AWS Application Composer Hakkında SSS

S: AWS Application Composer nedir?

AWS Application Composer, geliştiricilerin AWS hizmetlerini görsel bir tuvalde sürükleyerek, gruplayarak ve bağlayarak bir uygulama mimarisi tasarlamasını kolaylaştıran bir görsel oluşturucudur. Geliştiriciler sıfırdan yeni bir mimari başlatabilir veya AWS Application Composer tarafından oluşturulanlar dahil olmak üzere mevcut bir AWS CloudFormation ya da AWS Sunucusuz Uygulama Modeli (SAM) şablonunu içeri aktarabilir. AWS Application Composer; AWS Lambda, AWS Step Functions ve Amazon EventBridge gibi başlıca sunucusuz hizmetlere odaklı bir deneyimdir ancak AWS CloudFormation kaynakları tarafından desteklenen tüm AWS hizmetlerini düzenlemek için kullanılabilir. Geliştiriciler kod olarak altyapıyı (IaC), AWS SAM Komut Satırı Arabirimi (CLI) ile yerel testler, sürüm denetimi ile hakem incelemesi veya CloudFormation ve sürekli entegrasyon ve teslim (CI/CD) işlem hatları aracılığıyla dağıtım gibi mevcut süreçlerine dahil etmek üzere dışarı aktarabilir.

S: Neden AWS Application Composer'ı kullanmalıyım?

AWS Application Composer, sunucusuz altyapı oluşturmaya yönelik soyut varsayımları, anlaşılması daha kolay ve yinelenmesi hızlı olan görsel bir sürece dönüştürür. Bir kod olarak altyapı çerçevesi öğrenerek başlamanız veya hizmet belgelerini incelemeniz gerekmez. Bir iş arkadaşınızla beyaz tahtada yaptığınız gibi hemen bir çözümün diyagramını oluşturabilir ve bu çözümü ihtiyaç duyduğunuz kadar kavramsal veya özel hale getirebilirsiniz. Siz görsel düzenleyicide yinelemeler yaparken, AWS Application Composer da ilgili hizmet entegrasyonları, kaynaklar arasındaki AWS Kimlik ve Erişim Yönetimi (IAM) politika eylemleri için yapılandırmalar hazırlar ve ekibinizin uyum içinde olması için kaynakları bağlamsal olarak alakalı etiketlerle gruplandırmanıza yardımcı olur.

S: Görsel düzenleyicide hangi kaynaklar mevcuttur?

AWS Application Composer, CloudFormation'da tanımlanan herhangi bir AWS mimarisini içeri aktarabilir ve görselleştirebilir. AWS Application Composer, görsel oluşturucu aracılığıyla eklediğiniz herhangi bir hizmet için kaynak özelliklerinin oluşturulmasına yardımcı olur ve birçok sunucusuz kaynak, diğer hizmetlerle entegrasyonlar dahil olmak üzere en iyi uygulama kod olarak altyapı ile yapılandırılır.

S: Hangi kod olarak altyapı şablonları desteklenir?

CloudFormation ve AWS SAM şablonlarını kullanarak içeri aktarma ve görselleştirme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

S: AWS Uygulama Oluşturucu bir diyagramı altyapıya nasıl dönüştürür?

AWS Application Composer, CloudFormation desteğiyle başlayarak tüm mimarinin kod olarak altyapı tanımlarına dönüştürebileceği bir model sürdürür. Görsel düzenleyicide bu tanımların bir önizlemesini görebilir veya sürüm denetim sürecinize dahil etmek için tüm altyapı şablonunu dışarı aktarabilirsiniz. Kaynakları birbirine bağlamak için düzenleyiciyi kullandığınızda, AWS Application Composer istediğiniz zaman inceleyebileceğiniz veya değiştirebileceğiniz ilgili hizmet entegrasyonları ve IAM izinleri için iki hizmeti, ilgili kod olarak altyapı yapılandırmasına entegre etme niyetini dönüştürmek için tasarlanmıştır. Örneğin, görsel tuvale bir Amazon Basit Depolama Hizmeti (S3) klasörü eklemek ve bunu bir Lambda işlevine bağlamak, işlevin kendisi için IAM politikası, olay aboneliği ve temel dosyalar için gerekli yapılandırmayla sonuçlanır.

S: AWS Application Composer, AWS en iyi uygulamalarını izlememe nasıl yardımcı olur?

AWS Application Composer, AWS'nin en iyi uygulamalarını izleyen kod olarak altyapı tanımlarını yapılandırmak için tasarlanmıştır. Örneğin, bir geliştirici tuvale bir S3 klasörü eklediğinde AWS Application Composer, BucketEncryption ve PublicAccessBlockConfiguration özelliklerini, şifrelemenin varsayılan bir AWS Anahtar Yönetimi Hizmeti (KMS) anahtarıyla etkinleştirilmesi ve genel erişimin devre dışı bırakılması için yapılandırmak ve entegre etmek üzere tasarlanmıştır. Bu ayarları, CloudFormation'ı ayrıntılı şekilde incelemeden görsel düzenleyicide değiştirebilirsiniz ancak hiçbir şey yapmazsanız başlıca yapılandırma hatalarını veya dikkatsizlikleri azaltmak için AWS en iyi uygulamalarını izleyen bir S3 klasörü dağıtabilirsiniz.

S: Mevcut altyapıyı AWS Application Composer ile düzenleyebilir miyim?

Evet, AWS Application Composer ile mevcut CloudFormation kod olarak altyapı şablonunuzu içeri aktarabilirsiniz. AWS Application Composer, şablonunuzun düzenlenebilir bir görselleştirmesini hızlı bir şekilde sunar.

S: AWS Uygulama Oluşturucu, bir uygulama mimarisi dağıtmama yardımcı olabilir mi?

AWS Uygulama Oluşturucu'yu kullanarak, birkaç sunucusuz AWS kaynağı için yerleşik AWS en iyi uygulamalarına sahip dağıtılabilir bir CloudFormation şablonunu düzenleyebilir ve dışarı aktarabilirsiniz. Bu şablonu, AWS SAM CLI aracılığıyla CloudFormation araçlarıyla veya CloudFormation şablonlarıyla uyumlu mevcut CI/CD araçlarınızla dağıtabilirsiniz.

S: AWS Uygulama Oluşturucu'nun maliyeti nedir?

AWS Application Composer kullanımı için ek ücret uygulanmaz. AWS Application Composer kullanılarak oluşturulan AWS kaynakları (S3 klasörleri veya Lambda işlevleri gibi) için bunları manuel olarak oluşturmayla aynı şekilde ödeme yaparsınız. Yalnızca kullandığınız özellikler için kullandıkça ödeme yaparsınız. Minimum ücret ve ön ödeme taahhüt gereksinimi yoktur.

AWS Application Composer hakkında daha fazla bilgi edinin

İlk sunucusuz uygulamanızı oluşturmaya ilişkin adım adım talimatlar.

Belgeleri keşfedin »
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Yönetim Konsolu'nda AWS Application Composer ile oluşturmaya başlayın.

Kullanmaya başlayın »
Check out more details
Sunucusuz hakkında daha fazla bilgi edinin

AWS Application Composer ile sunucusuz uygulamalar oluşturmak için bileşen olarak kullanacağınız AWS hizmetlerini öğrenin.

AWS'de sunucusuzu keşfedin »