S: Amazon EKS Distro nedir?

EKS Distro, her yerde manuel olarak Kubernetes kümeleri çalıştırabilmeniz için Amazon EKS tarafından dağıtılan aynı açık kaynak Kubernetes ve bağımlılıkların dağıtımıdır. EKS Distro, açık kaynak Kubernetes’in ikili dosyaları ve container’larını, etcd (küme yapılandırma veritabanı), ağ iletişimi, depolama eklentilerini içerir; uyumluluk açısından test edilmiştir. EKS Distro, önceki sürümlerin derlemelerini en son kritik güvenlik düzeltmeleri ile güncelleyerek topluluk desteği sona erdikten sonra Kubernetes sürümlerine genişletilmiş destek sağlayacaktır. Sürümler ve güncellemelerin ortak bir kaynağı için Amazon S3 ve ECR aracılığıyla GitHub’dan ve AWS içinden EKS Distro sürümlerine güvenle erişebileceksiniz.

S: EKS Distro hangi sorunları çözer?

Manuel olarak Kubernetes kümeleri oluşturursanız muhtemelen güncellemeleri takip etmek, Kubernetes ve bağımlılıklarının uyumlu sürümlerini öğrenebilmek, uyumluluk için test etmek ve Kubernetes sürüm yayınlanma sıkılığına yetişmek için çok fazla çaba sarf edersiniz. Ancak, yine de doğru performans dengesi, güvenlik ve en güncel kararlı sürümler için gerekli Kubernetes bileşenlerinin sürümlerini ve güvenlik sürümlerini seçtiğinizden emin olamazsınız. Kubernetes ve bağımlılıklarının her yayınlanan sürümü için bileşen sürüm uyumu, destek araçları uyumu ve performans regresyonundan emin olmak amacıyla Kubernetes test altyapısının devamlılığını sağlamak için kaynak ve zaman ayırmanız gerekecek. Ya bu testleri gerçekleştirmeyeceksiniz ya da Kubernetes sürüm yayınları yaşam döngüsünü takip etmek için önemli derecede çaba ve gider sarf edeceksiniz. Her 3-4 ayda bir yalnızca son 3 sürüme sağlanan kritik güvenlik düzeltme eki desteğiyle yeni bir Kubernetes sürümü duyurulur. Yeni sürümleri test etmek ve değerlendirmek için hızınızı koruyamazsanız, değişiklikleri bozma, sürüm uyum sorunları ve kritik güvenlik düzeltmeleri bulunmayan desteksiz Kubernetes sürümleri çalıştırma riskleriyle karşılaşırsınız.

S: Neden EKS Distro kullanmalısınız?

EKS Distro, güvenirlik ve güvenlik için test edilmiş en güncel Kubernetes sürümü ve bağımlılıklarının uyumlu sürümlerinin Kubernetes dağıtımını kullanarak manuel olarak Kubernetes kümelerini çalıştırmanıza imkân tanır. EKS Distro ile küme oluşturmak için Kubernetes’in yüklenebilir, yeniden üretilebilir derlemelerini ve topluluk desteği sona erdikten sonra Kubernetes sürümlerinin genişletilmiş güvenlik düzeltme eki desteğine erişebileceksiniz. Amazon EKS Sürüm Yaşam Döngüsü Politikası uyarınca genişletilmiş Kubernetes bakım desteği 14 aya kadar sağlanarak size yazılım yaşam döngünüz uyarınca altyapınızı güncellemek için gerekli zaman sağlanacaktır.

S: Kubernetes’i kendi kendine oluşturmak ve yönetmek yerine neden EKS Distro’yu kullanmalısınız?

EKS Distro, güncellemeleri takip etme, uyumluluğu belirleme, dağıtılan ekipler boyunca ortak bir Kubernetes sürümünde standartlaşma yükünü ortadan kaldırarak Kubernetes kümelerini oluşturmanızı ve Kubernetes yaşam döngüsünü yönetmenizi kolaylaştırır ve artık Kubernetes topluluğu tarafından desteklenmeyen sürümler için genişletilmiş desteğe sahiptir. Bunu kendiniz de yapabilirsiniz ancak bu önemli derecede çaba gerektirir ve siz de doğru kararları aldığınızdan emin olamazsınız. EKS Distro, en güncel, güvenli sürümleri kullandığınızın ve uyumluluk testinizin yapıldığının güvencesini verir çünkü bu sürümler Amazon EKS tarafından desteklenen aynı sürümlerdir.

S:EKS Distro’yu kullanmaya nasıl başlayabilirim?

