Amazon Konum Hizmeti için ön taahhüt veya minimum ücret yoktur. Yalnızca kullandığınız hizmetler için ücret ödersiniz. Amazon Konum Hizmeti, ilk üç ay için ücretsiz kullanım sunar. Konum verileri, uygulamanızın hizmete yaptığı talep sayısına göre ücretlendirilir. Amazon Konum Hizmeti ücretsiz kullanım sınırını aştıktan sonra uygulamanızın hizmete gönderdiği istekler için ödeme yaparsınız. Aylık maliyetlerinizi AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı ile kolayca hesaplayabilirsiniz.

Amazon Konum Hizmeti Ücretsiz Kullanım

İlk üç ay boyunca ücretsiz kullanımla Amazon Konum Hizmeti'ni değerlendirebilirsiniz. Bu süre boyunca aşağıdaki tabloda tanımlanan seviyelere kadar olan aylık kullanımlar için ücret ödemezsiniz. Ücretsiz kullanım seviyesini aşmanız durumunda kullandığınız ek talepler için ücretli katman ücretlerine göre faturalandırılırsınız.

Özellikler Aylık kullanıma dahil, 3 ay boyunca
Haritalar 500.000 harita bölmesi (Vektör veya Raster)
Yerler

10.000 Adres önerildi

10.000 Adres için coğrafi kodlama

10.000 ters coğrafi olarak kodlanmış pozisyon

Rotalar 10.000 rota hesaplaması
İzleme

200.000 pozisyon yazma

10.000 toplu pozisyon okuma

5.000 cihaz silme

Coğrafi sınırlama

200.000 pozisyon değerlendirme

10.000 coğrafi sınır oluşturma, silme veya açıklama

10.000 coğrafi sınır listesi isteği
Hizmet Kaynakları

10.000 kaynak oluşturma, okuma, güncelleme, silme veya listeleme isteği

Uygulamanız, işletmenizde kullandığınız varlıkları (teslimat araçları veya çalışanlar gibi) takip ediyor ya da onlar için rota oluşturuyorsa coğrafi konum sağlayıcınız olarak yalnızca HERE veya Açık Veriler Haritaları'nı kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için AWS Hizmet Koşulları'nın 82. maddesine veya Amazon Konum Hizmeti Hakkında SSS sayfasının fiyatlandırma bölümüne bakın.

Amazon Konum Hizmeti Ücretli Kullanım

Üç aylık ücretsiz kullanım süresi tamamlandıktan sonra veya aşağıda tanımlanan ücretsiz kullanım sınırlarını aşmanız durumunda uygulamanızın aşağıdaki tabloda belirtilen hizmetlere gönderdiği istekler için ödeme yaparsınız.

 • Haritalar
 • *Hibrit harita stilini kullanmak, harita bölmesi isteği sayısının artmasına neden olur. Bu stil iki harita bölmesini kapsar: arka planda uydu görüntüsü (raster bölme) ve üstte yol ağı ile etiketler (vektör bölme). Alınan tüm bölmeler ücrete dahil edilir.

 • Yerler
 • *Şu API'lerin her birine gönderilen bir istek, coğrafi olarak kodlanmış bir adres olarak kabul edilir: searchPlaceIndexForText ve getPlace.
  *SearchPlaceIndexforPosition API'sine yapılan bir istek, ters coğrafi kodlu bir adres olarak kabul edilir.
 • Rota Çizme
 • *Matris Rota Çizme API'sini kullanırken her istekte hesaplanan rota sayısı = başlangıç noktası sayısı x varış noktası sayısı. Örneğin 300 başlangıç noktasının ve 100 varış noktasının bulunduğu bir matris kullanıldığında hesaplanan toplam rota sayısı 30.000 (300x100) olur.
 • İzleme

 • * Bir istek 100 cihaza kadar getirebilir. 

