Amazon EFS hizmetinde yalnızca kullandığınız kaynaklar için ücret ödersiniz. Minimum ücret veya kurulum ücreti yoktur.

Amazon EFS, iki depolama sınıfı sunar: Standart depolama sınıfı ve Infrequent Access depolama sınıfı (EFS IA). EFS IA her gün erişilemeyen dosyalar için maliyet açısından optimize edilmiş fiyat/performans sağlar. EFS IA’ya veri yüklemek için basit bir şekilde dosya sisteminizin Yaşam Döngüsü Yönetimini etkinleştirin ve depolama maliyetlerinizi %92 oranında düşürün.

Sektör araştırmaları ve müşteri analizleri, ortalama olarak dosyaların %20’sinin etkin olarak kullanıldığını, %80’ine ise nadiren erişildiğini göstermektedir. Bu değerlendirmeye istinaden dosyalarınızı 0,08 USD/GB-ay gibi uygun bir fiyatla Amazon EFS’de depolayabilirsiniz.  Ayrıntılı fiyatlandırma örnekleri için aşağıya bakın.

*ABD Doğu (K. Virginia) bölgesindeki fiyatlandırma

Amazon EFS Standart Depolama Sınıfı

Standart depolama sınıfı, aktif dosya sistemi iş yükleri için tasarlanmıştır ve yalnızca her ay kullandığınız dosya sistemi depolama alanının boyutuna göre ücret ödersiniz.

Amazon EFS Infrequent Access Depolama Sınıfı

Infrequent Access depolama sınıfı, daha düşük sıklıkta erişilen dosyalara yönelik olarak maliyet açısından optimize edilmiştir. Infrequent Access depolama sınıfında depolanan verilerin maliyeti Standard seçeneğine göre daha düşüktür ve bir dosyadan okuma veya bir dosyaya yazma işlemlerinizin her biri için ücret ödersiniz.

Amazon EFS Ani Performans Artışı (Varsayılan)

Varsayılan Ani Performans Artışı modunda, bant genişliği veya istekler için herhangi bir ücret alınmaz ve EFS Standart depolama alanı fiyatına dahil edilen GB başına 50 KB/sn performansında taban hıza sahip olursunuz.

Amazon EFS Tedarik Edilen Performans

İsteğe bağlı olarak Tedarik Edilen Performans modunu seçerek dosya sisteminizin performansını depolanan veri miktarından bağımsız olarak tedarik edebilir ve depolama alanı ile performans için ayrı ödeme yaparsınız. Ani Performans Artışı modunda olduğu gibi Tedarik Edilen Performans modunda da EFS Standart depolama alanının fiyatına GB başına 50 KB/sn (veya 20 GB başına 1 MB/sn) performans dahildir. Yalnızca depoladığınız veri miktarına göre tedarik edilen ek performans için ödeme yaparsınız.


Fiyatlandırma Tablosu

AWS’ye kaydolduğunuz tarihten itibaren ilk 12 ay boyunca EFS Standart depolamada aylık 5 GB ücretsiz kullanım hakkına sahip olursunuz.


Fiyatlandırma Örnekleri

Bir ay içinde faturalandırılan depolama miktarı, ay boyunca kullanılan ortalama depolama alanını temel alır. Depolama alanı kullanımınız, ay sonunda aylık faturanız oluşturulurken toplanan “GB-Ay” birimiyle ölçülür. Bu fiyatlandırma örneklerinde, sektör tarafından kabul edilen değerlendirmelere istinaden verilerinizin %20’sinin EFS Standart depolama sınıfında, %80’inin de EFS IA depolama sınıfında depolandığı varsayılır.

Bir ayda faturalandırılan performans miktarı, EFS Standart depolamanızın o ay için izin verdiğinden daha fazla sağlanan ortalama performansa dayalıdır. Performans kullanımınız, ay sonunda aylık ücretlerinizi oluşturmak için toplanan “MB/sn-Ay” cinsinden ölçülür.

