Federal Bilgi İşleme Standardı (FIPS) 140-2

Genel Bakış

FIPS_sized

Federal Bilgi İşleme Standardı (FIPS) Yayımı 140-2, hassas bilgileri koruyan şifreleme modülleri için güvenlik gereksinimlerini belirten bir ABD ve Kanada hükümeti standardıdır. Komut satırı arabirimi (CLI) aracılığıyla veya API'leri kullanarak programlama yoluyla AWS ABD Doğu/Batı, AWS GovCloud (ABD) veya AWS Kanada (Orta) erişiminde FIPS 140-2 onaylı şifreleme modüllerini kullanmanız gerekiyorsa aşağıdaki bölümlerde AWS Bölgesine göre mevcut FIPS uç noktalarının listesini bulabilirsiniz. AWS GovCloud (ABD) üzerindeki Amazon Virtual Private Cloud VPN uç noktaları, FIPS 140-2 tarafından doğrulanan şifreleme modüllerini kullanarak çalışır. AWS, müşterilerin AWS ABD Doğu/Batı, AWS GovCloud (ABD) veya Kanada (Orta) Bölgelerini kullanırken uyumluluk durumunu yönetmek için ihtiyacı olan bilgileri sağlamak amacıyla müşterilerle çalışır. Standartla ilgili daha fazla bilgi için, NIST Bilgisayar Güvenliği Kaynak Merkezi web sitesindeki Şifreleme Modülü Doğrulama Programı'na bakın.

 • AWS ABD Doğu/Batı için FIPS uç noktaları nedir?

  Aşağıdaki tabloda, AWS Bölgesi ABD Doğu/Batı'da bulunan çeşitli AWS hizmetleri için erişilebilir olan her FIPS uç noktası listelenmiştir. 

  AWS Hizmeti     AWS ABD Doğu/Batı Uç Noktaları    
  Amazon API Gateway

  apigateway-fips.us-east-1.amazonaws.com

  apigateway-fips.us-east-2.amazonaws.com

  apigateway-fips.us-west-1.amazonaws.com

  apigateway-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon AppStream 2.0

  appstream2-fips.us-east-1.amazonaws.com

  appstream2-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Cloud Directory

  clouddirectory-fips.us-east-1.amazonaws.com

  clouddirectory-fips.us-east-2.amazonaws.com

  clouddirectory-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon CloudFront
  cloudfront-fips.amazonaws.com
  Amazon CloudWatch Events

  events-fips.us-east-1.amazonaws.com

  events-fips.us-east-2.amazonaws.com

  events-fips.us-west-1.amazonaws.com

  events-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon CloudWatch Logs

  logs-fips.us-east-1.amazonaws.com

  logs-fips.us-east-2.amazonaws.com

  logs-fips.us-west-1.amazonaws.com

  logs-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Cognito

  <your_user_pool_domain>.auth-fips.us-east-1.amazoncognito.com

  <your_user_pool_domain>.auth-fips.us-east-2.amazoncognito.com

  <your_user_pool_domain>.auth-fips.us-west-2.amazoncognito.com

  cognito-identity-fips.us-east-1.amazonaws.com

  cognito-identity-fips.us-east-2.amazonaws.com

  cognito-identity-fips.us-west-2.amazonaws.com

  cognito-idp-fips.us-east-1.amazonaws.com

  cognito-idp-fips.us-east-2.amazonaws.com

  cognito-idp-fips.us-west-2.amazonaws.com

  cognito-sync-fips.us-east-1.amazonaws.com

  cognito-sync-fips.us-east-2.amazonaws.com

  cognito-sync-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Comprehend

  comprehend-fips.us-east-1.amazonaws.com

  comprehend-fips.us-east-2.amazonaws.com

  comprehend-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Connect

  connect-fips.us-east-1.amazonaws.com

  connect-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon DynamoDB

  dynamodb-fips.us-east-1.amazonaws.com

  dynamodb-fips.us-east-2.amazonaws.com

  dynamodb-fips.us-west-1.amazonaws.com

  dynamodb-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Elastic Block Store (EBS) Doğrudan Amazon EC2 Kullanarak
  Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)

  ec2-fips.us-east-1.amazonaws.com

  ec2-fips.us-east-2.amazonaws.com

  ec2-fips.us-west-1.amazonaws.com

  ec2-fips.us-west-2.amazonaws.com

  ec2messages-fips.us-east-1.amazonaws.com

  ec2messages-fips.us-east-2.amazonaws.com

  ec2messages-fips.us-west-1.amazonaws.com

  ec2messages-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Elastic Container Registry

