Dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ của Amazon (Amazon RDS) dành cho Db2 là cơ sở dữ liệu thương mại được quản lý toàn phần giúp thiết lập, vận hành và điều chỉnh quy mô cơ sở dữ liệu Db2 trên đám mây một cách dễ dàng hơn. Giá của Amazon RDS dành cho Db2 được tính như sau:

 • Bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng. Điều này bao gồm phiên bản cơ sở dữ liệu và kho lưu trữ được phân bổ.
 • Giá phiên bản được tính dựa trên mức giá theo giờ bằng cách sử dụng Phiên bản theo nhu cầu.
 • Không cần thanh toán mức phí tối thiểu hoặc cam kết để bắt đầu.
 • Phí cấp phép Db2 không được bao gồm trong giá của Amazon RDS dành cho Db2 theo mô hình Sử dụng giấy phép riêng (BYOL).

Bạn có thể liên hệ với bộ phận bán hàng để nhận báo giá có thể giúp bạn tiết kiệm thêm. Khách hàng đủ tiêu chuẩn có thể đủ điều kiện nhận tín dụng khuyến mãi, đầu tư AWS thông qua Chương trình tăng tốc di chuyển (MAP) của AWS, các chương trình đặc thù và chiết khấu.
 

Mô hình giá

Với Amazon RDS dành cho Db2, bạn có thể sử dụng giấy phép phần mềm cơ sở dữ liệu Db2 hiện có của mình theo mô hình BYOL. BYOL hỗ trợ cả giấy phép Phiên bản tiêu chuẩn và nâng cao.

Để chạy phiên bản CSDL theo mô hình BYOL, bạn phải có giấy phép cơ sở dữ liệu IBM thích hợp (có Đăng ký và hỗ trợ cập nhật phần mềm) cho lớp phiên bản CSDL và phiên bản cơ sở dữ liệu IBM mà bạn muốn chạy. Xem chính sách cấp phép của IBM để tìm hiểu thêm.

Amazon RDS dành cho Db2 cung cấp Phiên bản theo nhu cầu cho các triển khai Một vùng sẵn sàng và Nhiều vùng sẵn sàng. Giá được tính theo số giờ sử dụng phiên bản CSDL. Hãy lưu ý rằng phiên bản CSDL-giờ không đủ một giờ sẽ được tính phí theo gia số 1 giây với mức phí tối thiểu là 10 phút sau khi phát sinh thay đổi trạng thái có thể tính phí (như tạo, khởi động hoặc sửa đổi lớp phiên bản CSDL).

Định giá Phiên bản theo nhu cầu
Các Phiên bản theo nhu cầu của Amazon RDS dành cho Db2 cho phép bạn thanh toán cho dung lượng điện toán theo giờ. Không cần cam kết dài hạn hoặc phí trả trước, bạn có thể linh hoạt bật và tắt phiên bản của mình khi cần thiết. Điều này cũng giúp bạn đơn giản hóa và không phải chịu chi phí dự báo và quản lý dung lượng cơ sở dữ liệu.

  • Triển khai một vùng sẵn sàng
  • Giá bên dưới áp dụng cho Phiên bản CSDL được triển khai trong một Vùng sẵn sàng.

  • Triển khai nhiều vùng sẵn sàng
  • Khi bạn chạy Phiên bản CSDL dưới dạng triển khai Multi-AZ để cải thiện độ bền và độ khả dụng của dữ liệu, Amazon RDS sẽ cung cấp và duy trì phiên bản ở chế độ chờ tại Vùng sẵn sàng khác để tự động chuyển đổi dự phòng trong trường hợp ngừng hoạt động theo lịch hoặc bất ngờ. Tìm hiểu thêm về Triển khai nhiều vùng sẵn sàng.

