Federal Bilgi İşleme Standardı (FIPS) 140-2

Genel Bakış

Federal Bilgi İşleme Standardı (FIPS) Yayımı 140-2, hassas bilgileri koruyan şifreleme modülleri için güvenlik gereksinimlerini belirten bir ABD ve Kanada hükümeti standardıdır. Komut satırı arabirimi (CLI) aracılığıyla veya API'leri kullanarak programlama yoluyla AWS ABD Doğu/Batı, AWS GovCloud (ABD) veya AWS Kanada (Orta) erişiminde FIPS 140-2 onaylı şifreleme modüllerini kullanmanız gerekiyorsa aşağıdaki bölümlerde AWS Bölgesine göre mevcut FIPS uç noktalarının listesini bulabilirsiniz. AWS GovCloud (ABD) üzerindeki Amazon Virtual Private Cloud VPN uç noktaları, FIPS 140-2 tarafından doğrulanan şifreleme modüllerini kullanarak çalışır. GovCloud Bölgeleri dışında, müşteri ağ geçidi yalnızca FIPS uyumlu şifre paketlerini belirttiği sürece, IPSec için FIPS uyumlu algoritma kümesini destekleriz. AWS, müşterilerin AWS ABD Doğu/Batı, AWS GovCloud (ABD) veya Kanada (Orta) Bölgelerini kullanırken uygunluk durumunu yönetmek için ihtiyacı olan bilgileri sağlamak amacıyla müşterilerle çalışır. Standartla ilgili daha fazla bilgi için, NIST Bilgisayar Güvenliği Kaynak Merkezi web sitesindeki Şifreleme Modülü Doğrulama Programı'na bakın.

1 Nisan 2021 itibariyle tüm AWS FIPS uç noktaları yalnızca Aktarım Katmanı Güvenliği (TLS) sürümlerinden en düşük 1.2 bağlantılarını kabul edecek şekilde güncellenmiştir. Yönetmeliklere tabi iş yükleri çalıştıran müşterilerimiz bu sayede, aktarım halindeki veriler için en düşük TLS 1.2 şifrelemesini zorunlu kılan FedRAMP uygunluk gereksinimlerini karşılayabilir. AWS Güvenlik blogu gönderisinde duyuruyu okuyun.

Hizmete Göre FIPS Uç Noktaları

AWS Hizmeti AWS ABD Doğu/Batı AWS GovCloud (ABD) AWS Kanada (Orta)
Amazon API Gateway*

apigateway-fips.us-east-1.amazonaws.com

apigateway-fips.us-east-2.amazonaws.com

apigateway-fips.us-west-1.amazonaws.com

apigateway-fips.us-west-2.amazonaws.com

apigateway-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

apigateway-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

* Amazon API Gateway optimize uçlu API ve optimize uçlu özel alan adı desteklenmez.

apigateway-fips.ca-central-1.amazonaws.com 
Amazon AppStream 2.0

appstream2-fips.us-east-1.amazonaws.com

appstream2-fips.us-west-2.amazonaws.com

appstream2-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com
 
Amazon Athena 

athena-fips.us-east-1.amazonaws.com

athena-fips.us-east-2.amazonaws.com

athena-fips.us-west-1.amazonaws.com

athena-fips.us-west-2.amazonaws.com

athena-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

athena-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com
 
Amazon Cloud Directory

clouddirectory-fips.us-east-1.amazonaws.com

clouddirectory-fips.us-east-2.amazonaws.com

clouddirectory-fips.us-west-2.amazonaws.com

clouddirectory.us-gov-west-1.amazonaws.com   
Amazon CloudFront

cloudfront-fips.amazonaws.com

   
Amazon CloudWatch
monitoring-fips.us-east-1.amazonaws.com

monitoring-fips.us-east-2.amazonaws.com

monitoring-fips.us-west-1.amazonaws.com

monitoring-fips.us-west-2.amazonaws.com
 
monitoring.us-gov-east-1.amazonaws.com

monitoring.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
Amazon CloudWatch Events

events-fips.us-east-1.amazonaws.com

events-fips.us-east-2.amazonaws.com

events-fips.us-west-1.amazonaws.com

events-fips.us-west-2.amazonaws.com

events.us-gov-east-1.amazonaws.com

events.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
Amazon CloudWatch Logs

logs-fips.us-east-1.amazonaws.com

logs-fips.us-east-2.amazonaws.com

logs-fips.us-west-1.amazonaws.com

logs-fips.us-west-2.amazonaws.com

logs.us-gov-east-1.amazonaws.com

logs.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
Amazon Cognito

<your_user_pool_domain>.auth-fips.us-east-1.amazoncognito.com

<your_user_pool_domain>.auth-fips.us-east-2.amazoncognito.com

<your_user_pool_domain>.auth-fips.us-west-2.amazoncognito.com

cognito-identity-fips.us-east-1.amazonaws.com

cognito-identity-fips.us-east-2.amazonaws.com

cognito-identity-fips.us-west-2.amazonaws.com

cognito-idp-fips.us-east-1.amazonaws.com

cognito-idp-fips.us-east-2.amazonaws.com

cognito-idp-fips.us-west-2.amazonaws.com

cognito-sync-fips.us-east-1.amazonaws.com

cognito-sync-fips.us-east-2.amazonaws.com

cognito-sync-fips.us-west-2.amazonaws.com

cognito-idp-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com   
Amazon Comprehend

