Ücretsiz Kullanım

Amazon API Gateway ücretsiz kullanım REST API’leri için alınan bir milyon API çağrısını ve WebSocket API’leri için en fazla 12 aya kadar aylık bir milyon mesaj ve 750.000 bağlantı dakikasını kapsar. Bu aylık çağrı sınırını aşarsanız API Gateway kullanım ücretleri tahsil edilir.

1 M API ÇAĞRISI ALIMI | 1M MESAJ | 750.000 BAĞLANTI DAKİKASI

(aylık)

Bu ücretsiz kullanım teklifleri, yalnızca yeni AWS müşterileri tarafından kullanılabilir ve AWS kayıt tarihinden itibaren 12 ay boyunca geçerlidir. 12 aylık ücretsiz kullanım döneminizin süresi dolduğunda veya uygulama kullanımınız katman sınırını aştığında yalnızca standart kullandıkça öde hizmet bedelini ödersiniz.

REST API’leri

Yalnızca aldığınız API çağrıları ve dışarı aktarılan veri miktarı karşılığında ücret ödeyin. Özel API’ler için dışarı veri aktarım ücreti alınmaz. Ancak API Gateway ile Özel API’leri kullandığınızda AWS PrivateLink ücretleri alınır. API Gateway ayrıca, seçtiğiniz önbellek boyutuna bağlı olarak değişen saatlik ücrete tabi olan isteğe bağlı veri önbelleğe alma özelliği de sunar. REST API’leri için API Gateway ücretsiz kullanımı en fazla 12 ay için geçerli olmak üzere aylık bir milyon API çağrısı içerir.

WebSocket API’leri

Sadece gönderilen ve alınan mesajlar ve toplam bağlantı dakikası için ödeme yapın. Boyutu 128 kilobayta (KB) kadar olan mesajlar gönderip alabilirsiniz. Mesajlar 32 KB’lık artışlarla ölçülür. Dolayısıyla 33 KB’lık bir mesaj, iki mesaj olarak ölçülür.

WebSocket API’leri için API Gateway ücretsiz kullanımı bir milyon mesaj (gönderilen veya alınan) ve en fazla 12 ay için 750.000 bağlantı dakikasını kapsar.

Ek Ücretler

Amazon API Gateway başka AWS hizmetleri kullanıyorsa veya veri aktarımı gerçekleştiriyorsa ek ücret alınabilir.

AWS hizmet fiyatlandırmasıyla ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için ilgili AWS hizmetinin ayrıntı sayfalarına göz atın. Aşağıda yaygın olarak kullanılan bazı hizmetlere yönelik fiyatlandırma sayfalarının bağlantıları listelenmiştir.

Veri aktarımı

Dışarı veri aktarımı gerçekleştiriyorsanız bu işlemler EC2 veri aktarımı fiyatı üzerinden ücretlendirilir

AWS PrivateLink

VPC uç noktanızın her bir Erişilebilirlik Alanında tedarik edildiği her saat için fiyatlandırmayı içerir

AWS Lambda

İstek ve süre fiyatlandırmasını içerir

Amazon CloudWatch

Ölçüm ve pano fiyatlandırmasını içerir

Fiyatlandırma Örnekleri

Edge İçin Optimize Edilmiş ve Bölgesel API’ler

Bir Edge İçin Optimize Edilmiş veya Bölgesel API, bir ay içinde her biri 3 kilobayt (KB) boyutunda yanıt döndüren beş milyon API çağrısı almakta ve önbellek kullanmamaktadır.

Aşağıdaki örnek, ABD Doğu (K. Virginia, Ohio), ABD Batı (Oregon) ve Asya Pasifik (Mumbai) fiyatlarını yansıtmaktadır

Amazon API Gateway API çağrısı ücretleri = 5 milyon * 3,50 USD/milyon = 17,50 USD

Toplam veri aktarım boyutu = 3 KB * 5 milyon = 15 milyon/KB = 14,3 GB

Amazon API Gateway veri aktarım ücretleri = 14,3 GB * 0,09 USD = 1,29 USD

Toplam Amazon API Gateway ücretleri = 17,50 USD + 1,29 USD = 18,79 USD

Edge İçin Optimize Edilmiş ve Bölgesel API’ler

Bir Edge İçin Optimize Edilmiş veya Bölgesel API, bir ay içinde her biri 4 kilobayt (KB) boyutunda yanıt döndüren 15 milyar API çağrısı almakta ve önbellek kullanmamaktadır.