  *.dkr.ecr-fips.us-east-1.amazonaws.com

  *.dkr.ecr-fips.us-east-2.amazonaws.com

  *.dkr.ecr-fips.us-west-1.amazonaws.com

  *.dkr.ecr-fips.us-west-2.amazonaws.com

  ecr-fips.us-east-1.amazonaws.com

  ecr-fips.us-east-2.amazonaws.com

  ecr-fips.us-west-1.amazonaws.com

  ecr-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Elastic Container Service

  ecs-fips.us-east-1.amazonaws.com

  ecs-fips.us-east-2.amazonaws.com

  ecs-fips.us-west-1.amazonaws.com

  ecs-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Elastic File System

  elasticfilesystem-fips.us-east-1.amazonaws.com

  elasticfilesystem-fips.us-east-2.amazonaws.com

  elasticfilesystem-fips.us-west-1.amazonaws.com

  elasticfilesystem-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)

  fips.eks.us-east-1.amazonaws.com

  fips.eks.us-east-2.amazonaws.com

  fips.eks.us-west-1.amazonaws.com

  fips.eks.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon ElastiCache

  elasticache-fips.us-east-1.amazonaws.com

  elasticache-fips.us-east-2.amazonaws.com

  elasticache-fips.us-west-1.amazonaws.com

  elasticache-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Elasticsearch

  es-fips.us-east-1.amazonaws.com

  es-fips.us-east-2.amazonaws.com

  es-fips.us-west-1.amazonaws.com

  es-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon EMR

  elasticmapreduce-fips.us-east-1.amazonaws.com

  elasticmapreduce-fips.us-east-2.amazonaws.com

  elasticmapreduce-fips.us-west-1.amazonaws.com

  elasticmapreduce-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon GuardDuty

  guardduty-fips.us-east-1.amazonaws.com

  guardduty-fips.us-east-2.amazonaws.com

  guardduty-fips.us-west-1.amazonaws.com

  guardduty-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Inspector

  inspector-fips.us-east-1.amazonaws.com

  inspector-fips.us-east-2.amazonaws.com

  inspector-fips.us-west-1.amazonaws.com

  inspector-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Kinesis Data Analytics

  kinesisanalytics-fips.us-east-1.amazonaws.com

  kinesisanalytics-fips.us-east-2.amazonaws.com

  kinesisanalytics-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Kinesis Data Firehose

  firehose-fips.us-east-1.amazonaws.com

  firehose-fips.us-east-2.amazonaws.com

  firehose-fips.us-west-1.amazonaws.com

  firehose-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Kinesis Streams

  kinesis-fips.us-east-1.amazonaws.com

  kinesis-fips.us-east-2.amazonaws.com

  kinesis-fips.us-west-1.amazonaws.com

  kinesis-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Macie

  macie-fips.us-east-1.amazonaws.com

  macie-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon MQ

  mq-fips.us-east-1.amazonaws.com

  mq-fips.us-east-2.amazonaws.com

  mq-fips.us-west-1.amazonaws.com

  mq-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Pinpoint

  pinpoint-fips.us-east-1.amazonaws.com

  pinpoint-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Polly

  polly-fips.us-east-1.amazonaws.com

  polly-fips.us-east-2.amazonaws.com

  polly-fips.us-west-1.amazonaws.com

  polly-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon QuickSight

  fips-us-east-1.quicksight.aws.amazon.com

  fips-us-east-2.quicksight.aws.amazon.com

  fips-us-west-2.quicksight.aws.amazon.com

  Amazon Redshift

  redshift-fips.us-east-1.amazonaws.com

  redshift-fips.us-east-2.amazonaws.com

  redshift-fips.us-west-1.amazonaws.com

  redshift-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Rekognition

  rekognition-fips.us-east-1.amazonaws.com

  rekognition-fips.us-east-2.amazonaws.com

  rekognition-fips.us-west-1.amazonaws.com

  rekognition-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Relational Database Service (RDS) / Amazon Aurora

