Amazon API Gateway, yazılım geliştiriciler tarafından istenen ölçekte API yayımlanmasını, API’lerin izlenmesini, bakımının yapılmasını, güvenliğinin sağlanmasını ve çalıştırılmasını mümkün kılan, tam olarak yönetilen bir hizmettir. API’leri uygun ölçekte güvenli ve güvenilir bir şekilde çalıştırmak için gereken tüm kaçınılmaz ağır yüklerin üstesinden gelen bir kullandıkça öde hizmetidir.

Mobil cihazların yaygınlaşması ve Nesnelerin İnterneti’nin (IoT) yükselişiyle birlikte, arka uç sistemlerinin ve verilerin, API’ler aracılığıyla uygulamaların erişimine açılması giderek yaygınlaşıyor. Bu API’ler, birçok uygulamanın yanı sıra yazılım geliştirme toplulukları tarafından kullandığı için API geliştirmeye ve API yönetimine harcanan zaman ve çaba da artıyor. Bu API’leri kullanmanızı kolaylaştırmak için, API Gateway tarafından JavaScript, iOS ve Android dahil olmak üzere birçok dile yönelik istemci SDK’ları oluşturulabilir.

RESTful API’leri ve WebSocket API’leri İçin Destek

API Gateway ile, HTTP API'leri veya REST API'leri kullanarak RESTful API'leri oluşturabilirsiniz. HTTP API’leri, API yönetim özellikleri gerektirmeyen API’ler oluşturmak için en iyi yöntemdir. HTTP API'leri, sunucusuz iş yükleri ve HTTP arka uçları için optimize edilmiştir. API Gateway'deki REST API'lerine kıyasla %71'e kadar maliyet tasarrufu ve gecikme süresinde %60’a kadar azalma sağlar. API Gateway, kullanım tarifeleri ve API anahtarları gibi tek bir çözümde API proxy'si işlevselliğine ve API yönetim özelliklerine ihtiyaç duyan iş yükleri için REST API’leri sağlar. HTTP API’lerinin ve REST API’lerinin desteklediği özelliklerin yan yana kıyaslamasını görmek için dokümantasyon sayfamızı ziyaret edin. Sohbet uygulamaları ve akış panoları gibi gerçek zamanlı çift yönlü iletişim uygulamaları oluşturmak için WebSocket API'lerini kullanın. API Gateway'deki RESTful API'leri ve WebSocket API'leri hakkında daha fazla bilgi edinmek için SSS sayfamızı ziyaret edin.

AWS ELB ve AWS Cloud Map ile özel entegrasyonlar

API Gateway ile, istekleri VPC'nizdeki özel kaynaklara yönlendirebilirsiniz. HTTP API'lerini kullanarak özel ALB'lerin, özel NLB'lerin ve ECS görevleri gibi AWS Cloud Map'te kayıtlı IP tabanlı hizmetlerin arkasındaki hizmetler için API'ler oluşturabilirsiniz.

Dayanıklılık

API Gateway, API’lerinizdeki her HTTP yöntemi için saniye başı gelen istek sayısına bağlı kısıtlama kuralları ayarlayarak arka uç sistemlerinizdeki trafiği yönetmenize yardımcı olur. API Gateway’in API tarafından alınan her düzeyde trafiği işlemesi sayesinde altyapıyı yönetmek yerine iş mantığınıza ve hizmetlere odaklanacak zamanınız olur. REST API'lerini kullanıyorsanız her istekte arka uç hizmetinize erişilmesinden kaçınmak için API verilerinize yönelik, özelleştirilebilir anahtarlara ve saniye cinsinden belirlenen yaşam süresine sahip bir önbellek ayarlayabilirsiniz.

Kolayca API Oluşturma ve Dağıtma

API Gateway ile hızla ve kolayca AWS Lambda’da çalışan kodunuza yönelik özel API’ler oluşturabilir ve Lambda kodunu API’nizden çağırabilirsiniz. API Gateway, hesabınızda AWS Lambda kodu yürütebilir, AWS Step Functions durum makineleri başlatabilir ya da AWS Elastic Beanstalk, Amazon EC2 veya genel erişime açık HTTP uç noktaları olan AWS dışındaki web hizmetlerine çağrı yapabilir. API Gateway konsolunu kullanarak REST API’nizi ve ilgili kaynakları tanımlayabilir, API yaşam döngünüzü yönetebilir, istemci SDK’larınızı oluşturabilir ve API ölçümlerini görüntüleyebilirsiniz.