Bir EKS Distro kümesi oluşturmak için sunucuları, iletişim ağını kurmanız ve kümenin her sunucusunda desteklenen işletim sistemini yüklemeniz gerekir. Küme oluşturmak için mevcut araçlarınız varsa GitHub’dan veya Amazon S3’den ve Amazon ECR’den EKS Distro’yu indirmek için ayarlarını güncelleyebilirsiniz. İlk defa EKS Distro tabanlı kümeler oluşturuyorsanız kubeadm veya (Kubernetes Operasyonları) Kubernetes Operations (kops) kullanabilirsiniz.

Q: EKS Distro kümelerini nerede oluşturabilirim?

EKS Distro kümelerini Amazon EC2 üzerinde AWS’de ve tercih ettiğiniz araçları kullanarak yerinde donanımınızı kullanarak oluşturabilirsiniz.

S: EKS Distro içinde neler dâhildir?

Yapılandırma veritabanı, ağ ve küme oluşturmak için gerekli olan depolama bileşenleri dâhil olmak üzere EKS Distro açık kaynak (yukarı akış) Kubernetes bileşenleri ve üçüncü taraf araçlar içerecek. Bunların içinde Kubernetes Denetim Düzlemi bileşenleri (örn. kube-controller-manager, etcd ve CoreDNS), Kubernetes Düğüm bileşenleri (ör. kubelet, Kubernetes CSI ve CNI) ve komut satırı istemcileri (ör. kubectl ve etcdctl) vardır.

S: EKS Distro başlangıçta hangi Kubernetes sürümlerini destekleyecek?

EKS Distro, Kubernetes'in aynı sürümlerini ve Amazon EKS'nin nokta sürümlerini destekler.

S: EKS Distro ile hangi düzeltmeleri dâhil edeceğiz?

EKS Distro, Amazon’un topluluğa geri kazandırdığı düzeltmeler dâhil olmak üzere Amazon EKS tarafından kullanılan tüm yukarı akış düzeltmelerini içerecek.

S: EKS Distro, AWS hizmetleri ile iletişim kuran AWS bileşenlerini içerecek mi (örneğin: aws-cloudprovider, aws-kms-encryption-provider, aws-iam-authenticator)?

EKS Distro, resmi Kubernetes ağını, depolama eklentilerini veya IAM authenticator’ı içermez. EKS Distro, tüm ortamlarda çalışması gereken Kubernetes bileşenlerini içerir, her ortam için tüm bileşenleri içermez.

S: EKS Distro’yu hangi işletim sistemlerinde dağıtabileceğim?

EKS Distro, işletim sistemi satıcılarının test ettiği ve Kubernetes ile çalıştığını ve aynı şekilde çalışacağını onayladığı aynı Kubernetes yukarı akış sürümlerini ve bağımlılıklarını sağlar. Sonuç olarak EKS Distro, CentOS, Canonical Ubuntu, Red Hat Enterprise Linux, Suse ve daha fazlası gibi zaten Kubernetes kümelerini çalıştıran genel işletim sistemleri ile çalışır. EKS Distro, Bottlerocker, Amazon Linux 2’de (AL2) desteklendiğinden emin olmak için seçilen satıcılar ile test edildi ve Canonical, Ubuntu ile uyum için EKS Distro’yu test etti. AWS, EKS’yi işletim sistemleri için uygun gören satıcıları genişletmek üzere çözüm ortaklarıyla çalışmaya devam ediyor.

S: EKS Distro’nun yeni sürümleri için yayınlanma döngüsü ne olacaktır?

EKS Distro’nun yeni sürüm yayınları Amazon EKS sürüm yaşam döngüsü ile uyumlu olacaktır ve aynı gün veya Amazon EKS’den hemen sonra yayınlanacaktır. EKS Distro sürümlerinin, Kubernetes sürümleri ve üçüncü taraf bağımlılıkları ile aynı sürüm niteliğini takip edebilmesi için Amazon EKS ile uyumluluk gereklidir ve kümelerinizin güvenilir olması ve güncel güvenlik düzeltme ekleri ile güncellemesi için kümelerinizin Amazon EKS tarafından test edilen bileşenlerin aynı sürümleri kullanılarak oluşturulduğundan emin olun.

S: Yeni EKS Distro sürümlerinin erişilebilir olduğu nasıl bildirilir?

Yeni sürümler mevcut olduğundan bilgilendirilmek için abone olarak Kubernetes ve her bağımlılık için sürüm yayınlanmasını takip etme ihtiyacınızı ortadan kaldırabilirsiniz. İş yüklerinin yeni EKS Distro sürümlerini edinmelerini başlatmak için olay odaklı bir tetikleyici olan SNS bildirim sisteminden faydalanabileceksiniz.

