Belgeler

IAM kullanıcı kılavuzu

Bu kılavuz, AWS'de ayrıntılı izinleri uygulamanıza yardımcı olan IAM özelliklerini açıklayarak size IAM'yi tanıtır. Kılavuz, IAM politikaları tanımlayarak ve uygulayarak rollere ve kaynaklara nasıl erişim izni sağlayacağınızı gösterir. Ayrıca bu kılavuz, IAM'nin nasıl çalıştığını ve kullanıcılarınız ve iş yükleriniz için erişimi denetlemek üzere IAM'yi nasıl kullanabileceğinizi açıklar. 

HTML | PDF | Kindle

AWS STS API Başvurusu

AWS Security Token Service (AWS STS) belgeleri, AWS'de program aracılığıyla roller üstlenmeniz için API operasyonlarını açıklar. Belgelerde aynı zamanda desteklenen web hizmeti protokolleri için örnek istekler, yanıtlar ve hatalar sunulur.

HTML


AWS CLI Komut Başvurusunun IAM bölümü, IAM'yi yönetmek için kullanabileceğiniz AWS CLI komutlarını açıklar. Ayrıca bölümde tüm komutlar için söz dizimi, seçenekler ve kullanım örnekleri sunulur.

AWS CLI Komut Başvurusu belgelerinin AWS STS bölümü, güvenlikle ilgili geçici kimlik bilgileri oluşturmak için kullanabileceğiniz AWS CLI komutlarını açıklar. Ayrıca bölümde tüm komutlar için söz dizimi, seçenekler ve kullanım örnekleri sunulur.

IAM API Başvurusu, IAM'ye yönelik tüm API operasyonlarını ayrıntılı olarak açıklar. Bu belgede aynı zamanda desteklenen web hizmeti protokolleri için örnek istekler, yanıtlar ve hatalar sunulur.
 

Diğer kaynaklar

Örnek kod ve kitaplıklar: IAM ile ilgili örnek kod

Geliştirici araçları: IAM API'leri ile kullanmak için komut satırı ve GUI tabanlı araçlar

IAM tartışma forumu: IAM ile ilgili konular için tartışma forumu

Videolar

Brigid Johnson'ın AWS re:Invent 2021'deki SEC324 oturumundan ekran görüntüsü

AWS re:Inforce 2022 - Security best practices with AWS IAM (IAM201)

IAM, AWS kaynaklarınıza erişimi güvenli bir şekilde kontrol etmenizi sağlayan temel bir hizmettir. Bu oturumda; geçici kimlik bilgileriyle çalışmak, en düşük yetkili izinlerle çalışmak, kullanıcılardan uzaklaşmak, kaynaklarınıza erişimi analiz etmek ve politikaları doğrulamak gibi en iyi IAM uygulamaları hakkında bilgi edinin. AWS kaynaklarınızı AWS en iyi uygulamalarına uygun şekilde nasıl güvenceye alacağınıza dair fikirlerle bu oturumdan ayrılın.

Brigid Johnson'ın AWS re:Invent 2021'deki SEC324 oturumundan ekran görüntüsü
 
AWS üzerinde güvenli uygulamalar ve iş yükleri oluşturmak IAM'yi kullanmayı bilmek anlamına gelmektedir. Bu oturum, teknik yaklaşım ve ilke öncelikli yaklaşımı içeren iş yüklerini ve verileri savunmaya yönelik pratik IAM becerilerini öğrenmek isteyen meraklı geliştiricilere yöneliktir.
Brigid Johnson'ın AWS re:Invent 2021'deki SEC324 oturumundan ekran görüntüsü

AWS Identity, Security, and Compliance videos - AWS re:Invent 2021

Çeşitli AWS Kimlik, Güvenlik ve Uygunluk konularını kapsayan yararlı ve öğretici videolar.

Brandon Wu'nun IAM Erişim Anali̇zörü videosundan ekran görüntüsü
 
En düşük yetkiye ulaşma ilkesini uygulamak genellikle bir yolculuk olarak dikkate alınır ve güvenli bir yolculuk bir harita içermelidir. Bu oturum, en düşük yetkiye yönelik yolculuğunuzu hızlandırabilecek ilişkili tasarım ilkelerini ve zihinsel modelleri dikkate alarak bu tür bir harita sunar. Oturum ayrıca, yolculuğu destekleyen politika üreticiler ve politika indirgeyiciler de dahil olmak üzere kuruluşların kullandığı başarılı modelleri inceler.
Brandon Wu'nun IAM Erişim Anali̇zörü videosundan ekran görüntüsü
 
IAM politikalarını uygun ölçekte doğrulama işleminden kimlik odaklı güvenliğe ve iyi yapılandırılmış kimlik ve yönetim çözümlerine kadar kimlik ve erişim yönetimi konularını kapsayan AWS re:Inforce 2022 oturum videoları.
Brandon Wu'nun IAM Erişim Anali̇zörü videosundan ekran görüntüsü
 
Kaynağa dayalı bir politikanın izin verdiği tüm olası erişim yollarını belirlemek için otomatik akıl yürütmeyi kullanan IAM Erişim Analizörü hakkında videolar.

Blog gönderileri

Tarih
  • Tarih
1

Şu anda herhangi bir IAM blogu gönderisi bulamadık. Ek içerikler için bkz. AWS Blog.

IAM hakkında daha fazla bilgi edinin

SSS bölümünü okuyun
Oluşturmaya hazır mısınız?
IAM'yi kullanmaya başlayın
Başka sorularınız mı var?
Bize ulaşın