiên bản đặt trước.

Chi phí cho Phiên bản đặt trước

Phiên bản đặt trước của Amazon RDS dành cho Oracle đem đến cho bạn lựa chọn dự trữ phiên bản CSDL trong kỳ hạn một hoặc ba năm với mức giảm giá đáng kể so với giá của Phiên bản theo nhu cầu dành cho phiên bản CSDL. Bạn có ba lựa chọn thanh toán RI—Không cần thanh toán trước, Thanh toán trước một phần và Thanh toán trước toàn bộ—cho phép bạn cân đối số tiền trả trước với mức giá hiệu dụng tính theo giờ.

Có thể áp dụng Phiên bản đặt trước CSDL Một vùng sẵn sàng cho phiên bản cơ sở dữ liệu ở một Vùng sẵn sàng đơn, trong khi triển khai Nhiều vùng sẵn sàng có các tùy chọn đặt trước riêng.

Phiên bản đặt trước có sẵn cho cả hai tùy chọn Cấp phép. Các giấy phép được hỗ trợ là:

 • Đã bao gồm giấy phép: Phiên bản tiêu chuẩn 2 (SE2)
 • BYOL: Phiên bản tiêu chuẩn 2 (SE2) và Phiên bản doanh nghiệp (EE). Phí không thay đổi theo phiên bản đối với giá BYOL Amazon RDS dành cho Oracle.

Các bảng sau đây về Amazon RDS dành cho Oracle cho biết giá RI mỗi giờ cho Một vùng sẵn sàng so với Nhiều vùng sẵn sàng theo Khu vực đối với các loại phiên bản, mô hình cấp phép và phiên bản cấp phép mới nhất.

 • * Đây là số tiền trả trung bình mỗi tháng cho toàn bộ kỳ hạn của Phiên bản đặt trước. Mỗi tháng, tùy thuộc vào loại phiên bản Amazon RDS dành cho Oracle bạn sử dụng, số tiền thanh toán thực theo tháng sẽ bằng với số giờ thực trong tháng nhân với mức phí sử dụng theo giờ hoặc số giây trong tháng nhân với mức phí sử dụng theo giờ chia cho 3600. Mức giá sử dụng theo giờ bằng tổng số tiền thanh toán trung bình mỗi tháng cho toàn bộ kỳ hạn của Phiên bản đặt trước chia cho tổng số giờ (dựa trên một năm có 365 ngày) cho toàn bộ kỳ hạn của Phiên bản đặt trước.

  ** Mức định giá thực tế theo giờ giúp bạn tính toán số tiền tiết kiệm được từ Phiên bản đặt trước so với phiên bản theo nhu cầu. Khi mua Phiên bản đặt trước, bạn sẽ phải trả phí cho từng giờ trong toàn bộ thời hạn sử dụng Phiên bản đặt trước mà bạn lựa chọn, bất kể bạn có đang chạy phiên bản đó không. Giá thực tế theo giờ cho thấy chi phí theo giờ được khấu hao của phiên bản. Đó là tổng chi phí cho toàn bộ thời hạn của Phiên bản đặt trước, bao gồm tất cả các chi phí trả trước, phân bổ cho mỗi giờ trong kỳ hạn của Phiên bản đặt trước.

 • * Đây là số tiền trả trung bình mỗi tháng cho toàn bộ kỳ hạn của Phiên bản đặt trước. Mỗi tháng, tùy thuộc vào loại phiên bản Amazon RDS dành cho Oracle bạn sử dụng, số tiền thanh toán thực theo tháng sẽ bằng với số giờ thực trong tháng nhân với mức phí sử dụng theo giờ hoặc số giây trong tháng nhân với mức phí sử dụng theo giờ chia cho 3600. Mức giá sử dụng theo giờ bằng tổng số tiền thanh toán trung bình mỗi tháng cho toàn bộ kỳ hạn của Phiên bản đặt trước chia cho tổng số giờ (dựa trên một năm có 365 ngày) cho toàn bộ kỳ hạn của Phiên bản đặt trước.