comprehend-fips.us-east-1.amazonaws.com

comprehend-fips.us-east-2.amazonaws.com

comprehend-fips.us-west-2.amazonaws.com

comprehend-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com   
Amazon Comprehend Medical
  comprehendmedical-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com   
Amazon Connect

connect-fips.us-east-1.amazonaws.com

connect-fips.us-west-2.amazonaws.com

connect.us-gov-west-1.amazonaws.com  
Amazon Connect Giden Kampanyalar 
connect-campaigns-fips.us-east-1.amazonaws.com

connect-campaigns-fips.us-west-2.amazonaws.com
 
   
Amazon Connect Katılımcı Hizmeti participant.connect.us-east-1.amazonaws.com

participant.connect-fips.us-west-2.amazonaws.com
participant.connect.us-gov-west-1.amazonaws.com  
Amazon Detective

api.detective-fips.us-east-2.amazonaws.com

api.detective-fips.us-east-1.amazonaws.com

api.detective-fips.us-west-2.amazonaws.com

api.detective-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

api.detective-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

 
Amazon DevOps Guru 
devops-guru-fips.us-east-1.amazonaws.com

devops-guru-fips.us-east-2.amazonaws.com

devops-guru-fips.us-west-2.amazonaws.com
 
   
Amazon DocumentDB (MongoDB ile uyumlu)    rds.us-gov-west-1.amazonaws.com   
Amazon DynamoDB

dynamodb-fips.us-east-1.amazonaws.com

dynamodb-fips.us-east-2.amazonaws.com

dynamodb-fips.us-west-1.amazonaws.com

dynamodb-fips.us-west-2.amazonaws.com

dynamodb.us-gov-east-1.amazonaws.com

dynamodb.us-gov-west-1.amazonaws.com 
dynamodb-fips.ca-central-1.amazonaws.com 
Amazon DynamoDB Streams
  streams.dynamodb.us-gov-east-1.amazonaws.com

streams.dynamodb.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
Amazon EC2 Auto Scaling    autoscaling.us-gov-east-1.amazonaws.com

autoscaling.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
Amazon EC2 Image Builder imagebuilder-fips.us-east-1.amazonaws.com
imagebuilder-fips.us-east-2.amazonaws.com
imagebuilder-fips.us-west-1.amazonaws.com
imagebuilder-fips.us-west-2.amazonaws.com
imagebuilder.us-gov-east-1.amazonaws.com

imagebuilder.us-gov-west-1.amazonaws.com
imagebuilder-fips.ca-central-1.amazonaws.com
Amazon Elastic Block Store (EBS)

Doğrudan Amazon EC2 Kullanarak

  ebs-fips.ca-central-1.amazonaws.com 
Amazon Veri Yaşam Döngüsü Yöneticisi (DLM)   
dlm.us-gov-east-1.amazonaws.com

dlm.us-gov-west-1.amazonaws.com
 
 
Amazon Esnek İşlem Bulutu (EC2)

ec2-fips.us-east-1.amazonaws.com

ec2-fips.us-east-2.amazonaws.com

ec2-fips.us-west-1.amazonaws.com

ec2-fips.us-west-2.amazonaws.com

ec2.us-gov-east-1.amazonaws.com

ec2.us-gov-west-1.amazonaws.com 
ec2-fips.ca-central-1.amazonaws.com 
Amazon Elastic Container Registry

*.dkr.ecr-fips.us-east-1.amazonaws.com

*.dkr.ecr-fips.us-east-2.amazonaws.com

*.dkr.ecr-fips.us-west-1.amazonaws.com

*.dkr.ecr-fips.us-west-2.amazonaws.com

ecr-fips.us-east-1.amazonaws.com

ecr-fips.us-east-2.amazonaws.com

ecr-fips.us-west-1.amazonaws.com

ecr-fips.us-west-2.amazonaws.com

ecr-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

ecr-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

 
Amazon Elastic Container Service

ecs-fips.us-east-1.amazonaws.com

ecs-fips.us-east-2.amazonaws.com

ecs-fips.us-west-1.amazonaws.com

ecs-fips.us-west-2.amazonaws.com

ecs-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

ecs-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
Amazon Elastic File System

elasticfilesystem-fips.us-east-1.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.us-east-2.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.us-west-1.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.us-west-2.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com
elasticfilesystem-fips.ca-central-1.amazonaws.com 
Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)

fips.eks.us-east-1.amazonaws.com

fips.eks.us-east-2.amazonaws.com

fips.eks.us-west-1.amazonaws.com

fips.eks.us-west-2.amazonaws.com


eks.us-gov-east-1.amazonaws.com

eks.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
Amazon ElastiCache

elasticache-fips.us-east-1.amazonaws.com

elasticache-fips.us-east-2.amazonaws.com

elasticache-fips.us-west-1.amazonaws.com

elasticache-fips.us-west-2.amazonaws.com

elasticache.us-gov-east-1.amazonaws.com

elasticache.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
Amazon OpenSearch Hizmeti

