Veri stratejisi nedir?

Veri stratejisi, bir kuruluşun bilgi varlıklarını yönetmek için gerekli olan teknolojiyi, süreçleri, insanları ve kuralları tanımlayan uzun vadeli bir plandır. Günümüzde her türden işletme, büyük miktarda ham veri toplar. Bununla birlikte, bu bilgileri bilinçli kararlar vermek için kullanmak istiyorlarsa üzerinde iyice düşünülmüş bir veri yönetimi ve analiz planına ihtiyaç duyarlar. Veri stratejisi, bir kuruluşun verileri toplama, depolama, paylaşma ve kullanmaya yönelik uzun vadeli vizyonunu özetler.

Veri stratejisi neden önemlidir?

Bir veri stratejisi oluşturmak, kuruluşların sürekli bir değişim ortamında güncel, rekabetçi ve yenilikçi kalması için esastır. İş hedeflerine ulaşmak ve kuruluşunuz için aşağıdakiler gibi yeni değerler yaratmak için veri toplamanız, bunları düzenlemeniz ve bunlar üzerine harekete geçmeniz gerekir:

 • Operasyonel verimlilik
 • Süreç optimizasyonu
 • Daha hızlı karar verme
 • Artan gelir akışları
 • Artan müşteri memnuniyeti

Veri stratejiniz, veri yönetimini iş stratejisi ve veri yönetişimi ile uyumlu hale getirdiğinden size rekabetçi bir avantaj sağlar. Bu stratejinin iki temel amacı vardır.

Veri mimarisi kararlarını iyileştirme

Bir şirketin veri mimarisi, şirketin verileri nasıl topladığını, depoladığını, dönüştürdüğünü, dağıttığını ve kullandığını açıklar. Veri yönetiminin aşağıdakiler gibi teknik yönlerini de içerir:

 • Veritabanları ve dosya sistemleri
 • Veri depolama biçimlerini yöneten kurallar
 • Uygulamalar ve veritabanları arasındaki sistem bağlantıları

Örneğin veri mimarisi, günlük pazarlama ve satış verilerini pazarlama panoları gibi uygulamalara ekleyebilir ve bu uygulamalar da reklam harcaması ve satış arasındaki ilişkileri bölgeye göre ortaya koymak için bilgileri analiz eder. Veri stratejiniz, veri mühendislerinin iş hedeflerini karşılayan mimari kararları verdiği bir çerçeve sağlar.

Verileri tutarlı bir şekilde yönetin

Etkili bir veri stratejisi, iş birliğine dayalı ve tutarlı veri yönetimi için tüm kuruluşu destekler. Herkese beş temel sorunun yanıtını verir:

 • Hangi veriler uygundur?
 • Hangi veri operasyonları onaylanır?
 • Veri depolamanın ve toplamanın amacı nedir?
 • İş süreçlerine yönelik veri yönetişimi politikası nedir?
 • Mevcut verilerinizden hangi öngörüleri elde edebilirsiniz?

Bir veri stratejisi uygulamanın avantajları nelerdir?

İyi bir veri stratejisine sahip olmanın başka avantajları da vardır:

Veri yönetimi zorluklarının üstesinden gelin

Çoğu kuruluş; veri siloları, farklı iş birimlerinde yinelenen veriler, departmanlar arasında yetersiz veri akışı ve veri önceliklerinin net olmaması gibi veri yönetimi zorlukları yaşar. Veri stratejisi, verileri erişilebilir kılarak ve güvenli şekilde paylaşılmasını sağlayarak şirketlerin bu zorlukların üstesinden gelmesine olanak tanır. İş gereksinimlerini karşılamak için verilerin değerini ortaya çıkarabilirsiniz. Verilerin daha iyi düzenlenmesi ve doğru zamanda doğru verilere erişebilmek, kuruluşların geleceğe ya da bilinmeye hazır olmasını sağlar.

Müşteri deneyimini iyileştirin

Kuruluşlar, müşterileri daha iyi anlamak ve müşteri deneyimini iyileştirmek için verilerden ve analizden yararlanır. Kuruluşlar, çevrimiçi deneyimlerden iletişim merkezlerine kadar, müşteriler için daha çok değer yaratmak ve ihtiyaçlara yönelik olarak proaktif şekilde harekete geçmek için verileri kullanır. Veriler, kuruluşların yeni iş ve finansman fırsatları oluşturmasının yanı sıra müşteri ihtiyaçlarına dayalı son derece kişiselleştirilmiş ürünler ve hizmetler oluşturmasına da yardımcı olur.

