Amazon Rekognition ile, her biri kendi fiyatlandırma ayrıntısına sahip 3 farklı kullanım türü vardır.  Daha fazla bilgi edinin:

Amazon Rekognition Fiyatlandırma Hesaplama Aracı

Rekognition Fiyatlandırma Hesaplama Aracı'nı kullanarak artık harcamanızı tahmin edebilirsiniz. Fiyatlandırma hesaplama aracı ile kullanım örneğiniz için bir maliyet tahmini alabilir, tahminlerinizi çevrimdışı analiz için dışarı aktarabilir ve gerekliliklerinize bağlı olarak harcamanızı ayarlayabilirsiniz.

Amazon Rekognition Image fiyatlandırması

Amazon Rekognition Image ile iki tür ücret vardır.

Görüntü Analizi: Amazon Rekognition Image, API'lerimizi kullanarak analiz ettiğiniz her görüntü için sizden ücret alır. Tek bir görüntü için birden fazla API çalıştırdığınızda bu, birden fazla görüntü işleme olarak sayılır.

Yüz Meta Verisi Depolama: Yüz arama özelliğini etkinleştirmek için Amazon Rekognition'ın eşleşmeleri aramak için kullanabileceği yüz meta verisi deposuna sahip olmanız gerekir. Depolama ücretleri aylık olarak alınır ve eksik günler için hesaplama yapılır.

Ücretsiz Kullanım

AWS Ücretsiz Kullanım kapsamında Amazon Rekognition Image hizmetini ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz.  Ücretsiz Kullanım 12 ay sürelidir. Aylık 5.000 görüntü analiz etmenize ve aylık 1.000 yüz meta verisi depolamanıza olanak sağlar.

Fiyatlandırma tablosu

Yüz Meta Verisi Depolama       

Aylık 0,00001 USD/yüz meta verisi**

**Depolama ücretleri aylık olarak alınır ve eksik günler için hesaplama yapılır

Fiyatlandırma örnekleri

Fiyatlandırma örneği 1 - Temel Etiket algılama

Etiket algılama gerektiren 1 milyon görüntüyü analiz eden bir uygulama. Bu 1 milyon görüntüyü analiz etmek için Amazon Rekognition'ın DetectLabels API’lerini kullanıyorsunuz

Ücret türü

Fiyatlandırma

Kullanım ücreti

Bir ay içinde işlenen ilk 1 milyon görüntü

Görüntü başına 0,001 USD

1.000.000 görüntü x 0,001 USD/görüntü = 1.000 USD

Fiyatlandırma örneği 2 - Birden Fazla API ve Yüz Algılama

Uygulamanızın 40 milyon görüntüyü etiket algılama ve yüz tanıma için analiz ettiğini ve 10 milyon yüzden oluşan bir koleksiyon oluşturduğunu düşünelim. Ardından aynı ay içinde, oluşturduğunuz yüz koleksiyonunda 1 milyon arama yapıp 15 gün sonra koleksiyonu sildiğinizi kabul edelim.

Bu senaryoda etiketleri algılamak için 40 milyon DetectLabels API çağrısı, yüzleri analiz etmek için 40 milyon DetectFaces API çağrısı, yüz deposuna yönelik bir koleksiyon oluşturmak için 10 milyon IndexFaces API çağrısı ve yüz araması gerçekleştirmek için 1 milyon SearchFaces API çağrısı çalıştırırsınız. İşlenen toplam görüntü sayısı 91 milyondur.

Ücret türü

Fiyatlandırma

Kullanım ücreti

Bir ay içinde işlenen ilk 1 milyon görüntü

Görüntü başına 0,001 USD

1.000.000 görüntü x 0,001 USD/görüntü = 1.000,00 USD

Bir ay içinde işlenen sonraki 9 milyon görüntü*

Görüntü başına 0,0008 USD

9.000.000 görüntü x 0,0008 USD/görüntü = 7.200,00 USD

Bir ay içinde işlenen sonraki 90 milyon görüntü*

Görüntü başına 0,0006 USD

81.000.000 görüntü x 0,0006 USD/görüntü = 48.600,00 USD

Yüz meta verisi depolama

Aylık 0,00001 USD/yüz

10.000.000 yüz x aylık 0,00001 USD/yüz x 0,5 ay = 50,00 USD

 

 

Toplam = 56.850 USD

Amazon Rekognition Video Fiyatlandırması

Amazon Rekognition Video ile iki tür ücret bulunur.

Video Analizi: Amazon Rekognition Video, API'lerimizi kullanarak gerçekleştirdiğiniz video analizleri için sizden ücret alır. Videonun aynı kısmı için birden fazla API çağrısı çalıştırdığınızda, her API için ayrı ücret ödersiniz. Amazon Rekognition, Amazon S3’de depolanmış videoları veya Kinesis Video Streams’deki canlı video akışını analiz edebilir.

