AWS Application Composer Hakkında SSS

S: AWS Application Composer nedir?

AWS Uygulama Oluşturucu, geliştiricilerin AWS hizmetlerini görsel bir tuvalde sürükleyerek, gruplayarak ve bağlayarak bir uygulama mimarisi tasarlamasını kolaylaştıran bir görsel oluşturucudur. Geliştiriciler, sıfırdan yeni bir mimari başlatabilir veya mevcut bir AWS CloudFormation ya da AWS Sunucusuz Uygulama Modeli (SAM) şablonunu içeri aktarabilirler. AWS Uygulama Oluşturucu; AWS Lambda, AWS Step Functions ve Amazon EventBridge gibi başlıca sunucusuz hizmetlere odaklı bir deneyimdir ancak AWS CloudFormation kaynakları tarafından desteklenen tüm AWS hizmetlerini oluşturmak için kullanılabilir. Geliştiriciler kod olarak altyapıyı (IaC), AWS SAM Komut Satırı Arabirimi (CLI) ile yerel testler, sürüm denetimi ile hakem incelemesi veya CloudFormation ve sürekli entegrasyon ve teslim (CI/CD) işlem hatları aracılığıyla dağıtım gibi mevcut süreçlerine dahil etmek üzere dışarı aktarabilir.

S: Neden AWS Uygulama Oluşturucu'yu kullanmalıyım?

AWS Uygulama Oluşturucu, modern altyapı oluşturmaya yönelik soyut varsayımları, anlaşılması daha kolay ve yinelenmesi hızlı olan görsel bir sürece dönüştürür. Bir kod olarak altyapı çerçevesi öğrenerek başlamanız veya hizmet belgelerini incelemeniz gerekmez. Bir iş arkadaşınızla beyaz tahtada yaptığınız gibi hemen bir çözümün diyagramını oluşturabilir ve bu çözümü ihtiyaç duyduğunuz kadar kavramsal veya özel hale getirebilirsiniz. Siz görsel düzenleyicide yinelemeler yaparken AWS Uygulama Oluşturucu da ilgili hizmet entegrasyonları, kaynaklar arasındaki AWS Kimlik ve Erişim Yönetimi (IAM) politika eylemleri için yapılandırmalar hazırlar ve ekibinizin uyum içinde olması için kaynakları bağlamsal olarak alakalı etiketlerle gruplandırmanıza yardımcı olur.

S: Uygulama Oluşturucu'yu IDE ile kullanabilir miyim?

Evet, Visual Studio Code İçin AWS Araç Seti'ne Uygulama Oluşturucu dâhildir. İlk olarak AWS Araç Seti'ni yükleyin. IDE'nizde bir CloudFormation şablonu açın ve ardından "Uygulama Oluşturucu ile aç" düğmesine tıklayın. Uygulama Oluşturucu'yu VS Code dosya tarayıcısında bir CloudFormation şablonuna sağ tıklayarak da açabilirsiniz.

S: CodeWhisperer'ı AWS Uygulama Oluşturucu ile kullanabilir miyim?

Evet, CodeWhisperer hem Visual Studio Code İçin AWS Araç Seti'ne hem de AWS Uygulama Oluşturucu'ya dâhildir. Birlikte CodeWhisperer'ı kullanarak fikir aşamasından işlevsel bir CloudFormation şablonuna geçerek uygulamayı düzenlemeye devam etmek için yeni şablonu AWS Uygulama Oluşturucu'da görselleştirebilirsiniz. CodeWhisperer, VS Code'da etkinleştirilirse doğrudan AWS Uygulama Oluşturucu'daki bir kaynağın ayrıntılar sayfasından CloudFormation kaynak yapılandırmasını da otomatik olarak oluşturabilir. Şablonunuz veya diyagramınız için kod önerilerini kabul ettiğinizde değişiklikler otomatik olarak diğerine yansır.

S: Görsel düzenleyicide hangi kaynaklar mevcuttur?

AWS Application Composer, CloudFormation'da tanımlanan herhangi bir AWS mimarisini içeri aktarabilir ve görselleştirebilir. AWS Uygulama Oluşturucu, görsel oluşturucu aracılığıyla eklediğiniz herhangi bir hizmet için kaynak özelliklerinin oluşturulmasına yardımcı olur ve birçok sunucusuz kaynak, diğer hizmetlerle entegrasyonlar dâhil olmak üzere en iyi uygulama kod olarak altyapı ile yapılandırılır.

S: Uygulamamda iş akışları tanımlayabilir miyim?