  ** Mức định giá thực tế theo giờ giúp bạn tính toán số tiền tiết kiệm được từ Phiên bản đặt trước so với phiên bản theo nhu cầu. Khi mua Phiên bản đặt trước, bạn sẽ phải trả phí cho từng giờ trong toàn bộ thời hạn sử dụng Phiên bản đặt trước mà bạn lựa chọn, bất kể bạn có đang chạy phiên bản đó không. Giá thực tế theo giờ cho thấy chi phí theo giờ được khấu hao của phiên bản. Đó là tổng giá thành cho toàn bộ thời hạn của Phiên bản đặt trước, bao gồm tất cả các chi phí trả trước, phân bổ cho mỗi giờ trong thời hạn của Phiên bản đặt trước.

Phiên bản đặt trước của Amazon RDS dành cho Oracle sẽ giúp quy mô của công cụ cơ sở dữ liệu Oracle trở nên linh hoạt theo mô hình BYOL. Với sự linh hoạt về kích thước, mức giá chiết khấu của RI sẽ tự động áp dụng cho lượng sử dụng thuộc bất kỳ kích thước nào trong cùng dòng phiên bản (M5, T3, R5, v.v.).

Vui lòng lưu ý rằng giá của Phiên bản đặt trước không bao gồm bộ lưu trữ hoặc chi phí I/O. Vui lòng truy cập trang Phiên bản đặt trước để tìm hiểu thêm về các tùy chọn thanh toán và điều khoản có thể ảnh hưởng đến giá cả.

Chi phí lưu trữ cơ sở dữ liệu

Phí lưu trữ cơ sở dữ liệu của bạn không thay đổi cho dù bạn chạy phiên bản CSDL Amazon RDS dành cho Oracle theo mô hình Đã bao gồm giấy phép hay mô hình BYOL.

Chi phí lưu trữ đa dụng (SSD)

Với Amazon RDS, bạn có thể chọn từ 20 GiB đến 64 TiB dung lượng lưu trữ đa dụng (SSD) liên quan cho tập dữ liệu chính của mình. 

 • Triển khai một vùng sẵn sàng
 • Giá bên dưới áp dụng cho Phiên bản CSDL được triển khai trong một Vùng sẵn sàng.

 • Triển khai nhiều vùng sẵn sàng (một phiên bản dự phòng)
 • Khi bạn chạy Phiên bản CSDL dưới dạng triển khai Nhiều vùng sẵn sàng để cải thiện độ bền và độ sẵn sàng của dữ liệu, Amazon RDS dành cho Oracle sẽ cung cấp và duy trì phiên bản ở chế độ chờ tại Vùng sẵn sàng khác để tự động chuyển đổi dự phòng trong trường hợp ngừng hoạt động theo lịch hoặc bất ngờ. Tìm hiểu thêm về Triển khai nhiều vùng sẵn sàng.

Chi phí lưu trữ IOPS được cung cấp (SSD)

Ổ đĩa IOPS được cung cấp có thiết kế đáp ứng nhu cầu khối lượng công việc với nhiều thao tác I/O nhất, đặc biệt là khối lượng công việc cơ sở dữ liệu yêu cầu độ trễ I/O thấp và thông lượng I/O ổn định.

Với ổ đĩa IOPS được cung cấp, bạn có thể mở rộng từ 1.000 IOPS đến 256.000 IOPS và từ 100 GiB đến 64 TiB dung lượng lưu trữ. Bạn sẽ bị tính phí cho IOPS và dung lượng lưu trữ bạn cung cấp. Hãy lưu ý rằng lượng IOPS tối đa thực tế có thể sẽ thay đổi tùy theo khối lượng công việc của cơ sở dữ liệu.

 • Triển khai một vùng sẵn sàng
 • Giá bên dưới áp dụng cho phiên bản CSDL được triển khai trong một Vùng sẵn sàng.

