Amazon Elastic File System

0,08 USD/GB-Ay* karşılığında ölçeklenebilir, esnek ve bulut temelli NFS dosya sistemi

Amazon Elastic File System (Amazon EFS), AWS Cloud hizmetleriyle ve şirket içindeki kaynaklarla kullanıma yönelik basit, ölçeklenebilir ve tamamen yönetilebilir esnek bir NFS dosya sistemi sağlar. Büyümeyi karşılamak için tedarik etme ihtiyacını ve yönetim kapasitesini ortadan kaldırıp siz dosyaları ekledikçe veya kaldırdıkça otomatik olarak büyüyüp küçülerek, uygulamaları kesintiye uğratmadan isteğe bağlı olarak petabayt boyutuna kadar ölçeklendirilecek şekilde tasarlanmıştır.

Amazon EFS, iki depolama sınıfı sunar: Standart depolama sınıfı ve Infrequent Access depolama sınıfı (EFS IA). EFS IA her gün erişilemeyen dosyalar için maliyet açısından optimize edilmiş fiyat/performans sağlar. EFS Yaşam Döngüsü Yönetimini dosya sisteminizde basit bir şekilde etkinleştirerek, seçtiğiniz yaşam döngüsü politikasına göre erişilemeyen dosyaların otomatik ve şeffaf olarak EFS IA'ya taşınmasını sağlayabilirsiniz. EFS IA depolama sınıfının ücreti yalnızca 0,025 USD/GB-ay'dır*.

İş yükü modellerinin değişiklik göstermesine rağmen genellikle müşteriler, dosyalarının %80'ine sıklıkla erişmez (EFS IA için uygun), %20'sini de etkin olarak kullanır (EF Standard için uygun). Bu da 0,08 USD/GB-ay* gibi düşük bir etkin depolama maliyetin sunulmasını sağlar. Amazon EFS, her iki depolama sınıfındaki dosyaları da ortak bir dosya sistemi ad alanında sunar.

Amazon EFS, binlerce Amazon EC2 bulut sunucusuna yüksek oranda paralel paylaşılan erişim sağlayarak uygulamalarınızın tutarlı olarak düşük gecikme süreleriyle, yüksek toplu aktarım hızı ve IOPS düzeylerine ulaşmasına imkan tanır.

Amazon EFS, ev dizinlerinden kritik iş uygulamalarına varan geniş bir kullanım yelpazesini desteklemek için yapılandırılmıştır. Müşteriler, mevcut kurumsal uygulamaları olduğu gibi AWS Cloud'a taşımak için EFS'yi kullanabilir. Diğer kullanım örnekleri şunlardır: Büyük veri analizi, web içeriği sunma ve içerik yönetimi, uygulama geliştirme ve test, medya ve eğlence iş akışları, veritabanı yedeklemeleri ve container depolama alanı.

Amazon EFS, yüksek erişilebilirlik ve dayanıklılık için verileri birden çok Erişilebilirlik Alanında (AZ) depolayan bölgesel bir hizmettir. Amazon EC2 bulut sunucuları farklı AZ'ler, bölgeler ve VPC'lerde bulunan dosya sistemlerinize erişebilirken şirket içi sunucular AWS Direct Connect veya AWS VPN kullanarak erişim sağlayabilir.

*ABD Doğu (K. Virginia) bölgesindeki fiyatlandırma; depolamanızın %80'inin EFS IA'da olduğu varsayılır
Amazon EFS’ye genel bakış (2:13)

Bulut dosya depolama ve diğer bulut depolama çözümlerinden farkları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bulut depolama seçenekleri, veriler için İnternet üzerinden depolama, paylaşma ve erişim konusunda basit ve ölçeklenebilir bir yöntem sunar. Burada, Amazon EFS'yi diğer AWS Bulut teklifleriyle karşılaştırarak Amazon EFS'yi hangi durumlarda tercih etmeniz gerektiğini anlamanıza yardımcı olacağız.

Avantajlar

POSIX ile uyumlu paylaşılan dosya depolama

Amazon EFS, geleneksel dosya izinleri modeli, dosya kilitleme özellikleri ve NFSv4 protokolüyle sağlanan hiyerarşik dizin yapısı gibi işlevleri kullanarak Amazon EC2 bulut sunucuları ve şirket içi sunucular için binlerce bağlantıda güvenli erişim sağlar. Amazon EC2 bulut sunucuları farklı AZ'ler, bölgeler ve VPC'lerde bulunan dosya sistemlerinize erişebilirken şirket içi sunucular AWS Direct Connect veya AWS VPN kullanarak erişim sağlayabilir.

Ölçeklenebilir performans

Amazon EFS, Linux iş yükleri için gerekli aktarım hızı, IOPS ve düşük gecikme süresini sunacak şekilde tasarlanmıştır. Aktarım hızı ve IOPS ölçeği, dosya sistemi büyüdükçe artar ve dosya iş yüklerinin tahmin edilemeyen performansını desteklemek için ani artışlarla kısa süreli olarak daha yüksek aktarım düzeylerine çıkabilir. Amazon EFS, en zorlu gereksinimlere sahip iş yükleri için 10 GB/sn ve 500.000 IOPS seviyesinin üzerine çıkabilir.

