AWS CloudTrail, kullanıcı etkinliğinizi ve API kullanımınızı izleyerek denetime, güvenlik izlemeye ve operasyonel izlemeye olanak sağlar. CloudTrail ile iki türde olayı kaydedebilirsiniz: Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) klasörleri oluşturma veya silme gibi denetim düzlemi eylemlerini yakalayan yönetim olayları ve bir Amazon S3 nesnesini okuma veya yazma gibi yüksek hacimli veri düzlemi eylemlerini yakalayan veri olayları. Aşağıda listelenen ücretli özelliklerden yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz. Herhangi bir minimum ücret veya ön taahhüt yoktur. Hiçbir ek ücrete tabi olmadan sağlanan özellikler de aşağıda listelenmiştir.

AWS Ücretsiz Kullanım

AWS Ücretsiz Kullanım kapsamında, AWS CloudTrail özelliklerinin bazılarını ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Sınırlamalar söz konusu olabilir.

Olay geçmişi

AWS CloudTrail, varsayılan olarak AWS hizmetleri genelinde yönetim olaylarını günlüğe kaydeder ve ücretsiz olarak sunulmaktadır.

AWS konsolunda CloudTrail'ı kullanarak veya AWS CLI Lookup API'siyle hesabınızın denetim düzlemi etkinliklerinin son 90 günlük geçmişini ücretsiz olarak görüntüleyebilir, arayabilir ve indirebilirsiniz.

CloudTrail Lake

AWS CloudTrail Lake, AWS'de kullanıcı ve API etkinliğini yakalamak, depolamak, analiz etmek ve buna erişmek için tam olarak yönetilen bir çözüm olacak şekilde tasarlanmıştır. Denetim ve güvenlik bilgilerine yönelik yönetilen bir data lake olup etkinlik günlüklerinizi (denetim düzlemi ve veri düzlemi) toplamanıza ve değiştirilemez şekilde 7 yıla kadar depolamanıza, ayrıca günlükleri arama ve analiz için saniyeler içinde sorgulamanıza olanak tanır. BT denetçileri, denetim gerekliliklerini karşılamak üzere tüm etkinliklerin değiştirilemez bir kaydı olarak CloudTrail'ı kullanabilir. Güvenlik yöneticileri, kullanıcı etkinliğinin dahili politikalarla uyum içinde olmasını sağlayabilir ve DevOps mühendisleri, yanıt vermeyen EC2 bulut sunucusu veya erişimi reddedilen bir kaynak gibi operasyonel sorunları giderebilir.

CloudTrail Lake'te; aldığınız veri hacmi, analiz için taradığınız veri hacmi ve 7 yıldan uzun bir süre depolamayı tercih ettiğiniz takdirde veri depolama alanı için ücretlendirilirsiniz.

Ücretsiz deneme

Yeni müşteriler CloudTrail Lake'i 30 gün boyunca hiçbir ek ücret ödemeden deneyebilir.* Bu süre boyunca tüm özelliklere erişebilirsiniz.

* 5 GB'lık alma ve 5 GB'lık veri tarama kapasitesiyle sınırlıdır. Veri depolama ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Fiyatlandırma

 Ayrıntılar Fiyatlandırma
Alma ve Depolama
(fiyat 7 yıllık depolamayı içerir)

İlk 5 TB: GB başına 2,5 USD

Sonraki 20 TB: GB başına 1,00 USD

25 TB üzeri: GB başına 0,5 USD

Analiz Etme Taranan verilerde GB başına 0,005 USD

Kayıtlar

AWS CloudTrail Kayıtları, müşterilerin hesap etkinliklerini yakalamasına ve bunları depolama için kendi S3 klasörlerine teslim etmesine olanak tanır.

Müşteriler, CloudTrail tarafından yakalanan günlüklerde arama ve analiz gerçekleştirmek için kendi üçüncü taraf çözümlerini veya diğer çözümleri kullanabilir. Müşteriler, tek bir AWS hesabı veya AWS Organizations'ı kullanarak birden fazla AWS hesabı için kayıtlar oluşturabilir. Aşağıdaki tablodan fiyatlandırmaya bakabilirsiniz.

 
Not: Yönetim hesabında yönetim olaylarını sunan bir kuruluş kaydı varsa üye hesaplarda oluşturulan kayıtlarla teslim edilen aynı olaylar ek kopyalar olarak ücretlendirilir.
 
Hesabınızdaki olağan dışı etkinliği belirleyin
AWS CloudTrail Insights, AWS hesabınızdaki yazma yönetimi olayı API çağrılarını analiz eder ve kaynak tedarikinde ani artışlar veya periyodik etkinlikte kopukluklar gibi olağan dışı etkinliği tespit eder.

Ücretsiz

Kayıtlar oluşturarak devam eden yönetim olaylarınızın bir kopyasını Amazon S3'e ücretsiz olarak teslim edebilirsiniz. Bu da son 90 günlük olayları S3'te depolamanıza olanak tanır.

Yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz. Minimum ücret yoktur.

Kayıtları kullanarak yönetim ve veri olaylarının ek kopyalarını teslim edin
Kayıtları kullanarak veri olayları dahil olmak üzere olayların ek kopyalarını teslim edebilirsiniz. Aşağıdaki tablodan fiyatlandırmaya bakabilirsiniz.

Not: Yönetim hesabında yönetim olaylarını sunan bir kuruluş kaydı varsa üye hesaplarda oluşturulan kayıtlarla teslim edilen aynı olaylar ek kopyalar olarak ücretlendirilir.