 • Coğrafi sınırlama

 • * Tek bir pozisyonun bir coğrafi sınır koleksiyonundaki tüm coğrafi sınırlar için değerlendirilmesi. 
  ** Yalnızca 1 aydan uzun süren coğrafi sınırlar için geçerlidir. 
 • Hizmet Kaynakları

Uygulamanız, işletmenizde kullandığınız varlıkları (teslimat araçları veya çalışanlar gibi) takip ediyor ya da onlar için rota çiziyorsa coğrafi konum sağlayıcınız olarak yalnızca HERE, GrabMaps veya Açık Veriler Haritaları'nı kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için AWS Hizmet Koşulları'nın 82. maddesine veya Amazon Konum Hizmeti Hakkında SSS sayfasının fiyatlandırma bölümüne bakın.

Amazon Konum Hizmeti isteği tanımları ve ayrıntıları

Harita bölmesi: Büyük bir dijital haritanın bir parçasını veya bölmesini alma isteği. Uygulamanızda görüntülenen haritalar, harita bölmelerinden oluşan bir koleksiyondur. Amazon Konum Hizmeti'nde iki tür harita bölmesi kullanılır: harita görüntüleri olan raster bölmeler ve küçük bir harita alanının coğrafi özelliklerini temsil eden vektör bölmeler.

Adres için coğrafi kodlama: Sokak adresi, yer kimliği veya ilgi çekici yerler gibi bir konumun metin açıklamasını bir dizi enlem ve boylam koordinatına dönüştürme isteği.

Ters coğrafi olarak kodlanmış pozisyon: Enlem ve boylam koordinatlarını okunabilir bir sokak adresine veya yer adına dönüştürme isteği.

Depolanan sonuç: Coğrafi kodlama veya ters coğrafi kodlama işlemlerinin sonuçları olan adresleri ya da enlem ve boylam koordinatlarını saklama ve yeniden kullanma isteği.

Coğrafi sınır: Coğrafi sınır oluşturma, silme veya tanımlama istekleri. Coğrafi sınır, harita üzerinde tanımlanan coğrafi bölgedir. Örneğin bir perakende zinciri, mağaza konumlarının etrafında coğrafi sınırlar oluşturarak mağazanın yakınındaki müşterilere kupon gönderebilir. "Aylık coğrafi sınır", bir coğrafi konum tanımının Amazon Konum Hizmeti'nde bir ay boyunca depolanması anlamına gelir.

Pozisyon yazma: Amazon Konum Hizmeti'ne gönderilen takip edilen bir varlığın konumunu hesabınıza kaydetme isteği. Örneğin bir fitness uygulaması, pozisyon yazma isteklerini kullanarak koşu sırasında bir sporcunun yerini belirli aralıklarla kaydedebilir. Toplu pozisyon yazma istekleri, zaman damgalarıyla bir veya daha fazla izlenen varlık için birden çok konumu kaydetme istekleridir. Toplu çağrıdaki her öğe bir istek olarak sayılır.

Pozisyon okuma: Takip edilen bir varlığın konumunu alma isteğidir. Örnek olarak bir kayak merkezinin mobil uygulamasını kullanan ziyaretçilerin konumunu gösterme isteği verilebilir. Toplu pozisyon okuma istekleri, zaman damgalarıyla bir veya daha fazla izlenen varlık için birden çok konumu alma istekleridir. Toplu çağrıdaki her öğe bir istek olarak sayılır.

Pozisyon değerlendirme: Amazon Konum Hizmeti'nin izlenen bir varlığın bir coğrafi sınırla ilişkili pozisyonunu belirleme ve izlenen varlık bir coğrafi sınıra girip çıktığında Amazon EventBridge'e etkinlik gönderme isteği. Örneğin bir pizza zincirinin uygulaması, kuryenin müşterisinden yarım kilometre uzaktaki bir coğrafi sınırı geçtiğini tespit edebilir ve müşteriye siparişinin ulaşmak üzere olduğuna dair bir uyarı gönderebilir.

Rota hesaplaması: Amazon Konum Hizmeti'ne gönderilen ve bir başlangıç noktası ile bir veya daha fazla varış noktası arasında seyahat etmek için rota (seyahat süresi, mesafe ve geometri) hesaplama talebi.

