DevOps

GitLab

GitLab

GitLab, tek bir uygulama olarak teslim edilen Geliştirme, Güvenlik ve Operasyon ekiplerinin işbirliği yöntemlerini temelden değiştiren bütün bir DevOps platformudur. GitLab, geliştirme masraflarını azaltarak ve geliştirici üretkenliğini artırırken uygulama açıklarını azaltarak ekiplerin yazılım teslimatını haftalardan dakikalara indirir. GitLab, bir değişimi planlama ve etkilerini izleme zamanını büyük ölçüde sıkıştırmak için eşsiz görünürlük, radikal yeni verimlilik seviyeleri ve kapsayıcı yönetim sağlar.

Kong, Inc.

Kong, Inc.

Kong Konnect, çoklu bulut ve hibrit kuruluşlarındaki teknoloji ekiplerine API'leri ve hizmetleri her yerden oluşturma konusunda "mimari özgürlük" sağlayan bir hizmet bağlantı platformudur. Konnect, kullanıcıların API'lerini kolayca tasarlamalarını, test etmelerini, korumalarını, dağıtmalarını, izlemelerini, gelir kaynağı hâline getirmelerini ve bunlara sürüm eklemelerini sağlayarak hizmet yönetiminin tam yaşam döngüsünü destekler. Kong'un hizmet bağlantı platformu, hem tek hem de çok bölgeli topolojiler için Amazon EKS, Amazon EKS Distro, Amazon ECS veya AWS Fargate gibi herhangi bir AWS platformunda dağıtılabilir.

Kubestack

Kubestack

Kubestack, altyapıyı otomatikleştirmek isteyen ekipler için açık kaynaklı GitOps çerçevesidir.

Foundational

Canonical

Canonical

Canonical, müşterilerin Ubuntu’ya ulaşabildiğiniz her yerde kullanım için katı, kendini onaran, yüksek derecede erişilebilir EKS uyumlu Kubernetes elde edebilmesi için Amazon EKS Distro’yu MicroK8s deneyimi ile birleştirmesine izin verir. Hızlıca EKS’yi yükleyin ve müşteriler çalışmaya hazır olur.

HashiCorp

HashiCorp

HashiCorp Terraform, operatörlerin Amazon EKS Distro’yu desteklemek üzere AWS altyapısından faydalanmaları için sürekli bir iş akışı sağlar.

Kubermatic

Kubermatic

KubeOne by Kubermatic kullanarak Amazon EKS Distro’yu kurun. KubeOne, tek Kubernetes kümelerinin dağıtımını ve 2. Gün işlemlerini otomatikleştiren altyapı-agonistik ve açık kaynaklı bir Kubernetes küme yaşam döngüsü yönetim aracıdır.

"Kubermatic olarak, açık kaynak topluluklarının herkesin yararına olacak daha iyi yazılımlar geliştirdiğine inanıyoruz. Bu nedenle AWS’nin Amazon EKS Distro’ya açık kaynak sağladığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Tüm ekibi tebrik ediyoruz! Ayrıca, açık kaynak küme yaşam döngüsü yönetim aracımız olan Kubermatic KubeOne’ın, Amazon EKS Distro için ezber bozan destek sağlayan ilk dağıtım grubunun bir parçası olmasından da gerçekten gurur duyuyoruz. Kubermatic KubeOne’ın Terraform entegrasyonu ve kullanım kolaylığı sayesinde kullanıcılar, minimum operasyonel çabayla AWS ve Amazon Linux 2’ye EKS Distro yükleyebilir."
Sebastian Scheele, CEO ve Kurucu Ortak, Kubermatic
Netcracker

Netcracker

Netcracker'ın BSS, OSS ve Düzenleme uygulamalarından oluşan kapsamlı portföyü tamamen mikro hizmet tabanlı olup açık API'leri kullanır ve Amazon EKS ile Amazon EKS Distro gibi container platformlarında çalışır. Netcracker; gelir, müşteri ve hizmet yönetimi gibi en yüksek düzeyde kaynak tüketen işlemlerde en yüksek performansın elde edilmesini sağlamak için AWS'nin gücünden yararlanmaktadır. İstek üzerine ölçeklendirme ve tam güvenlik uygunluğu sayesinde CSP'ler, bulut ekonomisiyle yenilikçi dijital hizmetleri daha hızlı sunabilir.