Analitik olgunluk elde edin

Gartner Analytic Ascendancy Model, analitik olgunluktaki dört adımı tanımlar. Kuruluşlar çoğunlukla ne olduğunu ve neden olduğunu anlamak için betimleyici ve tanısal analitikle başlar. Kuruluş analitik olgunluğa, ne olacağını öğrenmek için verileri kullanan öngörüye dayalı analitiğe geçiş yaptığında ulaşılır. Olgunluğun son aşamasındaki kuruluşlar, önceden belirlenen sonuçlara ulaşmak için kuralcı analitik kullanır. Bu noktada veri stratejisi, kuruluşunuzun sonradan farkına varmak yerine öngörüye dayalı kararlar vermesine yardımcı olacak ayrıntılı bir plan ortaya koyar. Gelişmiş iş zekası için yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi (ML) gibi ileri düzey teknolojileri uygulamak üzere bir temel sağlar.

Kuruluş geneline yayılan bir veri kültürü oluşturun

Veri stratejisi, veri okur yazarlığını iyileştirmek ve kuruluşun veri kullanımı verimliliğini artırmak için bir yol haritası sunar. Farklı ekipler, veri kalitesini ve veri toplamanın doğruluğunu artırmak için uyumlu bir şekilde çalışabilir. Ayrıca veri yönetimi ve kullanımında başlangıç seviyesinden uzmanlara kadar her seviyedekiler için özelleştirilmiş eğitimler ve öğrenme yolları oluşturabilirsiniz.

Mevzuata uygunluk sağlayın

Etkili bir veri stratejisi, verilere yetkisiz erişimi sınırlama önlemleri uygulayarak veri güvenliğini iyileştirir. Politikaları ve süreçleri tanımlarken tüm veri yönetişimi kurallarını ve yönetmeliklerini göz önünde bulundurabilirsiniz. Tüm operasyonlar, kurumsal veri yönetiminin her zaman verilerin gizliliğini, güvenliğini ve bütünlüğü sürdürdüğünden emin olacak şekilde planlanabilir.

Etkili bir veri stratejisinin temel bileşenleri nelerdir?

Veri stratejinizi bir dizi adım ve bu adımları uygulamak için bir zaman çizelgesi olarak oluşturabilirsiniz. Bu veri stratejisi yol haritası, kuruluşunuzun mevcut veri olgunluğunu sürdürmesini sağlayacak yönergeler ve bunu bir üst seviyeye çıkaracak eylem maddeleri içerir.

Yol haritanıza dahil edebileceğiniz bazı yaygın veri stratejisi bileşenleri aşağıda verilmiştir:

Veri kataloğu araçları

Veri kataloğu araçları, tüm mevcut veri varlıklarınızı belirlemenize ve kategorilere ayırmanıza yardımcı olur. Kurumsal kullanıcılarınız ve BT ekipleriniz, ayrıntılı meta verilerin yanı sıra kurumsal operasyonları veri operasyonlarıyla daha etkili bir şekilde eşleştirmek için kataloğu kullanabilir.

Veri yönetim araçları

Veri görselleştirme, raporlama, panolar ve veri analizi için birçok araç bulunur. Veri stratejisi, iş ihtiyaçlarını karşılayan ve BT ekipleri ile kurumsal kullanıcıları destekleyen en iyi araçları tanımlamaya yardımcı olur. Ayrıca araçların tüm veri yönetişimi politikalarını karşıladığını doğrulayarak yönetmeliklere uygun olduğundan da emin olabilirsiniz.

Veri analizi

Başarılı veri stratejileri çoğunlukla bir kuruluştaki hem veri hem de analiz yönetimine ilişkin planlar içerir. Veri analizi, ML ve AI yazılımı için girdi olarak mevcut veri kümeleri gerektirir. Kurumsal veri stratejisi, veri operasyonlarında çalışanları eğitmek ve analiz için kullanılacak en iyi veri kümelerini belirleyerek sapmayı en aza indirmeyi amaçlar. Örneğin, kuruluşunuzun iş başvurularını otomatik olarak sıralamak için yapay zeka kullanmayı planladığını düşünün. Bu durumda, yazılımda bilinçsiz bir sapma oluşmasını önlemek için eski ve mevcut çalışanların farklı veri kümesini dikkatli bir şekilde seçmeniz gerekir.