es-fips.us-east-1.amazonaws.com

es-fips.us-east-2.amazonaws.com

es-fips.us-west-1.amazonaws.com

es-fips.us-west-2.amazonaws.com

es-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

es-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
Amazon EMR

elasticmapreduce-fips.us-east-1.amazonaws.com

elasticmapreduce-fips.us-east-2.amazonaws.com

elasticmapreduce-fips.us-west-1.amazonaws.com

elasticmapreduce-fips.us-west-2.amazonaws.com

elasticmapreduce.us-gov-east-1.amazonaws.com

elasticmapreduce.us-gov-west-1.amazonaws.com 
elasticmapreduce-fips.ca-central-1.amazonaws.com 
Amazon EventBridge 
events-fips.us-east-1.amazonaws.com

events-fips.us-east-2.amazonaws.com

events-fips.us-west-1.amazonaws.com

events-fips.us-west-2.amazonaws.com
 
events.us-gov-east-1.amazonaws.com

events.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
Amazon FSx

fsx-fips.us-east-1.amazonaws.com

fsx-fips.us-east-2.amazonaws.com

fsx-fips.us-west-1.amazonaws.com

fsx-fips.us-west-2.amazonaws.com

fsx-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

fsx-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

fsx-fips.ca-central-1.amazonaws.com
Amazon GuardDuty

guardduty-fips.us-east-1.amazonaws.com

guardduty-fips.us-east-2.amazonaws.com

guardduty-fips.us-west-1.amazonaws.com

guardduty-fips.us-west-2.amazonaws.com

guardduty.us-gov-east-1.amazonaws.com

guardduty.us-gov-west-1.amazonaws.com
 
Amazon Inspector

inspector-fips.us-east-1.amazonaws.com

inspector-fips.us-east-2.amazonaws.com

inspector-fips.us-west-1.amazonaws.com

inspector-fips.us-west-2.amazonaws.com

inspector-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

inspector-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
Amazon Kendra    kendra-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com   
Amazon Keyspaces (Apache Cassandra için) 
cassandra-fips.us-east-1.amazonaws.com

cassandra-fips.us-west-2.amazonaws.com
 
cassandra.us-gov-east-1.amazonaws.com

cassandra.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
Amazon Kinesis Veri Analizi

kinesisanalytics-fips.us-east-1.amazonaws.com

kinesisanalytics-fips.us-east-2.amazonaws.com

kinesisanalytics-fips.us-west-2.amazonaws.com

   
Amazon Kinesis Data Firehose

firehose-fips.us-east-1.amazonaws.com

firehose-fips.us-east-2.amazonaws.com

firehose-fips.us-west-1.amazonaws.com

firehose-fips.us-west-2.amazonaws.com

firehose-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

firehose-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com
 
Amazon Kinesis Data Streams

kinesis-fips.us-east-1.amazonaws.com

kinesis-fips.us-east-2.amazonaws.com

kinesis-fips.us-west-1.amazonaws.com

kinesis-fips.us-west-2.amazonaws.com

kinesis.us-gov-east-1.amazonaws.com

kinesis.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
Amazon Lex Model Building Service

models-fips.lex.us-east-1.amazonaws.com

models-fips.lex.us-west-2.amazonaws.com

   
Amazon Lex Runtime Service

runtime-fips.lex.us-west-2.amazonaws.com

runtime-v2-lex-fips.us-east-1.amazonaws.com

runtime-v2-lex-fips.us-west-2.amazonaws.com

runtime-fips.lex.us-east-1.amazonaws.com

   
Amazon Macie

macie-fips.us-east-1.amazonaws.com

macie-fips.us-west-2.amazonaws.com

macie2-fips.us-east-1.amazonaws.com

macie2-fips.us-east-2.amazonaws.com

macie2-fips.us-west-1.amazonaws.com

macie2-fips.us-west-2.amazonaws.com

   
Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (MSK)

kafka-fips.us-west-1.amazonaws.com

kafka-fips.us-west-2.amazonaws.com

kafka-fips.us-east-2.amazonaws.com

kafka-fips.us-east-1.amazonaws.com

kafka.us-gov-east-1.amazonaws.com

kafka.us-gov-west-1.amazonaws.com

kafka-fips.ca-central-1.amazonaws.com
Amazon MQ mq-fips.us-east-1.amazonaws.com

mq-fips.us-east-2.amazonaws.com

mq-fips.us-west-1.amazonaws.com

mq-fips.us-west-2.amazonaws.com
mq-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

mq-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com
 
Amazon Neptune  rds-fips.us-east-1.amazonaws.com

rds-fips.us-east-2.amazonaws.com

rds-fips.us-west-1.amazonaws.com

rds-fips.us-west-2.amazonaws.com 
rds.us-gov-east-1.amazonaws.com

rds.us-gov-west-1.amazonaws.com 
rds-fips.ca-central-1.amazonaws.com 
Amazon OpenSearch Hizmeti

es-fips.us-east-1.amazonaws.com

es-fips.us-east-2.amazonaws.com

es-fips.us-west-1.amazonaws.com

es-fips.us-west-2.amazonaws.com

es-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

es-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com 


Amazon Pinpoint

pinpoint-fips.us-east-1.amazonaws.com

pinpoint-fips.us-west-2.amazonaws.com

pinpoint-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com   
Amazon Polly

polly-fips.us-east-1.amazonaws.com

polly-fips.us-east-2.amazonaws.com

polly-fips.us-west-1.amazonaws.com

polly-fips.us-west-2.amazonaws.com

polly-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com   

Amazon QuickSight

fips-us-east-1.quicksight.aws.amazon.com

fips-us-east-2.quicksight.aws.amazon.com

fips-us-west-2.quicksight.aws.amazon.com

   

