Amazon Esnek Dosya Sistemi (EFS); depolama kapasitesi ve performans tedarik etme veya yönetme gereksinimi olmadan dosya verilerini paylaşmanıza yardımcı olan, sunucusuz, tamamen esnek dosya depolama alanı sunmak için tasarlanmıştır. Minimum ücret veya kurulum ücreti yoktur. Yalnızca kullandığınız depolama alanı, Seyrek Erişim depolama sınıflarında depolanan verilere okuma ve yazma erişimi, Esnek Aktarım Hızı'nı kullanarak okuma ve yazma erişimi ve herhangi bir Tedarik Edilen Aktarım Hızı için ödeme yaparsınız.

Amazon EFS dört depolama sınıfı sunar: Amazon EFS Standart ve Amazon EFS Standart-Seyrek Erişim (EFS Standart-IA) olmak üzere iki Standart depolama sınıfı ile Amazon EFS Bir Alan ve Amazon EFS Bir Alan-Seyrek Erişim (EFS Bir Alan-IA) olmak üzere iki Bir Alan depolama sınıfı.

EFS, kendi kendine yönetilen birçok bulut alternatifine kıyasla fiyat avantajına sahiptir. Ne kadar tasarruf edebileceğinizi öğrenmek için EFS Toplam Sahip Olma Maliyeti (TCO) örneğine buradan bakın.

Yaşam Döngüsü Yönetimi'ni kullanan dosya sistemleri için etkin depolama fiyatlandırması (belirli bölgelerde)

Bölgeler Etkili depolama alanı fiyatı (USD/GB-Ay) - Bir Alan* Etkili depolama alanı fiyatı (USD/GB-Ay) - Standart*
ABD Doğu (K. Virginia) 0,043 USD 0,08 USD
ABD Batı (Oregon) 0,043 USD 0,08 USD
Afrika (Cape Town) 0,054 USD 0,10 USD
Asya Pasifik (Seul) 0,047 USD 0,09 USD
Kanada (Orta) 0,047 USD 0,09 USD
Avrupa (İrlanda) 0,046 USD 0,09 USD
AWS GovCloud (ABD Doğu) 0,056 USD 0,11 USD


*Verilerin %80'ine seyrek olarak erişildiği ve EFS Bir Alan-IA'da depolandığı varsayılır

**Verilerin %80'ine seyrek olarak erişildiği ve EFS Standart-IA'da depolandığı varsayılır

AWS Ücretsiz Kullanım

AWS Ücretsiz Kullanım kapsamında EFS'yi ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Kaydolduktan sonra, yeni AWS müşterileri 12 ay boyunca EFS Standart depolama sınıfında 5 GB EFS depolama alanına sahip olur. AWS Ücretsiz Kullanım, EFS Bir Alan depolama sınıfında depolanan dosyalar için geçerli değildir.

AWS GovCloud Bölgesi hariç tüm AWS Bölgeleri genelinde yararlanılan Ücretsiz Kullanım her ay hesaplanır ve otomatik olarak faturanıza yansıtılır. Kullanılmayan aylık haklar bir sonraki aya devretmez. Bazı kısıtlamalar geçerlidir. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için teklif koşullarına göz atın.

Fiyatlandırma tablosu

AWS'ye kaydolduğunuz tarihten itibaren ilk 12 ay boyunca EFS Standart depolama sınıfında aylık 5 GB'a kadar ücretsiz kullanım hakkına sahip olursunuz.

Amazon EFS Çoğaltma

Dosya sisteminizi, ek altyapı veya özel süreç yönetimi olmaksızın seçtiğiniz bir Bölgeye veya Erişilebilirlik Alanına çoğaltmak için EFS Çoğaltma'yı kullanın. Hedef Bölgede, EFS Yaşam Döngüsü Yönetimi etkinleştirildiği takdirde, EFS Seyrek Erişim depolama sınıflarındaki depolama ve tüm geçerli okuma/yazma veri erişimi ücretlerini ödersiniz. EFS, verilerini seçtiğiniz AWS Bölgesinde yer alan bir hedef dosya sistemine kopyalayacaktır. Bölgeler arasında çoğaltma için, hedef Bölgeye Bölgeler arası DIŞARI Veri Aktarımı ücretlerini ödersiniz. Dosya sistemlerinin, Erişilebilirlik Alanları genelinde EFS Bir Alan-Standart ve EFS Bir Alan-IA depolama sınıflarında aynı Bölge çoğaltmasına yönelik olarak, kaynak Erişilebilirlik Alanından "dışarı" aktarılan veriler için ödeme yaparsınız. Daha fazla bilgi için, Amazon Esnek İşlem Bulutu (EC2) İstek Üzerine Fiyatlandırması bölümündeki Veri Aktarımı ve Aynı AWS Bölgesi İçinde Veri Aktarımı kısımlarına başvurun.

