Kanıtlanabilir Güvenlik

Matematiksel Kanıt ile Desteklenen Güvenlik Güvencesi

Bulutta en yüksek düzeyde güvenliğe sahip olmanıza yardımcı olmayı taahhüt ediyoruz. Verilerinizi potansiyel olarak açığa çıkarabilecek yanlış yapılandırmaları algılamak üzere altyapınızla ilgili kritik soruları yanıtlamak için matematiksel mantığı kullanan otomatik akıl yürütme araçları geliştirdik. Bulut içinde ve bulutun güvenliği konusunda daha yüksek güvence sağladığından, bunu kanıtlanabilir güvenlik olarak adlandırıyoruz.

Otomatik akıl yürütme nedir? (2:56)

Nasıl çalışır?

Otomatik akıl yürütmeyi depolama, ağ iletişimi, sanallaştırma, kimlik ve şifreleme gibi temel hizmet alanlarında kullanırız. Otomatik akıl yürütmenin nasıl çalıştığını Amazon CodeGuru, Amazon Basit Depolama Hizmeti (Amazon S3), AWS Kimlik ve Erişim Yönetimi (IAM), Amazon VPC Ağ Erişim Analiz Aracı, Amazon VPC Ulaşılabilirlik Analiz Aracı ve Amazon Doğrulanmış İzinler hizmetlerinde görebilirsiniz.
 • Amazon CodeGuru
 • Amazon CodeGuru İnceleyici, uygulama geliştirme sırasında kritik sorunları, güvenlik açıklarını ve bulunması zor olan hataları tespit etmek için otomatik akıl yürütme ve makine öğrenimi kullanır. Ayrıca kod kalitesini artırmak için önerilerde bulunur.

 • Amazon S3 Genel Erişimi Engelleme
 • S3 Genel Erişimi Engelleme, bir AWS hesabının tamamında veya Amazon S3 klasörü düzeyinde kontrol sunarak şimdi veya gelecekte nesnelere genel erişimin olmamasını sağlamak için otomatik akıl yürütmeyi kullanır.

 • IAM Erişim Analiz Aracı
 • AWS Kimlik ve Erişim Yönetimi (IAM) Erişim Analiz Aracı, kaynaklarınızın tüm genel ve hesaplar arası erişim yollarını analiz etmek için otomatik akıl yürütmeyi kullanır ve bu yolların kapsamlı analizlerini sağlar.

 • Amazon VPC Ağ Erişim Analiz Aracı
 • Ağ Erişim Analiz Aracı, AWS ağınızdaki ulaşılabilir yolları tespit etmek ve güvenlik değişmezlerini doğrulamak için otomatik akıl yürütmeyi kullanır.

 • Amazon VPC Ulaşılabilirlik Analiz Aracı
 • Ulaşılabilirlik Analiz Aracı, AWS ağınızda makul yolları tanımlamak ve makul olmayan yolları açıklamak için otomatik akıl yürütmeyi kullanır.

 • Amazon Doğrulanmış İzinler
 • Amazon Doğrulanmış İzinler, uygulama kullanıcıları için ayrıntılı izinler tanımlamak için otomatik akıl yürütmeyi kullanır.

Araştırma ve öngörüler

Günde bir milyar SMT sorgusu

Bu Bilgisayar Destekli Doğrulama (CAV) Konferans açılış konuşmasında AWS Kimlik uygulamalı bilim direktörü Neha Rungta, AWS'nin otomatik akıl yürütme gücünü tüm müşterilerine nasıl sunduğunu açıklıyor.

AWS Otomatik Akıl Yürütme Grubu'nda staj yapmak ister misiniz?

En zorlu bulut güvenlik sorunlarından bazılarını çözmek mi istiyorsunuz?


AWS ile ilgili daha fazlasını keşfedin