Amazon Redshift

redshift-fips.us-east-1.amazonaws.com

redshift-fips.us-east-2.amazonaws.com

redshift-fips.us-west-1.amazonaws.com

redshift-fips.us-west-2.amazonaws.com

redshift.us-gov-east-1.amazonaws.com

redshift.us-gov-west-1.amazonaws.com 
redshift-fips.ca-central-1.amazonaws.com 
Amazon Rekognition

rekognition-fips.us-east-1.amazonaws.com

rekognition-fips.us-east-2.amazonaws.com

rekognition-fips.us-west-1.amazonaws.com

rekognition-fips.us-west-2.amazonaws.com

rekognition-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com   
Amazon Relational Database Service (RDS) / Amazon Aurora

rds-fips.us-east-1.amazonaws.com

rds-fips.us-east-2.amazonaws.com

rds-fips.us-west-1.amazonaws.com

rds-fips.us-west-2.amazonaws.com

rds.us-gov-east-1.amazonaws.com

rds.us-gov-west-1.amazonaws.com 
rds-fips.ca-central-1.amazonaws.com 
Amazon Relational Database Service (RDS) Veri API'si

rds-data-fips.us-east-1.amazonaws.com

rds-data-fips.us-east-2.amazonaws.com

rds-data-fips.us-west-1.amazonaws.com

rds-data-fips.us-west-2.amazonaws.com

   

Amazon Route 53*

route53-fips.amazonaws.com route53.us-gov.amazonaws.com

* AWS GovCloud (ABD) bölgesindeki bölgesel uç nokta için Amazon Route 53 barındırılan Bölge Kimliği Z1K6XKP9SAGWDV'dir.
 
Amazon S3 Glacier

glacier-fips.us-east-1.amazonaws.com

glacier-fips.us-east-2.amazonaws.com

glacier-fips.us-west-1.amazonaws.com

glacier-fips.us-west-2.amazonaws.com

glacier.us-gov-east-1.amazonaws.com

glacier.us-gov-west-1.amazonaws.com 
glacier-fips.ca-central-1.amazonaws.com 
Amazon S3 on Outposts  s3-outposts-fips.us-east-1.amazonaws.com

s3-outposts-fips.us-east-2.amazonaws.com

s3-outposts-fips.us-west-1.amazonaws.com

s3-outposts-fips.us-west-2.amazonaws.com 
s3-outposts-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

s3-outposts-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com 
s3-outposts-fips.ca-central-1.amazonaws.com 
Amazon SageMaker

api-fips.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com

api-fips.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com

api-fips.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com

api-fips.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com

api.sagemaker.us-gov-west-1.amazonaws.com  
Amazon SageMaker Runtime

runtime-fips.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com

runtime-fips.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com

runtime-fips.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com

runtime-fips.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com

   
Amazon Simple Email Service (API HTTPS)

email-fips.us-east-1.amazonaws.com

email-fips.us-west-2.amazonaws.com

email-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com   
Amazon Simple Email Service (SMTP)

email-smtp-fips.us-east-1.amazonaws.com

email-smtp-fips.us-west-2.amazonaws.com

email-smtp-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com  
Amazon Simple Notification Service (SNS)

sns-fips.us-west-1.amazonaws.com

sns-fips.us-west-2.amazonaws.com

sns-fips.us-east-2.amazonaws.com

sns-fips.us-east-1.amazonaws.com

sns.us-gov-east-1.amazonaws.com

sns.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
Amazon Simple Queue Service (SQS)

sqs-fips.us-east-2.amazonaws.com

sqs-fips.us-west-2.amazonaws.com

sqs-fips.us-east-1.amazonaws.com

sqs-fips.us-west-1.amazonaws.com

sqs.us-gov-east-1.amazonaws.com

sqs.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 

Amazon Simple Storage Service (S3)

Not: Bu Uç Noktalar yalnızca Sanal Barındırma Tarzı adreslemeyle kullanılabilir. Örneğin: https://bucket.s3-fips.us-east-2.amazonaws.com. Daha fazla bilgi için Amazon S3 Belgeler sayfasını ziyaret edin

s3-fips.dualstack.us-east-1.amazonaws.com

s3-fips.dualstack.us-east-2.amazonaws.com

s3-fips.dualstack.us-west-1.amazonaws.com

s3-fips.dualstack.us-west-2.amazonaws.com

s3-fips.us-east-1.amazonaws.com

s3-fips.us-east-2.amazonaws.com

s3-fips.us-west-1.amazonaws.com

s3-fips.us-west-2.amazonaws.com

s3-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

s3-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

s3-fips.ca-central-1.amazonaws.com 

Amazon Simple Workflow Service (SWF)

swf-fips.us-east-1.amazonaws.com

swf-fips.us-east-2.amazonaws.com

swf-fips.us-west-1.amazonaws.com

swf-fips.us-west-2.amazonaws.com

swf.us-gov-east-1.amazonaws.com

swf.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
Amazon Textract 

textract-fips.us-east-1.amazonaws.com

textract-fips.us-east-2.amazonaws.com

textract-fips.us-west-1.amazonaws.com

textract-fips.us-west-2.amazonaws.com

 

textract-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

textract-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com 

textract-fips.ca-central-1.amazonaws.com

 