EFS Çoğaltma şu AWS Bölgelerinde kullanılabilir: ABD Doğu (Ohio), ABD Doğu (K. Virginia), ABD Batı (K. Kaliforniya), ABD Batı (Oregon), Asya Pasifik (Mumbai), Asya Pasifik (Osaka), Asya Pasifik (Seul), Asya Pasifik (Singapur), Asya Pasifik (Sidney), Asya Pasifik (Tokyo), Kanada (Orta), Avrupa (Frankfurt), Avrupa (İrlanda), Avrupa (Londra), Avrupa (Paris), Avrupa (Stockholm), Güney Amerika (Sao Paulo) ve AWS GovCloud Bölgeleri.

Fiyatlandırma örnekleri

Bir ay içinde faturalandırılan depolama miktarı, ay boyunca kullanılan ortalama depolama alanını temel alır. Depolama alanı kullanımınız, ay sonunda aylık faturanız oluşturulurken toplanan "GB-Ay" birimiyle ölçülür. Bu fiyatlandırma örnekleri, sektör tarafından kabul edilen tahminlere göre verilerinizin yüzde 20'sinin sık erişilen verilere yönelik bir depolama sınıfında (örneğin, EFS Standart veya EFS Bir Alan) depolandığını ve yüzde 80'inin seyrek erişimli bir depolama sınıfında (örneğin, EFS Standart-IA veya EFS Bir Alan-IA) depolandığını varsaymaktadır.

Bir ayda faturalandırılan aktarım hızı miktarı, EFS Standart depolamanızın o ay için izin verdiğinden daha fazla sağlanan ortalama performansa dayalıdır. Aktarım hızınız, ay sonunda aylık ücretlerinizi oluşturmak için toplanan "MB/s-Ay" cinsinden ölçülür.

Örnek 1:

Dosya sisteminizin ABD Doğu (K. Virginia) Bölgesinde bulunduğunu, 31 günlük bir ay boyunca 100 GB EFS Bir Alan depolama alanı ve 400 GB EFS Bir Alan-IA depolama alanı kullandığını varsayalım. Ay sonunda GB-Saat cinsinden aşağıdaki kullanımı gerçekleştirmiş olursunuz:

Toplam EFS One Zone kullanımı (GB-Saat): 100 GB x 31 gün x (24 saat / gün) = 74.400 GB-Saat
Toplam EFS One Zone-IA kullanımı (GB-Saat): 400 GB x 31 gün x (24 saat / gün) = 297.600 GB-Saat

Aylık ücretleri hesaplamak için GB-Saat miktarını toplayıp GB-Ay cinsine çeviriyoruz:

Toplam EFS One Zone depolama ücreti: 74.400 GB-Saat x (1 ay / 744 saat) x 0,16 USD / GB-ay = 16 USD
Toplam EFS One Zone-IA depolama ücreti: 297.600 GB-Saat x (1 ay / 744 saat) x 0,0133 USD / GB-ay = 5,32 USD

Toplam Aylık Depolama Ücreti: 16 USD + 5,32 USD = 21,32 USD veya 0,043 USD/GB-ay

Örnek 2:

Dosya sisteminizin ABD Doğu (K. Virginia) Bölgesinde bulunduğunu, 31 günlük bir ay boyunca 100 GB EFS Standart depolama alanı ve 400 GB EFS Standart-IA depolama alanı kullandığını varsayalım. Ay sonunda GB-Saat cinsinden aşağıdaki kullanımı gerçekleştirmiş olursunuz:

Toplam EFS Standart kullanımı (GB-Saat): 100 GB x 31 gün x (24 saat/gün) = 74.400 GB-Saat
Toplam EFS Standard-IA kullanımı (GB-Saat): 400 GB x 31 gün x (24 saat / gün) = 297.600 GB-Saat

Aylık ücretleri hesaplamak için GB-Saat miktarını toplayıp GB-Ay cinsine çeviriyoruz:

Toplam EFS Standart depolama ücreti: 74.400 GB-Saat x (1 ay/744 saat) x 0,30 USD/GB-ay = 30,00 USD
Toplam EFS Standard-IA depolama ücreti: 297.600 GB-Saat x (1 ay/744 saat) x 0,025 USD/GB-ay = 10,00 USD

Toplam Aylık Depolama Ücreti: 30,00 USD + 10,00 USD = 40,00 USD veya 0,08 USD/GB-ay

Örnek 3:

Bu örnekte ABD Doğu (K. Virginia) Bölgesinde EFS Standart'ta 100 GB ve EFS Standart-IA'da 400 GB depoladığınızı varsayan iki senaryo karşılaştırılmaktadır. İlk senaryoda varsayılan Ani Aktarım Hızı Artışı modunu seçiyorsunuz, ikinci senaryoda ise 10 MB/s'lik Tedarik Edilen Aktarım Hızı yapılandırıyorsunuz. EFS Standart'ta 100 GB veri depoladığınızdan iki senaryoda da 5 MB/s temel aktarım hızı hakkında sahip olursunuz.

Varsayılan Ani Aktarım Hızı Artışı: Varsayılan Ani Aktarım Hızı Artışı modunu kullanarak EFS Standart'ta 100 GB veri ve EFS Standart-IA'da ise 400 GB veri

Toplam aylık depolama ücreti (yukarıdaki gibi): 40,00 USD

Tedarik Edilen Aktarım Hızı: 10 MB/sn’lik Tedarik Edilen Aktarım Hızıyla EFS Standard’ta 100 GB ve EFS Standard-IA’da ise 400 GB veri

Toplam aylık depolama ücreti (yukarıdaki hesaplamalara bakın) = 40,00 USD
Varsayılan aktarım hızı (MB/s-Saat) = (74.400 GB-Saat / 20 GB-Saat) * 1 MB/s-Saat = 3.720 MB/s-Saat
Toplam tedarik edilen performans (MB/sn-Saat) = 10 MB/sn x 31 x 24 saat/gün = 7.440 MB/sn-Saat
Toplam faturalandırılabilir tedarik edilen aktarım hızı (MB/s-Saat) = 7.440 MB/s-Saat – 3.720 MB/s-Saat = 3.720 MB/s-Saat
Toplam faturalandırılabilir tedarik edilen aktarım hızı (MB/s-Ay) = 3.720 MB/s-Saat / (31 gün/ay x 24 saat/gün) = 5 MB/s-Ay

Toplam aylık Tedarik Edilen Aktarım Hızı ücreti = 5 MB/s-Ay x 6,00 = 30,00 USD

Toplam aylık ücret = Toplam aylık depolama ücreti + Toplam aylık aktarım hızı ücreti = 40,00 USD + 30,00 USD = 70,00 USD

Örnek 4:

Aşağıdaki örnek, dosya erişim düzeninizin zaman içinde değiştiği bir senaryoyu yansıtmakta ve EFS Standart-IA'nın fiyatlandırma boyutlarının her birini içermektedir. Bu örnekte, dosyaları EFS Standart ile EFS Standart-IA arasında taşımak için iki EFS Yaşam Döngüsü politikasının ayarlandığı varsayılmaktadır.

Dosya sisteminizin ABD Doğu (K. Virginia) Bölgesinde yer aldığını varsayın. 31 günlük ayın başlangıcında dosya sisteminiz, EFS Standart'ta 1 TB dosya depoluyor. Ayın 15. gününde, EFS Yaşam Döngüsü Yönetimi, dosyalarınızın %80'ini 14 gün erişilmemesi ardından EFS Standart-IA depolama sınıfına taşıyor. Nadir erişilen dosyalarınız EFS Standart-IA'ya taşındığında, 10 farklı istemci hepsini ayda bir kez tam olarak okuyor. Okunan 800 GB'lık dosya, EFS Standart depolama sınıfına taşınıyor.