Nirmata

Nirmata

Nirmata’nın Day 2 Kubernetes platformu, küme halinde tedarik ve Amazon EKS Distro kullanan yerinde kurumsal Kubernetes kümelerinin yaşam döngüsü yönetimi için entegre desteğe sahiptir.

Pulumi

Pulumi

Pulumi’nin açık kaynak ve dünyanın en popüler programlama dillerini kullanan modern kod olarak altyapı platformu güvenle daha hızlı teslimat için birlikte daha iyi çalışmaları amacıyla bulut mühendisliği ekiplerini destekler. Pulumi’nin SaaS ürünü, AWS ve 50’den fazla diğer bulut altyapı sağlayıcıları dâhil olmak üzere genel, özel, hibrit herhangi bir bulutta uygulama ve altyapı teslimatı ve bunları koruma altına alma için sürekli bir iş akışı sağlar. Her boyutta kuruluşlar, startup’lardan Global 2000 şirketlerine kadar tüm kuruluşlar bulut dönüşümleri ve modernizasyon ihtiyaçları için Pulumi’yi seçtiler.

"Pulumi müşterileri AWS ve kendi veri merkezleri boyunca güçlü hibrit dağıtımları yönetme aracı olarak Kubernetes’den git gide daha fazla faydalanıyor. Amazon EKS Distro’nun, müşterilerin bu dağıtımlar için sürekli bir platform elde etmesine yardımcı olduğunu görmekten heyecan duyuyoruz ve müşterilerimizin de uygulama modernizasyon çabalarının bir parçası olarak bu kaynaktan yararlanabilmesi için ilk günden EKS Distro’yu desteklediğimizi açıklamaktan heyecan duyuyoruz."
Luke Hoban, CTO, Pulumi
Rafay Systems

Rafay Systems

Rafay Managed Kubernetes Platform (MKP), müşterilerin işletim ortamlarında tercih ettikleri Kubernetes dağıtımını kullanabilmelerini savunan bir temel felsefeye sahip açık bir platformdur. Rafay MKP’yi kullanarak müşteriler artık yerinde (Bare Metal veya VM) ve bulut dağıtımları için Amazon EKS Distro’nun yaşam döngüsünü kolayca tedarik edebilir ve yönetebilir.

Rancher Labs

Rancher Labs

Rancher Labs, kuruluşların veri merkezi, bulut, şube ofisleri ve ağ ucu boyunca herhangi bir altyapıda uygun ölçekte Kubernetes dağıtmasına ve yönetmesine olanak tanıyan bir açık kaynak yazılımı teslim eder.

SpectroCloud

Spectro Cloud

Spectro Cloud; ölçeklenebilir, politika temelli Kubernetes yönetimi sağlayarak kuruluşların Kubernetes'i genel bulut, özel bulut, bare metal veya herhangi bir kombinasyonda herhangi bir yerde çalıştırmalarına yardımcı olur. Operasyon verimliliğini iyileştirirken, maliyeti azaltırken, merkezi yönetişim ve görünürlük sağlarken tek tıklamalı operasyonlar aracılığıyla birden fazla kümeyi yönetme ve dağıtım esnekliği sunma.
Upbound

Upbound

Upbound Cloud, Amazon EKS Distro kullanıcılarının küme yapılandırmasını Crossplane yapılandırmasının ortamdan bağımsız tek bir havuzunda birleştirmesini kolaylaştırır. Bu yapılandırma kullanılarak yeni kümeler, tek bir birleşik API arabirimi veya Upbound Cloud’un içinde bulunan kullanımı kolay konsol arabirimi aracılığıyla yerinde, bulutta veya uçta sağlanabilir.

