Federal Bilgi İşleme Standardı (FIPS) 140-2

Genel Bakış

FIPS_New

Federal Bilgi İşleme Standardı (FIPS) Yayımı 140-2, hassas bilgileri koruyan şifreleme modülleri için güvenlik gereksinimlerini belirten bir ABD hükümeti standardıdır. Komut satırı arabirimi (CLI) aracılığıyla veya API'leri kullanarak programatik bir şekilde AWS ABD Doğu/Batı veya AWS GovCloud (ABD) erişiminde FIPS 140-2 onaylı şifreleme modüllerini kullanmanız gerekiyorsa aşağıdaki bölümlerde AWS Bölgesine göre mevcut FIPS uç noktalarının listesini bulabilirsiniz. AWS, müşterilerin AWS ABD Doğu/Batı veya AWS GovCloud (ABD) Bölgelerini kullanırken uyumluluk durumunu yönetmek için ihtiyacı olan bilgileri sağlamak amacıyla müşterilerle çalışır. Standartla ilgili daha fazla bilgi için NIST Bilgisayar Güvenlik Kaynağı Merkezi web sitesindeki Şifreleme Modülü Doğrulama Programı'na bakın.

 • AWS ABD Doğu/Batı için FIPS Uç Noktaları nedir?

  Aşağıdaki tabloda, AWS Bölgesi ABD Doğu/Batı'da bulunan çeşitli AWS hizmetleri için mevcut olan her FIPS uç noktası belirtilmiştir:

  AWS Service     AWS ABD Doğu/Batı Uç Noktaları    
  AWS Directory Service

  ds-fips.us-west-1.amazonaws.com

  ds-fips.us-west-2.amazonaws.com

  ds-fips.us-east-2.amazonaws.com

  ds-fips.us-east-1.amazonaws.com

  Amazon API Gateway

  apigateway-fips.us-west-1.amazonaws.com

  apigateway-fips.us-west-2.amazonaws.com

  apigateway-fips.us-east-2.amazonaws.com

  apigateway-fips.us-east-1.amazonaws.com

  Amazon Cloud Directory

  clouddirectory-fips.us-west-1.amazonaws.com

  clouddirectory-fips.us-east-2.amazonaws.com

  clouddirectory-fips.us-east-1.amazonaws.com

  AWS Cloud Formation  

  cloudformation-fips.us-east-1.amazonaws.com

  cloudformation-fips.us-east-2.amazonaws.com

  cloudformation-fips.us-west-1.amazonaws.com

  cloudformation-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS CloudTrail

  cloudtrail-fips.us-west-1.amazonaws.com

  cloudtrail-fips.us-west-2.amazonaws.com

  cloudtrail-fips.us-east-2.amazonaws.com

  cloudtrail-fips.us-east-1.amazonaws.com

  Amazon Cognito

  cognito-sync-fips.us-west-2.amazonaws.com

  cognito-identity-fips.us-west-2.amazonaws.com

  cognito-idp-fips.us-west-2.amazonaws.com

  .auth-fips.us-west-2.amazoncognito.com

  cognito-sync-fips.us-east-2.amazonaws.com

  cognito-identity-fips.us-east-2.amazonaws.com

  cognito-idp-fips.us-east-2.amazonaws.com

  .auth-fips.us-east-2.amazoncognito.com

  cognito-sync-fips.us-east-1.amazonaws.com

  cognito-identity-fips.us-east-1.amazonaws.com

  cognito-idp-fips.us-east-1.amazonaws.com

  .auth-fips.us-east-1.amazoncognito.com

  AWS Config

  config-fips.us-west-1.amazonaws.com

  config-fips.us-west-2.amazonaws.com

  config-fips.us-east-2.amazonaws.com

  config-fips.us-east-1.amazonaws.com    

  AWS Database Migration Service (DMS)

  dms-fips.us-west-1.amazonaws.com

  dms-fips.us-west-2.amazonaws.com

  dms-fips.us-east-2.amazonaws.com

  dms-fips.us-east-1.amazonaws.com

  Amazon DynamoDB

  dynamodb-fips.us-west-1.amazonaws.com

  dynamodb-fips.us-west-2.amazonaws.com

  dynamodb-fips.us-east-2.amazonaws.com

  dynamodb-fips.us-east-1.amazonaws.com

  Amazon Elastic Block Store (EBS) EC2'yi Doğrudan Kullanma
  Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)

  ec2-fips.us-west-1.amazonaws.com

  ec2-fips.us-west-2.amazonaws.com

  ec2-fips.us-east-2.amazonaws.com

  ec2-fips.us-east-1.amazonaws.com

  Amazon ElastiCache

  elasticache-fips.us-east-1.amazonaws.com

  elasticache-fips.us-east-2.amazonaws.com

  elasticache-fips.us-west-1.amazonaws.com

  elasticache-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Elastic Load Balancing

