VM Import/Export, sanal makine görüntülerini içeri aktarma ile mevcut ortamınızdan Amazon EC2 bulut sunucularına kolayca aktarıp dışarı aktarma ile yeniden şirket içi ortamınıza aktarmanıza imkan tanır. Bu çözüm, BT güvenliği, yapılandırma yönetimi ve mevzuat uyumluluğu gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde oluşturduğunuz sanal makineleri kullanıma hazır bulut sunucuları olarak Amazon EC2’ye getirerek eski yatırımlarınızdan yararlanmanıza imkan tanır. Ayrıca, içeri aktarılan bulut sunucularını dışarı aktarıp şirket içi sanallaştırma altyapınıza döndürerek BT altyapınızın tamamına iş yükü dağıtabilirsiniz.

VM Import/Export için standart Amazon EC2 ve Amazon S3 kullanım ücretleri dışında ek ücret uygulanmaz.

Görüntülerinizi içeri aktarmak için AWS CLI’yı veya diğer geliştirici araçlarını kullanarak VMware ortamınızdan içeri bir sanal makine (VM) görüntüsü aktarın. VMware vSphere sanallaştırma platformunu kullanıyorsanız VM’nizi içeri aktarmak için AWS Management Portal’ı da kullanabilirsiniz. İçeri aktarma süreci kapsamında VM Import tarafından VM’niz bir Amazon EC2 AMI’sine dönüştürülür ve bunu Amazon EC2 bulut sunucularınız için kullanabilirsiniz. VM’niz içeri aktarıldıktan sonra, içeri aktarılan görüntülerinizi desteklemeye yönelik Auto Scaling, Elastic Load Balancing ve CloudWatch gibi hizmetler aracılığıyla Amazon’un esneklik, ölçeklenebilirlik ve izleme olanaklarından yararlanabilirsiniz.

Amazon EC2 API araçlarını kullanarak daha önce içeri aktarılmış EC2 bulut sunucularınızı dışarı aktarabilirsiniz. Tek yapmanız gereken hedef bulut sunucusunu, sanal makine dosya biçimini ve hedef bir S3 klasörünü belirtmektir; VM Import/Export bulut sunucusunu otomatik olarak S3 klasörüne aktarır. Daha sonra dışarı aktarılan VM’yi kendi şirket içi sanallaştırma altyapınızdan indirip başlatabilirsiniz.

VMware ESX veya Workstation, Microsoft Hyper-V ve Citrix Xen sanallaştırma biçimlerini kullanan Windows ve Linux VM’lerini içeri aktarabilirsiniz. Ayrıca, daha önce içeri aktarılmış EC2 bulut sunucularını VMware ESX, Microsoft Hyper-V veya Citrix Xen biçimlerinde dışarı aktarabilirsiniz. Desteklenen işletim sistemleri, sürümler ve biçimlerin tam listesini görmek için lütfen Amazon EC2 Kullanıcı Kılavuzu’nun VM Import bölümüne başvurun. Gelecekte ek işletim sistemleri, sürümler ve biçimler için destek eklemeyi planlıyoruz.VM Import/Export, sanal makinenizi Amazon EC2’de içeri aktarmanın çeşitli yollarını sunar.

İlk yöntem, AWS CLI araçlarını kullanarak VM görüntünüzü içeri aktarmaktır. Bu işlemi başlatmak için tek yapmanız gereken şudur:

  • AWS Komut Satırı Arabirimi’ni indirip yükleyin.
  • VM’nizin VM Import için ön koşulları karşıladığını doğrulayın, VM’yi içeri aktarılmaya hazırlayın ve geçerli ortamdan bir OVA dosyası (veya VMDK, VHD ya da RAW). olarak dışarı aktarın
  • AWS CLI’yı kullanarak VM görüntüsünü S3’e yükleyin. Çok parçalı yükleme işlemleri performansta artış sağlar. Alternatif olarak AWS Import hizmetini kullanarak da VM görüntüsünü AWS’ye gönderebilirsiniz.
  • VM görüntüsü yüklendiğinde, ec2 import-image komutunu kullanarak VM’nizi içeri aktarın. Bu komutun birer parçası olarak içeri aktarılan görüntünüzün lisanslama modelini ve diğer parametrelerini belirtebilirsiniz.
  • İçeri aktarma işleminin ilerleme durumunu izlemek içinec2 describe-import-image-tasks komutunu kullanın.
  • İçeri aktarma göreviniz tamamlandığında ec2 run-instances komutunu çalıştırarak içeri aktarma süreci sırasında oluşturulan AMI’den bir Amazon EC2 bulut sunucusu oluşturun.