Dinamik esneklik

Amazon EFS, siz dosya ekleyip kaldırdıkça uygulamalarınızı kesintiye uğratmaksızın dosya sisteminizin ölçeğini otomatik ve anlık olarak büyütüp küçülttür. Böylece ihtiyaç duyduğunuzda size gerekli depolama kapasitesini dinamik olarak sunar. Dosya sisteminizi oluşturup önceden depolama alanı tedarik etmenize gerek kalmadan dosyalarınızı eklemeye başlayabilirsiniz.

Tam olarak yönetilir

Linux iş yükleri için paylaşılan dosya sistemi depolama alanı sunan Amazon EFS, tam olarak yönetilen bir hizmettir. Hizmet, sunduğu basit arabirim sayesinde dosya sistemlerini hızlı bir şekilde oluşturup yapılandırmanıza imkan tanımasının yanı sıra dosya depolama alanını sizin için yöneterek sizi geleneksel dosya sistemlerinin altyapısında gerçekleştirilmesi gereken karmaşık dağıtma, düzeltme eki uygulama ve bakım süreçlerinden kurtarır.

Uygun maliyetli

Amazon EFS depolama alanıyla yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz. Önceden depolama alanı tedarik etmenize gerek yoktur ve minimum taahhüt veya peşin ödeme alınmaz. EFS Yaşam Döngüsü Yönetimi kullanılarak, daha seyrek erişilen dosyalar otomatik olarak, maliyet açısından optimize edilmiş bir depolama sınıfına taşınır ve dosya depolama maliyetleri %92’ye varan oranda azaltılır. Dosya sistemi harcamalarınızı izlemek için AWS Bütçeler’i de kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinin »

Güvenlik ve uygunluk

Amazon EFS, mevcut güvenlik altyapınızı kullanarak dosyalarınıza güvenli bir şekilde erişmenizi sağlar. Amazon EFS dosya sistemlerinizde erişim denetimi için POSIX izinlerinin yanı sıra Amazon VPC ve AWS IAM araçlarını kullanabilirsiniz. Verilerinizi bekleme ve taşıma durumunda verilerinizi güvenli hale getirin. Amazon EFS ayrıca mevzuat uyumluluğu ihtiyaçlarınızı karşılamanıza yardımcı olmak için birçok uygunluk ve uyumluluk gereksinimlerini de karşılamaktadır. Amazon EFS’nin karşıladığı uyumluluk programlarının listesi için buraya tıklayın.

Nasıl çalışır?

Amazon EFS - Nasıl çalışır?

Kullanım örnekleri

Container’lar ve sunucusuz kalıcı dosya depolama

Amazon EFS, müşterilere tam yönetilen, esnek, yüksek oranda kullanılabilir, ölçeklenebilir ve yüksek performanslı, bulut tabanlı paylaşılan dosya sistemleri sunarak, container’lardan ve sunucusuz işlevlerinden veri ve durumlarını sürdürebilmelerini sağlar. Aynı özellikler Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), Amazon Kubernetes Service (Amazon EKS), AWS Fargate ve AWS Lambda tarafından paylaşılmaktadır ve bu nedenle geliştiricilerin bu özellikler için tasarım yapmasına gerek yoktur, hizmetler sadece kalıcı verili modern uygulama geliştirme için hazırdır. Amazon EFS, verilerin işlemden ayrı olarak kalmasını sağlar ve uygulamaların AZ arasında kullanılabilirliğini ve dayanıklılığını sağlar. Amazon EFS, DevOps, web sunumu, web içerik sistemleri, medya işleme, makine öğrenimi, analiz, arama dizini ve durum bilgisi olan mikro hizmet uygulamaları gibi durum bilgisi olan uygulamaların esnek bir şekilde ölçeklendirilmesini sağlayan ortak bir kalıcı katmanı sağlar.

Daha fazla bilgi edinin »

Yönetilen dosya sistemlerine taşınma

Amazon EFS, kurumsal uygulamalar ve bir hizmet olarak sunulan uygulamalar için uygun bir dosya depolama hizmetinin sahip olması gereken ölçeklenebilirlik, esneklik, erişilebilirlik ve dayanıklılık özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu standart dosya sistemi arabirimi, dosya sistemi izinleri ve dizin hiyerarşisi, kurumsal uygulamaların şirket içi ortamdan AWS Cloud’a geçirilmesini ve yeni uygulamalar oluşturulmasını kolaylaştırır. İş açısından kritik Linux tabanlı uygulamalarınızı Amazon EFS ile yönetilen dosya sistemlerine taşıyın, aynı zamanda da toplam sahip olma maliyetinizi (TCO) düşürün.