 • Triển khai nhiều vùng sẵn sàng (một phiên bản dự phòng)
 • Khi bạn chạy phiên bản CSDL dưới dạng triển khai Nhiều vùng sẵn sàng để cải thiện độ bền và độ sẵn sàng của dữ liệu, Amazon RDS dành cho Oracle sẽ cung cấp và duy trì phiên bản ở chế độ chờ tại Vùng sẵn sàng khác để tự động chuyển đổi dự phòng trong trường hợp ngừng hoạt động theo lịch hoặc bất ngờ. Tìm hiểu thêm về Triển khai nhiều vùng sẵn sàng.

Chi phí lưu trữ từ

Với Amazon RDS dành cho Oracle, bạn sẽ có khả năng chọn từ 20 GiB đến 3 TiB dung lượng lưu trữ đĩa từ tương ứng cho tập dữ liệu chính của mình. Lưu trữ từ được hỗ trợ để tương thích ngược và không được khuyến khích cho bất kỳ nhu cầu lưu trữ mới nào. Đối với bất kỳ nhu cầu lưu trữ mới nào, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng SSD Mục đích chung hoặc SSD IOPS được cung cấp.

Phí lưu trữ cơ sở dữ liệu được cung cấp của bạn không thay đổi cho dù bạn chạy phiên bản CSDL Amazon RDS dành cho Oracle theo mô hình Đã bao gồm giấy phép hay mô hình BYOL.

 • Triển khai một vùng sẵn sàng
 • Triển khai nhiều vùng sẵn sàng
 • Khi bạn chạy phiên bản CSDL dưới dạng triển khai Nhiều vùng sẵn sàng để cải thiện độ bền và độ sẵn sàng của dữ liệu, Amazon RDS dành cho Oracle sẽ cung cấp và duy trì phiên bản ở chế độ chờ tại Vùng sẵn sàng khác để tự động chuyển đổi dự phòng trong trường hợp ngừng hoạt động theo lịch hoặc bất ngờ. Tìm hiểu thêm về Triển khai nhiều vùng sẵn sàng.

  Đối với Triển khai Nhiều vùng sẵn sàng, khi cập nhật cơ sở dữ liệu của bạn, lượng sử dụng thao tác I/O ghi sẽ được nhân đôi do Amazon RDS dành cho Oracle nhân bản đồng bộ dữ liệu của bạn với phiên bản CSDL ở chế độ chờ. Lượng sử dụng thao tác I/O đọc sẽ vẫn giữ nguyên khi đọc từ cơ sở dữ liệu.

Chi phí lưu trữ bản sao lưu

Chi phí truyền dữ liệu

Khách hàng của AWS sẽ nhận được 100 GB dữ liệu miễn phí truyền “ra” từ Amazon RDS dành cho Oracle qua Internet mỗi tháng (cho toàn bộ Dịch vụ và Khu vực của AWS, ngoại trừ Trung Quốc và GovCloud). Tất cả dữ liệu truyền “vào” từ Internet đến Amazon RDS dành cho Oracle đều miễn phí. Giá bên dưới căn cứ theo dữ liệu được truyền "vào" và "ra" khỏi Amazon RDS dành cho Oracle.

Truy cập trang giá Amazon RDS để biết các điều khoản và cân nhắc về truyền dữ liệu bổ sung.

Câu hỏi thường gặp

Chi phí hàng tháng cho Amazon RDS dành cho Oracle là bao nhiêu?

Chi phí hàng tháng sẽ thay đổi tùy từng trường hợp. Để hỗ trợ việc ước tính chi phí của bạn, hãy điền các chi tiết sau vào công cụ tính giá, chẳng hạn như loại phiên bản, Khu vực, mô hình cấp phép và nhu cầu lưu trữ, để nhận được ước tính sơ bộ. 

Để nhận được báo giá tùy chỉnh hơn, vui lòng liên hệ với chuyên gia cơ sở dữ liệu AWS. Khách hàng đủ tiêu chuẩn có thể nhận được các khoản tín dụng khuyến mãi, AWS Investment thông qua Chương trình tăng tốc di chuyển (MAP) AWS hoặc các ưu đãi khác cho Amazon RDS dành cho Oracle.

