AWS DataSync, basit ve öngörülebilir fiyatlandırma sunar. AWS Bölgenize göre gigabayt başına sabit bir fiyatlandırmayla yalnızca taşıdığınız veri miktarı için ücret ödeyin. Ağ hızlandırma teknolojisi, yönetilen bulut altyapısı, veri doğrulama ve otomasyon yeteneklerinin kullanımı bu ücret kapsamındadır. DataSync'te yönetilmesi gereken kaynak, peşin maliyet ve minimum ücret yoktur.

AWS DataSync Discovery hizmetini kullanarak keşfetme işlerini 31 güne kadar çalıştırabilir ve ücretsiz tavsiyeler alabilirsiniz. DataSync Discovery, toplanan verileri ve ilgili tavsiyeleri işin tamamlanmasının ardından 60 gün boyunca saklar.

Ek ücretler

Verileri kopyalamak için AWS DataSync'i kullandığınızda, Amazon Basit Depolama Hizmeti (Amazon S3), Amazon Esnek Dosya Sistemi (Amazon EFS), Windows File Server İçin Amazon FSx, Lustre İçin Amazon FSx, OpenZFS İçin Amazon FSx, NetApp ONTAP İçin Amazon FSx ve AWS Anahtar Yönetim Hizmeti (AWS KMS) gibi AWS hizmetlerinden veri okumak ve bu hizmetlere veri yazmak için standart istek, depolama ve veri aktarımı ücretleri ödersiniz.  

PrivateLink üzerinden aracılarınızı ve DataSync hizmeti arasındaki trafiği yönetmek ve denetlemek için oluşturduğunuz arabirim Amazon Sanal Özel Bulut (VPC) uç noktaları için AWS PrivateLink tarafından faturalandırılırsınız. Yalnızca denetim trafiği PrivateLink ücretlerine tabidir. Bu DataSync hizmetinden aracıya giden StartTaskExecution gibi komutları içerir. DataSync tarafından aktarılan dosyalar veya nesneler PrivateLink ücretlerine tabi değildir. Amazon CloudWatch Günlükleri, Amazon CloudWatch Ölçümleri ve Amazon CloudWatch Olayları için de standart ücretler ödersiniz.

Amazon S3'ten ve Amazon S3'e veri kopyalama

Verileri S3'ten veya S3'e kopyalarken, şu S3 istekleri için sizden standart istek ücretleri alınır: LIST, HEAD, GET, PUT ve COPY. Kesin olarak gerçekleştirilen işlemler, DataSync görevinizin yapılandırmasına bağlıdır. Daha fazla bilgi için belgelerimizde S3 istek maliyetlerini değerlendirme kısmını okuyun. İstek ve depolama ücretleri, S3 depolama sınıfları arasında farklılık gösterebilir. Farklı S3 depolama sınıflarındaki nesneleri okuyup yazarken de ek ücretler alınabilir. Belgelerimizi okuyarak Amazon S3 depolama sınıflarıyla çalışma hakkında bilgi edinin.

AWS Bölgelerinden ve AWS Bölgelerine veri kopyalama

AWS'den bir şirket içi depolama sistemine veri kopyalarken kaynak AWS Bölgenizden DIŞARI AWS Veri Aktarımı için ücret ödersiniz. Bölgeler arasında veri kopyalarken Bölgeler arasında yapılan Veri Aktarımı için ücret ödersiniz (kaynak Bölgenizden varış Bölgenize DIŞARI Veri Aktarımı şeklinde faturalandırılmaktadır). AWS DataSync EC2 aracını kullanarak AWS hizmetleri arasında veri kopyalarken Bölgeler arasında Veri Aktarımı ve Erişilebilirlik Alanları arasında Veri Aktarımı için ücret ödersiniz. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Veri Aktarımı fiyatlandırması.

AWS DataSync Discovery'i Kullanma

DataSync Discovery hizmetini kullandığınızda, şirket içi depolama sistemleriniz için kimlik bilgilerini depolamak amacıyla oluşturduğunuz gizli bilgiler ve ayrıca gizli bilgilere erişmek için DataSync tarafından yapılan Gizli Bilgi Yöneticisi API çağrıları için AWS Gizli Bilgi Yöneticisi tarafından faturalandırılırsınız.

Fiyatlandırma örnekleri

Örnek 1: S3 Standart depolama sınıfını kullanarak şirket içi depolama alanından boş bir S3 klasörüne 50 TB veri taşıma

ABD Doğu (Ohio) Bölgesinde boş bir Amazon S3 klasörüne 16 MB'lik dosyalarla tek seferde 50 TB'lik bir taşıma gerçekleştirmek için DataSync'i kullanmanın maliyeti:

(S3'e kopyalanan 50 TB * 1024 GB * 0,0125 USD/GB) + (1 S3 LIST isteği * 0,005 USD/1000) + (50 TB/16 MB S3 PUT istekleri * 0,005 USD/1000)
= 640 USD + 0 USD + 16.38 USD
= 656,38 USD

Örnek 2: S3 Standart depolama sınıfını kullanarak şirket içi depolama alanından halihazırda 50 TB verinin yer aldığı bir S3 klasörüne kademeli olarak 10 TB veri kopyalama

Bu örnekte DataSync, hangi verilerin şirket içinde kopyalanması gerektiğini belirlemek için S3 klasöründeki mevcut nesneleri tarar. Tarama süreci, AWS DataSync belgelerinde açıklandığı üzere, S3 klasöründeki nesnelerde en azından LIST ve HEAD isteklerini içerir.