Amazon Timestream ingest.timestream-fips.us-east-1.amazonaws.com

ingest.timestream-fips.us-east-2.amazonaws.com

ingest.timestream-fips.us-west-2.amazonaws.com

query.timestream-fips.us-east-1.amazonaws.com

query.timestream-fips.us-east-2.amazonaws.com

query.timestream-fips.us-west-2.amazonaws.com
   
Amazon Transcribe

fips.transcribe.us-east-1.amazonaws.com

fips.transcribe.us-east-2.amazonaws.com

fips.transcribe.us-west-1.amazonaws.com

fips.transcribe.us-west-2.amazonaws.com

fips.transcribe.us-gov-east-1.amazonaws.com

fips.transcribe.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
Amazon Transcribe Streaming  transcribestreaming-fips.us-east-1.amazonaws.com

transcribestreaming-fips.us-east-2.amazonaws.com

transcribestreaming-fips.us-west-2.amazonaws.com
  transcribestreaming-fips.ca-central-1.amazonaws.com
Amazon Translate

translate-fips.us-west-2.amazonaws.com

translate-fips.us-east-2.amazonaws.com

translate-fips.us-east-1.amazonaws.com

translate-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com   

Amazon Virtual Private Cloud (VPC)

Doğrudan Amazon EC2 Kullanır ec2.us-gov-east-1.amazonaws.com

ec2.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
Amazon VPC Konsolu    us-gov-west-1.console.amazonaws-us-gov.com/vpc/home?region=us-gov-west-1

us-gov-east-1.console.amazonaws-us-gov.com/vpc/home?region=us-gov-east-1 
 

Amazon WorkDocs

workdocs-fips.us-east-1.amazonaws.com

workdocs-fips.us-west-2.amazonaws.com

   
Amazon WorkSpaces

workspaces-fips.us-east-1.amazonaws.com

workspaces-fips.us-west-2.amazonaws.com

workspaces-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com   
AWS AppConfig  

appconfig.us-gov-east-1.amazonaws.com

appconfig.us-gov-west-1.amazonaws.com

 
AWS Application Auto Scaling   

application-autoscaling.us-gov-west-1.amazonaws.com

application-autoscaling.us-gov-east-1.amazonaws.com

 
AWS Auto Scaling   autoscaling-plans.us-gov-east-1.amazonaws.com

autoscaling-plans.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
AWS Backup

backup-fips.us-east-1.amazonaws.com

backup-fips.us-east-2.amazonaws.com

backup-fips.us-west-1.amazonaws.com

backup-fips.us-west-2.amazonaws.com

backup-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

backup-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
AWS Batch

fips.batch.us-east-1.amazonaws.com

fips.batch.us-east-2.amazonaws.com

fips.batch.us-west-1.amazonaws.com

fips.batch.us-west-2.amazonaws.com

batch.us-gov-east-1.amazonaws.com

batch.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
AWS Certificate Manager

acm-fips.us-east-1.amazonaws.com

acm-fips.us-east-2.amazonaws.com

acm-fips.us-west-2.amazonaws.com

acm-fips.us-west-1.amazonaws.com

acm.us-gov-east-1.amazonaws.com

acm.us-gov-west-1.amazonaws.com 
acm-fips.ca-central-1.amazonaws.com 
AWS Cloud Control API 
cloudcontrolapi-fips.us-east-1.amazonaws.com

cloudcontrolapi-fips.us-east-2.amazonaws.com

cloudcontrolapi-fips.us-west-1.amazonaws.com

cloudcontrolapi-fips.us-west-2.amazonaws.com
 
cloudcontrolapi-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

cloudcontrolapi-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com 
cloudcontrolapi-fips.ca-central-1.amazonaws.com 
AWS Cloud Map

servicediscovery-fips.us-east-1.amazonaws.com

servicediscovery-fips.us-east-2.amazonaws.com

servicediscovery-fips.us-west-1.amazonaws.com

servicediscovery-fips.us-west-2.amazonaws.com

servicediscovery-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

servicediscovery-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com
servicediscovery-fips.ca-central-1.amazonaws.com 
AWS CloudFormation

cloudformation-fips.us-east-1.amazonaws.com

cloudformation-fips.us-east-2.amazonaws.com

cloudformation-fips.us-west-1.amazonaws.com

cloudformation-fips.us-west-2.amazonaws.com

cloudformation.us-gov-east-1.amazonaws.com

cloudformation.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
AWS CloudShell 
cloudshell.us-east-1.amazonaws.com

cloudshell.us-east-2.amazonaws.com

cloudshell.us-west-2.amazonaws.com
 

cloudshell.us-gov-east-1.amazonaws.com

cloudshell.us-gov-west-1.amazonaws.com
 
 
AWS CloudTrail

cloudtrail-fips.us-east-1.amazonaws.com

cloudtrail-fips.us-east-2.amazonaws.com

cloudtrail-fips.us-west-1.amazonaws.com

cloudtrail-fips.us-west-2.amazonaws.com

cloudtrail.us-gov-east-1.amazonaws.com

cloudtrail.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
AWS CodeBuild

codebuild-fips.us-west-1.amazonaws.com

codebuild-fips.us-east-1.amazonaws.com

codebuild-fips.us-west-2.amazonaws.com

codebuild-fips.us-east-2.amazonaws.com

codebuild-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

codebuild-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
AWS CodeCommit

codecommit-fips.us-east-1.amazonaws.com

codecommit-fips.us-east-2.amazonaws.com

codecommit-fips.us-west-1.amazonaws.com

codecommit-fips.us-west-2.amazonaws.com

git-codecommit-fips.us-east-1.amazonaws.com

git-codecommit-fips.us-east-2.amazonaws.com

git-codecommit-fips.us-west-1.amazonaws.com

git-codecommit-fips.us-west-2.amazonaws.com

codecommit-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

git-codecommit-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com
codecommit-fips.ca-central-1.amazonaws.com