Tín dụng CPU T3

Các phiên bản CSDL Amazon RDS dành cho Db2 T3 chạy ở chế độ Không giới hạn, tức là bạn sẽ chịu phí nếu mức sử dụng CPU trung bình trong thời gian 24 giờ qua vượt quá mức cơ sở của phiên bản. Tín dụng CPU có mức phí 0,144 USD mỗi vCPU-Giờ. Giá của Tín dụng CPU giống nhau đối với tất cả các kích cỡ phiên bản T3 trên tất cả Khu vực AWS và không được bao gồm trong phí của Phiên bản đặt trước.

Chi phí lưu trữ cơ sở dữ liệu

Đối với mỗi lớp phiên bản CSDL, bạn có thể chọn tối đa 64 TiB dung lượng lưu trữ được liên kết cho tập dữ liệu chính của mình với Amazon RDS dành cho Db2.

Chi phí lưu trữ đa dụng (SSD)

 • Triển khai một vùng sẵn sàng
 • Giá bên dưới áp dụng cho Phiên bản CSDL được triển khai trong một Vùng sẵn sàng.

 • Triển khai nhiều vùng sẵn sàng (một phiên bản dự phòng)
 • Khi bạn chạy Phiên bản CSDL dưới dạng triển khai Nhiều vùng sẵn sàng để cải thiện độ bền và độ sẵn sàng của dữ liệu, Amazon RDS dành cho Db2 sẽ cung cấp và duy trì chế độ dự phòng tại một Vùng sẵn sàng khác để tự động chuyển đổi dự phòng trong trường hợp ngừng hoạt động theo kế hoạch hoặc bất ngờ. Tìm hiểu thêm về Triển khai nhiều vùng sẵn sàng.

Chi phí lưu trữ IOPS được cung cấp (SSD)

Ổ đĩa IOPS được cung cấp là một lớp lưu trữ cao cấp được thiết kế để đáp ứng nhu cầu về khối lượng công việc đòi hỏi nhiều thao tác I/O nhất của bạn, bao gồm khối lượng công việc yêu cầu hiệu năng cao, độ trễ thấp hoặc thông lượng cao. Với IOPS được cung cấp, bạn có thể điều chỉnh quy mô từ 1.000 IOPS đến 256.000 IOPS và từ 100 GiB đến 64 TiB dung lượng lưu trữ.

Bạn sẽ bị tính phí cho IOPS và dung lượng lưu trữ mà bạn cung cấp. Hãy lưu ý rằng IOPS tối đa thực tế sẽ khác nhau tùy theo khối lượng công việc của cơ sở dữ liệu.

 • Triển khai một vùng sẵn sàng
 • Giá bên dưới áp dụng cho phiên bản CSDL được triển khai trong một Vùng sẵn sàng.

 • Triển khai nhiều vùng sẵn sàng (một phiên bản dự phòng)
 • Khi bạn chạy phiên bản CSDL dưới dạng triển khai Nhiều vùng sẵn sàng để cải thiện độ bền và độ sẵn sàng của dữ liệu, Amazon RDS dành cho Db2 sẽ cung cấp và duy trì chế độ dự phòng tại một Vùng sẵn sàng khác để tự động chuyển đổi dự phòng trong trường hợp ngừng hoạt động theo kế hoạch hoặc bất ngờ. Tìm hiểu thêm về Triển khai nhiều vùng sẵn sàng.

Chi phí lưu trữ bản sao lưu

Chi phí truyền dữ liệu

Khách hàng AWS nhận được dung lượng truyền dữ liệu vào miễn phí đến Amazon RDS dành cho Db2 từ Internet và tối đa 100 GB dung lượng truyền dữ liệu ra miễn phí từ Amazon RDS dành cho Db2 đến Internet mỗi tháng (tính tổng trên tất cả các dịch vụ và Khu vực AWS, ngoại trừ Trung Quốc và GovCloud).

Truy cập trang định giá Amazon RDS chính để biết các điều khoản và phí truyền dữ liệu bổ sung.
 