İnceleme süreci

Veri stratejiniz, mevcut veri yönetimi sistemlerini ve veri stratejisinin kendisini değerlendirmek ve iyileştirmek için bir inceleme süreci içermelidir. Buna aşağıdaki gibi görevler dahildir:

 • Mevcut veri mimarisini düzenli olarak denetleme
 • Veri toplama süreçlerinin uygunluğu sürdürdüğünü doğrulama
 • Karşılaştırılabilir pazar verileriyle veri kalitesini ölçme

Mevcut veri stratejinizi iyileştirmek ve stratejik hedefleri tekrar incelemek için bu tür inceleme belgelerini kullanabilirsiniz.

Veri stratejisi oluşturmaya yönelik farklı yaklaşımlar nelerdir?

Kuruluşunuz için bir veri stratejisi oluşturmaya yönelik iki temel yaklaşım bulunur.

Veri savunması

Veri savunması, veri yönetimine yönelik yüksek seviyede merkezi ve kontrol odaklı bir yaklaşımdır. Veri mimarisi çoğunlukla her genel veri kategorisi için tek bir doğru kaynağı içerir. Örneğin, bir adet temel gelir, müşteri veya satış verileri kaynağı bulunur. Veri sistemleri, birkaç kaynaktan verileri toplar, bunları temizler ve bu merkezi depoda saklar. Bu durumda veri savunması, şirketinizin dahili sistemlerinde akış halinde olan verilerin bütünlüğünü korumak için güvenilir veri kaynaklarını belirleyerek, standartlaştırarak ve yöneterek kesinti riskini en aza indirir. Bu sistem, aşağıdakiler gibi faaliyetlere öncelik verir:

 • Uygunluk ve yönetmelikler
 • Analizleri kullanarak dolandırıcılık algılama
 • Hırsızlığı önlemek için güvenlik önlemleri

Veri hücmu

Veri hücmu, merkezi olarak yönetilen veri yönetim sistemlerine daha fazla esneklik eklemeye odaklanır. Birçok iş biriminin, aynı verileri farklı şekilde yorumladığının farkındadır. Güvenilir bir şekilde yeniden tek bir doğru kaynağıyla eşleştirilebilecek raporlama için kontrollü veri dönüşümlerine izin vererek bu farklı yorumları barındırır.

Örneğin, hem finans hem de pazarlama departmanlarının aylık sosyal medya reklam harcaması raporlarının olduğu bir senaryo düşünün. Reklam verimliliğini analiz etmekle ilgilenen pazarlama departmanı, tıklamalara ve görünümlere yapılan harcamanın etkisiyle ilgili rapor hazırlar. Finans departmanı, harcamanın nakit akışına etkisini raporlar. Raporlar, farklı sayılar içerse de gerçeğin doğru bir versiyonunu temsil eder.

Hücum-savunma kapsamı

Her şirket, veri stratejisinin başarılı olması için hem hücum hem de savunma yaklaşımını benimsemelidir ancak aralarındaki doğru dengeyi bulmak karmaşık olabilir. Hücum faaliyetleri, gerçek zamanlı operasyonlar olma eğilimi gösterir ve pazarlama ve satış gibi müşteri odaklı şirket işlevleriyle daha alakalıdır. Savunma faaliyetleri; hukuk, finans, uygunluk ve BT departmanları için daha önemlidir. Dengeli bir kurumsal strateji, iş liderlerine işle ilgili ihtiyaçları karşılamak için tek bir doğru kaynağından tutarlı bir şekilde sapma esnekliği sağlar.

Veri stratejisini kim oluşturur?

Veri stratejisi ekibinde çoğunlukla üst düzey yönetimden temsilciler, iş analizi ve BT ekipleri yer alır. Veri stratejisi oluşturmak ve uygulamak için bir araya gelen kullanıcılara ilişkin bazı örnekler aşağıda verilmiştir.