VMware Tanzu

VMware Tanzu

VMware Tanzu, sürekli olarak müşterilere değer teslim etmekle beraber bulutta modern uygulamalar oluşturma, yürütme ve yönetme amaçlı bir ürün ve hizmetler ailesidir. Portföy, geliştiricilerin doğru kaynaklara kolay erişim ile daha hızlı hareket etmesine olanak sağlarken hibrit-bulut operasyonlarını basitleştirir. VMware Tanzu, geliştirme ve operasyon ekiplerinin dönüşümsel iş sonuçları sağlayan yeni yollarda birlikte çalışmalarına olanak sağlar.

Weaveworks

Weaveworks

Weave Kubernetes Platformu, yerinde EKS-D kümeleri yükleme, oluşturma ve yönetme için destek sağlayarak GitOps desteğini Amazon EKS Distro’ya getirir. Weaveworks, Küme API projesinden yararlanarak GitOps’u-EKS-D veya herhangi diğer bir dağıtım-Kubernetes’inize getirir.

"Amazon EKS Distro, bulutları ve veri merkezleri boyunca doğrulanmış, sürekli bir deneyim isteyen Kubernetes çalıştıran kurumlar için çığır açan bir uygulamadır. Weaveworks, Weaveworks Kubernetes Platformumuzun bir parçası olarak EKS Distro’yu desteklemekte kararlıdır. WKP GitOps teknolojileri kuruluşların bare metal ortamlar dâhil olmak üzere AWS bulut ve yerinde ortamlarda güçlü ve sürekli bir şekilde bulut temelli uygulamaları dağıtmalarına olanak sağlar."
Alexis Richardson, CEO, Weaveworks

İzleme ve Günlük Kaydı

Datadog

Datadog

Datadog, yerinde ve hibrit ve bulut bilgi işlem altyapısı boyunca VM’ler, Container’lar ve Sunucusuz ortamların durumu hakkında görünürlük sağlar. Müşteriler altyapı gözlenebilirliklerini tek bir platformda birleştirebilirler ve container ve container hizmetlerinin otomatik keşfi ve Datadog’daki herhangi bir ölçümü kullanarak Yatay Pod Otomatik Ölçeklenme gibi özelliklerle Kubernetes ortamlarını güvenle ölçeklendirebilirler.

Epsagon

Epsagon

Epsagon, müşterilerin denetim düzlemi ölçümleri dâhil olmak üzere Amazon EKS Distro iş yüklerini izlemelerine olanak sağlar. Müşteriler, EKS-D veya EKS iş yüklerindeki problemleri sorunsuz bir şekilde anında izleme, sorunları giderme ve takip etmek için Epsagon’dan yararlanabilir.

Instana

Instana

Instana, Amazon EKS Distro’yu kullanarak Kubernetes kümelerinde sorunsuz bir şekilde çalışır. Instana ile müşteriler otomatik olarak EKS-D ve EKS iş yüklerini izleyebilir ve görselleştirebilir.

Splunk

Splunk

Splunk, modern bulut ortamları için gerçek zamanlı izleme ve gözlemleme çözümü sunar. Splunk Infrastructure Monitoring, container’lı uygulamalarınızı nerede dağıttığınız fark etmeksizin en kapsamlı hazır Kubernetes izleme çözümünü sunar: Amazon EKS Distro, Amazon EKS, Amazon ECS, AWS Fargate, AWS Outposts’da hibrit kümeler veya kullanıcının kendi yönettiği yerinde Kubernetes ortamları.

