Federal Bilgi İşleme Standardı (FIPS) 140-2

Genel Bakış

FIPS_sized

Federal Bilgi İşleme Standardı (FIPS) Yayımı 140-2, hassas bilgileri koruyan şifreleme modülleri için güvenlik gereksinimlerini belirten bir ABD hükümeti standardıdır. Komut satırı arabirimi (CLI) aracılığıyla veya API'leri kullanarak programatik bir şekilde AWS ABD Doğu/Batı veya AWS GovCloud (ABD) erişiminde FIPS 140-2 onaylı şifreleme modüllerini kullanmanız gerekiyorsa aşağıdaki bölümlerde AWS Bölgesine göre mevcut FIPS uç noktalarının listesini bulabilirsiniz. AWS GovCloud (ABD) üzerindeki Amazon Virtual Private Cloud VPN uç noktaları, FIPS 140-2 tarafından doğrulanan şifreleme modüllerini kullanarak çalışır. AWS, müşterilerin AWS ABD Doğu/Batı veya AWS GovCloud (ABD) Bölgelerini kullanırken uyumluluk durumunu yönetmek için ihtiyacı olan bilgileri sağlamak amacıyla müşterilerle çalışır. Standartla ilgili daha fazla bilgi için, NIST Bilgisayar Güvenliği Kaynak Merkezi web sitesindeki Şifreleme Modülü Doğrulama Programı'na bakın.

 • AWS ABD Doğu/Batı için FIPS uç noktaları nedir?

  Aşağıdaki tabloda, AWS Bölgesi ABD Doğu/Batı'da bulunan çeşitli AWS hizmetleri için erişilebilir olan her FIPS uç noktası listelenmiştir. 

  AWS Service     AWS ABD Doğu/Batı Uç Noktaları    
  Amazon API Gateway

  apigateway-fips.us-west-1.amazonaws.com

  apigateway-fips.us-west-2.amazonaws.com

  apigateway-fips.us-east-2.amazonaws.com

  apigateway-fips.us-east-1.amazonaws.com

  Amazon Cloud Directory

  clouddirectory-fips.us-west-1.amazonaws.com

  clouddirectory-fips.us-east-2.amazonaws.com

  clouddirectory-fips.us-east-1.amazonaws.com

  AWS Cloud Formation  

  cloudformation-fips.us-east-1.amazonaws.com

  cloudformation-fips.us-east-2.amazonaws.com

  cloudformation-fips.us-west-1.amazonaws.com

  cloudformation-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS CloudTrail

  cloudtrail-fips.us-west-1.amazonaws.com

  cloudtrail-fips.us-west-2.amazonaws.com

  cloudtrail-fips.us-east-2.amazonaws.com

  cloudtrail-fips.us-east-1.amazonaws.com

  Amazon CodeCommit

  git-codecommit-fips.us-east-1.amazonaws.com

  codecommit-fips.us-east-1.amazonaws.com

  git-codecommit-fips.us-east-2.amazonaws.com

  codecommit-fips.us-east-2.amazonaws.com

  git-codecommit-fips.us-west-1.amazonaws.com

  codecommit-fips.us-west-1.amazonaws.com

  git-codecommit-fips.us-west-2.amazonaws.com

  codecommit-fips.us-west-2.amazonaws.com

  git-codecommit-fips.ca-central-1.amazonaws.com

  codecommit-fips.ca-central-1.amazonaws.com

  Amazon Cognito

  cognito-sync-fips.us-west-2.amazonaws.com

  cognito-identity-fips.us-west-2.amazonaws.com

  cognito-idp-fips.us-west-2.amazonaws.com

  <your_user_pool_domain>.auth-fips.us-west-2.amazoncognito.com

  cognito-sync-fips.us-east-2.amazonaws.com

  cognito-identity-fips.us-east-2.amazonaws.com

  cognito-idp-fips.us-east-2.amazonaws.com

  <your_user_pool_domain>.auth-fips.us-east-2.amazoncognito.com

  cognito-sync-fips.us-east-1.amazonaws.com

  cognito-identity-fips.us-east-1.amazonaws.com

  cognito-idp-fips.us-east-1.amazonaws.com

  <your_user_pool_domain>.auth-fips.us-east-1.amazoncognito.com

  AWS Config

  config-fips.us-west-1.amazonaws.com

  config-fips.us-west-2.amazonaws.com

  config-fips.us-east-2.amazonaws.com

  config-fips.us-east-1.amazonaws.com    

  AWS Database Migration Service (DMS)