Veri mühendisleri

Veri mühendisleri, güvenilir ve etkili bir veri mimarisi oluşturmaktan sorumludur. Veri toplama, işleme, depolama ve analiz gibi birçok veri işlem hattı görevini denetler ve yönetirler. Bu rolde, veri güvenliği ve yönetişimi gerekliliklerini uygulayan uzmanlar bulunur.

Veri bilimciler

Veri bilimciler, veri mühendisleri tarafından işlenen verileri daha ayrıntılı bir analiz için kullanır. Verileri farklı ML modelleri derlemek ve iş zekası için raporlar oluşturmak amacıyla kullanırlar.

Veri analistleri

Veri analistleri, verileri yorumlama ve analiz etme konusunda uzmandır. İş zekası görevlerinin organizasyonel gereksinimlerle uyumlu olduğundan emin olmak için veri bilimcilerle yakın bir çalışma içinde olurlar.

İş yöneticileri

İş yöneticileri, veri raporlarını inceler ve veri operasyonlarını yönetmeye yardımcı olur. Veri stratejisinin, genel iş stratejisine ve mevzuat gerekliliklerine uygun olduğundan emin olurlar.

Veri stratejisi oluşturma adımları nelerdir?

Eyleme geçirilebilir bir veri stratejisi oluşturmak için aşağıdaki adımları öneririz.

Bir teklif hazırlayın

İlk adım, kuruluşunuza uygun bir stratejiye sahip olmanın avantajlarını özetleyen bir teklif oluşturmaktır. Önerinize aşağıdaki avantajları dahil edebilirsiniz:

 • Strateji uygulamanın ekonomik avantajları
 • Rekabet analizi
 • Elde etmeyi planladığınız iş amaçları
 • Veri stratejisi yol haritası

Kapsamlı teklif sayesinde liderleri, BT departmanlarını ve önemli paydaşları daha hızlı ikna edebilirsiniz.

Bir ekip oluşturun

Farklı bakış açıları getirecek doğru kişileri bulmak, veri stratejisinde başarı için kritik öneme sahiptir. Ekibiniz, aşağıdakilerin de dahil olabileceği birçok görevden sorumlu olur:

 • Kaynak tahsisi ve dağıtımı
 • Politika oluşturma ve bunları iyileştirme
 • Verilerle ilgili sorunlar ortaya çıktıkça bunları giderme

Teknolojiyi dağıtma, standartlara uygunluktan emin olma ve politika değişiklikleri hakkında herkesi bilgilendirme sorumluluklarını kimlerin üstleneceği belirlemek için de veri yönetişimi görevleri atayabilirsiniz.

Veri mimarinizi optimize edin

Veri stratejisi, pratikte başarılı olmak için doğru araçların ve teknolojilerin kullanımını gerektirir. Mevcut veri altyapınızı incelemeniz, farklı ekiplerin şu anda verileri nasıl kullandığını analiz etmeniz ve giderilecek boşlukları analiz etmeniz gerekir. Bu adım, çoğunlukla gereksinimlerinize bağlı olarak teknoloji odaklı kararlar vermeyi içerir ve bu kararlardan bazıları şu şekildedir:

 • Veri hacmi ve türü
 • Veri kalitesi ve analizi
 • Güvenlik ve uygunluk

Nihayetinde hedefiniz, doğru güvenlik denetimleriyle birlikte verilere ihtiyaç duyan tüm paydaşlar için verileri mümkün olduğunca erişilebilir, paylaşılabilir ve eyleme dönüştürülebilir hale getiren bir veri stratejisi oluşturmaktır.

AWS, veri stratejiniz konusunda nasıl yardımcı olabilir?

AWS, işinizi verilerle yeniden tasarlamanıza yardımcı olan birçok hizmet sunar. Verilerinizi dünyanın en güvenilir, güvenli ve ölçeklenebilir bulut topluluğuna emanet etmek için 1,5 milyondan fazla müşteriye katılın. Örneğin, AWS'yi kullanarak:

Hemen ücretsiz bir hesap oluşturarak AWS'yi kullanmaya ve veri stratejinizi uygulamaya başlayın.

AWS'de sonraki adımlar

Ürünle ilgili diğer kaynaklara göz atın
AWS ile veri stratejisi hakkında daha fazla bilgi edinin 
Ücretsiz bir hesap için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanım için anında erişim elde edin. 

Kaydolun 
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Yönetim Konsolu'nda veri stratejisi ile oluşturmaya başlayın.

Oturum açın