git-codecommit-fips.ca-central-1.amazonaws.com 
AWS CodeDeploy

codedeploy-fips.us-east-1.amazonaws.com

codedeploy-fips.us-west-1.amazonaws.com

codedeploy-fips.us-west-2.amazonaws.com

codedeploy-fips.us-east-2.amazonaws.com

codedeploy-commands-fips.us-east-1.amazonaws.com

codedeploy-commands-fips.us-east-2.amazonaws.com

codedeploy-commands-fips.us-west-1.amazonaws.com

codedeploy-commands-fips.us-west-2.amazonaws.com

codedeploy-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

codedeploy-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
AWS CodePipeline

codepipeline-fips.us-east-1.amazonaws.com

codepipeline-fips.us-east-2.amazonaws.com

codepipeline-fips.us-west-1.amazonaws.com

codepipeline-fips.us-west-2.amazonaws.com

codepipeline-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com  codepipeline-fips.ca-central-1.amazonaws.com 
AWS Config

config-fips.us-east-1.amazonaws.com  

config-fips.us-east-2.amazonaws.com

config-fips.us-west-1.amazonaws.com

config-fips.us-west-2.amazonaws.com    

config.us-gov-east-1.amazonaws.com

config.us-gov-west-1.amazonaws.com
 
AWS Config Kuralları    config.us-gov-east-1.amazonaws.com

config.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
AWS Database Migration Service (DMS)

dms-fips.us-east-1.amazonaws.com

dms-fips.us-east-2.amazonaws.com

dms-fips.us-west-1.amazonaws.com

dms-fips.us-west-2.amazonaws.com

dms.us-gov-east-1.amazonaws.com

dms.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
AWS DataSync

datasync-fips.us-east-1.amazonaws.com

datasync-fips.us-west-1.amazonaws.com

datasync-fips.us-east-2.amazonaws.com

datasync-fips.us-west-2.amazonaws.com

datasync-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

datasync-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com 
datasync-fips.ca-central-1.amazonaws.com 
AWS Direct Connect

directconnect-fips.us-east-1.amazonaws.com

directconnect-fips.us-east-2.amazonaws.com

directconnect-fips.us-west-1.amazonaws.com

directconnect-fips.us-west-2.amazonaws.com

   
AWS Directory Service 

ds-fips.us-east-1.amazonaws.com

ds-fips.us-east-2.amazonaws.com

ds-fips.us-west-1.amazonaws.com

ds-fips.us-west-2.amazonaws.com

ds-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

ds-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com 
ds-fips.ca-central-1.amazonaws.com 
AWS Elastic Beanstalk

elasticbeanstalk-fips.us-east-1.amazonaws.com

elasticbeanstalk-fips.us-east-2.amazonaws.com

elasticbeanstalk-fips.us-west-1.amazonaws.com

elasticbeanstalk-fips.us-west-2.amazonaws.com

elasticbeanstalk.us-gov-east-1.amazonaws.com

elasticbeanstalk.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
AWS Elemental MediaConvert 
mediaconvert-fips.us-east-1.amazonaws.com

mediaconvert-fips.us-east-2.amazonaws.com

mediaconvert-fips.us-west-1.amazonaws.com

mediaconvert-fips.us-west-2.amazonaws.com
 
mediaconvert.us-gov-west-1.amazonaws.com   
AWS Elemental MediaLive 

medialive-fips.us-east-1.amazonaws.com

medialive-fips.us-east-2.amazonaws.com

medialive-fips.us-west-2.amazonaws.com

   
AWS Hata Ekleme Simülatörü   
fis.us-gov-east-1.amazonaws.com

fis.us-gov-west-1.amazonaws.com
 
 
AWS Güvenlik Duvarı Yöneticisi

fms-fips.us-west-1.amazonaws.com

fms-fips.us-east-1.amazonaws.com

fms-fips.us-west-2.amazonaws.com

fms-fips.us-east-2.amazonaws.com

fms-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

fms-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com 
fms-fips.ca-central-1.amazonaws.com 
AWS Glue

glue-fips.us-east-1.amazonaws.com

glue-fips.us-east-2.amazonaws.com

glue-fips.us-west-1.amazonaws.com

glue-fips.us-west-2.amazonaws.com

glue-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

glue-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
AWS Glue DataBrew 
databrew-fips.us-east-1.amazonaws.com

databrew-fips.us-east-2.amazonaws.com

databrew-fips.us-west-1.amazonaws.com

databrew-fips.us-west-2.amazonaws.com
 
databrew.us-gov-west-1.amazonaws.com   
AWS Yer İstasyonu

groundstation-fips.us-east-1.amazonaws.com

groundstation-fips.us-east-2.amazonaws.com

groundstation-fips.us-west-2.amazonaws.com

   

