Tayland Veri Gizliliği

Genel Bakış

Kişisel Verileri Koruma Yasası, B.E. Tayland'da bulunan 2562 (2019) (PDPA) yasası, kişisel verilerin toplanması, güvenliğinin sağlanması, kullanılması, ifşa edilmesi, aktarılması ve başka şekilde işlenmesi için şartlar getirmektedir. PDPA, veri denetleyicisi ve veri işlemcisi arasında farklılık gözetir. Veri denetleyicisi, kişisel verilerin toplanması, kullanımı ve ifşa edilmesi ile ilgili kararlar alan kişidir. Veri işlemcisi ise bir veri denetleyicisinin adına veya bu kişinin talimatları ile verileri işleyen kişidir. Yüksek seviyede, veri denetleyicisinin temel yükümlülüklerinden bazıları şunlardır:

 • Sadece veri sahibinin rızası ile kişisel verileri toplama ve verilerinin toplandığına dair veri sahibini bilgilendirme (istisnai durum söz konusu değilse)
 • Kişisel verilerin yetkisiz olarak ifşasına karşı koruma için uygun güvenlik önlemlerinin uygulanması
 • Sadece veri sahibinin onay verdiği amaçlar için kişisel verilerin kullanımı ve ifşa edilmesi
 • Veri sahiplerinin kişisel verilerine erişme ve bunları düzeltme hakları ve bu kişilerin kişisel verilerinin silinmesine ilişkin talepler de dahil olmak üzere veri sahibi haklarına karşılık vermek
 • Söz konusu kişisel verilerin aktarımı için alternatif bir yasal dayanak olmadığı sürece yalnızca veri sahibinin rızasıyla kişisel verilerin Tayland dışına aktarılması

AWS, gizliliğiniz ve veri güvenliğiniz konusunda tedbirlidir. AWS'deki güvenlik, temel altyapımızdan gelir. Bulut için özel olarak yapılmış ve dünyadaki en sıkı güvenlik gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmış olan altyapımız müşterilerimizin verilerinin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğini sağlamak için 7/24 izlenir. Bu altyapıyı gözlemleyen aynı dünya standartlarındaki uzmanlar, yenilikçi güvenlik hizmetlerimizden oluşan geniş seçkimizi de oluşturmuş ve sürdürmektedir. Bu seçki, kendi güvenlik gereksinimlerinizi ve mevzuatla uyumlu gereksinimleri karşılamanızı kolaylaştırmaya yardımcı olur. Büyüklüğünüz ve konumunuz ne olursa olsun bir AWS müşterisi olarak, en sıkı üçüncü taraf teminat çerçevelerinde test edilmiş olan deneyimimizin tüm avantajlarından yararlanırsınız.

AWS; ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, PCI DSS Seviye 1 ile SOC 1, 2 ve 3 dahil olmak üzere küresel çapta tanınan güvenlik teminatı çerçeveleri ve sertifikaları kapsamında AWS bulut altyapı hizmetleri için geçerli olan teknik ve kurumsal güvenlik önlemlerini uygulayıp sürdürür. Bu teknik ve organizasyonel güvenlik önlemleri, bağımsız üçüncü taraf değerlendirenleri tarafından doğrulanmış ve müşteri içeriğinin yetkisiz erişimini veya ifşa edilmesini önleyecek şekilde tasarlanmıştır.

Örneğin; ISO 27018, buluttaki kişisel verilerin korunmasına odaklanmış ilk uluslararası uygulama esaslarıdır. 27002 ISO bilgi güvenliği standardını temel alır ve genel bulut hizmeti sağlayıcıları tarafından işlenen Kişisel Kimliği Açığa Çıkaran Bilgiler (PII) için geçerli olan ISO 27002 denetimleri hakkında uygulama yönergeleri sağlar. Bu, müşterilere AWS'nin özel olarak müşteri içeriğinin gizliliğini korumak için hazırlanmış bir denetim sistemine sahip olduğunu gösterir.

AWS’nin bu kapsamlı teknik ve organizasyonel önlemleri, kişisel verileri korumaya yönelik genel hedeflerle uyumludur. AWS hizmetlerini kullanan müşteriler, içerikleri üzerinde denetime sahiptir ve içerik sınıflandırması, şifreleme, erişim yönetimi ve güvenlik kimlik bilgileri gibi belirli ihtiyaçlarına dayanan ilave güvenlik önlemlerini uygulamadan sorumludur.