  rds-fips.us-east-1.amazonaws.com

  rds-fips.us-east-2.amazonaws.com

  rds-fips.us-west-1.amazonaws.com

  rds-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Route 53

  route53-fips.amazonaws.com
  Amazon S3 Glacier

  glacier-fips.us-east-1.amazonaws.com

  glacier-fips.us-east-2.amazonaws.com

  glacier-fips.us-west-1.amazonaws.com

  glacier-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon SageMaker

  api-fips.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com

  api-fips.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com

  api-fips.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com

  api-fips.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com

  runtime-fips.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com

  runtime-fips.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com

  runtime-fips.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com

  runtime-fips.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com

  Amazon Simple Email Service (API HTTPS)

  email-fips.us-east-1.amazonaws.com

  email-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Simple Email Service (SMTP)

  email-smtp-fips.us-east-1.amazonaws.com

  email-smtp-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Simple Notification Service (SNS)

  sns-fips.us-west-1.amazonaws.com

  sns-fips.us-west-2.amazonaws.com

  sns-fips.us-east-2.amazonaws.com

  sns-fips.us-east-1.amazonaws.com

  Amazon Simple Queue Service (SQS)

  sqs-fips.us-east-2.amazonaws.com

  sqs-fips.us-west-2.amazonaws.com

  sqs-fips.us-east-1.amazonaws.com

  sqs-fips.us-west-1.amazonaws.com

  Amazon Simple Storage Service (S3)

  Not: Bu Uç Noktalar yalnızca Sanal Barındırma Tarzı adreslemeyle kullanılabilir. Örneğin: https://bucket.s3-fips.us-east-2.amazonaws.com. Daha fazla bilgi için Amazon S3 Belgeler sayfasını ziyaret edin

  s3-fips.dualstack.us-east-1.amazonaws.com

  s3-fips.dualstack.us-east-2.amazonaws.com

  s3-fips.dualstack.us-west-1.amazonaws.com

  s3-fips.dualstack.us-west-2.amazonaws.com

  s3-fips.us-east-1.amazonaws.com

  s3-fips.us-east-2.amazonaws.com

  s3-fips.us-west-1.amazonaws.com

  s3-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Simple Workflow Service (SWF)

  swf-fips.us-east-1.amazonaws.com

  swf-fips.us-east-2.amazonaws.com

  swf-fips.us-west-1.amazonaws.com

  swf-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Transcribe fips.transcribe.us-west-1.amazonaws.com
  Amazon Translate

  translate-fips.us-west-2.amazonaws.com

  translate-fips.us-east-2.amazonaws.com

  translate-fips.us-east-1.amazonaws.com

  Amazon Virtual Private Cloud (VPC)