S: EKS Distro Kubernetes sürümleri için genişletilmiş destek sağlayacak mı?

Evet. EKS Distro, açık kaynak Kubernetes topluluğunun artık desteklemediği sürümleri de dâhil olmak üzere Kubernetes’in eski sürümlerine düzeltme eki uygulayarak kritik Kubernetes güvenlik düzeltme eklerinin genişletilmiş bakımını sağlar. Eski Kubernetes sürümleri için Topluluk desteği, son üç sürümü (9 ay) içermektedir fakat EKS Distro ile son 4 sürümün ve 60 günlük (14 ay) Amazon EKS’nin yaşam döngüsü politikası ile uyumlu Kubernetes sürümlerinin güvenlik düzeltme eklerini alabileceksiniz.

S: EKS Distro, Kubernetes’in her sürümü için oluşturma ve yayınlama seçeneği sunacak mı?

Hayır. EKS Distro, yalnızca Amazon EKS’nin destek sağladığı Kubernetes versiyonları ve puan bültenleriyle uyumlu oluşturma ve bağımlılık güncellemeleri (ör. CoreDNS ve etcd) sağlamaktadır.

S: Oluşumların tehlikeye girmediğinden nasıl emin olabilirim?

Yeniden üretilebilir yapıları kullandığınız güvencesine sahip olmanızı sağlayacak her ikili program için derleme ortamı bayrakları ve kaynak koduna bağlantı sağlanacaktır. AWS, Kubernetes’e oluşturma sırasında kullanılan kaynak kod, düzeltme ekleri, araçlar ve zaman damgası dâhil olmak üzere zaman oluşturma seçenekleri sunacaktır. Oluşturma tamamlandığında EKS Distro’nun yayınlanan sürümlerinin karmalarının sizin derlediğinizle uyuştuğunu doğrulayabilirsiniz. GitHub’da belgeleme ve sürüm oluşturma, doğrulama için oluşumlar arasındaki farkı incelemenizi sağlayacak.

S: Oluşumlarımızı yeniden üretmek isterseniz hangi araçları sağlayacağız?

Güvenilir bir yeniden üretilebilir oluşum sağlamak için tedarik zincirine ve oluşum araçlarının derlemesine güvenmeniz gerekir. EKS Distro tarafından oluşturulan işler, aynı süreci kullanabilmeniz için önerilen en güncel Kubernetes CI ve oluşum alt yapısı ile çalıştırılacak. CoreDNS gibi bileşenler, AmazonLinux2 kullanılarak container’lara paketlenecek. Sürecimizi ve araçlarımızı yayınlamak, bu süreci desteklemek için ileriye dönük araç tedarik zincirinin bir denetim yolu olarak da hizmet edecektir.

S: EKS Distro diğer AWS Hizmetleri ile nasıl uyum sağlar?

EKS Distro, Amazon EKS sürümleri ve bileşenleri ile uyumludur, Amazon EKS operasyonlar panosu tarafından desteklenir ve AWS’de Kubernetes kümeleri oluşturan geliştiriciler için Amazon S3 ve ECR’deki oluşumlar için yedekler sağlar. EKS Distro, Amazon Linux 2, Bottlerocket ve AWS Outposts ile kullanım için test edilmiştir. EKS Distro, AWS bölgelerinde veya yerinde kullanım için EKS Distro indirmeniz için güvenli ve hızlı kaynak olarak ECR Public depolarını destekleyecektir.

S: EKS Distro için destek modeli nedir?

AWS, topluluk ile etkileşime geçerek ve gösterilen sorunları gidererek bu açık kaynak projeyi sürdürmeye kendini adamıştır. AWS, müşterilerin sunduğu sorunları inceleyecek ve yanıtlayacaktır ancak düzeltmeler ve düzeltme ekler sunabilmek için elinden geleni yapacaktır. Çözüm ortakları, EKS Distro edinimlerini, yapıtlar ve araçlara, belgelere ve yeniden üretilebilir oluşumları üretmeyle ile ilgili sorunlara erişimlerini sağlamak için Amazon Partner Network programı aracılığıyla destek alacaklardır. Çözüm ortakları aracılığıyla EKS Distro edinen müşteriler ve sistem entegratörleri bu sağlayıcılar tarafından destekleneceklerdir.

Sign up for a free account
Çözüm ortaklarına göz atın

Çözüm ortaklarının sayfasını ziyaret edin.

Daha fazla bilgi edinin 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
GitHub’da Amazon EKS Distro

GitHub’da Amazon EKS Distro ile oluşturmaya başlayın.

Daha fazla bilgi edinin