Yüz Meta Verisi Depolama: Yüz arama özelliğini etkinleştirmek için Amazon Rekognition'ın eşleşmeleri aramak için kullanabileceği yüz meta verisi deposuna sahip olmanız gerekir. Depolama ücretleri aylık olarak alınır ve eksik günler için hesaplama yapılır.

Fiyatlandırma tablosu

Depolanmış Video Analizi

Medya Analizi

Canlı Video Yayını Analizi

Yüz Meta Verisi Depolama       

Aylık 0,00001 USD/yüz meta verisi**

**Depolama ücretleri aylık olarak alınır ve eksik günler için hesaplama yapılır

Ücretsiz Kullanım

AWS Ücretsiz Kullanım kapsamında Amazon Rekognition Video hizmetini ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Ücretsiz Kullanım 12 ay sürelidir ve her ay için 1.000 dakika ücretsiz video analizi içerir. Amazon Rekognition Video ücretsiz kullanımı Etiket Algılama, İçerik Yönetimi, Yüz Algılama, Yüz Arama, Ünlü Tanıma, Metin Algılama ve Kişi Yolu Belirleme özelliklerini kapsar.

Fiyatlandırma örneği

Fiyatlandırma örneği 1 - Depolanmış Video Analizi

Uygulamanızın abd-doğu-1 AWS Bölgesinde Etiket Algılama ve Çekim Algılama aracılığıyla her ay Amazon S3’de depolanmış 100.000 dakika video ve İçerik Yönetimi aracılığıyla 50.000 dakika video analiz ettiğini varsayalım.

Özellik

Fiyatlandırma

Kullanım ücreti

Etiket Algılama

0,10 USD/dk.

100.000 dk./ay x 0,10 USD/dk. = 10.000 USD/ay (sürekli)

Çekim Algılama

0,05 USD/dk.

100.000 dk./ay x 0,05 USD/dk. = 5.000 USD/ay (sürekli)

İçerik Denetimi

0,10 USD/dk.

50.000 dk./ay x 0,10 USD/dk. = 5.000 USD/ay (sürekli)

Fiyatlandırma örneği 2 - Canlı Video Yayını Analizi

Uygulamanızın abd-batı-2 AWS Bölgesinde her ay yüz arama için Kinesis Video Streams aracılığıyla 50.000 dakikalık canlı video yayınları analiz ettiğini varsayalım.

Özellik

Fiyatlandırma

Kullanım ücreti

Yüz arama

0,12 USD/dk.

50.000 dk./ay x 0,12 USD/dk. = 6.000 USD/ay (sürekli)

Amazon Rekognition Custom Labels fiyatlandırması

Amazon Rekognition Custom Labels ile, iş gereksinimlerinize özel nesneleri ve sahneleri görüntülerde tespit edebilirsiniz. Rekognition Custom Labels'ı kullanırken iki tür ücret bulunur.

Eğitim Saatleri
Amazon Rekognition Custom Labels ile özel bir model oluşturmak için gereken eğitim saatleri ücretlidir. Amazon Rekognition Custom Labels, modelinizi daha hızlı bir şekilde eğitmek için birden fazla işlem kaynağını paralel olarak çalıştırabilir. Bu; faturalandırılan saat sayısının, modeli eğitmek için geçen asıl saat sayısından daha fazla olabileceği anlamına gelir. Eğitim setindeki görüntü sayısı ile etiket sayısı ve modelinizi eğitmek üzere kullanılan makine öğrenimi algoritmalarının türleri gibi birçok faktör, modelinizin eğitilmesi için kaç eğitim saati gerektiğini etkilemektedir. Genellikle modellerin %90’ının 24’ten daha az eğitim saatine ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. 72’den fazla eğitim saati harcayan modeller otomatik olarak sonlandırılır. Eğitiminiz otomatik olarak sonlandırılırsa sizden ücret alınmaz.

Örneğin, eğitiminizin 16:00'da başlayıp 20:30'da bittiğini ve modelinizi daha hızlı bir şekilde eğitmek için Amazon Rekognition Custom Labels'ın iki kaynağı paralel olarak kullandığını düşünelim. Faturalandırılan toplam eğitim saatiniz 9 olacaktır (geçen 4,5 saat süre x 2 kaynak).

Çıkarım Saatleri
Eğitilmiş özel modelinizin görüntü işlemeye hazır olduğu her saat için bir ücret bulunur. Tek bir saatte işleyebileceğiniz görüntü sayısı, işlenen görüntülerin boyutu ve özel modelin karmaşıklığı gibi pek çok faktöre dayanır. Amazon Rekognition Custom Labels ile, görüntülerinizi daha hızlı işlemek için birden fazla işlem kaynağını paralel olarak çalıştırabilirsiniz. Bu; faturalandırılan saat sayısının, eğitilmiş özel modelinizi çalıştırmak için geçen asıl saat sayısından daha fazla olabileceği anlamına gelir.