  dms-fips.us-west-1.amazonaws.com

  dms-fips.us-west-2.amazonaws.com

  dms-fips.us-east-2.amazonaws.com

  dms-fips.us-east-1.amazonaws.com

  AWS Directory Service 

  ds-fips.us-west-1.amazonaws.com

  ds-fips.us-west-2.amazonaws.com

  ds-fips.us-east-2.amazonaws.com

  ds-fips.us-east-1.amazonaws.com

  Amazon DynamoDB

  dynamodb-fips.us-west-1.amazonaws.com

  dynamodb-fips.us-west-2.amazonaws.com

  dynamodb-fips.us-east-2.amazonaws.com

  dynamodb-fips.us-east-1.amazonaws.com

  dynamodb-fips.ca-central-1.amazonaws.com

  AWS Elastic Beanstalk

  elasticbeanstalk-fips.us-east-1.amazonaws.com

  elasticbeanstalk-fips.us-east-2.amazonaws.com

  elasticbeanstalk-fips.us-west-1.amazonaws.com

  elasticbeanstalk-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Elastic Block Store (EBS) EC2'yi Doğrudan Kullanma
  Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)

  ec2-fips.us-west-1.amazonaws.com

  ec2-fips.us-west-2.amazonaws.com

  ec2-fips.us-east-2.amazonaws.com

  ec2-fips.us-east-1.amazonaws.com

  Amazon ElastiCache

  elasticache-fips.us-east-1.amazonaws.com

  elasticache-fips.us-east-2.amazonaws.com

  elasticache-fips.us-west-1.amazonaws.com

  elasticache-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Elastic Load Balancing

  elasticloadbalancing-fips.us-west-1.amazonaws.com

  elasticloadbalancing-fips.us-west-2.amazonaws.com

  elasticloadbalancing-fips.us-east-2.amazonaws.com

  elasticloadbalancing-fips.us-east-1.amazonaws.com

  Amazon Elasticsearch es-fips.us-west-1.amazonaws.com
  es-fips.us-west-2.amazonaws.com
  es-fips.us-east-1.amazonaws.com
  es-fips.us-east-2.amazonaws.com
  Amazon EMR (Amazon EMR)

  elasticmapreduce-fips.us-west-1.amazonaws.com

  elasticmapreduce-fips.us-west-2.amazonaws.com

  elasticmapreduce-fips.us-east-1.amazonaws.com

  elasticmapreduce-fips.us-east-2.amazonaws.com

  Amazon Glacier

  glacier-fips.us-west-1.amazonaws.com

  glacier-fips.us-west-2.amazonaws.com

  glacier-fips.us-east-2.amazonaws.com

  glacier-fips.us-east-1.amazonaws.com

  AWS Identity and Access Management (IAM) iam-fips.amazonaws.com (Yalnızca IAD Bölgesi)    
  Amazon Inspector

  inspector-fips.us-west-1.amazonaws.com

  inspector-fips.us-west-2.amazonaws.com

  inspector-fips.us-east-1.amazonaws.com

  Amazon Kinesis Streams

  kinesis-fips.us-west-1.amazonaws.com

  kinesis-fips.us-west-2.amazonaws.com

  kinesis-fips.us-east-2.amazonaws.com

  kinesis-fips.us-east-1.amazonaws.com

  AWS Key Management Service (KMS)

