Amazon S3'e yönelik S3 Glacier ve S3 Glacier Deep Archive depolama sınıfı fiyatlandırması için lütfen Amazon S3 fiyatlandırma sayfasına bakın.

Yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz. Minimum ücret yoktur.

AWS Ücretsiz Kullanım Katmanı*

AWS Ücretsiz Kullanım Katmanı kapsamında her ay 10 GB'a kadar Amazon S3 Glacier verisini ücretsiz olarak alabilirsiniz. Ücretsiz kullanım kapsamındaki miktar, ay içinde istenen zamanda kullanılabilir ve Standart alma işlemleri için geçerlidir.

* Her ay AWS GovCloud Bölgesi hariç tüm bölgelerdeki ücretsiz katman kullanımınız hesaplanır ve otomatik olarak faturanıza yansıtılır – kullanılmayan aylık haklar bir sonraki aya devretmez. Bazı kısıtlamalar geçerlidir. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için teklif koşullarımıza bakın.

Depolama fiyatlandırması

Alma fiyatlandırması

Alma isteği fiyatlandırması

*EC2 İstek Üzerine bulut sunucularında olduğu gibi Hızlı İstek Üzerine isteklerin erişilebilirlik oranı çok yüksektir.

Tedarik edilen hızlı alma

**Alma kapasitenizin gerektiğinde erişilebilir olacağı konusunda bir güvenceye gereksinim duyuyorsanız, Tedarik Edilen istekleri kullanmanız gerekir. Tedarik Edilen istekleri, her biri 5 dakikada bir en az 3 Hızlı alma güvencesi sağlayan ve 150 MB/sn'ye kadar alma aktarım hızı sağlayan Tedarik Edilen Kapasite birimleri olarak satın alırsınız.

Aksi belirtilmediği sürece fiyatlarımıza KDV ve ilgili satış vergileri gibi, yürürlükte olan vergiler ve harçlar dahil değildir. Fatura adresi Japonya'da olan müşteriler için AWS kullanımı Japonya Tüketim Vergisine tabidir. Daha fazla bilgi edinin.

İstek fiyatlandırması

LISTVAULTS, GETJOBOUTPUT, DELETE† ve diğer tüm İstekler ücretsizdir.

† S3 Glacier arşivlerinin en az depolama süresi 90 gündür ve 90 gün dolmadan silinen arşivler, geri kalan günlere ait depolama ücretinin günlere bölünmesiyle elde edilen bir ücrete tabi olur. Daha fazla bilgi edinin.

Aksi belirtilmediği sürece fiyatlarımıza KDV ve ilgili satış vergileri gibi, yürürlükte olan vergiler ve harçlar dahil değildir. Fatura adresi Japonya'da olan müşteriler için AWS kullanımı Japonya Tüketim Vergisine tabidir. Daha fazla bilgi edinin

Veri aktarımı fiyatlandırması

Aşağıdaki fiyatlandırma, Amazon S3 Glacier'da "içeri" ve "dışarı" aktarılan verileri temel alır.

Aylık 500 TB'ın üzerindeki Veri Aktarımları için lütfen Bize Ulaşın.

S3 Glacier'dan aynı bölgedeki EC2'ye veri aktarımı ÜCRETSİZDİR.

Aksi belirtilmediği sürece fiyatlarımıza KDV ve ilgili satış vergileri gibi, yürürlükte olan vergiler ve harçlar dahil değildir. Fatura adresi Japonya'da olan müşteriler için AWS kullanımı Japonya Tüketim Vergisine tabidir. Daha fazla bilgi edinin.

Depolama ve bant genişliği boyutuna tüm ek dosya yükleri dahildir.

Fiyat katmanları hesaplanırken Amazon EC2, Amazon S3, Amazon S3 Glacier, Amazon RDS, Amazon SimpleDB, Amazon SQS, Amazon SNS, Amazon DynamoDB ve AWS Storage Gateway'de İnternet'e yönelik Dışarı Veri Aktarımı kullanımlarınızın toplamı göz önünde bulundurulur.

Amazon S3 Glacier Select fiyatlandırması

Amazon S3 Glacier Select, arşivin tamamının alınmasına gerek kalmadan sorguların doğrudan Amazon S3 Glacier'da depolanan veriler üzerinde çalıştırılmasına imkan tanır. Bu özelliğin fiyatlandırması taranan toplam veri miktarına, Amazon S3 Glacier Select tarafından döndürülen veri miktarına ve gerçekleştirilen Amazon S3 Glacier Select isteklerinin sayısına bağlıdır.

Bu ölçümlerden her birinin fiyatlandırması, üç seçenek temel alınarak verilerin hangi hızda istendiğine göre belirlenir. 250 MB'tan küçük "Hızlı" sorgular genellikle 1-5 dakika içinde döndürülür. "Standart" sorgular genellikle 3-5 saat içinde döndürülür. "Toplu" sorgular genellikle 5-12 saat içinde döndürülür.

İstek fiyatlandırması alma isteği fiyatlandırma tablosunda belirtilmiştir.

Taranan Select verileri

Döndürülen Select verileri

Ek fiyatlandırma kaynakları

AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı

Aylık AWS maliyetlerinizi kolayca hesaplayın

Ekonomi Kaynak Merkezi

AWS'ye geçişle ilgili ek kaynaklar

Amazon S3 Glacier'i nasıl kullanmaya başlayacağınızı öğrenin

Kullanmaya başlama sayfasını ziyaret edin
Oluşturmaya hazır mısınız?
Amazon S3 Glacier'ı kullanmaya başlayın
Başka sorunuz mu var?
Bize ulaşın