  elasticloadbalancing-fips.us-west-1.amazonaws.com

  elasticloadbalancing-fips.us-west-2.amazonaws.com

  elasticloadbalancing-fips.us-east-2.amazonaws.com

  elasticloadbalancing-fips.us-east-1.amazonaws.com

  Amazon EMR (Amazon EMR)

  elasticmapreduce-fips.us-west-1.amazonaws.com

  elasticmapreduce-fips.us-west-2.amazonaws.com

  elasticmapreduce-fips.us-east-1.amazonaws.com

  elasticmapreduce-fips.us-east-2.amazonaws.com

  Amazon Glacier

  glacier-fips.us-west-1.amazonaws.com

  glacier-fips.us-west-2.amazonaws.com

  glacier-fips.us-east-2.amazonaws.com

  glacier-fips.us-east-1.amazonaws.com

  AWS Identity and Access Management (IAM) iam-fips.amazonaws.com (Yalnızca IAD Bölgesi)    
  Amazon Inspector

  inspector-fips.us-west-1.amazonaws.com

  inspector-fips.us-west-2.amazonaws.com

  inspector-fips.us-east-1.amazonaws.com

  Amazon Kinesis Streams

  kinesis-fips.us-west-1.amazonaws.com

  kinesis-fips.us-west-2.amazonaws.com

  kinesis-fips.us-east-2.amazonaws.com

  kinesis-fips.us-east-1.amazonaws.com

  AWS Key Management Service (KMS)

  kms-fips.us-west-1.amazonaws.com

  kms-fips.us-west-2.amazonaws.com

  kms-fips.us-east-2.amazonaws.com

  kms-fips.us-east-1.amazonaws.com

  AWS Lambda

  lambda-fips.us-west-1.amazonaws.com

  lambda-fips.us-west-2.amazonaws.com

  lambda-fips.us-east-2.amazonaws.com

  lambda-fips.us-east-1.amazonaws.com

  Amazon Quicksight

  fips-us-west-2.quicksight.aws.amazon.com

  fips-us-east-2.quicksight.aws.amazon.com

  fips-us-east-1.quicksight.aws.amazon.com

  Amazon Relational Database Service (RDS)

  rds-fips.us-west-1.amazonaws.com

  rds-fips.us-west-2.amazonaws.com

  rds-fips.us-east-2.amazonaws.com

  rds-fips.us-east-1.amazonaws.com

  Amazon Redshift

  redshift-fips.us-west-1.amazonaws.com

  redshift-fips.us-west-2.amazonaws.com

  redshift-fips.us-east-2.amazonaws.com

  redshift-fips.us-east-1.amazonaws.com

  Amazon Route 53

  api-fips.route53-eu-west-1.com

  route53-fips.amazonaws.com

  Amazon Simple Storage Service (S3)

  s3-fips.us-east-2.amazonaws.com

  s3-fips.dualstack.us-west-1.amazonaws.com

  s3-fips.dualstack.us-west-2.amazonaws.com

  s3-fips.dualstack.us-east-2.amazonaws.com

  s3-fips.dualstack.us-east-1.amazonaws.com

  s3-fips.us-west-1.amazonaws.com

  s3-fips.us-west-2.amazonaws.com

  s3-fips.us-east-1.amazonaws.com

  AWS Shield

  shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

  AWS Snowball

  FIPS'e gerek yok

  Amazon Simple Notification Service (SNS)

  sns-fips.us-west-1.amazonaws.com

  sns-fips.us-west-2.amazonaws.com

  sns-fips.us-east-2.amazonaws.com

  sns-fips.us-east-1.amazonaws.com

  Amazon Simple Queue Service (SQS)

  sqs-fips.us-west-1.amazonaws.com

  AWS Security Token Service (STS)

  sts-fips.us-west-1.amazonaws.com

  sts-fips.us-west-2.amazonaws.com

  sts-fips.us-east-2.amazonaws.com

  sts-fips.us-east-1.amazonaws.com

  Amazon Simple Workflow Service (SWF)

  swf-fips.us-west-1.amazonaws.com

  swf-fips.us-west-2.amazonaws.com

  swf-fips.us-east-2.amazonaws.com

  swf-fips.us-east-1.amazonaws.com

  AWS Systems Manager

  ssm-fips.us-west-1.amazonaws.com

  ssm-fips.us-west-2.amazonaws.com

  ssm-fips.us-east-2.amazonaws.com

  ssm-fips.us-east-1.amazonaws.com

  Amazon Virtual Private Cloud (VPC)