Daha fazla bilgi edinin »

Analiz ve makine öğrenimi

Amazon EFS, makine öğrenimi ve büyük veri analizi iş yükleri için gerekli kullanım kolaylığını, ölçeği, performansı ve tutarlılığı sağlar. Veri bilimcileri, not defteri dosyalarının, eğitim verilerinin ve model yapıtlarının depolandığı giriş dizinlerine sahip kişiselleştirilmiş ortamlar oluşturmak için EFS'yi kullanabilir. Amazon SageMaker, eğitim işleri için EFS ile entegre edilerek veri bilimcilerinin hızlı şekilde yineleme yapmasını sağlar.

Web içeriği sunma ve içerik yönetimi

Amazon EFS web siteleri, çevrimiçi yayınlar ve arşivler gibi çeşitli uygulamaların gereksinim duyduğu bilgileri depolayıp sunan içerik yönetim sistemleri ve web hizmeti uygulamaları için dayanıklı, yüksek aktarım hızına sahip bir dosya sistemi sunar. Amazon EFS kendisinden beklenen, web geliştiricilerinin alışkın olduğu dosya sistemi dizin yapısına, dosya adlandırma kurallarına ve izinlerine bağlı kaldığından, web uygulamalarıyla kolayca entegre edilebilir.

Uygulama geliştirme ve test etme

Amazon EFS, yazılım geliştirme ortamlarınız için güvenli ve düzenli bir şekilde kod ve başka dosya paylaşımı gerçekleştirme amacıyla ortak bir depolama alanı sunar. Test, geliştirme ve üretim ortamlarınız için tedarik etme, ölçeklendirme veya arşivleme işlemlerini birkaç tıkla gerçekleştirebilir, kuruluşunuzun daha çevik olmasını ve müşterilerin ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt v ermesini sağlayabilirsiniz. Amazon EFS, test ve geliştirme iş yükleri için ideal olan ölçeklenebilir ve yüksek oranda erişilebilir bir çözüm sağlar.

Medya ve eğlence

Video kurgulama, stüdyo prodüksiyonu, yayın işleme, ses tasarımı ve görüntü işleme gibi medya iş akışları genellikle büyük dosyalar üzerinde çalışmayı mümkün kılan ortak bir depolama alanı gerektirir. Amazon EFS tarafından sunulan yüksek aktarım hızı ve paylaşılan dosya erişimi ile güçlü veri tutarlılığı modeli, bu görevlerin gerçekleştirilmesi için gereken süreyi azaltabilir ve birden çok yerel dosya deposunu tüm kullanıcılar için tek bir konumda birleştirebilir.

Veritabanı yedekleri

Amazon EFS, NFSv4 ile veritabanı sunucularından kolayca bağlanılabilecek standart bir dosya sistemi sunar. Bu özellik yerel uygulama araçları veya kurumsal yedekleme uygulamaları kullanılarak taşınabilir veritabanı yedeklerinin oluşturulması için ideal bir platform olabilir. Çoğu işletme, gerek güncellemeler sırasında geçici koruma gerekse geliştirme ve test için veritabanı yedeklerini bulutta depolama esnekliğinden yararlanmak ister.

Discover

Discover Financial Services, kuruluş genelinde kullanılan çeşitli araçlar ve platformlar için büyük veri ve analiz konusunda yatırım yapmaktadır. AWS üzerine oluşturulan Air9 adlı kuruluş içi veri bilimi çalışma ortamı, veri bilimcilerinin daha kolay işbirliği yapabileceği ortamlara olanak tanımaktadır. Discover Financial Services, açık kaynaklı bir depolama sisteminden Amazon EFS'ye geçerek, depolama maliyetlerini %50 oranında düşürdü, yönetimi basitleştirdi ve ölçeklenebilirliği artırdı.

Daha fazla bilgi edinin »

Discover
Ancestry aile geçmişi ve genomik tüketici verileri konusunda bir dünya lideridir. AncestryDNA bilim ekibi bulutun ölçeklenebilirliği ve esnekliği sayesinde Amazon Web Services (AWS) hizmetini tercih etmiştir. Amazon EFS’yi kullanan Ancestry birden fazla bilim insanının genomik araştırma yapmasını sağlar, işlem ve depolama kaynakları ölçeğini otomatik olarak büyütüp küçültür ve yeni bilim insanlarının ekibe daha hızlı ve kolay dâhil olmasına olanak tanır.

Daha fazla bilgi edinin »

Örnek olay incelemeleri

Blog gönderileri

1

Amazon EFS'yi kullanmaya başlayın

Bir EFS öğreticisine başlayın
Öğreticilerden öğrenin

Kullanmaya başlama öğreticilerimizle Amazon EFS hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha fazla bilgi edinin 
Ücretsiz AWS hesabı için kaydolun
Ücretsiz bir hesap için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanımı için anında erişim elde edin. 

Kaydolun 
Konsolda EFS ile oluşturmaya başlayın
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Management Console'da Amazon EFS ile oluşturmaya başlayın.

Oturum açın