Amazon DataZone Hakkında SSS

Page Topics

Genel

Genel

Amazon DataZone, müşterilerin AWS, şirket içi ve üçüncü taraf kaynaklarda depolanan verileri kataloglamasını, keşfetmesini, paylaşmasını ve yönetmesini daha hızlı ve kolay hale getiren bir veri yönetimi hizmetidir. Amazon DataZone ile mühendisler, veri bilimciler, ürün yöneticileri, analistler ve iş kullanıcıları, veri odaklı öngörüler elde etmek için keşfedebilmeleri, kullanmaları ve iş birliği yapabilmeleri için bir kuruluş genelindeki verilere hızla erişim sağlayabilir. Bir kuruluşun veri varlıklarını denetleyen yöneticiler ve veri sahipleri, verilere erişimi kolayca yönetebilir ve idare edebilir. Amazon DataZone, veri tüketicilerinin verilere erişim talep etmesi ve veri sahiplerinin erişimi onaylaması için yerleşik iş akışları sağlar. 

Amazon DataZone, insanlara kuruluş genelindeki verileri kataloglamak, keşfetmek, erişim sağlamak, analiz etmek ve yönetmek için birleşik bir veri yönetimi portalı sunar. Bu kişiler daha sonra veri mühendisleri ve BT yöneticileriyle daha kolay iş birliği yaparak verilerinden daha hızlı öngörüler elde edebilir. Amazon DataZone, kullanıcıların Amazon Redshift Sorgu Düzenleyicisi ve Amazon Athena'daki iş verileri kataloğunda yer alan veri varlıklarını web tabanlı bir uygulama aracılığıyla kullanmalarına yardımcı olur. Bu, konsol dışı bir deneyimi tercih eden kullanıcılar için AWS Yönetim Konsolu'nda oturum açma ihtiyacını ortadan kaldırır. Amazon DataZone, mevcut süreçleri program aracılığıyla ayarlamak, yapılandırmak veya entegre etmek için kullanım yönergeleriyle birlikte yayınlanmış API'lere sahiptir.

Amazon DataZone'u kullanarak AWS Lake Formation tarafından yönetilen AWS Glue tablolarındaki ve Amazon Redshift tablolarındaki veri varlıklarını yönetebilirsiniz. Ek olarak, AWS Glue bağlayıcıları ve Amazon AppFlow ile entegrasyon sayesinde çeşitli kaynaklardaki varlıklar kuruluş genelinde görünürlüğü artırmak için kataloglanabilir. Genel erişilebilirlik sayesinde Amazon DataZone'u, söz konusu varlığın ne olabileceğini tanımlama esnekliğine sahip olduğunuz özel varlıkları kataloglayacak şekilde yapılandırabilirsiniz. 

Amazon DataZone projeleri; kullanıcı, veri varlıkları ve analiz araçlarının iş kullanım örneğine dayalı gruplandırmalarıdır. Bu projeler, projenin kullanıcılarının iş birliği yapabileceği, ayrıca veri ve yapıt alışverişinde bulunabileceği bir ortak alan sağlar. Projeler, proje içindeki verilere ve araçlara yalnızca projeye açıkça eklenen kullanıcıların erişebileceği şekilde korunur.

Proje devreye alındığında, proje tarafından seçilen özelliklere (ör. bir veri gölü) dayalı olarak AWS Kimlik ve Erişim Yönetimi (IAM) rolleri oluşturur ve kullanıcılara işlerini yapmaları için gerekli erişimi sağlar. Projeler, aynı hesap içinde iş izolasyonu ve ayrıca bir güvenlik sınırı (güvenlik grubu ve IAM rolleri) da sağlar. Projelerdeki verilerle çalışmak için ortamlar oluşturabilirsiniz. Ortamlar, kullanıcılara işlerini yapmak için gerekli erişimi sağlayan araç ve özelliklere (ör. veri gölü) dayalı olarak IAM rolleri oluşturur. 

Evet. Amazon DataZone iş verileri kataloğu, iş sözlüklerini destekler. Bir iş sözlüğü, verileri keşfederken ve analiz ederken kuruluş genelinde aynı tanımların kullanılmasını sağlamak için tanımlarıyla birlikte iş terimlerini listeleyen bir kuruluş sözlüğü gibidir. Ek olarak, iş verileri kataloğu, veri kullanıcılarının varlığı analizleri için kullanmadan önce öğrenmeleri ve anlamaları amacıyla varlıklara ek meta verileri özelleştirmek, zorunlu kılmak veya tanımlamak için meta veri formları sağlar. 

Amazon DataZone, Lake Formation yapılarını kullanarak veri üreticileri ile tüketicileri arasında veri paylaşma sürecini özetler. Amazon DataZone, veri yayıncıları tarafından uygulanan politikalara göre temel (Amazon DataZone tarafından yönetilen) varlıklara veri erişiminin gerçekleştirilmesini otomatikleştirir. Bu süreç, bir yöneticiye veya veri hareketine gerek kalmadan gerçekleştirilir. 

Evet. API'ler, AWS CloudFormation, AWS Komut Satırı Arabirimi (AWS CLS) ve AWS Bulut Geliştirme Seti (AWS CDK) için destek sunuyoruz. API desteği hakkında ayrıntılı bilgi için belgelere bakın.