S3'te nesne başına 500 LIST isteği ve bir HEAD isteği olduğunu varsayarak ABD Doğu (Ohio) Bölgesinde S3'e her biri kademeli olarak kopyalanan 16 MB'lik dosyalarla 10 TB'lik bir taşıma gerçekleştirmek için DataSync'i kullanmanın maliyeti:

(DataSync kullanılarak S3'e kopyalanan 10 TB * 1024 GB * 0,0125 USD / GB) + 
(500 S3 LIST isteği * 0,005 USD / 1000) + 
(50 * 1024 *1024 MB / 16 MB S3 HEAD isteği * 0,0004 USD / 1000) + 
(10 * 1024 * 1024 MB / 16 MB S3 PUT isteği * 0,005 USD / 1000)
= 128 USD + 0 USD + 1,31 USD + 3,28 USD
= 132,59 USD

Örnek 3: S3 Glacier Anında Veri Alma depolama sınıfını kullanarak aynı bölge içinde bir S3 klasöründen diğerine günde 5 TB veri kümesi replikasyonu gerçekleştirme

Bu örnekte DataSync, bir S3 klasöründeki nesneleri aynı bölgedeki hedef bir klasöre çoğaltır. Hem kaynak hem de hedef klasörlerdeki nesneler, Glacier Anında Veri Alma depolama sınıfıyla oluşturulmuştur. DataSync, günlük olarak gerçekleştirilen her bir görev için hangi nesnelerin kopyalanması gerektiğini belirlemek amacıyla kaynak ve hedef klasörlerdeki mevcut nesneleri tarar. Tarama süreci, AWS DataSync belgelerinde açıklandığı üzere, her bir S3 klasöründeki nesnelerde en azından LIST ve HEAD isteklerini içerir. Bu örnekte, günlük %5 ücret oranı olduğunu varsayarız.

Her bir S3 klasöründe 4000 LIST isteği, kopyalanan nesne başına bir GET isteği ve her bir S3 klasöründeki nesne başına bir HEAD isteği olduğunu varsayarak ABD Doğu (Ohio) Bölgesinde Amazon S3'e her biri günlük olarak çoğaltılan 16 MB'lik dosyalarla 5 TB'lik bir taşıma gerçekleştirmek için DataSync'i kullanmanın maliyeti:

Kademeli olarak kopyalanan veri miktarı 5 TB'nin %5'i = 256 GB'dir

(DataSync kullanılarak kopyalanan 256 GB * 0,0125 USD / GB) + 
(S3 Glacier Anında Veri Alma'dan alınan 256 GB * 0,03 USD) + 
(4000 S3 LIST isteği * 2 * 0,02 USD / 1000) + 
(5 TB * 1024 GB * 1024 MB / 16 MB S3 HEAD isteği * 2 * 0,01 USD / 1000) + 
(256 GB * 1024 MB / 16 MB S3 GET isteği * 0,01 USD / 1000) +  
(256 GB * 1024 MB / 16 MB S3 PUT isteği * 0,02 USD / 1000)
= 3,20 USD + 7,68 USD + 0,16 USD + 6,55 USD + 0,16 USD + 0,32 USD
= 18,07 USD / gün

Örnek 4: Kullanıcının kendi yönettiği bir sunucudan Amazon FSx for Windows File Server'a 100 TB veri aktarma

DataSync kullanarak şirket içi Windows File Server'dan Amazon FSx'e 100 TB veri aktarmak için maliyet:

(Amazon FSx for Windows File Server'a kopyalanan 100 TB * 1.024 GB * 0,0125 USD/GB)
= 1.280,00 USD

Örnek 5: Bulut içi işleme ve veri dağıtımı iş akışı için devam eden veri aktarımları

Amazon EFS'ye günlük olarak 1 TB aktarım gerçekleştirdiğinizi varsayalım. 31 gün için masrafınız:

Amazon EFS’ye günlük olarak 1 TB aktarım gerçekleştirdiğinizi varsayalım. 31 gün için masrafınız:

(EFS’ye kopyalanan 1 TB * 1024 GB * 0,0125 USD/GB) * 31 gün
= 396,80 USD

Örnek 6: İş sürekliliği için artımlı aktarımlarla dosya sistemi replikasyonu

Asya Pasifik (Sidney) Bölgesinde 10 TB'lık dosya sisteminin bir kez Amazon EFS'ye kopyalandığı ve her gün 1 TB'lık değişikliğin çoğaltıldığı bir veri replikasyonu işine sahip olduğunuzu varsayalım. İlk kopya ve sonraki 31 günlük normal kullanım için maliyetiniz şu şekilde olur:

İlk aktarım için 10 TB * 1.024 GB * 0,0125 USD/GB = 128 USD
Artımlı aktarımlar için + 1 TB * 1024 GB * 0,0125 USD/GB * 31 gün
= sürekli olarak aylık 396,80 USD

Ek fiyatlandırma kaynakları

AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı

Aylık AWS maliyetlerinizi kolayca hesaplayın.

Fiyatlandırma yardımı alın

Kişiselleştirilmiş bir fiyat teklifi almak için AWS uzmanlarıyla iletişime geçin.

DataSync'i kullanmaya başlayın
Kullanmaya nasıl başlayacağınızı öğrenin

DataSync hakkında daha fazla bilgi edinin ve
kullanmaya başlamak için adımlara bakın.

Daha fazla bilgi edinin 
Ücretsiz hesap oluşturun
Ücretsiz bir hesap için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanım için anında erişim elde edin. 
 

Kaydolun 
Konsolda oluşturmaya başlayın
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Yönetim Konsolu'nda bulunan
DataSync ile oluşturmaya başlayın.

Kullanmaya başlayın