AWS Health
 
health-fips.us-east-2.amazonaws.com  health-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com
 
AWS IAM Erişim Çözümleyicisi

access-analyzer-fips.us-east-1.amazonaws.com

access-analyzer-fips.us-east-2.amazonaws.com

access-analyzer-fips.us-west-1.amazonaws.com

access-analyzer-fips.us-west-2.amazonaws.com

access-analyzer.us-gov-west-1.amazonaws.com

access-analyzer.us-gov-east-1.amazonaws.com

access-analyzer-fips.ca-central-1.amazonaws.com
AWS Identity and Access Management (IAM) iam-fips.amazonaws.com    iam.us-gov.amazonaws.com
 
 
AWS IoT Core - Kontrol Düzlemi

iot-fips.us-east-1.amazonaws.com

iot-fips.us-east-2.amazonaws.com

iot-fips.us-west-1.amazonaws.com

iot-fips.us-west-2.amazonaws.com

iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com
AWS IoT Core - Veri Düzlemi

data.iot-fips.us-west-1.amazonaws.com

data.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com

data.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com

data.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com

data.iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

data.iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

data.iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com
AWS IoT Device Management - İş Verileri

data.jobs.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com

data.jobs.iot-fips.us-west-1.amazonaws.com

data.jobs.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com

data.jobs.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com

data.jobs.iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

data.jobs.iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

data.jobs.iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com
AWS IoT Device Management - Filo Merkezi

api.fleethub.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com

api.fleethub.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com

api.fleethub.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com

  api.fleethub.iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com
AWS IoT Device Management - Güvenli Tünel

api.tunneling.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com

api.tunneling.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com

api.tunneling.iot-fips.us-west-1.amazonaws.com

api.tunneling.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com

api.tunneling.iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

api.tunneling.iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

api.tunneling.iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com
AWS IoT Greengrass 

 

Kontrol düzeyi operasyonları:

greengrass.us-gov-east-1.amazonaws.com

greengrass.us-gov-west-1.amazonaws.com
 
AWS IoT SiteWise 
iotsitewise-fips.us-east-1.amazonaws.com

iotsitewise-fips.us-west-2.amazonaws.com
 
iotsitewise-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com   
AWS Key Management Service (KMS)

kms-fips.us-east-1.amazonaws.com

kms-fips.us-east-2.amazonaws.com

kms-fips.us-west-1.amazonaws.com

kms-fips.us-west-2.amazonaws.com

kms-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

kms-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com 
kms-fips.ca-central-1.amazonaws.com
AWS Lake Formation   lakeformation-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com  

AWS Lambda

lambda-fips.us-east-1.amazonaws.com

lambda-fips.us-east-2.amazonaws.com

lambda-fips.us-west-1.amazonaws.com

lambda-fips.us-west-2.amazonaws.com

lambda-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

lambda-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
AWS License Manager

license-manager-fips.us-east-1.amazonaws.com

license-manager-fips.us-east-2.amazonaws.com

license-manager-fips.us-west-1.amazonaws.com

license-manager-fips.us-west-2.amazonaws.com

license-manager-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

license-manager-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
AWS Network Firewall  

network-firewall-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

network-firewall-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

 

AWS OpsWorks for Chef Automate

AWS OpsWorks for Puppet Enterprise

opsworks-cm-fips.us-east-1.amazonaws.com

opsworks-cm-fips.us-east-2.amazonaws.com

opsworks-cm-fips.us-west-1.amazonaws.com

opsworks-cm-fips.us-west-2.amazonaws.com

   
AWS Organizations organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com organizations.us-gov-west-1.amazonaws.com   
AWS Outposts

outposts-fips.us-east-1.amazonaws.com

outposts-fips.us-west-1.amazonaws.com

outposts.us-gov-east-1.amazonaws.com

outposts.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
AWS Özel Sertifika Yetkilisi

acm-pca-fips.us-east-1.amazonaws.com

acm-pca-fips.us-west-1.amazonaws.com

acm-pca-fips.us-east-2.amazonaws.com

acm-pca-fips.us-west-2.amazonaws.com

acm-pca.us-gov-east-1.amazonaws.com

acm-pca.us-gov-west-1.amazonaws.com 
acm-pca-fips.ca-central-1.amazonaws.com
AWS Kaynak Erişim Yöneticisi

ram-fips.us-west-2.amazonaws.com

ram-fips.us-east-2.amazonaws.com

ram-fips.us-east-1.amazonaws.com

ram-fips.us-west-1.amazonaws.com

ram.us-gov-west-1.amazonaws.com

ram.us-gov-east-1.amazonaws.com

ram-fips.ca-central-1.amazonaws.com
AWS Resource Groups

resource-groups-fips.us-east-1.amazonaws.com

resource-groups-fips.us-east-2.amazonaws.com

resource-groups-fips.us-west-2.amazonaws.com

resource-groups-fips.us-west-1.amazonaws.com

   
AWS Secrets Manager

secretsmanager-fips.us-east-2.amazonaws.com

secretsmanager-fips.us-west-1.amazonaws.com

secretsmanager-fips.us-east-1.amazonaws.com

secretsmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com

secretsmanager-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

secretsmanager-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com 
secretsmanager-fips.ca-central-1.amazonaws.com 
AWS Security Hub    securityhub-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

securityhub-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
AWS Security Token Service (STS)