Örnek 1:

Dosya sisteminizin ABD Doğu (K. Virginia) bölgesinde bulunduğunu, 31 günlük bir ay boyunca 100 GB EFS Standart depolama ve 400 GB EFS Infrequent Access depolama kullandığını varsayalım. Ay sonunda GB-Saat cinsinden aşağıdaki kullanımı gerçekleştirmiş olursunuz:

Toplam EFS Standart kullanımı (GB-Saat): 100 GB x 31 gün x (24 saat/gün) = 74.400 GB-Saat
Toplam EFS IA kullanımı (GB-Saat): 400 GB x 31 gün x (24 saat/gün) = 297.600 GB-Saat

Aylık ücretleri hesaplamak için GB-Saat miktarını toplayıp GB-Ay cinsine çeviriyoruz:

Toplam EFS Standart depolama ücreti: 74.400 GB-Saat x (1 ay/744 saat) x 0,30 USD/GB-ay = 30,00 USD
Toplam EFS IA depolama ücreti: 297.600 GB-Saat x (1 ay/744 saat) x 0,025 USD/GB-ay = 10,00 USD

Toplam Aylık Depolama Ücreti: 30,00 USD + 10,00 USD = 40,00 USD veya 0,08 USD/GB-ay

Örnek 2:
Bu örnekte müşterinin ABD Doğu (K. Virginia) bölgesinde EFS Standart’ta 100 GB ve EFS IA’da 400 GB veri depoladığı iki senaryo karşılaştırılmaktadır.

İlk senaryoda, müşteri Ani Performans Artışı modunu seçmiş, ikinci senaryoda ise 10 MB/sn’lik Tedarik Edilen Performansı yapılandırmıştır.

İki senaryoda da müşterinin Amazon EFS Standart üzerinde 100 GB veri depoladığı için 5 MB/sn temel hıza sahip olduğunu unutmayın.

Varsayılan Ani Performans Artışı: Varsayılan Ani Performans Artışı modunu kullanarak EFS Standart’ta 100 GB veri ve EFS IA’da ise 400 GB veri

Toplam aylık depolama ücreti (yukarıdaki gibi) 40,00 USD

Tedarik Edilen Performans: 10 MB/sn’lik Tedarik Edilen Performansla EFS Standart’ta 100 GB ve EFS IA’da ise 400 GB veri

Toplam aylık depolama ücreti (yukarıdaki hesaplamalara bakın) = 40,00 USD
Varsayılan performans (MB/sn-Saat) = (74.400 GB-Saat / 20 GB-Saat) * 1 MB/sn-Saat = 3720 MB/sn-Saat
Toplam tedarik edilen performans (MB/sn-Saat) = 10 MB/sn x 31 x 24 saat/gün = 7440 MB/sn-Saat
Toplam faturalandırılabilir tedarik edilen performans (MB/sn-Saat) = 7440 MB/sn-Saat – 3720 MB/sn-Saat = 3720 MB/sn-Saat
Toplam faturalandırılabilir tedarik edilen performans (MB/sn-Ay) = 3720 MB/sn-Saat / (31 gün/ay x 24 saat/gün) = 5 MB/sn-Ay

Toplam aylık Tedarik Edilen Performans ücreti = 5 MB/sn-Ay x 6,00 = 30,00 USD

Toplam aylık ücret = Toplam aylık depolama ücreti + Toplam aylık performans ücreti = 40,00 USD + 30,00 USD = 70,00 USD

Örnek 3:

Aşağıdaki örnekte, dosya erişim düzeninizin zaman içinde değiştiği ve EFS IA'nın fiyatlandırma boyutlarının her birini içeren bir senaryo yansıtılmaktadır.

Dosya sisteminizin ABD Doğu (K. Virginia) bölgesinde yer aldığını varsayın. 31 günlük ayın başlangıcında dosya sisteminizin EFS Standart’ta 1 TB dosya depolar. Ayın 15. gününde, EFS Yaşam Döngüsü Yönetimi dosyalarınızın %80’ini 14 gün boyunca erişilmeyen EFS Infrequent Access depolama sınıfına taşır. Nadiren erişilen dosyalarınız EFS IA’ya taşındığında, hepsini ayda bir kez tam olarak okursunuz.