Amazon RDS dành cho Oracle được tính giá như thế nào?

Giá của Amazon RDS dành cho Oracle bao gồm ba thành phần chính: 1) loại phiên bản, 2) nhu cầu lưu trữ và 3) phiên bản và mô hình cấp phép. Xét về mặt loại phiên bản, các yếu tố chính bao gồm kích thước và số phiên bản cần thiết để hỗ trợ nhu cầu dữ liệu của bạn, các tùy chọn triển khai (Một vùng sẵn sàng so với Nhiều vùng sẵn sàng) và mô hình định giá (Phiên bản theo nhu cầu so với Phiên bản đặt trước). Giá phiên bản được tính theo mức sử dụng mỗi giờ, trong khi giá dung lượng lưu trữ được tính theo GiB được cung cấp mỗi tháng.

Phí cấp phép chỉ được tính cho các cơ sở dữ liệu thương mại. Xét về mặt Cấp phép, thông tin đầu vào chính bao gồm việc liệu bạn có lập kế hoạch Sử dụng giấy phép của chính bạn (BYOL) hay chọn mô hình dịch vụ Đã bao gồm giấy phép (LI) hay không. Chỉ mô hình Đã bao gồm giấy phép là chi phí cho Phiên bản tiêu chuẩn 2 (SE2) được đề cập trong giá của Amazon RDS dành cho Oracle cho Phiên bản theo nhu cầu và Phiên bản đặt trước.

Khách hàng chọn mô hình BYOL sẽ phải tính phí cấp phép riêng biệt với giá của Amazon RDS dành cho Oracle. Theo mô hình BYOL, yếu tố chính ảnh hưởng đến chi phí là liệu các ứng dụng của bạn có yêu cầu Phiên bản doanh nghiệp hay không hoặc SE2 có thể hỗ trợ nhu cầu cơ sở dữ liệu của bạn hay không.

Amazon RDS dành cho Oracle có bao gồm chi phí cấp phép Oracle Database không?

Chi phí cấp phép Oracle Database cho Phiên bản tiêu chuẩn 2 (SE2) được bao gồm trong mức giá cho các tùy chọn Đã bao gồm giấy phép. Tùy chọn Đã bao gồm giấy phép có sẵn cho cả Phiên bản theo nhu cầu và Phiên bản đặt trước trên một loạt các loại phiên bản.

Giá Amazon RDS dành cho Oracle có bao gồm thuế không?

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, trong đó có thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản.

Làm thế nào để giảm chi phí hàng tháng cho Amazon RDS dành cho Oracle?

Có một số cách để giảm chi phí hàng tháng của bạn, bao gồm tối ưu hóa và chọn kích thước phù hợp cho phiên bản của bạn, đánh giá phiên bản cấp phép của bạn (SE2 vs EE) và tận dụng Phiên bản đặt trước cho khối lượng công việc sản xuất dự đoán được. Blog tối ưu hóa chi phí này sẽ nêu chi tiết hơn. Để được hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ với đội ngũ phụ trách tài khoản của bạn hoặc đội ngũ hỗ trợ khách hàng, họ sẽ giúp bạn tối ưu hóa chi phí và hiệu năng cho cơ sở dữ liệu của bạn.

Tôi có thể sửa đổi kỳ hạn cho Phiên bản đặt trước của mình sau khi mua không?

Không, bạn không thể thực hiện sửa đổi sau khi mua Phiên bản đặt trước cho Amazon RDS dành cho Oracle. Bạn sẽ không thể thay đổi Khu vực, Công cụ CSDL, Phiên bản CSDL, Lớp phiên bản CSDL, Loại triển khai và độ dài thời hạn sau khi mua Phiên bản đặt trước. Xem thêm thông tin chi tiết tại trang Phiên bản đặt trước.