Hizmet kaynakları: Harita kaynakları (belirli bir stilde harita bölmelerini almak için kullanılır), Yer Dizini kaynakları (coğrafi kodlama, ters coğrafi kodlama ve ilgi çekici yer aramaları yapmak için kullanılır), Rota Hesaplama kaynakları (rota hesaplama istekleri için kullanılır), Coğrafi Sınır Koleksiyonu kaynakları (coğrafi sınırları depolamak ve bunları kullanarak konumları değerlendirmek için kullanılır) ve Takip Sistemi kaynakları (cihaz konumlarını depolamak ve almak için kullanılır) gibi Amazon Konum Hizmeti kaynaklarını oluşturma, okuma, güncelleme, silme veya listeleme istekleri. Takip sistemleri ve coğrafi sınırlar gibi kaynakları bağlama ve bağlantılarını kaldırma istekleri de kaynak güncellemesi olarak kabul edilir.

Nesne kaynakları: Takip Sistemi kaynağındaki cihazlar veya coğrafi sınır koleksiyonundaki Coğrafi Sınırlar gibi kaynak içindeki nesneleri listeleme, tanımlama ya da silme istekleri.

Adres önerisi: Adresler veya yer adları için en yaygın ve alakalı arama terimleriyle kısmi dizeleri tamamlamak üzere önerilerde bulunma isteği (otomatik tamamlama, otomatik önerme ya da yaklaşık metin arama olarak da bilinir). Örneğin bu yanıt, müşteri bir adres alanına veya haritadaki bir arama kutusuna metin girerken tam adresleri ya da yer adlarını önermek için kullanılabilir.

Fiyatlandırma örnekleri

 • Bir belediyenin halka açık web sitesinde her ay 10.000 ziyaretçi tarafından kullanılan bir harita var. Her harita kullanımında ortalama olarak 80 harita bölmesine erişim sağlanıyor ve bir adres için coğrafi kodlama yapılıyor. Bu harita her ay toplamda 800.000 harita bölmesi ve 10.000 coğrafi kodlama isteği gönderiyor. AWS Ücretsiz Kullanım, ilk üç ay için ayda 500 bin harita bölmesi ve 10 bin coğrafi kodlama isteğini kapsar

   

  Ücretsiz kullanımın geçerli olduğu ilk 3 ay
  API Kullanımı
  Fiyat 
  Haritalar
  10.000 ziyaretçi x 80 harita bölmesi = Ayda 800.000 harita bölmesi

  800.000 harita bölmesi – 500.000 harita bölmesi kullanım hakkı = 300.000
  (300.000/1.000) x 0,04 USD = 12,00 USD
  Yer adresleri için coğrafi kodlama
  10.000 adres için coğrafi kodlama – 10.000 adres için coğrafi kodlama kullanım hakkı = 0
  (0/1.000) x 0,50 USD = 0,00 USD
  Amazon Konum Hizmeti için toplam aylık ücret   12,00 USD + 0,00 USD = 12,00 USD
       
  3 ay sonra     
  Haritalar 800.000 harita bölmesi
  (800.000/1.000) x 0,04 USD = 32,00 USD
  Yer adresleri için coğrafi kodlama 10.000 adres için coğrafi kodlama
  (10.000/1.000) x 0,50 USD = 5,00 USD
  Amazon Konum Hizmeti için toplam aylık ücret   32,00 USD + 5,00 USD = 37,00 USD
       
 • Küçük bir teslimat şirketinin haftada beş gün olmak üzere 100 müşteriye teslimat yapan 10 aracı var. Teslimat şirketi müşteri memnuniyetini artırmak için araçları takip ediyor ve ürünler teslim edildiğinde müşterilere otomatik mesaj gönderiyor.

  Uygulama, araçları 15 dakikada bir olmak üzere günde 10 saat ve ayda 20 gün boyunca takip ediyor. Bunun sonucunda ayda 8.000 konum yazılıyor (10 araç x günde 10 saat x 4 (saatte 15 dakika) x 20 gün).

  Uygulama, müşterileri bilgilendirmek için her günün sonunda otomatik olarak 100 coğrafi sınır ekliyor ve bir önceki gün eklenen 100 coğrafi sınırı kaldırıyor. Bu şekilde her ay 4.000 coğrafi sınır yazma ve silme işlemi gerçekleştiriyor (100 x 20 yazma + 100 x 20 silme).