Fiyatlandırma

Diğer AWS hizmetleri ile entegre edin

Kayıtlar olayları size seçtiğiniz Amazon S3 klasöründe teslim eder ve isteğe bağlı olarak olayları Amazon CloudWatch Logs'a teslim edebilir. Teslimler konusunda bildirim almak için bir Amazon SNS konusu da belirleyebilir ve AWS Key Management Service (KMS) kullanarak teslim edilen günlükleri şifreleyebilirsiniz. Amazon S3, Amazon CloudWatch Logs, Amazon Simple Notification Service (SNS) ve AWS Key Management Service (KMS) için standart ücretler geçerlidir.

Fiyatlandırma örnekleri

Örnek 1: CloudTrail Lake'i kullanarak olayları kaydetme ve analiz etme

Belirli bir ay içinde hesabınızda CloudTrail'a alınan 10 GB olaya (2 GB'lık denetim düzlemi etkinliği ve 8 GB'lık veri düzlemi etkinliği) sahip olduğunuzu varsayalım. Sorgularınızı, söz konusu ay içinde bu verileri iki kez tarayacak şekilde tasarladığınızı düşünün.

Aylık Alma ve Depolama ücretleri: GB başına 2,5 USD'den 10 GB = 25 USD
Aylık Taranan Veri: GB başına 0,005 USD'den iki kez taranan 10 GB = 0,1 USD
Aylık CloudTrail Lake ücretleri: 25 USD + 0,1 USD = 25,1 USD

Örnek 2: CloudTrail Lake'i kullanarak olayları kaydetme ve analiz etme

Belirli bir ay içinde hesabınızda CloudTrail'a alınan 50 TB olaya (20 TB'lık denetim düzlemi etkinliği ve 30 TB'lık veri düzlemi etkinliği) sahip olduğunuzu varsayalım. Sorgularınızı, söz konusu ay içinde bu verileri iki kez tarayacak şekilde tasarladığınızı düşünün.

Aylık Alma ve Depolama ücretleri: 46.080 USD

GB başına 2,5 USD'den ilk 5 TB = 12.800 USD
GB başına 1,00 USD'den sonraki 20 TB = 20.480 USD
GB başına 0,5 USD'den sonraki 25 TB = 12.800 USD

Aylık Taranan Veri
GB başına 0,005 USD'den iki kez taranan 50 TB = 512 USD

Aylık CloudTrail Lake ücretleri: 46.080 USD + 512 USD = 46.592 USD

Örnek 3: Yönetim olaylarını Kayıtlar aracılığıyla teslim etme

Belirli bir ayda S3'e teslim edilen 3.000.000.000 yönetim olayına sahip olduğunuzu varsayalım.

0 USD'den teslim edilen yönetim olaylarının ilk kopyası = 3.000.000.000 * 0 USD = 0 USD
Aylık CloudTrail ücretleri = 0 USD

Depolama ve analiz için ayrı olarak ödeme yaparsınız.

Örnek 4: Ek kopyaların yanı sıra yönetim ve veri olaylarını Kayıtlar aracılığıyla teslim etme

Belirli bir ayda aşağıdaki kullanımlara sahip olduğunuzu varsayalım:

Teslim edilen 5.000.000.000 yönetim olayı
Teslim edilen 10.000.000.000 veri olayı
2.500.000.000 yönetim olayı, kuruluş ve hesap düzeyindeki kayıtlar genelindeki kopyalardır
5.000.000.000 veri olayı, kuruluş ve hesap düzeyindeki kayıtlar genelindeki kopyalardır

0 USD'den teslim edilen yönetim olaylarının ilk kopyası = 3.000.000.000 * 0 USD = 0 USD
100.000 olay başına 0,10 USD'den veri olayları = (teslim edilen veri olaylarının 10.000.000.000 + 5.000.000.000 ek kopyası)/100.000 * 0,10 USD = 15.000 USD
100.000 olay başına 2,00 USD'den teslim edilen yönetim olaylarının kopyaları = 2.500.000.000/100.000 * 2.00 USD = 50.000 USD
Aylık CloudTrail ücretleri = 65.000 USD

Depolama ve analiz için ayrı olarak ödeme yaparsınız.

Örnek 5: CloudTrail Insights ile olağan dışı etkinlikleri belirleme

Belirli bir ayda aşağıdaki kullanımlara sahip olduğunuzu varsayalım:

S3'e teslim edilen 300.000.000 yönetim olayı
CloudTrail Insights tarafından analiz edilen 20.000.000 yazma yönetim olayı

CloudTrail kayıtlarının maliyeti:
0 USD'den teslim edilen yönetim olaylarının ilk kopyası = 300.000.000 * 0 USD = 0 USD
Aylık CloudTrail kayıtlarının ücretleri = 0 USD

CloudTrail Insights'ın maliyeti:
0,35 USD/100.000 olaydan analiz edilen CloudTrail Insights olayları = 20.000.000/100.000 * 0,35 USD = 70 USD
Aylık CloudTrail Insights ücretleri = 70 USD
Toplam aylık CloudTrail ücretleri = 70 USD

Ek fiyatlandırma kaynakları

CloudTrail Maliyetlerini Yönetme: CloudTrail maliyetlerini yönetmek için en iyi uygulamalar
AWS Maliyet Anormalliği Algılama: Beklenmeyen AWS maliyetlerini azaltın

AWS CloudTrail'i nasıl kullanmaya başlayacağınızı öğrenin

Kullanmaya başlama sayfasını ziyaret edin
Oluşturmaya hazır mısınız?
AWS CloudTrail'i kullanmaya başlayın
Başka sorunuz mu var?
Bize ulaşın