AWS, müşteriler tarafından ağına yüklenen verileri görmediğinden ve bunların PDPA'ya konu olup olmadığı da dahil olmak üzere bu veriler hakkında bilgi sahibi olmadığından, PDPA ve ilgili yönetmeliklere uyumluluğu, müşterinin sorumluluğundadır. Bu sayfadaki içerik, AWS hizmetlerini kullanarak kişisel verileri depolarken ve işlerken gereksinimlerinizi AWS Paylaşılan Sorumluluk Modeli ile uyumlu hale getirmenize yardımcı olmak için mevcut Veri Gizliliği kaynaklarına ek bilgiler içerir.

 • AWS Paylaşılan Sorumluluk Modeli'ne göre AWS müşterileri, kendi kuruluşları içindeki veri merkezinde bulunan uygulamalarda olduğu gibi, kendi içerikleri, platformları, uygulamaları, sistemleri ve ağlarını korumak üzere uygulamayı tercih ettikleri güvenlik üzerindeki denetimi ellerinde tutar. Müşteriler, kendi uyumluluk gereksinimlerini yönetmek için AWS'nin sunduğu teknik ve kurumsal güvenlik önlemlerine ve denetimlerine ekleme yapabilir. Müşteriler, verilerini korumak için şifreleme ve çok faktörlü kimlik doğrulama gibi tanıdık önlemlerin yanı sıra, AWS Identity and Access Management gibi AWS'nin güvenlik özelliklerini de kullanabilir.

  Bir bulut çözümünün güvenliğini değerlendirirken, müşterilerin aşağıdakileri ve bunlar arasındaki farkı anlaması gerekir:

  • AWS'nin uygulamaya koyduğu ve kullandığı güvenlik önlemleri, "bulutun güvenliği" ve
  • AWS hizmetlerini kullanan müşteri içeriğinin ve uygulamalarının güvenliğiyle ilgili olarak müşterilerin uygulamaya koyduğu ve kullandığı güvenlik önlemleri – "buluttaki güvenlik"
 • Müşteriler, kendi içeriklerinin sahibi olur ve denetimini elinde bulundurur, içeriklerinin hangi AWS hizmetleri tarafından işleneceğini, depolanacağını ve barındırılacağını kendileri seçer. AWS, müşteri içeriğini görüntüleyemez ve müşteri tarafından seçilen AWS hizmetlerini sağlama dışında veya bir kanun ya da bağlayıcı yasal emre uymak için gerekli olmadığı takdirde müşteri içeriğine erişmez veya bu içeriği kullanmaz.

  AWS hizmetlerini kullanan müşteriler, AWS ortamı içindeki içeriklerinin denetimine sahiptir. Şunları yapabilirler:

  • İçeriğin nerede bulunacağını, örneğin depolama ortamının türü ve depolamanın coğrafi konumunu seçebilir.
  • İçeriğin biçimini; örneğin, düz metin, maskelenmiş, isimsiz ya da AWS'nin sağladığı veya müşterinin seçtiği üçüncü taraf şifreleme mekanizmasıyla şifreli olmasını denetleyebilir.
  • Kimlik erişim yönetimi ve güvenlik kimlik bilgileri gibi diğer erişim denetimlerini yönetebilir.
  • Yetkisiz erişimi önlemek için SSL, Sanal Özel Bulut ve başka ağ güvenliği önlemlerini kullanmayı seçebilir.

  Bunlar, AWS müşterilerine AWS'deki içeriklerinin tüm kullanım ömrü üzerinde denetim sahibi olmalarını ve içerik sınıflandırması, erişim denetimi, muhafaza etme ve silme gibi kendi belirli ihtiyaçlarına göre içeriklerini yönetmelerini sağlar.

 • AWS veri merkezleri, dünyanın farklı yerlerindeki kümeler halinde inşa edilmiştir. Belirli bir konumdaki veri merkezi kümelerimizin her birini "Bölge" olarak adlandırırız.

  AWS müşterileri, içeriklerinin depolanacağı AWS Bölgelerini seçer. Bu sayede, belirli coğrafi gereksinimleri olan müşteriler, seçtikleri konumlarda ortamlarını oluşturabilirler.