"Amazon EKS ile bulut temelli, Amazon Outposts ile hibrit ve yerinde kullanıcının kendi yönettiği ortamlar gibi tüm ortamlara Kubernetes’in güvenli, doğrulanmış ve test edilmiş dağıtımını getirmede AWS ile ortaklık kurmaktan heyecan duyuyoruz. Splunk Infrastructure Monitoring, en kapsamlı, hazır, kurumsal düzeyde Kubernetes izleme çözümünü sağlar. Kubernetes ve Splunk’ın AWS dağıtımını kullanarak ortak müşterilerimiz altyapı tercihlerine bakılmaksızın hızla ve güvenle Kubernetes’i benimseyebilirler."
Amit Sharma, Ürün Pazarlama Müdürü, Splunk
Sumo Logic

Sumo Logic

Sumo Logic, Amazon EKS Distro ile tamamen entegre olarak ve onu destekleyerek müşterilerin Kubernetes kümeleri üzerinde tam gözlemlenebilirlik elde ettiklerinden emin olur. Ayrıca çözüm, hazır şekilde ve derin entegrasyonlar aracılığıyla daha geniş Kubernetes eko sistemi ile entegre güvenlik sağlar.

Sysdig

Sysdig

Sysdig, çalışma zamanı tehditlerini tespit etmek ve yanıt vermek, uyumluluğu doğrulamak ve EKS-D üzerindeki container’ları izlemek ve sorunlarını gidermek için güvenlik ve görünürlük sağlar.

"Hibrit ortamlar arasında köprü kurmak için yaygın bir araç kümesine sahip olmak DevOps ekiplerinin Kubernetes’in faydalarından tamamen yararlanmasına yardımcı olur. Sysdig platformunu açık kaynaklı bir temel üzerine kurduk ve inanıyoruz ki Amazon’un Amazon EKS Distro ile tutunduğu açık yaklaşım daha hızlı inovasyon ve daha güvenli bir platform ile sonuçlanacaktır. Sysdig ve Amazon EKS Distro ile kullanıcılar Falco gibi sektör öncüsü açık kaynak projeleri tarafından desteklenen kümeler ve siteler boyunca derin görünürlük ve birleşik deneyim sağlayan kurumsal düzeyde güvenlik elde ederler."
Loris Degioanni, Sysdig CTO’su ve kurucusu

Güvenlik ve Ağ İletişimi

Alcide

Alcide

Alcide; EKS, AWS Outposts ve Amazon EKS Distro boyunca uzanan hibrit dağıtımları boyunca merkezi ve birleştirilmiş güvenlik kapsamı sağlar. Müşteriler, dağıtım altyapısı fark etmeksizin aynı araçları ve en iyi uygulamaları kullanabilir. Alcide platformu, tasarımdan dağıtıma ve üretime kadar bütün Kubernetes güvenlik ihtiyaçlarını bütüncül olarak ele alır. Platform, aynı zamanda güçlü ve kapsamlı Kubernetes güvenlik ve uyumluluk en iyi uygulamalarını sağlarken bir DevOps bakış açısıyla tasarlanmıştır.

Aqua Security

Aqua Security

Aqua Security, görünürlüğü artırmak, yanlış yapılandırmaları gidermek için KSPM (Kubernetes Güvenlik Özellikleri Yönetimi) ve gelişmiş aracısız K8s çalışma zamanı koruması sağlar. Müşteriler ayrıca K8s uygulamaları için politika temelli, tam yaşam döngüsü korumalı, uyumluluk elde etmek için Kubernetes tabanlı özelliklerden yararlanabilir.

"Her boyuttan kuruluşlar Kubernetes’i benimsedikçe birçoğu seçenekler arasında özgürce geçebilme isteğiyle bulutta, yerinde platformlarda ve açık kaynak dağıtımlarındaki teklifler arasında yollarını çiziyorlar. Amazon EKS uyumlu kümeleri yeni EKS Distro ile yürütme yeteneği biz kullanıcıların buna ulaşmasını kolaylaştıracaktır."
Liz Rice, Açık Kaynak Mühendisliği Başkan Yardımcısı, Aqua Security
Solo.io

Solo.io

Modern hizmet bağlantısı şirketi Solo.io, mimar ve mühendislerinizin uygulama trafiğini yönetmesini kolaylaştıran uygulama programlama arabirimi (API) altyapı yazılımı sunar. Buluta, mikro hizmetlere, Kubernetes container'larına ve sunucusuz işlevlere geçiş yaparken, birleştirilmiş gözlemlenebilirlik ve kontrol ile uygulama ağ iletişimi için güvenli ve güvenilir bir yaklaşıma ihtiyaç duyarsınız.

