ISO ve CSA STAR Sertifikalı

AWS ISO ve CSA STAR Sertifikaları ve Hizmetleri

AWS; ISO/IEC 27001:2013, 27017:2015, 27018:2019, 27701:2019, 22301:2019, 9001:2015, ve CSA STAR CCM v3.0.1 ile uygunluk sertifikasına sahiptir. Sertifika kapsamındaki AWS hizmetleri aşağıda listelenmiştir.

Özellikle hariç tutulanlar dışında ilgili hizmetin tüm özellikleri kapsam dahilindedir. Hizmet özelliklerini görmek için AWS Belgelerine bakın.

Son güncelleme: 27 Mayıs 2022

AWS Hizmetleri  Ad Alanları*
Amazon API Gateway apigateway
Amazon AppFlow  appflow 
Amazon AppStream 2.0 appstream
Amazon Athena athena
Amazon Augmented AI [Tüm özellikler için Public Workforce ve Vendor Workforce hariç] sagemaker
Amazon Chime chime
Amazon Cloud Directory clouddirectory
Amazon CloudFront [S3 Transfer Acceleration’ı içerir] cloudfront
Amazon CloudWatch cloudwatch
Amazon EventBridge events
Amazon CloudWatch Logs logs
Amazon CloudWatch SDK Metrics for Enterprise Support sdkmetrics
Amazon Cognito cognito-idp, cognito-identity, cognito-sync
Amazon Comprehend comprehend
Amazon Comprehend Medical comprehendmedical
Amazon Connect [Wisdom, VoiceID ve High-Volume Outbound Communications hariç] connect
Amazon Detective detective
Amazon DocumentDB (MongoDB ile uyumlu) rds
Amazon DynamoDB dynamodb
Amazon EC2 Auto Scaling autoscaling
Amazon Elastic Block Store (EBS) ec2
Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) ec2
Amazon Elastic Container Registry (ECR) ecr
Amazon Elastic Container Service (ECS) [hem Fargate hem de EC2 başlatma türleri] ecs
Amazon Elastic File System (EFS) elasticfilesystem
Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) eks
Amazon Elastic MapReduce (EMR) elasticmapreduce
Amazon ElastiCache for Redis elasticache
Amazon FinSpace  finspace 
Amazon Forecast  amazonforecast
Amazon Fraud Detector  frauddetector 
Amazon FreeRTOS freertos
Amazon FSx fsx
Amazon GuardDuty guardduty
Amazon HealthLake  healthlake 
Amazon Inspector inspector
Amazon Kendra kendra
Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra) keyspaces
Amazon Kinesis Data Analytics kinesisanalytics
Amazon Kinesis Data Firehose firehose
Amazon Kinesis Data Streams kinesis
Amazon Kinesis Video Streams kinesisvideo
Amazon Lex  runtime.lex, models.lex
Amazon Location Service  coğrafi 
Amazon Macie macie2
Amazon Macie Classic macie
Amazon Managed Streaming for Apache Kafka msk
Amazon MQ mq
Amazon Neptune neptune-db
Amazon OpenSearch Service (Amazon Elasticsearch Service'ın yerine geçmiştir)  elasticsearchservice
Amazon Personalize personalize
Amazon Pinpoint mobiletargeting
Amazon Polly polly
Amazon Quantum Ledger Database (QLDB) qldb
Amazon QuickSight quicksight
Amazon Redshift redshift
Amazon Relational Database Service (RDS) [Amazon Aurora dahil] rds
Amazon Rekognition rekognition
Amazon Route 53 route53
Amazon Route 53 Çözümleyici
route53resolver
Amazon S3 Glacier glacier
Amazon SageMaker [tüm özellikler için Studio Lab, Public Workforce ve Vendor Workforce hariç] sagemaker
Amazon Simple Email Service (SES) ses
Amazon Simple Notification Service (SNS) sns
Amazon Simple Queue Service (SQS) sqs
Amazon Simple Storage Service (S3) s3
Amazon Simple Workflow Service (SWF) swf
Amazon SimpleDB sbd
Amazon Textract textract
Amazon Timestream timestream
Amazon Transcribe transcribe
Amazon Translate translate
Amazon Virtual Private Cloud (VPC) ec2
Amazon WorkDocs workdocs
Amazon WorkLink worklink
Amazon WorkMail workmail
Amazon WorkSpaces workspaces
AWS Amplify amplify
AWS Application Migration Service  mgn 
AWS App Mesh  appmesh
AWS App Runner  apprunner 
AWS AppSync appsync
AWS Artifact artifact
AWS Audit Manager auditmanager
AWS Backup backup
AWS Batch batch
AWS Certificate Manager (ACM) acm
AWS Chatbot chatbot
AWS Cloud9  cloud9 
AWS Cloud Map servicediscovery
AWS CloudEndure
 
