AWS Config fiyatlandırması

AWS Config'de hesabınızdaki kaydedilen yapılandırma öğesi sayısına, aktif AWS Config kuralı değerlendirmesi sayısına ve uygunluk paketi değerlendirmesi sayısına göre ücret ödersiniz. Bir yapılandırma öğesi, AWS hesabınızdaki bir kaynağın yapılandırma durumuna ilişkin bir kayıttır. AWS Config kural değerlendirmesi, AWS hesabınızdaki bir AWS Config kuralı tarafından bir kaynak için yapılan uygunluk durumu değerlendirmesidir. Uygunluk paketi değerlendirmesi, uygunluk paketindeki bir AWS Config kuralı tarafından bir kaynağın değerlendirilmesidir.

Genel erişime açık AWS Bölgeleri için fiyatlandırma ayrıntıları

Kısıtlama ya da taahhüt olmadan yalnızca kullandığınız kadar ödeyin.  

Ek maliyetler

Yapılandırma ekran görüntüleri ve geçmiş dosyaları seçtiğiniz Amazon Basit Depolama Hizmeti (S3) bucket'ında size ulaştırılmakta ve yapılandırma değişiklik bildirimleri Amazon Basit Bildirim Hizmeti (SNS) aracılığıyla size ulaştırılmaktadır. Standart Amazon S3 ve Amazon SNS ücretleri geçerlidir. Özel kurallar, AWS Lambda kullanılarak yazılır. Standart Lambda ücretleri geçerlidir.

Aksi belirtilmediği sürece fiyatlarımıza KDV, Mal ve Hizmet Vergisi ile ilgili satış vergileri gibi, yürürlükte olan vergiler ve harçlar dahil değildir. AWS Config hakkında daha fazla bilgi için bkz.
SSS.

Fiyatlandırma örnekleri

Fiyatlandırma örneği 1
24 saatlik bir dönemde ABD Doğu (Kuzey Virginia) bölgesinde şu kullanıma sahipsiniz: 100 Amazon EC2 bulut sunucusunun her birinden toplam 1.000 yapılandırma ögesi için 10 yapılandırma ögesi kaydedilir.
Sürekli kayıt kullanıyorsanız ve düzenli kayıt kullanıyorsanız bu yapılandırma ögelerinin maliyeti aşağıda karşılaştırılmıştır. 

Sürekli kayıt kapsamında yapılandırma ögelerinin maliyeti
1.000 sürekli yapılandırma ögesi * sürekli yapılandırma ögesi başına 0,003 USD = 3,00 USD

Düzenli kayıt kapsamında yapılandırma ögelerinin maliyeti
Sürekli kayıt kapsamında kaynak başına 10 yapılandırma ögesi kaydedildi. Düzenli kayıt kapsamında kaynak başına günde yalnızca 1 yapılandırma ögesi oluşturulur. 
Kaynak başına 1 düzenli yapılandırma öğesi * 100 kaynak = 100 düzenli yapılandırma öğesi
100 düzenli yapılandırma öğesi * düzenli yapılandırma öğesi başına 0,012 USD = 1,20 USD

Fiyatlandırma örneği 2

Belirli bir ay içerisinde ABD Doğu (Kuzey Virginia) bölgesinde şu kullanımlara sahipsiniz:
Farklı kaynak türlerinde kaydedilen 10.000 yapılandırma öğesi
Hesaptaki tüm bireysel AWS Config kuralları kapsamında algılayıcı modda 50.000 AWS Config kuralı değerlendirmesi
Her birinde AWS Config kuralı başına 300 kural değerlendirmesi içeren 10 AWS Config kuralıyla 5 uygunluk paketi (toplamda 5*10*300 = 15.000 uygunluk paketi değerlendirmesi)

Yapılandırma öğeleri maliyeti
10.000 * 0,003 USD = 30 USD

AWS Config kurallarının maliyeti
Her biri 0,001 USD olan ilk 100.000 değerlendirme = 50.000 * 0,001 USD = 50 USD

Uygunluk paketlerinin maliyeti
Her biri 0,001 USD olan ilk 100.000 uygunluk paketi değerlendirmesi = 15.000 * 0,001 = 15 USD

Toplam AWS Config faturası
30 USD + 50 USD + 15 USD = 95 USD 

Fiyatlandırma örneği 3

Belirli bir ay içerisinde ABD Doğu (Kuzey Virginia) bölgesinde şu kullanımlara sahipsiniz:
Farklı kaynak türlerinde kaydedilen 10.000 yapılandırma öğesi
Hesaptaki tüm bireysel AWS Config kuralları kapsamında yalnızca proaktif modda 50.000 AWS Config kuralı değerlendirmesi
Her birinde AWS Config kuralı başına 300 AWS Config kuralı değerlendirmesi içeren 10 AWS Config kuralıyla 5 uygunluk paketi (toplamda 5*10*300 = 15.000 uygunluk paketi değerlendirmesi)

Yapılandırma öğeleri maliyeti
10.000 * 0,003 USD = 30 USD

AWS Config kurallarının maliyeti
Her biri 0,001 USD olan ilk 100.000 değerlendirme = Yalnızca proaktif moddaki kurallardan 50.000 kural değerlendirmesi * 0,001 USD = 50 USD

Uygunluk paketlerinin maliyeti
Her biri 0,001 USD olan ilk 100.000 uygunluk paketi değerlendirmesi = 15.000 * 0,001 = 15 USD

Toplam AWS Config faturası
30 USD + 50 USD + 15 USD = 95 USD

Fiyatlandırma örneği 4

Belirli bir ay içerisinde ABD Doğu (Kuzey Virginia) bölgesinde şu kullanımlara sahipsiniz:
Farklı kaynak türlerinde kaydedilen 10.000 yapılandırma öğesi
Hem proaktif hem de algılayıcı modlar etkinken, hesaptaki AWS Config kurallarından algılayıcı modda 25.000 AWS Config kuralı değerlendirmesi ve proaktif modda 50.000 AWS Config kuralı değerlendirmesi

Yapılandırma öğeleri maliyeti
10.000 * 0,003 USD = 30 USD

AWS Config kurallarının maliyeti
Her biri 0,001 USD olan ilk 100.000 değerlendirme = Her iki mod da etkinleştirilmiş kurallardan algılayıcı modda 25.000 kural değerlendirmesi * 0,001 USD = 25 USD

Her iki mod da etkinleştirilmiş kurallardan proaktif modda 50.000 kural değerlendirmesi * 0 USD = 0 USD

Toplam AWS Config faturası
30 USD + 25 USD = 55 USD