  Müşteriler, içeriklerini birden fazla Bölgeye çoğaltabilir ve yedekleyebilir. Ancak AWS, müşterilerin istediği hizmetleri sunma veya yürürlükteki kanunlara uyma amaçları dışında müşteri içeriğini, müşterinin seçtiği Bölge dışına taşımaz.

 • AWS veri merkezi güvenlik stratejisi, bilgilerinizi korumaya yardımcı olan ölçeklenebilir güvenlik denetimlerinden ve çok katmanlı savunmadan oluşur. Örneğin; AWS, olası akış ve sismik faaliyet risklerini dikkatli bir şekilde yönetir. Veri merkezlerine erişimi sınırlandırmak için fiziksel engeller, güvenlik görevlileri, tehdit algılama teknolojisi ve kapsamlı tarama süreci kullanıyoruz. Sistemlerimizi yedekliyoruz, ekipmanları ve süreçleri düzenli olarak test ediyoruz ve beklenmedik durumlara hazır olmaları için AWS çalışanlarını devamlı olarak eğitiyoruz.

  Veri merkezlerimizin güvenliğinden emin olmak için, harici denetçiler yıl boyunca 2600'den fazla standarda ve gereksinime göre testler gerçekleştiriyor. Bu bağımsız inceleme, güvenlik standartlarının veya daha fazlasının devamlı olarak sağlandığından emin olmamıza yardım ediyor. Sonuç olarak da dünyada denetime en çok tabi tutulan kuruluşlar, verilerini korumak için AWS'ye güveniyor.

  AWS veri merkezlerimizin tasarım gereği güvenliğini nasıl sağladığımız hakkında daha fazla bilgi edinmek için sanal tura katılın.

 • Müşteriler diledikleri Bölgeyi veya Bölgeleri ya da tüm Bölgeleri kullanmayı tercih edebilir. AWS Bölgelerinin tam listesi için, AWS Küresel Altyapı sayfasını ziyaret edin.

 • AWS Cloud altyapısı, bugün piyasadaki en esnek ve güvenli bulut bilişim ortamlarından biri olacak şekilde tasarlanmıştır. Amazon’un ölçeği, güvenlik politikası ve karşı önlemler konusunda neredeyse hiçbir büyük şirketin kendi başına altından kalkamayacağı ölçüde yatırım olanağı sağlar. Bu altyapı, AWS hizmetlerini çalıştıran ve müşteriler ile APN Çözüm Ortaklarına kişisel verilerin işlenmesi için güvenlik yapılandırması denetimleri dahil olmak üzere güçlü denetimler sağlayan donanımlar, yazılımlar, ağ iletişimleri ve tesislerden oluşur. AWS Güvenlik Süreçlerine Genel Bakış Teknik İncelemesi başlıklı belgeyi okuyarak, AWS'nin yüksek güvenlik düzeyini tutarlı olarak korumak için uyguladığı önlemlerle ilgili daha ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

  AWS ayrıca, çeşitli güvenlik standartları ve düzenlemeleriyle (ISO 27001, ISO 27017 ve ISO 27018 dahil) uyumluluğumuzu test edip onaylayan üçüncü taraf denetim kuruluşları tarafından hazırlanmış bazı mevzuat uyumluluğu raporları sunar. Bu ölçümlerin verimliliği üzerinde şeffaflık sağlamak için, AWS Artifact’te üçüncü taraf denetim raporlarına erişme olanağı sunuyoruz. Bu raporlar, veri denetçileri veya veri işleyicileri olarak faaliyet gösteriyor olabilecek müşterilerimize ve APN Çözüm Ortaklarımıza, kişisel verilerini depolayıp işlemek için kullandıkları temel altyapıyı koruduğumuzu gösterir. Daha fazla bilgi için Mevzuat Uyumluluğu Kaynakları sayfamızı ziyaret edin.

Sorularınız mı var? Bir AWS Şirket Temsilcisi ile İletişime Geçin
Mevzuat uyumluluğu rollerini mi keşfediyorsunuz?
Bugün başvurun »
AWS Mevzuat Uyumluluğu güncellemelerini mi istiyorsunuz?
Bizi Twitter'da takip edin »