Trừ khi có ghi chú khác, mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm trên trang Câu hỏi thường gặp về Thuế tiêu dùng của AWS.

Câu hỏi thường gặp

Chi phí hàng tháng cho Amazon RDS dành cho Db2 là bao nhiêu?

Chi phí hàng tháng thay đổi tùy theo trường hợp sử dụng và nhu cầu về cơ sở dữ liệu. Các cân nhắc chính bao gồm Khu vực, loại phiên bản và nhu cầu lưu trữ.

Để nhận được báo giá tùy chỉnh hơn, hãy liên hệ với chuyên gia cơ sở dữ liệu AWS để được hỗ trợ. Các chuyên gia cơ sở dữ liệu AWS của chúng tôi có thể hỗ trợ bạn với các cơ hội tối ưu hóa chi phí dựa trên các phương pháp tốt nhất đã được chứng minh, cũng như tính đủ điều kiện nhận các tín dụng khuyến mãi bổ sung, chương trình hoặc chiết khấu khác.

Cách định giá Amazon RDS dành cho Db2 như thế nào?

Giá của Amazon RDS dành cho Db2 bao gồm hai thành phần chính: loại phiên bản và nhu cầu dung lượng lưu trữ. Xét về loại phiên bản, các yếu tố chính bao gồm kích cỡ, số lượng phiên bản cần thiết để hỗ trợ nhu cầu dữ liệu của bạn và các tùy chọn triển khai (Một vùng sẵn sàng và Nhiều vùng sẵn sàng). Giá phiên bản được tính theo mức sử dụng mỗi giờ, trong khi giá dung lượng lưu trữ được tính theo GiB được cung cấp mỗi tháng.

Tôi bị tính phí cho Amazon RDS dành cho Db2 như thế nào?

Giá phiên bản được tính toán từ thời điểm phiên bản được tạo ra cho đến thời điểm phiên bản đó bị xóa. Các phiên bản sẽ được tính phí theo gia số 1 giây với mức phí tối thiểu là 10 phút sau khi phát sinh thay đổi trạng thái có thể tính phí (như tạo, sửa đổi hoặc xóa phiên bản).

Ví dụ:

 • Nếu bạn tạo phiên bản r6.large lúc 1:00:00 chiều, sửa đổi phiên bản này thành r6.xlarge lúc 1:30:00 chiều và xóa phiên bản này lúc 1:50:00 chiều, bạn sẽ phải trả phí cho 1.800 giây (30 phút) ở mức giá r6.large và 1.200 giây (20 phút) ở mức giá r6.xlarge.
 • Nếu bạn tạo phiên bản r6.large lúc 3:00:00 chiều và xóa lúc 3:06:00 chiều, mức phí tối thiểu 10 phút sẽ được áp dụng và bạn sẽ phải trả phí cho 600 giây (10 phút) ở mức giá r6.large.

Tôi có cần phải trả tiền riêng cho giấy phép không?

Amazon RDS dành cho Db2 hỗ trợ mô hình BYOL, cho phép bạn sử dụng giấy phép Db2 hiện có để chạy Amazon RDS dành cho Db2.  

Tôi có thể giảm chi phí Amazon RDS dành cho Db2 bằng cách nào?

Một số cách để giảm chi phí của Amazon RDS dành cho Db2 là điều chỉnh kích cỡ và tối ưu hóa các phiên bản cơ sở dữ liệu cũng như đánh giá các tùy chọn cấp phép (Phiên bản tiêu chuẩn và nâng cao) của bạn. Bạn cũng có thể đủ điều kiện nhận được các chiết khấu bổ sung và tín dụng khuyến mãi. Liên hệ với đội ngũ quản lý khách hàng hoặc đội ngũ hỗ trợ khách hàng để được hỗ trợ tối ưu hóa chi phí và hiệu năng cho cơ sở dữ liệu của bạn.