sts-fips.us-east-1.amazonaws.com

sts-fips.us-east-2.amazonaws.com

sts-fips.us-west-1.amazonaws.com

sts-fips.us-west-2.amazonaws.com

sts.us-gov-east-1.amazonaws.com

sts.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
AWS Server Migration Service (SMS)

sms-fips.us-west-2.amazonaws.com

sms-fips.us-east-1.amazonaws.com

sms-fips.us-east-2.amazonaws.com

sms-fips.us-west-1.amazonaws.com

sms-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

sms-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
AWS Serverless Application Repository    serverlessrepo.us-gov-east-1.amazonaws.com

serverlessrepo.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
AWS Service Catalog

servicecatalog-fips.us-east-1.amazonaws.com

servicecatalog-fips.us-east-2.amazonaws.com

servicecatalog-fips.us-west-1.amazonaws.com

servicecatalog-fips.us-west-2.amazonaws.com

servicecatalog-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

servicecatalog-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
AWS Service Quotas  

servicequotas.us-gov-east-1.amazonaws.com

servicequotas.us-gov-west-1.amazonaws.com

 
AWS Shield shield-fips.us-east-1.amazonaws.com    
AWS Signer 
signer-fips.us-east-1.amazonaws.com

signer-fips.us-east-2.amazonaws.com

signer-fips.us-west-1.amazonaws.com

signer-fips.us-west-2.amazonaws.com
 
   
AWS Tek Oturum Açma    identitystore.us-gov-west-1.amazonaws.com

sso.us-gov-west-1.amazonaws.com

identitystore.us-gov-east-1.amazonaws.com

sso.us-gov-east-1.amazonaws.com
 
AWS Snow Family

snowball-fips.us-east-1.amazonaws.com

snowball-fips.us-east-2.amazonaws.com

snowball-fips.us-west-1.amazonaws.com

snowball-fips.us-west-2.amazonaws.com

snowball-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

snowball-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com
snowball-fips.ca-central-1.amazonaws.com 
AWS Step Functions

states-fips.us-east-1.amazonaws.com

states-fips.us-east-2.amazonaws.com

states-fips.us-west-1.amazonaws.com

states-fips.us-west-2.amazonaws.com

states.us-gov-west-1.amazonaws.com

states-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com 
 
AWS Storage Gateway

storagegateway-fips.us-east-1.amazonaws.com

storagegateway-fips.us-east-2.amazonaws.com

storagegateway-fips.us-west-1.amazonaws.com

storagegateway-fips.us-west-2.amazonaws.com

storagegateway-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

storagegateway-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com 
storagegateway-fips.ca-central-1.amazonaws.com 
AWS Support    support.us-gov-west-1.amazonaws.com
 
AWS Systems Manager

ssm-fips.us-east-1.amazonaws.com

ssm-fips.us-east-2.amazonaws.com

ssm-fips.us-west-1.amazonaws.com

ssm-fips.us-west-2.amazonaws.com

ssm.us-gov-east-1.amazonaws.com

ssm.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
AWS Transfer Family

transfer-fips.us-east-1.amazonaws.com

transfer-fips.us-east-2.amazonaws.com

transfer-fips.us-west-1.amazonaws.com

transfer-fips.us-west-2.amazonaws.com

transfer-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

transfer-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com 
transfer-fips.ca-central-1.amazonaws.com 

AWS WAF

wafv2-fips.us-east-2.amazonaws.com

wafv2-fips.us-west-1.amazonaws.com

wafv2-fips.us-east-1.amazonaws.com

wafv2-fips.us-west-2.amazonaws.com

wafv2-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

wafv2-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

wafv2-fips.ca-central-1.amazonaws.com
AWS WAF Classic

waf-regional-fips.us-west-1.amazonaws.com

waf-regional-fips.us-west-2.amazonaws.com

waf-fips.amazonaws.com

waf-regional-fips.us-east-2.amazonaws.com

waf-regional-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

waf-regional-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

waf-regional-fips.ca-central-1.amazonaws.com
AWS X-Ray

xray-fips.us-east-1.amazonaws.com

xray-fips.us-east-2.amazonaws.com

xray-fips.us-west-1.amazonaws.com

xray-fips.us-west-2.amazonaws.com

xray-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

xray-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

 
Elastic Load Balancing

elasticloadbalancing-fips.us-east-1.amazonaws.com

elasticloadbalancing-fips.us-east-2.amazonaws.com

elasticloadbalancing-fips.us-west-1.amazonaws.com

elasticloadbalancing-fips.us-west-2.amazonaws.com

elasticloadbalancing.us-gov-east-1.amazonaws.com

elasticloadbalancing.us-gov-west-1.amazonaws.com 
 
Geri Dönüşüm Kutusu 
rbin-fips.us-east-1.amazonaws.com

rbin-fips.us-east-2.amazonaws.com

rbin-fips.us-west-1.amazonaws.com

rbin-fips.us-west-2.amazonaws.com
 
rbin-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

rbin-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com 
rbin-fips.ca-central-1.amazonaws.com 

SSS

Sorularınız mı var? Bir AWS Şirket Temsilcisi ile İletişime Geçin
Mevzuat uyumluluğu rollerini mi keşfediyorsunuz?
Bugün başvurun »
AWS Mevzuat Uyumluluğu güncellemelerini mi istiyorsunuz?
Bizi Twitter'da takip edin »