Öncelikle günlere dağıtılan depolama kullanımını hesaplıyoruz:

14 gün için 1 TB EFS Standart depolama (GB-Saat): 1.000 GB x 14 gün x (24 saat/gün) = 336.000 GB-Saat
17 gün için 200 GB EFS Standart depolama (GB-Saat): 200 GB x 17 gün x (24 saat/gün) = 81.600 GB-Saat
Toplam EFS Standart depolama kullanımı (GB-Saat): 336.000 GB Saat + 81.600 GB-Saat = 417.600 GB-Saat
17 gün için 800 GB EFS Standard-IA depolama (GB-Saat): 800 GB x 17 x (24 saat / gün) = 326.400 GB-Saat

Daha sonra, depolama kullanımını GB-ay cinsine çevirip depolama ücretini hesaplıyoruz:

Toplam EFS Standart depolama ücreti: 417.600 GB-Saat x (1 ay/744 saat) x 0,30 USD/GB-ay = 168,39 USD
Toplam EFS Standard-IA depolama ücreti: 326.400 GB-Saat x (1 ay / 744 saat) x 0,025 USD / GB-ay = 10,97 USD
Toplam EFS depolama ücreti: 168,39 USD + 10,97 USD = 179,36 USD

Ardından, EFS Standart-IA'daki dosyalar için erişim ücretlerini hesaplıyoruz:

Yazma: 800 GB * 0,01 USD/GB = 8 USD
EFS Standard-IA'daki dosyalarda okumalar nedeniyle EFS Standard'a yaşam döngüsü geçişi: 800 GB * 0,01 USD/GB = 8 USD (10 istemci için bir kez)
Toplam EFS Standart-IA erişim ücretleri: 8 USD + 8 USD = 16 USD

Son olarak bu aya ait toplam EFS ücretini hesaplıyoruz:

Toplam aylık ücretler = Toplam depolama ücreti + Toplam erişim ücreti = 179,36 USD + 16 USD = 195,36 USD

Örnek 5:

Bu örnek, EFS Çoğaltma'yı kullanarak dosya sistemlerini Bölgeler genelinde çoğalttığınız bir senaryoyu yansıtmaktadır. Bu örnek, doğrudan EFS Çoğaltma ile ilişkili maliyetlere odaklanmaktadır.

ABD Doğu (Kuzey Virginia) Bölgesinde 1 TB veri içeren bir EFS dosya sisteminiz olduğunu varsayalım. Bu verinin 200 GB'lık kısmı EFS Standart depolama sınıfında ve 800 GB'lık kısmıysa EFS Standart-IA depolama sınıfında muhafaza edilmektedir. Bu dosya sistemi, ABD Batı (Oregon) Bölgesine çoğaltılmaktadır. Hedef dosya sisteminin, dosyaları EFS Standard-IA depolama sınıfına taşımak için 7 günlük bir EFS Yaşam Döngüsü Yönetim Politikası kullandığını varsayalım.

Çoğaltma işlemi ilk kez devreye alındığında, kaynak dosya sisteminin tamamı hedef dosya sistemine kopyalanır. Çoğaltılan veriler öncelikle, hedef dosya sistemindeki EFS Standard depolama sınıfına gelecektir. Dosyalara EFS Yaşam Döngüsü Yönetim Politikası'nın süresi boyunca (7 gün) erişilmezse EFS Standard-IA depolama sınıfına taşınırlar.

İlk eşitleme:

Öncelikle, hedef dosya sistemi için orantılı depolama kullanımını hesaplıyoruz:

Toplam EFS Standard kullanımı (GB-saat): 1.000 GB * 7 gün * (24 saat/gün) = 168.000 GB-saat
Toplam EFS Standard-IA kullanımı (GB-saat): 1.000 GB * 24 gün * (24 saat/gün/31 günlük ay) = 576.000 GB-saat

Daha sonra, depolama kullanımını GB-ay cinsine çevirip hedef dosya sistemi için depolama ücretini hesaplıyoruz:

Toplam EFS Standard depolama ücreti: 168.000 * (1 ay/744 saat) * 0,30 USD/GB-ay = 67,74 USD
Toplam EFS Standard-IA depolama ücreti: 576.000 * (1 ay/744 saat) * 0,025 USD/GB-ay = 19,36 USD

Kaynak dosya sistemi ilk replikasyonu için veri aktarımı ücretleri:

1 TB veri için toplam EFS Replication veri aktarımı ücretleri: 1.000 GB * 0,02 USD/GB = 20,00 USD
İlk eşitleme için toplam depolama ücretleri = 67,74 USD + 19,36 USD = 87,10 USD

Kaynak dosya sisteminin ilk eşitlemesi için veri aktarımı ücretleri:

1 TB veri için toplam EFS Replication veri aktarımı ücretleri: 1.000 GB * 0,02 USD/GB = 20,00 USD
ABD Doğu (K. Virginia) Bölgesi ile ABD Batı (Oregon) Bölgesi arasındaki ilk eşitleme için toplam veri aktarımı ücretleri = 20,00 USD
İlk eşitleme için toplam ücretler = İlk eşitleme için toplam depolama ücretleri + İlk eşitleme için toplam veri aktarımı ücretleri = 87,10 USD + 20,00 USD = 107,10 USD

Artımlı replikasyon:

7 gün sonrasında, kaynak dosya sistemlerinin 150 GB'lık yeni veri eklediğini düşünün. Yeni veriler hedef dosya sistemine çoğaltılacak ve daha önce olduğu gibi Yaşam Döngüsü Yönetim Politikası'na göre EFS Standard depolama sınıfında 7 gün boyunca muhafaza edilecektir. 150 GB'lık yeni verinin orantılı depolama kullanımı aşağıdaki gibi hesaplanır:

Toplam EFS Standard kullanımı (GB-saat): 150 GB * 7 gün * (24 saat/gün) = 25.200 GB-saat
Toplam EFS Standard-IA kullanımı (GB-saat): 150 GB * 17 gün * (24 saat/gün) = 61.200 GB-saat

Daha sonra, depolama kullanımını GB-ay cinsine çevirip hedef dosya sistemine eklenen 150 GB'lık yeni veri için depolama ücretini hesaplıyoruz: 

Toplam EFS Standard depolama ücreti: 25.200 * (1 ay/744 saat) * 0,30 USD/GB-ay = 10,16 USD
Toplam EFS Standard-IA depolama ücreti: 61.200 * (1 ay/744 saat) * 0,025 USD/GB-ay = 2,06 USD
Artımlı replikasyon için toplam depolama ücretleri = 10,16 USD + 2,06 USD = 12,22 USD

Son olarak, 150 GB'lık artımlı veriye ilişkin veri aktarımı ücretlerini hesaplıyoruz:

Toplam EFS Replication veri aktarımı ücretleri: 150 GB * 0,02 USD/GB = 3,00 USD
ABD Doğu (K. Virginia) Bölgesi ile ABD Batı (Oregon) Bölgesi arasındaki artımlı veri replikasyonu için toplam veri aktarımı ücretleri = 3,00 USD

Artımlı replikasyon için toplam ücretler = Artımlı replikasyon için toplam depolama ücretleri + Artımlı replikasyon için toplam veri aktarımı ücretleri = 12,22 USD + 3,00 USD = 15,22 USD

EFS Replication ile ilgili toplam ücretler = İlk eşitleme için toplam ücretler + Artımlı replikasyon için toplam ücretler = 107,10 USD + 15,22 USD = 122,32 USD

Örnek 6:

Amazon EFS üzerinde bir makine öğrenimi (ML) iş yükü çalıştırdığınızı varsayın. Dosya sisteminizin ABD Doğu (K. Virginia) Bölgesinde bulunduğunu ve 500 GB veri içerdiğini ve bu veriler için 31 günlük bir ay boyunca 100 GB EFS Standart depolama ve 400 GB EFS Standart-Seyrek Erişim depolama alanı kullandığını varsayalım. Ani artışlar içeren bu ML iş yükünün aktarım hızı kısıtlamasına tabi olmasını istemediğinizden, dosya sisteminizde Esnek aktarım hızı modunu etkinleştirdiniz. ML çıkarım iş yükünüzün %75 oranında okuma işlemi içerdiğini, haftada 3 gün ve günde 3 saat boyunca 50 MB/s'lik bir pik aktarım hızı ürettiğini ve zamanın geri kalan kısmında boşta kaldığını varsayın.

Toplam aylık depolama ücreti
Ay sonunda GB-saat cinsinden aşağıdaki kullanımı gerçekleştirmiş olursunuz:

Toplam EFS Standart kullanımı (GB-saat): 100 GB x 31 gün x (24 saat/gün) = 74.400 GB-saat
Toplam EFS Standart-IA kullanımı (GB-saat): 400 GB x 31 gün x (24 saat/gün) = 297.600 GB-saat

Aylık ücretleri hesaplamak için GB-saat miktarını toplayıp GB-ay cinsine çeviriyoruz:

Toplam EFS Standart depolama ücreti: 74.400 GB-saat x (1 ay/744 saat) x 0,30 USD/GB-ay = 30,00 USD
Toplam EFS Standart-IA depolama ücreti: 297.600 GB-saat x (1 ay / 744 saat) x 0,025 USD / GB-ay = 10,00 USD
Toplam Aylık Depolama Ücreti: 30.00 USD + 10,00 USD = 40,00 USD veya 0,08 USD/GB-ay

Toplam aylık Esnek Aktarım Hızı ücreti
Aktarılan tüm verilerin EFS Standart Depolama Alanına gönderildiği varsayılırsa ay sonunda GB cinsinden aşağıdaki kullanımı gerçekleştirmiş olursunuz:

Ay içindeki toplam Esnek Aktarım Hızı Verileri (GB): 50 MB/s x (60 dakika x 60 saniye x 3 saat) x 3 gün x 4 hafta/1000 = 6.480 GB 
Toplam Esnek Aktarım Hızı Okuma Verileri: %75 x 6.480 GB = 4.860 GB
Toplam Esnek Aktarım Hızı Yazma Verileri: %25 x 6.480 GB = 1.620 GB

Ardından, Esnek Aktarım Hızı için toplam aylık ücretleri hesaplarız:

Esnek Aktarım Hızı Okuma Verileri ücretleri: 4.860 GB x 0,03 USD/GB = 145,80 USD 
Esnek Aktarım Hızı Yazma Verileri ücretleri: 1.620 GB x 0,06 USD/GB = 97,20 USD

Ardından, Esnek Aktarım Hızı için toplam aylık ücretleri hesaplarız:

Toplam Aylık Aktarım Hızı Ücreti = 145,80 USD + 97,20 USD = 243,00 USD

Son olarak bu aya ait toplam EFS ücretini hesaplıyoruz:

Toplam aylık ücretler = Toplam depolama ücreti + Toplam aktarım hızı ücreti = 40,00 USD + 243.00 USD = 283,00 USD

Veri aktarımı

EFS dosya verilerinizin taşınması, AWS DataSync ile kolayca yönetilebilir.

AWS DataSync

EFS'nin içine ve dışına yapılan veri aktarımlarını basitleştirme ve hızlandırmaya yönelik bir yönetilen çevrimiçi veri aktarım hizmeti olan AWS DataSync'i kullanabilirsiniz. AWS DataSync'in kullanım tabanlı fiyatlandırması basit ve öngörülebilirdir. Yalnızca aktarılan veriler için gigabayt başına uygulanan sabit bir ücret ödersiniz. Yazılım lisansı, sözleşme, bakım ücretleri, geliştirme döngüleri veya gerekli donanım yoktur.

Daha fazla bilgi edinin »


Yedekleme

EFS dosya verilerinizin yedeklenmesi, AWS Yedekleme ile kolayca yönetilebilir.

AWS Yedekleme

EFS dosya verilerinizi yedeklemek için AWS hizmetleri arasında verilerin yedeklenmesini merkezi ve otomatik hale getirmeyi kolaylaştıran ve tam olarak yönetilen bir yedekleme hizmeti olan AWS Yedekleme'yi kullanabilirsiniz. AWS Yedekleme, tek bir yerden yedekleme etkinliğini izlemenizi ve gerektiğinde yedeklemeleri bulup geri yüklemenizi sağlar. AWS Backup'ta yalnızca ay içinde kullandığınız yedek depolama alanı ve geri yüklediğiniz yedekleme verilerinin miktarı için ödeme yaparsınız. Minimum ücret veya kurulum ücreti yoktur.

Daha fazla bilgi edinin »


Toplam Sahip Olma Maliyeti

EFS, kendi kendine yönetilen bulut alternatiflerine göre fiyat avantajına sahiptir. Ne kadar tasarruf edebileceğinizi öğrenmek için EFS Toplam Sahip Olma Maliyeti (TCO) örneğine buradan bakın.

Ek fiyatlandırma kaynakları

AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı

Aylık AWS maliyetlerinizi kolayca hesaplayın

Fiyatlandırma Yardımı Alın

Kişiselleştirilmiş bir fiyat teklifi almak için AWS uzmanlarıyla iletişime geçin

Daha fazla EFS kaynağı keşfedin

Kaynakların yer aldığı sayfayı ziyaret edin
Oluşturmaya hazır mısınız?
EFS'yi kullanmaya başlayın
Başka sorularınız mı var?
Bize ulaşın