  Son olarak müşterileri bilgilendirmek için her aracın takip bilgileri coğrafi sınırlara göre değerlendiriliyor. Teslimat şirketi takip sistemi kaynağında doğruluğa dayalı filtreleme özelliğini kullandığından konumların yalnızca %80'i coğrafi sınırlara göre değerlendiriliyor (ayda 8.000 konum x %80 = 6.400 değerlendirme).

   

  Ücretsiz kullanımın geçerli olduğu ilk 3 ay API Kullanımı  Fiyat 
  Takip sistemiyle pozisyon yazma
  10 araç x günde 10 saat x 4 (15 dakikada bir) x 20 gün = Ayda 8.000 pozisyon yazma

  8.000 pozisyon yazma – 200.000 pozisyon yazma kullanım hakkı = 0
  (0/1.000) x 0,05 USD = 0 USD
  Coğrafi sınır oluşturma ve silme
  (100 x 20 yazma) + (100 x 20 silme) = Ayda 4.000 coğrafi sınır oluşturma ve silme

  4.000 coğrafi sınır oluşturma ve silme – 10.000 coğrafi sınır oluşturma ve silme kullanım hakkı = 0
  (0/1.000) x 0,05 USD = 0 USD  Coğrafi sınır değerlendirme   8.000 konum x %80 = Ayda 6.400 pozisyon değerlendirme

  6.400 pozisyon değerlendirme - 200.000 pozisyon değerlendirme kullanım hakkı = 0
  (0/1.000) x 0,16 USD = 0 USD
  Amazon Konum Hizmeti için toplam aylık ücret   0,00 USD + 0,00 USD + 0,00 USD = 0,00 USD
       
  3 ay sonra    
  Takip sistemiyle pozisyon yazma 8.000 pozisyon yazma (8.000/1.000) x 0,05 USD = 0,40 USD
  Coğrafi sınır oluşturma ve silme 4.000 coğrafi sınır oluşturma ve silme
  (4.000/1.000) x 0,05 USD = 0,20 USD
  Coğrafi sınır değerlendirme 6.400 pozisyon değerlendirme (6.400/1.000) x 0,16 USD = 1024 USD
  Amazon Konum Hizmeti için toplam aylık ücret
    0,40 USD + 0,20 USD + 1024 USD = 1624 USD
 • San Francisco, California merkezli bir paket dağıtım şirketinin 10 aracı var ve her araç günde 10 teslimat yapıyor. Paket dağıtım şirketinin 10 kuryesi var ve her biri günde sekiz saat, haftada beş gün çalışıp saatte 80 harita bölmesi kullanıyor (harita kullanımı için standart yakınlaştırma ve yoğunluk esas alınmıştır).

  Teslimat uygulaması her araç için en etkili rotayı hesaplama amacıyla öncelikle her gün yapılan teslimatlar arasındaki yolculuk süresini hesaplıyor.  Daha sonra bu bilgileri girdi olarak kullanarak her araç için en etkili rotayı planlıyor. Sonuç olarak her gün 101 x 101 rota hesaplaması yapıyor ((10 araç x 10 araç başına teslimat) + başlangıç/bitiş pozisyonu = 101 durak).

  Teslimat uygulaması müşteri deneyimini iyileştirmek için tüm teslimat konumlarını coğrafi sınırlar içine alıyor ve paketleri teslim edildiğinde müşterileri bilgilendiriyor. Araçların her biri günde 10 saat çalışıyor, 15 dakikada bir konumunu bildiriyor ve her konumu tüm coğrafi sınırlara göre değerlendiriyor. Teslimat şirketi takip sistemi kaynağında doğruluğa dayalı filtreleme özelliğini kullandığından konumların yalnızca %80'i coğrafi sınırlara göre değerlendiriliyor.