Tetrate

Tetrate

Tetrate Service Bridge (TSB), EKS ve EKS-D’deki iş yüklerinde birleşik uygulama bağlantısı ve güvenlik sağlar. TSB, Istio ve Envoy Proxy’ye kurumsal düzeyde (yukarı akış veya FIPS uyumlu) kolay erişim ve çalışabilirlik sağlar. Çok kiracılık, trafik yönetimi, ağ ve uygulama düzeyinde gözlemlenebilirlik, uçtan uca mTLS (karşılıklı Taşıma Katmanı Güvenliği), ayrıntılı yetkilendirme ve uygulama güvenliği, TSB’nin temel öğeleridir.

Tigera

Tigera

Tigera, hibrit ve çoklu bulut ortamlarında Kubernetes ağı, güvenliği ve gözlemlenebilirliği için lider çözümlerin kaynağıdır: Calico ve Calico Enterprise. Dünyanın en büyük kurumlarından birçoğu hem EKS hem de AWS üzerinde çalışan kendi yönettikleri Kubernetes kümelerini güvenli hale getirmek için Tigera’ya güveniyorlar.

"Calico ve Calico Enterprise’a Amazon EKS Distro için güçlü ağ, uyumluluk ve güvenlik sağlama amaçlı destek sunmak için Amazon ile birlikte çalışmaktan heyecan duymaktayız. EKS-D’ye destek vermek yalnızca Amazon müşterilerine Kubernetes dağıtım seçeneği vermekle kalmaz aynı zamanda EKS ve EKS-D boyunca sorunsuzca çalışmak için aynı Calico ağı ve ağ politikasını sağlar. Müşterilerimize birden fazla seçenek sunmanın başarılarını garantileyeceğine inanıyoruz."  
Amit Gupta, Tigera’da Ürün Yönetiminden ve İş Geliştirmesinden Sorumlu Başkan Yardımcısı

Depolama Yönetimi

Kasten by Veeam

Kasten by Veeam

Kubernetes için amaca özel tasarlanmış Kasten K10 by Veeam, kurumsal operasyon ekiplerine yedekleme/geri yükleme, olağanüstü durum kurtarma ve Kubernetes uygulamalarının mobilitesi için kullanımı kolay, ölçeklenebilir ve güvenli bir sistem sunar. Kasten K10; Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS), Amazon EKS Distro (EKS-D) ve ayrıca AWS'de Red Hat OpenShift gibi ek Kubernetes dağıtımları ile çalışmaya uygundur.

Portworx by Pure Storage

Portworx by Pure Storage

Portworx Enterprise, işletmelerin AWS EKS, AWS EKS Distro ve AWS Outpost dahil olmak üzere AWS platformlarında üretimde görev açısından kritik uygulamaları çalıştırmak için güvendiği Kubernetes veri hizmetleri platformudur. Portworx, Kubernetes üzerinde çalışan uygulamalar için kalıcı depolama, veri koruma, olağanüstü durum kurtarma, veri güvenliği, çapraz bulut ve veri geçişleri ve otomatik kapasite yönetimi için tam entegre bir çözüm sunar. 

Hizmetler

Arctiq

Arctiq

Arctiq, BT dönüşümünün gerçekleştiği yeni dünyada uzmanlık sağlayan hizmetlerle yönlendirilen bir firmadır.

Ek Kaynaklar

Bir AWS Çözüm Ortağı bulun

AWS Partner Network, derin AWS uzmanlığına sahip ve Bulutu Benimseme Yolculuğunuzun her aşamasında şirketinize yardımcı olacak benzersiz konumlardaki yüksek kaliteli AWS Çözüm Ortaklarını tanımlamanıza ve seçmenize yardımcı olur.

APN Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

AWS Çözüm Ortağı Ağı (APN), müşteriler için çözümler ve hizmetler oluşturmak üzere AWS'den faydalanan küresel bir Çözüm Ortakları topluluğudur.