Öncelikle depolama kullanımı bazlı hesaplama yapıyoruz:

14 gün için 1 TB EFS Standart depolama (GB-Saat): 1.000 GB x 14 gün x (24 saat/gün) = 336.000 GB-Saat
17 gün için 200 GB EFS Standart depolama (GB-Saat): 200 GB x 17 gün x (24 saat/gün) = 81.600 GB-Saat
Toplam EFS Standart depolama kullanımı (GB-Saat): 336.000 GB Saat + 81.600 GB-Saat = 417.600 GB-Saat
17 gün için 800 GB EFS IA depolama (GB-Saat): 800 GB x 17 x (24 saat/gün) = 326.400 GB-Saat

Daha sonra, depolama kullanımını GB-ay cinsine çevirip depolama ücretini hesaplıyoruz:

Toplam EFS Standart depolama ücreti: 417.600 GB-Saat x (1 ay/744 saat) x 0,30 USD/GB-ay = 168,39 USD
Toplam EFS IA depolama ücreti: 326.400 GB-Saat x (1 ay/744 saat) x 0,025 USD/GB-ay = 10,97 USD
Toplam EFS depolama ücreti: 168,39 USD + 10,97 USD = 179,36 USD

Daha sonra Amazon EFS Infrequent Access’teki dosyalar için erişim ücretlerini hesaplıyoruz:

EFS Standart’tan EFS IA’ya Yaşam Döngüsü Yönetimi geçişi (yazma işlemi): 800 GB * 0,01 USD/GB = 8 USD
EFS IA’daki dosyalara okur: 800 GB * 0,01 USD/GB = 8 USD
Toplam EFS IA erişim ücretleri: 8 USD + 8 USD = 16 USD

Son olarak bu aya ait toplam EFS ücretini hesaplıyoruz:

Toplam aylık ücret = Toplam depolama ücreti + Toplam erişim ücreti = 179,36 USD + 16 USD = 195,36 USD 


Veri Aktarımı

Amazon EFS dosya verilerinizin taşınması, AWS DataSync ile kolayca yönetilebilir.

DataSync

Amazon EFS’nin içine ve dışına doğru olan veri aktarımlarını basitleştirmek ve hızlandırmak için bir yönetilen çevrimiçi veri aktarım hizmeti olan AWS DataSync’i kullanabilirsiniz. DataSync’in kullanım tabanlı fiyatlandırması basit ve öngörülebilirdir. Yalnızca aktarılan veriler için gigabayt başına uygulanan sabit bir ücret ödersiniz – yazılım lisansı, sözleşme, bakım ücretleri, geliştirme döngüleri veya gerekli donanım yoktur.

Daha fazla bilgi edinin>>


Backup

Amazon EFS dosya verilerinizin yedeklenmesi, AWS Backup ile kolayca yönetilebilir.

AWS Backup

Amazon EFS dosya verilerinizi yedeklemek için AWS hizmetleri arasında verilerin yedeklenmesini merkezi ve otomatik hale getirmeyi kolaylaştıran ve tam olarak yönetilen bir yedekleme hizmeti olan AWS Backup’ı kullanabilirsiniz. AWS Backup, tek bir yerden yedekleme etkinliğini izlemenizi ve gerektiğinde yedeklemeleri bulup geri yüklemenizi sağlar. AWS Backup ile yalnızca ay içinde kullandığınız yedek depolama alanı ve geri yüklediğiniz yedekleme verilerinin miktarı için ödeme yaparsınız. Minimum ücret veya kurulum ücreti yoktur.

Daha fazla bilgi edinin>>


Toplam Sahip Olma Maliyeti

Amazon EFS, kendi kendine yönetilen bulut alternatiflerine göre fiyat avantajına sahiptir. Ne kadar tasarruf edebileceğinizi öğrenmek için burada Amazon EFS Toplam Sahip Olma Maliyeti (TCO) örneğine bakın.


Ek fiyatlandırma kaynakları

AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı

Aylık AWS maliyetlerinizi kolayca hesaplayın

Ekonomi Kaynak Merkezi

AWS'ye geçişle ilgili ek kaynaklar

Diğer Amazon EFS kaynaklarını keşfedin

Kaynakların yer aldığı sayfayı ziyaret edin
Oluşturmaya hazır mısınız?
Amazon EFS'yi kullanmaya başlayın
Başka sorunuz mu var?
Bize ulaşın