Aşağıdaki örnek, ABD Doğu (K. Virginia, Ohio), ABD Batı (Oregon) ve Asya Pasifik (Mumbai) fiyatlarını yansıtmaktadır

Amazon API Gateway API çağrısı ücretleri = 333 milyon * 3,50 USD/milyon = 1.165,50 USD

                                                                     667 milyon * 2,80 USD/milyon = 1.867,60 USD

                                                                     14 milyar * 2,38 USD/milyon = 33.320,00

Toplam Amazon API çağrı ücretleri = 1.165,50 USD + 1.867,60 USD + 33.320,00 USD = 36.353,10 USD

Veri aktarımlarının toplam boyutu = 4 KB * 15 milyar = 57.220,46 GB

Amazon API Gateway veri aktarım ücretleri = 57.220,46 GB * 0,09 USD = 5.149,84 USD

Toplam Amazon API Gateway ücretleri = 36.353,10 USD + 5.149,84 USD = 41.502,94 USD

Özel API’ler

Beş milyon API çağrısı alan ve her API çağrısının istek boyutu 0,3 kilobayt (KB) olan ve 3 kilobayt (KB) boyutunda yanıt döndüren ve ay boyunca (720 saat) 1 Erişilebilirlik Alanında (AZ) tedarik edilmiş bir VPC uç noktasına sahip olan Özel API.

Aşağıdaki örnek ABD Doğu, ABD Batı (Oregon) fiyatlandırmasını göstermektedir

Amazon API Gateway API çağrısı ücretleri = 5 milyon * 3,50 USD/milyon = 17,50 USD

Toplam Amazon API Gateway ücretleri = 17,50 USD

Toplam veri aktarım boyutu (İstek + Yanıt) = (3 KB + 0,3 KB) * 5 milyon = 16,5 milyon/KB = 15,7 GB

VPC Uç Noktası ücretleri = 720 saat * 0,01 USD/AZ/saat = 7,20 USD

VPC Uç Noktası veri işleme ücretleri = 15,7 GB * 0,01 USD/GB = 0,16 USD

Toplam Amazon VPC (AWS PrivateLink) ücretleri = 7,20 USD + 0,16 USD = 7,36 USD

Toplam ücret = 17,50 USD + 7,36 USD = 24,86 USD

WebSocket API’leri

Sohbet Uygulaması: Günde 12 saat boyunca 1000 kullanıcı sohbet uygulamasına bağlanır. Her kullanıcı günde 100 mesaj gönderir ve 500 mesaj alır. Her bir mesaj boyutu 3KB’tır.

Aşağıdaki örnek ABD Doğu (K. Virginia) fiyatlandırmasını göstermektedir

Mesajlaşma Maliyeti

Aylık toplam mesaj = (100 (gönderilen msj) + 500 (alınan msj)) * 1000 (kullanıcı) * 30 (gün) = 18M

Toplam mesajlaşma maliyeti = 18.000.000/1.000.000 * 1,00 USD (milyon başına) = 18 USD

Bağlantı Maliyeti

Aylık toplam bağlantı dakikası = 1000 (kullanıcı) * 12 (saat) * 60 (dakika) * 30 (gün) = 21.600.000

Toplam bağlantı maliyeti = 21.600.000/1.000.000 * 0,25 (milyon başına maliyet) = 5,40 USD

Toplam Maliyet = 18 USD (Mesajlaşma maliyeti) + 5,40 USD (Bağlantı maliyeti) = 23,40 USD

Önbellek İçeren Fiyatlandırma Örneği (ABD Doğu, ABD Batı, AB (İrlanda))

API’nizin verileri için 1,5 GB önbelleğe ihtiyacınız varsa 0,038 USD/saat karşılığında 1,6 GB önbellek tedarik edebilirsiniz.

0,038 USD * 24 = 0,912 USD/gün

Fiyatlandırma Kaynakları

TCO Hesaplama Aracı

Toplam sahip olma maliyetinizi (TCO) hesaplayın

Temel Aylık Hesaplama Aracı

Aylık AWS maliyetlerinizi kolayca hesaplayın

Ekonomi Kaynak Merkezi

AWS'ye geçiş ile ilgili ek kaynaklar

Amazon API Gateway'i kullanmaya başlayın