AWS CloudFormation cloudformation
AWS CloudHSM cloudhsm
AWS CloudTrail cloudtrail
AWS CodeBuild codebuild
AWS CodeCommit codecommit
AWS CodeDeploy codedeploy
AWS CodePipeline codepipeline
AWS CodeStar codestar
AWS Config config
AWS Control Tower  controltower
AWS Data Exchange dataexchange
AWS Database Migration Service (DMS) dms
AWS DataSync datasync
AWS Device Farm devicefarm
AWS Direct Connect directconnect
AWS Directory Service [Simple Active Directory hariç] ds
AWS Elastic Beanstalk elasticbeanstalk
AWS Elemental MediaConnect mediaconnect
AWS Elemental MediaConvert mediaconvert
AWS Elemental MediaLive medialive
AWS Firewall Manager fms
AWS Global Accelerator globalaccelerator
AWS Glue [AWS Lake Formation dâhil] glue
AWS Glue DataBrew databrew
AWS Ground Station groundstation
AWS Identity and Access Management (IAM) iam
AWS IoT 1-Click iot1click
AWS IoT Analytics iotanalytics
AWS IoT Core 
iot-device
AWS IoT Device Defender iot-device
AWS IoT Device Management iot-device
AWS IoT Events  iotevents
AWS IoT Greengrass greengrass
AWS IoT SiteWise  iotsitewise 
AWS Key Management Service (KMS) kms
AWS Lambda lambda
AWS License Manager license-manager
AWS Managed Services  
AWS Network Firewall  network-firewall 
AWS OpsWorks Stacks opsworks
AWS OpsWorks for CM [Chef Automate, Puppet Enterprise dahil] opsworks-cm
AWS Organizations organizations
AWS Outposts outpost
AWS Personal Health Dashboard sağlık
AWS Resource Access Manager (AWS RAM) RAM 
AWS Resource Groups resource-groups
AWS RoboMaker robomaker
AWS Secrets Manager secretsmanager
AWS Security Hub securityhub
AWS Server Migration Service (SMS) sms
AWS Serverless Application Repository serverlessrepo
AWS Service Catalog servicecatalog
AWS Shield shield, DDoSProtection
AWS Single Sign-On sso
AWS Snowball snowball
AWS Snowball Edge snowballedge
AWS Snowmobile  
AWS Step Functions states
AWS Storage Gateway storagegateway
AWS Systems Manager ssm
AWS Transfer Family transfer
AWS Trusted Advisor trustedadvisor
AWS Web Application Firewall (WAF) waf
AWS X-Ray xray
EC2 Image Builder  imagebuilder 
Elastic Load Balancing (ELB) elasticloadbalancing
VM Import/Export  

*Ad alanları, AWS ortamınızdaki hizmetler arasında ayrım yapmanıza yardımcı olur. Örneğin bu ad alanlarını dikkate alarak IAM politikası oluşturabilir, Amazon Resource Names (ARNs) ile çalışabilir ve AWS CloudTrail günlüklerini okuyabilirsiniz. Daha fazla bilgi için belgeler sayfasının ad alanları bölümüne bakabilirsiniz.

compliance-contactus-icon
Sorularınız mı var? Bir AWS Şirket Temsilcisi ile İletişime Geçin
Mevzuat uyumluluğu rollerini mi keşfediyorsunuz?
Bugün başvurun »
AWS Mevzuat Uyumluluğu güncellemelerini mi istiyorsunuz?
Bizi Twitter'da takip edin »