  EC2'yi Doğrudan Kullanan

  AWS WAF

  waf-regional-fips.us-west-1.amazonaws.com

  waf-regional-fips.us-west-2.amazonaws.com

  waf-regional-fips.us-east-1.amazonaws.com

  waf-fips.amazonaws.com

  waf-regional-fips.eu-west-1.amazonaws.com

  waf-regional-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com

  Amazon WorkDocs

  workdocs-fips.us-west-2.amazonaws.com

  workdocs-fips.us-east-1.amazonaws.com

  Tüm AWS uç noktalarının listesi için AWS Genel Referansı'ndaki Bölgeler ve Uç Noktalar bölümüne bakın.

 • AWS GovCloud (ABD) için FIPS uç noktaları nedir?

  Aşağıdaki tabloda, AWS GovCloud (ABD) Bölgesindeki çeşitli AWS hizmetleri için sunulan her FIPS uç noktası belirtilmiştir:

  AWS Service     AWS GovCloud (ABD) Uç Noktaları    
  AWS Certificate Manager

  acm.us-gov-west-1.amazonaws.com

  Amazon API Gateway

  apigateway-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

  Amazon EC2 Autoscaling

  autoscaling.us-gov-west-1.amazonaws.com

  AWS CloudFormation

  cloudformation.us-gov-west-1.amazonaws.com

  AWS CloudHSM

  cloudhsm.us-gov-west-1.amazonaws.com

  AWS CloudTrail

  cloudtrail.us-gov-west-1.amazonaws.com

  Amazon CloudWatch (Events)

  events.us-gov-west-1.amazonaws.com

  Amazon CloudWatch (Logs)

  logs.us-gov-west-1.amazonaws.com

  AWS CodeDeploy

  codedeploy.us-gov-west-1.amazonaws.com

  AWS Config

  config.us-gov-west-1.amazonaws.com

  AWS Database Migration Service (DMS)

  dms.us-gov-west-1.amazonaws.com

  Amazon DynamoDB

  dynamodb.us-gov-west-1.amazonaws.com

  Amazon Elastic Block Store (EBS) ec2.us-gov-west-1.amazonaws.com
  Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)

  ec2.us-gov-west-1.amazonaws.com

  Amazon ElastiCache

  elasticache-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

  Elastic Load Balancing

  elasticloadbalancing.us-gov-west-1.amazonaws.com

  Amazon EMR (Amazon EMR)

  elasticmapreduce.us-gov-west-1.amazonaws.com

  Amazon Glacier

  glacier.us-gov-west-1.amazonaws.com

  AWS Identity and Access Management (IAM)

  iam.us-gov.amazonaws.com

  Amazon Inspector inspector-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com
  Amazon Kinesis Streams

  kinesis.us-gov-west-1.amazonaws.com

  AWS Key Management Service (KMS)

  kms-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

  AWS Lambda

  lambda-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

  Amazon Polly polly-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com
  Amazon Rekognition   rekognition-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

  Amazon Relational Database Service (RDS)

  rds.us-gov-west-1.amazonaws.com

  Amazon Redshift

  redshift.us-gov-west-1.amazonaws.com

  AWS Server Migration Service (SMS)
  sms-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

  Amazon Simple Storage Service (S3)

  s3-fips.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com

  s3-fips-us-gov-west-1.amazonaws.com

  AWS Shield

  Yalnızca bir uç noktası vardır

  AWS Snowball

  FIPS'e gerek yok

  Amazon Simple Notification Service (SNS)

  sns.us-gov-west-1.amazonaws.com

  Amazon Simple Queue Service (SQS)

  sqs.us-gov-west-1.amazonaws.com

  AWS Security Token Service (STS)

  sts.us-gov-west-1.amazonaws.com

  Amazon Simple Workflow Service (SWF)

  swf.us-gov-west-1.amazonaws.com

  AWS Systems Manager ssm.us-gov-west-1.amazonaws.com

  Amazon Virtual Private Cloud (VPC)

  ec2.us-gov-west-1.amazonaws.com

  Tüm AWS uç noktalarının listesi için AWS Genel Referansı'ndaki Bölgeler ve Uç Noktalar bölümüne bakın.

compliance-contactus-icon
Sorularınız mı var? Bir AWS Şirket Temsilcisi ile İletişime Geçin
Mevzuat uyumluluğu rollerini mi keşfediyorsunuz?
Bugün başvurun »
AWS Mevzuat Uyumluluğu güncellemelerini mi istiyorsunuz?
Bizi Twitter'da takip edin »