  Doğrudan Amazon EC2 Kullanır

  Amazon WorkDocs

  workdocs-fips.us-east-1.amazonaws.com

  workdocs-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon WorkSpaces

  workspaces-fips.us-east-1.amazonaws.com

  workspaces-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS Batch

  fips.batch.us-east-1.amazonaws.com

  fips.batch.us-east-2.amazonaws.com

  fips.batch.us-west-1.amazonaws.com

  fips.batch.us-west-2.amazonaws.com

  AWS Certificate Manager

  acm-fips.us-east-1.amazonaws.com

  acm-fips.us-east-2.amazonaws.com

  acm-fips.us-west-2.amazonaws.com

  acm-fips.us-west-1.amazonaws.com

  AWS Certificate Manager Özel Sertifika Yetkilisi

  acm-pca-fips.us-east-1.amazonaws.com

  acm-pca-fips.us-west-1.amazonaws.com

  acm-pca-fips.us-east-2.amazonaws.com

  acm-pca-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS CloudFormation

  cloudformation-fips.us-east-1.amazonaws.com

  cloudformation-fips.us-east-2.amazonaws.com

  cloudformation-fips.us-west-1.amazonaws.com

  cloudformation-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS CloudTrail

  cloudtrail-fips.us-east-1.amazonaws.com

  cloudtrail-fips.us-east-2.amazonaws.com

  cloudtrail-fips.us-west-1.amazonaws.com

  cloudtrail-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS CodeBuild

  codebuild-fips.us-west-1.amazonaws.com

  codebuild-fips.us-east-1.amazonaws.com

  codebuild-fips.us-west-2.amazonaws.com

  codebuild-fips.us-east-2.amazonaws.com

  AWS CodeCommit

  codecommit-fips.us-east-1.amazonaws.com

  codecommit-fips.us-east-2.amazonaws.com

  codecommit-fips.us-west-1.amazonaws.com

  codecommit-fips.us-west-2.amazonaws.com

  git-codecommit-fips.us-east-1.amazonaws.com

  git-codecommit-fips.us-east-2.amazonaws.com

  git-codecommit-fips.us-west-1.amazonaws.com

  git-codecommit-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS CodeDeploy

  codedeploy-fips.us-east-1.amazonaws.com

  codedeploy-fips.us-west-1.amazonaws.com

  codedeploy-fips.us-west-2.amazonaws.com

  codedeploy-fips.us-east-2.amazonaws.com

  codedeploy-commands-fips.us-east-1.amazonaws.com

  codedeploy-commands-fips.us-east-2.amazonaws.com

  codedeploy-commands-fips.us-west-1.amazonaws.com

  codedeploy-commands-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS CodePipeline

  codepipeline-fips.us-east-1.amazonaws.com

  codepipeline-fips.us-east-2.amazonaws.com

  codepipeline-fips.us-west-1.amazonaws.com

  codepipeline-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS Config

  config-fips.us-east-1.amazonaws.com    

  config-fips.us-east-2.amazonaws.com

  config-fips.us-west-1.amazonaws.com

  config-fips.us-west-2.amazonaws.com    

  AWS Database Migration Service (DMS)

  dms-fips.us-east-1.amazonaws.com

  dms-fips.us-east-2.amazonaws.com

  dms-fips.us-west-1.amazonaws.com

  dms-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS DataSync

  datasync-fips.us-east-1.amazonaws.com

  datasync-fips.us-west-1.amazonaws.com

  datasync-fips.us-east-2.amazonaws.com

  datasync-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS Direct Connect

  directconnect-fips.us-east-1.amazonaws.com

  directconnect-fips.us-east-2.amazonaws.com

  directconnect-fips.us-west-1.amazonaws.com

  directconnect-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS Directory Service 

  ds-fips.us-east-1.amazonaws.com

  ds-fips.us-east-2.amazonaws.com

  ds-fips.us-west-1.amazonaws.com

  ds-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS Elastic Beanstalk

  elasticbeanstalk-fips.us-east-1.amazonaws.com

  elasticbeanstalk-fips.us-east-2.amazonaws.com

  elasticbeanstalk-fips.us-west-1.amazonaws.com

  elasticbeanstalk-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS Firewall Manager

  fms-fips.us-west-1.amazonaws.com

  fms-fips.us-east-1.amazonaws.com

  fms-fips.us-west-2.amazonaws.com

  fms-fips.us-east-2.amazonaws.com

  AWS Glue

  glue-fips.us-east-1.amazonaws.com

  glue-fips.us-east-2.amazonaws.com

  glue-fips.us-west-1.amazonaws.com

  glue-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS Ground Station

  groundstation-fips.us-east-2.amazonaws.com

  groundstation-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS Identity and Access Management (IAM) iam-fips.amazonaws.com (Yalnızca IAD Bölgesi)   
  AWS Key Management Service (KMS)

  kms-fips.us-east-1.amazonaws.com

  kms-fips.us-east-2.amazonaws.com

  kms-fips.us-west-1.amazonaws.com

  kms-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS Lambda

  lambda-fips.us-east-1.amazonaws.com

  lambda-fips.us-east-2.amazonaws.com

  lambda-fips.us-west-1.amazonaws.com

  lambda-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS License Manager

  license-manager-fips.us-east-1.amazonaws.com

  license-manager-fips.us-east-2.amazonaws.com

  license-manager-fips.us-west-1.amazonaws.com

  license-manager-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS OpsWorks for Chef Automate