Evet, Uygulama Oluşturucu uygulamanızdaki birden fazla hizmetin düzenlemesini sağlayan AWS Step Functions iş akışlarını destekler. Tek bir görsel oluşturucu deneyimi için Uygulama Oluşturucu içindeki Step Functions iş akışlarına yönelik görsel bir oluşturucu olan Step Functions Workflow Studio'yu kullanarak uygulamanıza Step Functions hizmetini ekleyebilir ve iş akışını düzenleyebilirsiniz. Uygulama Oluşturucu'daki Workflow Studio ile iş akışlarını görsel olarak tasarlama, iş akışı görevlerinin uygulama kaynaklarına basitleştirilmiş şekilde bağlanması, tanım ikameleri yoluyla çeşitli ortamlar veya hesaplar için kaynakların kolaylaştırılmış parametrelendirilmesi ve kaynaklar arasında IAM politikası eylemlerinin hazırlanması yoluyla geliştirmeden dağıtıma giden yolculuğunuzu hızlandırabilirsiniz.

S: Hangi kod olarak altyapı şablonları desteklenir?

CloudFormation ve AWS SAM şablonlarını kullanarak içeri aktarma ve görselleştirme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

S: AWS Uygulama Oluşturucu bir diyagramı altyapıya nasıl dönüştürür?

AWS Application Composer, CloudFormation desteğiyle başlayarak tüm mimarinin kod olarak altyapı tanımlarına dönüştürebileceği bir model sürdürür. Görsel düzenleyicide bu tanımların bir önizlemesini görebilir veya sürüm denetim sürecinize dahil etmek için tüm altyapı şablonunu dışarı aktarabilirsiniz. Kaynakları birbirine bağlamak için düzenleyiciyi kullandığınızda, AWS Application Composer istediğiniz zaman inceleyebileceğiniz veya değiştirebileceğiniz ilgili hizmet entegrasyonları ve IAM izinleri için iki hizmeti, ilgili kod olarak altyapı yapılandırmasına entegre etme niyetini dönüştürmek için tasarlanmıştır. Örneğin, görsel tuvale bir Amazon Basit Depolama Hizmeti (S3) klasörü eklemek ve bunu bir Lambda işlevine bağlamak, işlevin kendisi için IAM politikası, olay aboneliği ve temel dosyalar için gerekli yapılandırmayla sonuçlanır.

S: AWS Application Composer, AWS en iyi uygulamalarını izlememe nasıl yardımcı olur?

AWS Application Composer, AWS'nin en iyi uygulamalarını izleyen kod olarak altyapı tanımlarını yapılandırmak için tasarlanmıştır. Örneğin, bir geliştirici tuvale bir S3 klasörü eklediğinde AWS Application Composer, BucketEncryption ve PublicAccessBlockConfiguration özelliklerini, şifrelemenin varsayılan bir AWS Anahtar Yönetimi Hizmeti (KMS) anahtarıyla etkinleştirilmesi ve genel erişimin devre dışı bırakılması için yapılandırmak ve entegre etmek üzere tasarlanmıştır. Bu ayarları, CloudFormation'ı ayrıntılı şekilde incelemeden görsel düzenleyicide değiştirebilirsiniz ancak hiçbir şey yapmazsanız başlıca yapılandırma hatalarını veya dikkatsizlikleri azaltmak için AWS en iyi uygulamalarını izleyen bir S3 klasörü dağıtabilirsiniz.

S: Mevcut altyapıyı AWS Application Composer ile düzenleyebilir miyim?

Evet, AWS Application Composer ile mevcut CloudFormation kod olarak altyapı şablonunuzu içeri aktarabilirsiniz. AWS Application Composer, şablonunuzun düzenlenebilir bir görselleştirmesini hızlı bir şekilde sunar.

S: AWS Application Composer, bir uygulama mimarisi dağıtmama yardımcı olabilir mi?

AWS Application Composer'ı kullanarak, birkaç sunucusuz AWS kaynağı için yerleşik AWS en iyi uygulamalarına sahip dağıtılabilir bir CloudFormation şablonunu düzenleyebilir ve dışarı aktarabilirsiniz. Bu şablonu, AWS SAM CLI aracılığıyla CloudFormation araçlarıyla veya CloudFormation şablonlarıyla uyumlu mevcut CI/CD araçlarınızla dağıtabilirsiniz.

S: AWS Application Composer maliyeti nedir?

AWS Application Composer kullanımı için ek ücret uygulanmaz. AWS Application Composer kullanılarak oluşturulan AWS kaynakları (S3 klasörleri veya Lambda işlevleri gibi) için bunları manuel olarak oluşturmayla aynı şekilde ödeme yaparsınız. Yalnızca kullandığınız özellikler için kullandıkça ödeme yaparsınız. Minimum ücret ve ön ödeme taahhüt gereksinimi yoktur.

AWS Application Composer hakkında daha fazla bilgi edinin

İlk sunucusuz uygulamanızı oluşturmaya ilişkin adım adım talimatlar.

Belgeleri keşfedin »
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Yönetim Konsolu'nda AWS Application Composer ile oluşturmaya başlayın.

Kullanmaya başlayın »
Check out more details
Sunucusuz hakkında daha fazla bilgi edinin

AWS Application Composer ile sunucusuz uygulamalar oluşturmak için bileşen olarak kullanacağınız AWS hizmetlerini öğrenin.

AWS'de sunucusuzu keşfedin »