   

  Ücretsiz kullanımın geçerli olduğu ilk 3 ay API Kullanımı  Fiyat 
  Haritalar
  10 kurye x saatte 80 harita bölmesi x günde 8 saat x haftada 5 gün x ayda 4 hafta = ayda 128.000 harita bölmesi

  128.000 harita bölmesi - 500.000 harita bölmesi kullanım hakkı = 0
  (0/1.000) x 0,04 USD = 0 USD
  Yer adresleri için coğrafi kodlama 10 kurye x saatte 1 arama x günde 8 saat x haftada 5 gün x ayda 4 hafta = ayda 1.600 coğrafi kodlama isteği

  1.600 adres için coğrafi kodlama - 10.000 adres için coğrafi kodlama kullanım hakkı = 0
  (0/1.000) x 0,50 USD = 0 USD
  Rotalar
  (10 araç x 10 araç başı teslimat) + başlangıç/bitiş pozisyonu = günde 101 varış noktası

  101 x 101 x haftada 5 gün x ayda 4 hafta = ayda 204.020 rota hesaplaması

  204.020 rota hesaplaması – 10.000 rota hesaplaması kullanım hakkı = 194.020
  (194.020/1.000) x 0,50 USD = 97,01 USD
  Takip pozisyonu yazma
  10 araç x saatte 4 pozisyon (15 dakikada bir) x günde 10 saat x haftada 5 gün x 4 hafta = ayda 8.000 pozisyon yazma

  8.000 pozisyon yazma – 200.000 pozisyon yazma kullanım hakkı = 0
  (0/1.000) x 0,05 USD = 0 USD
  Takip sistemi okumaları  10 kurye x saatte 4 toplu pozisyon okuma (15 dakikada bir) x günde 8 saat x haftada 5 gün x ayda 4 hafta = ayda 6.400 pozisyon okuma.

  6.400 pozisyon okuma – 10.000 toplu pozisyon okuma kullanım hakkı = 0
  (0/1.000) x 0,05 USD = 0 USD
  Coğrafi sınır oluşturma ve silme
  Günde 100 coğrafi sınır x haftada 5 gün x ayda 4 hafta x (1 oluşturma + 1 silme) = her ay 4.000 coğrafi sınır oluşturma ve silme

  4.000 coğrafi sınır oluşturma ve silme – 10.000 coğrafi sınır oluşturma ve silme kullanım hakkı = 0
  (0/1.000) x 0,05 USD = 0 USD
  Coğrafi sınır pozisyonu değerlendirme
  Ayda 8.000 pozisyon yazma x %0,80 değerlendirilen pozisyon (doğruluk tabanlı filtreleme kullanarak) = ayda 6.400 pozisyon için coğrafi sınır değerlendirmesi

  6.400 pozisyon değerlendirme - 200.000 pozisyon değerlendirme kullanım hakkı = 0
  (0/1.000) x 0,16 USD = 0 USD
  Amazon Konum Hizmeti için toplam aylık ücret   0,00 USD + 0,00 USD + 97,01 USD + 0 USD + 0 USD + 0 USD + 0 USD = 97,01 USD
       
  3 ay sonra    
  Haritalar
  128.000 harita bölmesi
  (128.000/1.000) x 0,04 USD = 5,12 USD
  Yer adresleri için coğrafi kodlama 1.600 adres için coğrafi kodlama (1.600/1.000) x 0,50 USD = 0,80 USD
  Rotalar 204.020 rota hesaplaması (204.020/1.000) x 0,50 USD = 102,01 USD
  Takip pozisyonu yazma 8.000 pozisyon yazma
  (8.000/1.000) x 0,05 USD = 0,40 USD
  Takip sistemi okumaları  6.400 pozisyon okuma (6.400/1.000) x 0,05 USD = 0,32 USD
  Coğrafi sınır oluşturma ve silme 4.000 coğrafi sınır oluşturma ve silme
  (4.000/1.000) x 0,05 USD = 0,20 USD
  Coğrafi sınır pozisyonu değerlendirme 6.400 pozisyon değerlendirme (6.400/1.000) x 0,16 USD = 1024 USD
  Amazon Konum Hizmeti için toplam aylık ücret
    5,12 USD + 0,80 USD + 102,01 USD + 0,40 USD + 0,32 USD + 0,20 USD + 1024 USD = 109,874 USD
SSS bölümüne göz atın
SSS bölümüne göz atın

SSS sayfasında Amazon Konum Hizmeti hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Daha fazla bilgi edinin 
Ücretsiz bir hesap için kaydolun
Ücretsiz bir hesap için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanımı için anında erişim elde edin. 

Kaydolun 
Konsolda oluşturmaya başlayın
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Management Console'da Amazon Location Service ile oluşturmaya başlayın.

Oturum açın