  AWS OpsWorks for Puppet Enterprise

  opsworks-cm-fips.us-east-1.amazonaws.com

  opsworks-cm-fips.us-east-2.amazonaws.com

  opsworks-cm-fips.us-west-1.amazonaws.com

  opsworks-cm-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS Organizations organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com
  AWS Outposts

  outposts-fips.us-east-1.amazonaws.com

  outposts-fips.us-west-1.amazonaws.com

  AWS Resource Groups

  resource-groups-fips.us-east-1.amazonaws.com

  resource-groups-fips.us-east-2.amazonaws.com

  resource-groups-fips.us-west-2.amazonaws.com

  resource-groups-fips.us-west-1.amazonaws.com

  AWS Secrets Manager

  secretsmanager-fips.us-east-2.amazonaws.com

  secretsmanager-fips.us-west-1.amazonaws.com

  secretsmanager-fips.us-east-1.amazonaws.com

  secretsmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS Security Token Service (STS)

  sts-fips.us-east-1.amazonaws.com

  sts-fips.us-east-2.amazonaws.com

  sts-fips.us-west-1.amazonaws.com

  sts-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS Server Migration Service (SMS)

  sms-fips.us-west-2.amazonaws.com

  sms-fips.us-east-1.amazonaws.com

  sms-fips.us-east-2.amazonaws.com

  sms-fips.us-west-1.amazonaws.com

  AWS Service Catalog

  servicecatalog-fips.us-east-1.amazonaws.com

  servicecatalog-fips.us-east-2.amazonaws.com

  servicecatalog-fips.us-west-1.amazonaws.com

  servicecatalog-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS Shield shield-fips.us-east-1.amazonaws.com
  AWS Snowball

  snowball-fips.us-east-1.amazonaws.com

  snowball-fips.us-east-2.amazonaws.com

  snowball-fips.us-west-1.amazonaws.com

  snowball-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS Step Functions

  states-fips.us-east-1.amazonaws.com

  states-fips.us-east-2.amazonaws.com

  states-fips.us-west-1.amazonaws.com

  states-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS Storage Gateway

  storagegateway-fips.us-east-1.amazonaws.com

  storagegateway-fips.us-east-2.amazonaws.com

  storagegateway-fips.us-west-1.amazonaws.com

  storagegateway-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS Systems Manager

  ssm-fips.us-east-1.amazonaws.com

  ssm-fips.us-east-2.amazonaws.com

  ssm-fips.us-west-1.amazonaws.com

  ssm-fips.us-west-2.amazonaws.com

  ssm-facade-fips.us-east-1.amazonaws.com

  ssm-facade-fips.us-east-2.amazonaws.com

  ssm-facade-fips.us-west-1.amazonaws.com

  ssm-facade-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS Transfer Ailesi

  transfer-fips.us-east-1.amazonaws.com

  transfer-fips.us-east-2.amazonaws.com

  transfer-fips.us-west-1.amazonaws.com

  transfer-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS WAF

  waf-fips.amazonaws.com

  waf-regional-fips.us-east-1.amazonaws.com

  waf-regional-fips.us-east-2.amazonaws.com

  waf-regional-fips.us-west-1.amazonaws.com

  waf-regional-fips.us-west-2.amazonaws.com

  wafv2-fips.us-east-1.amazonaws.com

  wafv2-fips.us-east-2.amazonaws.com

  wafv2-fips.us-west-1.amazonaws.com

  wafv2-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Elastic Load Balancing

  elasticloadbalancing-fips.us-east-1.amazonaws.com

  elasticloadbalancing-fips.us-east-2.amazonaws.com

  elasticloadbalancing-fips.us-west-1.amazonaws.com

  elasticloadbalancing-fips.us-west-2.amazonaws.com

  shield-fips.us-east-1.amazonaws.com
  shield-fips.us-east-1.amazonaws.com
  shield-fips.us-east-1.amazonaws.com
  FIPS'e gerek yok
  cloudfront-fips.amazonaws.com
  cloudfront-fips.amazonaws.com
  cloudfront-fips.amazonaws.com

  Tüm AWS uç noktalarının listesi için AWS Genel Referansı'ndaki Bölgeler ve Uç Noktalar bölümüne bakın.

 • AWS GovCloud (ABD) için FIPS uç noktaları nedir?