API Operasyonlarını İzleme

API dağıtılıp kullanıma alındıktan sonra, API Gateway hizmetlere yapılan çağrıları görsel olarak izleyebileceğiniz panolar sağlar. API Gateway konsolu Amazon CloudWatch ile entegre olduğundan, arka ucun performansına ilişkin olarak API çağrıları, gecikme süresi ve hata oranları gibi ölçümler alabilirsiniz. API Gateway izleme bilgilerini CloudWatch kullanarak kaydettiğinden, API Gateway API’lerine özel alarmlar ayarlayabilirsiniz. API Gateway, hata ayıklamayı kolaylaştırmak için API yürütme hatalarını CloudWatch Logs’da günlüğe kaydetme olanağı da sağlar.

AWS Yetkilendirmesi

AWS hizmetlerine yönelik API isteklerini yetkilendirmek ve doğrulamak için API Gateway, REST API'lerine ve WebSocket API'lerine yönelik imza 4 sürümünden yararlanmanıza yardımcı olabilir. İmza 4 sürümü kimlik doğrulamasından yararlanarak, API’lerinize ve diğer tüm AWS kaynaklarınıza erişimi yetkilendirmek için AWS Identity and Access Management (IAM) hizmetini ve erişim ilkelerini kullanabilirsiniz. JWT belirteçleri veya SAML onayları gibi taşıyıcı belirteçleri doğrulamak ve yetkilendirmek için AWS Lambda işlevlerini de kullanabilirsiniz.

Üçüncü Taraf Uygulama Geliştiriciler için API Anahtarları

REST API'lerini kullanıyorsanız API Gateway, API’lerinize erişen üçüncü taraf yazılım geliştirici ekosistemini yönetmenize yardımcı olur. API Gateway’de API anahtarları oluşturabilir, her API anahtarında ayrıntılı erişim izinleri ayarlayabilir ve bunları API’lerinize erişmeleri için üçüncü taraf yazılım geliştiricilere dağıtabilirsiniz. Ayrıca her API anahtarı için ayrı ayrı kısıtlama ve istek kotası sınırları ayarlayan planlar tanımlayabilirsiniz. API anahtarlarının kullanımı tamamen isteğe bağlıdır ve her yöntem düzeyi için ayrı ayrı etkinleştirilmelidir.

SDK Oluşturma

REST API'lerini kullanıyorsanız API Gateway, bir dizi platform için istemci SDK’ları oluşturabilir. Bunları kullanarak yeni API’leri uygulamalarınızdan hızla test edebilir ve SDK’ları üçüncü taraf yazılım geliştiricilerine dağıtabilirsiniz. Oluşturulan SDK’lar, API anahtarlarını ve oturum açma isteklerini AWS kimlik bilgilerini kullanarak işler. API Gateway; Java, JavaScript, Android için Java, Objective-C veya iOS için Swift ve Ruby istemci SDK'ları oluşturabilir. Desteklenen bir platform için get-sdk komutunu çağırarak bir API SDK'sı oluşturabilir ve bunu indirmek amacıyla AWS CLI aracını kullanabilirsiniz.

API Yaşam Döngüsü Yönetimi

REST API'lerini kullanıyorsanız API Gateway, aynı API’nin birden çok sürümünü aynı anda çalıştırmanıza olanak tanır. Böylece uygulamalar API’nin en son sürümleri yayımlandıktan sonra da önceki sürümleri çağırmaya devam edebilir. Ayrıca API Gateway her API’nin alfa, beta ve üretim gibi birden çok yayın aşamasını yönetmenize yardımcı olur. Her API aşaması, API ayarlarınıza bağlı olarak farklı arka uç noktalarıyla etkileşim kuracak şekilde yapılandırılabilir. API’nin belirli aşamaları ve sürümleri özel bir etki alanı adıyla ilişkilendirilebilir ve API Gateway üzerinden yönetilebilir. Aşama ve sürüm yönetimi, önceki API sürümlerini geliştiren veya bunlara yeni işlevler ekleyen yeni API sürümlerini kolayca test etmenizi sağlar ve kullanıcı toplulukları en son sürümü benimsemeye geçerken geriye dönük uyumluluğu güvence altına alır.