  kms-fips.us-west-1.amazonaws.com

  kms-fips.us-west-2.amazonaws.com

  kms-fips.us-east-2.amazonaws.com

  kms-fips.us-east-1.amazonaws.com

  AWS Lambda

  lambda-fips.us-west-1.amazonaws.com

  lambda-fips.us-west-2.amazonaws.com

  lambda-fips.us-east-2.amazonaws.com

  lambda-fips.us-east-1.amazonaws.com

  Amazon Quicksight

  fips-us-west-2.quicksight.aws.amazon.com

  fips-us-east-2.quicksight.aws.amazon.com

  fips-us-east-1.quicksight.aws.amazon.com

  Amazon Relational Database Service (RDS) / Amazon Aurora

  rds-fips.us-west-1.amazonaws.com

  rds-fips.us-west-2.amazonaws.com

  rds-fips.us-east-2.amazonaws.com

  rds-fips.us-east-1.amazonaws.com

  Amazon Redshift

  redshift-fips.us-west-1.amazonaws.com

  redshift-fips.us-west-2.amazonaws.com

  redshift-fips.us-east-2.amazonaws.com

  redshift-fips.us-east-1.amazonaws.com

  Amazon Route 53

  api-fips.route53-eu-west-1.com

  route53-fips.amazonaws.com

  Amazon SageMaker

  api-fips.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com

  api-fips.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com

  api-fips.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com

  runtime-fips.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com

  runtime-fips.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com

  runtime-fips.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Simple Storage Service (S3)

  Not: Bu Uç Noktalar yalnızca Sanal Barındırma Tarzı adreslemeyle kullanılabilir. Örneğin: https://bucket.s3-fips.us-east-2.amazonaws.com. Daha fazla bilgi için Amazon S3 Belgeler sayfasını ziyaret edin

  s3-fips.us-east-2.amazonaws.com

  s3-fips.dualstack.us-west-1.amazonaws.com

  s3-fips.dualstack.us-west-2.amazonaws.com

  s3-fips.dualstack.us-east-2.amazonaws.com

  s3-fips.dualstack.us-east-1.amazonaws.com

  s3-fips.us-west-1.amazonaws.com

  s3-fips.us-west-2.amazonaws.com

  s3-fips.us-east-1.amazonaws.com

  AWS Shield

  shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

  AWS Snowball

  FIPS'e gerek yok

  Amazon Simple Notification Service (SNS)

  sns-fips.us-west-1.amazonaws.com

  sns-fips.us-west-2.amazonaws.com

  sns-fips.us-east-2.amazonaws.com

  sns-fips.us-east-1.amazonaws.com

  Amazon Simple Queue Service (SQS)

  sqs-fips.us-west-1.amazonaws.com

  AWS Security Token Service (STS)

  sts-fips.us-west-1.amazonaws.com

  sts-fips.us-west-2.amazonaws.com

  sts-fips.us-east-2.amazonaws.com

  sts-fips.us-east-1.amazonaws.com

  Amazon Simple Workflow Service (SWF)

  swf-fips.us-west-1.amazonaws.com

  swf-fips.us-west-2.amazonaws.com

  swf-fips.us-east-2.amazonaws.com

  swf-fips.us-east-1.amazonaws.com

  AWS Systems Manager

  ssm-fips.us-west-1.amazonaws.com

  ssm-fips.us-west-2.amazonaws.com

  ssm-fips.us-east-2.amazonaws.com

  ssm-fips.us-east-1.amazonaws.com

  Amazon Virtual Private Cloud (VPC)

  EC2'yi Doğrudan Kullanan

  AWS WAF

  waf-regional-fips.us-west-1.amazonaws.com

  waf-regional-fips.us-west-2.amazonaws.com

  waf-regional-fips.us-east-1.amazonaws.com

  waf-fips.amazonaws.com

  waf-regional-fips.eu-west-1.amazonaws.com

  waf-regional-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com

  Amazon WorkDocs

  workdocs-fips.us-west-2.amazonaws.com

  workdocs-fips.us-east-1.amazonaws.com

  Tüm AWS uç noktalarının listesi için AWS Genel Referansı'ndaki Bölgeler ve Uç Noktalar bölümüne bakın.

 • AWS GovCloud (ABD) için FIPS uç noktaları nedir?

  AWS GovCloud (ABD) için kullanılabilen FIPS uç noktalarının listesi için AWS GovCloud (ABD) Kullanıcı Kılavuzuna başvurun.

compliance-contactus-icon
Sorularınız mı var? Bir AWS Şirket Temsilcisi ile İletişime Geçin
Mevzuat uyumluluğu rollerini mi keşfediyorsunuz?
Bugün başvurun »
AWS Mevzuat Uyumluluğu güncellemelerini mi istiyorsunuz?
Bizi Twitter'da takip edin »