  AWS GovCloud (ABD) içinde kullanılabilen FIPS uç noktalarının listesi için AWS GovCloud (ABD) Kullanıcı Kılavuzuna başvurun.

 • AWS Kanada (Orta) için FIPS uç noktaları nedir?

  AWS Hizmeti     AWS Kanada (Orta) Uç Noktaları    
  Amazon API Gateway apigateway-fips.ca-central-1.amazonaws.com
  Amazon DynamoDB dynamodb-fips.ca-central-1.amazonaws.com
  Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)

  ec2-fips.ca-central-1.amazonaws.com

  Amazon Elastic File System elasticfilesystem-fips.ca-central-1.amazonaws.com
  Amazon EMR

  elasticmapreduce-fips.ca-central-1.amazonaws.com

  Amazon Redshift

  redshift-fips.ca-central-1.amazonaws.com

  Amazon Relational Database Service (RDS) / Amazon Aurora

  rds-fips.ca-central-1.amazonaws.com

  Amazon S3 Glacier

  glacier-fips.ca-central-1.amazonaws.com

  Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)

  Not: Bu Uç Noktalar yalnızca Sanal Barındırma Tarzı adres atamayla kullanılabilir. Örneğin: https://bucket.s3-fips.ca-central-1.amazonaws.com. Daha fazla bilgi için Amazon S3 Belgeler sayfasını ziyaret edin.

  s3-fips.ca-central-1.amazonaws.com
  AWS Certificate Manager acm-fips.ca-central-1.amazonaws.com
  AWS Certificate Manager Özel Sertifika Yetkilisi acm-pca-fips.ca-central-1.amazonaws.com
  Amazon CodeCommit

  git-codecommit-fips.ca-central-1.amazonaws.com

  codecommit-fips.ca-central-1.amazonaws.com

  AWS CodePipeline codepipeline-fips.ca-central-1.amazonaws.com
  AWS DataSync datasync-fips.ca-central-1.amazonaws.com
  AWS Directory Service 

  ds-fips.ca-central-1.amazonaws.com

  AWS Firewall Manager fms-fips.ca-central-1.amazonaws.com
  AWS Snowball snowball-fips.ca-central-1.amazonaws.com
  AWS Storage Gateway storagegateway-fips.ca-central-1.amazonaws.com
  AWS Transfer Ailesi transfer-fips.ca-central-1.amazonaws.com
  AWS WAF

  wafv2-fips.ca-central-1.amazonaws.com

  waf-regional-fips.ca-central-1.amazonaws.com

 • Hangi AWS hizmetleri FIPS Uç Noktaları için en düşük TLS 1.2 sürümünü gerektirir?

  AWS, tüm AWS Bölgelerinde hedeflenen tamamlanma tarihi olan 31 Mart 2021’e kadar AWS FIPS uç noktalarının tamamını minimum Transport Layer Security (TLS) 1.2 sürümüne güncelliyor. Tamamlandığında bu güncellemeler, tüm FIPS uç noktalarında TLS 1.0 ve TLS 1.1 kullanılabilirliğini iptal edecektir. Daha fazla bilgi için AWS Güvenlik Blogundaki duyuruyu okuyun. Başka hiçbir AWS uç noktası bu değişiklikten etkilenmeyecektir.

  Aşağıda listelenen AWS hizmetleri için FIPS uç noktaları güncellenmiştir ve TLS 1.2 veya üzeri bir sürümü gerektirir. Aşağıda listelenmemiş olan bir AWS hizmeti için FIPS uç noktaları, şu anda TLS 1.2’ye ek olarak TLS 1.0 ve TLS 1.1 sürümlerini destekler.

  AWS Hizmeti     En Düşük TLS 1.2 
  AWS Batch
  AWS Ground Station
  AWS Key Management Service (KMS)
  AWS Storage Gateway
  AWS Transfer Ailesi
compliance-contactus-icon
Sorularınız mı var? Bir AWS Şirket Temsilcisi ile İletişime Geçin
Mevzuat uyumluluğu rollerini mi keşfediyorsunuz?
Bugün başvurun »
AWS Mevzuat Uyumluluğu güncellemelerini mi istiyorsunuz?
Bizi Twitter'da takip edin »