Alternatif olarak, VMware vSphere sanallaştırma platformunu kullanıyorsanız sanal makinelerinizi içeri aktarmanız için basit bir grafik kullanıcı arabirimi sağlayan AWS Management Portal for vCenter’ı kullanabilirsiniz. AWS Management Portal for vCenter hakkında buradan daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Genel olarak Microsoft Windows VM görüntülerinizi Amazon EC2’de içeri aktardığınızda, içeri aktarılan bulut sunucunuz için AWS tarafından uygun Microsoft Windows Server lisans anahtarını sağlanır. Saatlik EC2 bulut sunucusu ücretlerine Microsoft Windows Server yazılımları ve temel donanım kaynakları dahildir. Şirket içi Microsoft Windows Server lisans anahtarınız EC2 tarafından kullanılmaz ve bunu şirket içi ortamınızdaki diğer Microsoft Windows VM görüntülerinde dilediğiniz gibi yeniden kullanabilirsiniz. Microsoft’un sözleşme hükümlerine uymak sizin sorumluluğunuzdadır.

Bir Amazon EC2 bulut sunucusunu dışarı aktarırsanız, ilgili bulut sunucusunun Microsoft Windows Server lisans anahtarı artık AWS aracılığıyla sağlanmaz. Dışarı aktarılan VM görüntüsü şirket içi sanallaştırma ortamınızda başlatıldıktan sonra VM'yi yeniden etkinleştirmeniz ve yeni bir lisans anahtarı sağlamanız gerekir.

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) VM görüntülerini içeri aktardığınızda RHEL bulut sunucularınız için lisans taşınabilirliğinden yararlanabilirsiniz. Lisans taşınabilirliği modelinde içeri aktarılan bulut sunucuları için RHEL lisansları sizin sorumluluğunuzdadır ve Red Hat Cloud Access kullanılarak yönetilebilir. Red Hat tarafından Red Hat Enterprise Linux için Cloud Access abonelikleri hakkında daha fazla bilgi sağlanmaktadır. Uygun olduğunuzu doğrulamak için lütfen Red Hat’e başvurun.

Mevcut VM tabanlı uygulamalarınızı ve i̇ş yüklerinizi Amazon EC2’ye geçirin. VM Import’u kullanarak mevcut VM’lerinizde yapılandırdığınız yazılım ve ayarları korumanın yanı sıra uygulamalarınızı ve iş yüklerinizi Amazon EC2’de çalıştırma avantajından yararlanabilirsiniz. Uygulamalarınız ve iş yükleriniz içeri aktarıldıktan sonra aynı görüntüden birden çok bulut sunucusu çalıştırabilir ve verilerinizi yedeklemek için Anlık Yedekler oluşturabilirsiniz. AMI’yi ve Anlık Yedeği kullanarak uygulamalarınızı ve iş yüklerinizi dünyanın farklı yerlerine çoğaltabilirsiniz. Uygulamalarınızın ve iş yüklerinizin kaynak gereksinimleri değiştikçe kullanılan bulut sunucusu tiplerini değiştirebilirsiniz. Uygulamalarınızı ve iş yüklerinizi içeri aktardıktan sonra CloudWatch ile izleyebilirsiniz. Ayrıca, uygulamalarınızı ve iş yüklerinizi içeri aktardıktan sonra desteklemek için AutoScaling, Elastic Load Balancing ve diğer tüm Amazon Web Services çözümlerinin sağladığı avantajlardan yararlanabilirsiniz.

Mevcut VM görüntü kataloğunuzu Amazon EC2’ye kopyalayın. Kurumsal bilişim ortamlarında yaygın bir uygulama olan onaylı VM görüntüleri kataloğunu kullanıyorsanız, VM Import görüntü kataloğunuzu Amazon EC2’ye kopyalamanıza imkan sağlar. Bu işlem sonucunda VM’lerinizden Amazon EC2 AMI’leri oluşturulur ve bunlar Amazon EC2’deki görüntü kataloğunuz olarak işlev görür. Virüsten koruma yazılımları ve izinsiz giriş algılama sistemleri gibi yüklemiş olduğunuz ürünler dahil olmak üzere mevcut yazılımlarınızın tümü VM görüntülerinizle birlikte içeri aktarılabilir.

Şirket içi VM görüntülerinizi yedekleme ve olağanüstü durum kurtarma gibi beklenmedik durumlara yönelik olarak Amazon EC2’de içeri aktarın. İçeri aktarılan görüntüler VM Import tarafından Elastic Block Store destekli AMI’ler olarak depolandığından, gereksinim duyduğunuzda Amazon EC2’de başlatılmaya hazır olur. Beklenmedik bir durum yaşanması halinde bir yandan bulut sunucularınızı hızla başlatarak iş sürekliliğini korurken diğer yandan şirket içi altyapınızı yeniden kurmak için bunları dışarı aktarabilirsiniz. Bulut sunucularını başlatmaya karar verene kadar yalnızca Elastic Block Store ücretlerini ödersiniz. Başlattıktan sonra, çalışan bulut sunucularınız için normal Amazon EC2 hizmet ücretlerini ödersiniz. Bulut sunucularınızı dışarı aktarmayı seçerseniz normal S3 depolama ücretlerini ödersiniz.

VM Import/Export, Amazon EC2’nin bir özelliğidir ve normal Amazon EC2 hizmet ücretleri dışında ek bir ücret olmadan sunulmaktadır. İçeri ve dışarı aktarma işlemi sırasında Amazon S3 ve EBS depolama alanı kullanılır ve ayrıca faturalandırılır.