Dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ của Amazon (Amazon RDS) dành cho Db2 là một cơ sở dữ liệu quan hệ dễ quản lý được tối ưu hóa cho tổng chi phí sở hữu. Khám phá cách bắt đầu sử dụng RDS dành cho Db2, bao gồm các tài nguyên về tài liệu kỹ thuật, khóa học giáo dục, hướng dẫn di chuyển, video và nhiều tài nguyên khác.

Bắt đầu sử dụng RDS dành cho Db2

Nếu bạn đang bắt đầu sử dụng RDS dành cho Db2, hãy xem các hướng dẫn sử dụng cần thiết, tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn để nhanh chóng cấu hình phiên bản của bạn.

TÀI LIỆU


Hướng dẫn này bao gồm các khái niệm RDS dành cho Db2 quan trọng với các hướng dẫn sử dụng các khái niệm chính và các tính năng của dịch vụ thông qua CLI hoặc bảng điều khiển. 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


Hướng dẫn quy định cung cấp các chiến lược, mẫu và hướng dẫn đã được xác minh để đẩy nhanh quá trình di chuyển, hiện đại hóa và tối ưu hóa của bạn trên đám mây, do các chuyên gia công nghệ Amazon RDS và cộng đồng Đối tác AWS tạo ra. 

STUDIO HỘI THẢO AWS


Khám phá cách bạn có thể tạo và kết nối cơ sở dữ liệu Db2 của IBM bằng Amazon RDS dành cho Db2. 

STUDIO HỘI THẢO AWS


Hội thảo RDS dành cho Db2 này khám phá các tính năng và di chuyển, đồng thời đề cập đến lợi ích của RDS dành cho Db2 so với các tùy chọn tự quản lý khác. 

Di chuyển tài nguyên

Khám phá các tài nguyên để tăng tốc độ di chuyển của bạn sang Amazon RDS dành cho Db2 từ cơ sở dữ liệu tự quản lý hoặc tại chỗ. Chọn từ nhiều tùy chọn cấp phép để giúp bạn nhanh chóng bắt đầu.

TÀI LIỆU


Hướng dẫn này cung cấp tổng quan về AWS DMS và các khái niệm chính như quy trình di chuyển dữ liệu và sao chép thay đổi liên tục từ cơ sở dữ liệu quan hệ của bạn.

TÀI LIỆU


Hướng dẫn này bao gồm các phương pháp di chuyển khác nhau sang RDS dành cho Db2 từ Linux, AIX hoặc Windows với thông tin về thời gian ngừng hoạt động gần bằng không, di chuyển đồng bộ, một lần, v.v.

TÀI LIỆU


Tài liệu này hướng dẫn cách di chuyển dữ liệu sang Amazon RDS từ Db2 LUW bằng AWS DMS có hỗ trợ SSL và cài đặt điểm cuối cụ thể.

TÀI LIỆU


Trong hướng dẫn này, sử dụng các công cụ Db2 gốc để di chuyển dữ liệu từ cơ sở dữ liệu Db2 sang RDS dành cho Db2. Điều này yêu cầu kết nối máy khách với phiên bản Amazon RDS của bạn.

BLOG CƠ SỞ DỮ LIỆU AWS


Blog này nói về cách di chuyển cơ sở dữ liệu Db2 tự quản lý của bạn sang RDS dành cho Db2 với DMS và các chiến lược tạo bản ghi và tối ưu hóa hiệu suất.

BLOG CƠ SỞ DỮ LIỆU AWS


Bài đăng này khám phá cách tái tổ chức và chuyển nền tảng để di chuyển từ Db2 sang RDS dành cho Db2.

Đăng nhập vào bảng điều khiển Amazon RDS

Nếu bạn đã sẵn sàng bắt đầu xây dựng với RDS dành cho Db2, bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản AWS của riêng mình, truy cập Bảng điều khiển Amazon RDS và tạo cơ sở dữ liệu RDS dành cho Db2 chỉ trong vài cú nhấp chuột. Đăng nhập vào Bảng điều khiển quản lý AWS »

Mã mẫu và công cụ dành cho nhà phát triển

Nhanh chóng bắt đầu xây dựng với Amazon RDS dành cho Db2 bằng cách kiểm tra Giao diện lập trình ứng dụng (API) của Amazon RDS và giao diện dòng lệnh (CLI) AWS.

AWS CLI


Giao diện dòng lệnh AWS chứa tài liệu về lập trình hoặc CLI mà bạn có thể sử dụng để quản lý RDS dành cho Db2. Trong đó cung cấp tất cả các cú pháp, lệnh và các mẫu lệnh phổ biến của CLI RDS dành cho Db2.

TÀI LIỆU


RDS dành cho Db2 cung cấp các API dịch vụ web đơn giản để sửa đổi, tạo và xóa các phiên bản. Sử dụng API, bạn có thể quản lý quyền truy cập, sao lưu, bản kết xuất nhanh và bảo mật.

Blog và thông tin mới

Khám phá các bản cập nhật mới nhất từ Amazon RDS dành cho Db2 với blog Cơ sở dữ liệu AWS và các bài đăng Thông tin mới về RDS dành cho Db2. 

Bài đăng trên blog

Hiện không tìm thấy bài đăng trên blog. Vui lòng tham khảo Blog AWS để xem các tài nguyên khác.

Bài đăng về Thông tin mới

  • ngày
1

Video

Lắng nghe các chuyên gia RDS dành cho Db2 đi sâu vào những cải tiến và sáng tạo mới nhất trong các phiên thảo luận re:Invent này

PHIÊN RE:INVENT


Amazon RDS đã được tin dùng trong hơn một thập kỷ với tư cách là dịch vụ cơ sở dữ liệu được quản lý. Phiên thảo luận này tóm tắt về RDS dành cho Db2 và các lợi ích, tính năng, trường hợp sử dụng, tùy chọn triển khai, v.v. của dịch vụ này.

PHIÊN RE:INVENT


Xem phiên thảo luận này để tìm hiểu cách hợp lý hóa quản trị cơ sở dữ liệu với Amazon RDS và về các cải tiến mới nhất cho Amazon RDS, bao gồm cả RDS dành cho Db2. 

Báo cáo và nghiên cứu chuyên sâu

Kiểm tra các báo cáo và nghiên cứu chuyên sâu tập trung vào RDS dành cho Db2.

BÁO CÁO CHUYÊN SÂU


Theo tiết lộ của IDC, tổ chức được phỏng vấn có thể thu được lợi ích trung bình hàng năm là 11,7 triệu USD/năm và đạt tỷ lệ ROI 258% trong ba năm thông qua giảm chi phí, nâng cao hiệu suất nhân viên và cơ sở dữ liệu và hỗ trợ kinh doanh.