Örneğin, özel modelinizle çıkarım işleminize 14:00'da başlayıp 17.00'da işlemi bitirdiğinizi ve görüntülerinizi işlemek için iki kaynağı paralel olarak tedarik etmeyi seçtiğinizi varsayalım. Faturalandırılan toplam çıkarım saatiniz 6 olacaktır (geçen 3 saat süre x 2 kaynak).

Görüntüleri toplu halde işlemek istiyorsanız (ör. günde veya haftada bir ya da gün içinde planlanmış zamanlarda) özel modelinizi planlanmış zamanlarda tedarik etmeli, tüm görüntülerinizi işlemeli ve ardından kaynaklarınızı kullanımdan kaldırmalısınız. Kaynaklarınızı kullanımdan kaldırmazsanız, hiç görüntü işlemeseniz bile ücretlendirilmeye devam edersiniz.

Ücretsiz Kullanım

AWS Ücretsiz Kullanım kapsamında Amazon Rekognition Custom Labels hizmetini ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Ücretsiz Kullanım 3 ay sürelidir, her ay için 10 saat ücretsiz eğitim ve 4 saat ücretsiz çıkarım içerir.

Fiyatlandırma tablosu

Fiyatlandırma örnekleri

Fiyatlandırma örneği 1 - Bir Web Sitesi İçin Görüntü Etiketleme

Bir çevrimiçi tatil web sitenizin olduğunu ve müşterilerinizin katalogda arama yapmalarını kolaylaştırmayı istediğinizi düşünelim. Birçok ilgili etiket (Bilardo Masası, Yemek Odası, Okyanus Manzarası vb.) tanımladınız ve görüntülerinizde bu özellikleri bulmak için özel bir model eğitmek istiyorsunuz. Özel modelinizi eğitmek için 10,2 eğitim saati harcadığınızı varsayalım. Sitenizin aldığı tüm görüntülerin işlenmesi için 0,5 saat çıkarım süresine ihtiyacınız olduğunu da düşünelim.

Ücret türü

Fiyatlandırma

Kullanım ücreti

10,2 eğitim saati

Saat başına 1 USD

10,2 saat x 1 USD/saat = 10,20 USD (tek seferlik)

0,5 çıkarım saati/gün

Saat başına 4 USD

 

0,5 saat/gün x 4 USD/saat = 2,00 USD/gün (sürekli)

Fiyatlandırma örneği 2 - Üretim tesisinde parçaları tanımlama

Bir üretici olduğunuzu ve üretim hattından geçmekte olan belirli makine parçalarını tanımlamak istediğinizi düşünelim. Tüm iş günü boyunca çeşitli makine parçalarının fotoğraflarını çekiyorsunuz. Modelinizi eğitmek için 11 eğitim saati harcadığınızı varsayalım.

Gün boyunca devamlı bir görüntü akışınız olduğu için modelinizin 9:00 ile 17:00 arasında, günde toplam 8 saat çalışması gerekir.

Ücret türü

Fiyatlandırma

Kullanım ücreti

11 eğitim saati

Saat başına 1 USD

11 saat x 1 USD/saat = 11,00 USD (tek seferlik)

8 çıkarım saati/gün

Saat başına 4 USD

 

8 saat/gün x 4 USD/saat = 32,00 USD/gün (sürekli)

Fiyatlandırma örneği 3 - Etki sahibi analizi

Müşterileriniz için etki sahibi en iyi kişileri doğru ve hızlı bir şekilde tanımlamak için yüz binlerce etki sahibi kişiyi izleyen bir sosyal medya reklam ajansı olduğunuzu düşünelim. Günde çeşitli sosyal medya kanallarından alınan 450.000 etki sahibi kişi görüntüsünü işliyorsunuz ve bunları Custom Labels modelinizden geçiriyorsunuz. Günde 440.000 görüntünün işlenmesinin kabaca 44 çıkarım saati aldığını düşünelim. Ayrıca modelinizi eğitmek için 9 saat harcadığınızı varsayalım.

Günde 440.000 görüntülük bir oranda, ihtiyaçlarınızı karşılamak için en az iki çıkarım kaynağını paralel olarak çalıştırmanız gerekir.

Ücret türü

Fiyatlandırma

Kullanım ücreti

9 eğitim saati

Saat başına 1 USD

9 saat x 1 USD/saat = 9,00 USD (tek seferlik)

44 çıkarım saati/gün

Saat başına 4 USD

44 saat/gün x 4 USD/saat = 180,00 USD/gün (sürekli)

Amazon Rekognition'ı kullanmaya başlayın  

Kullanmaya başlama sayfasını ziyaret edin
Oluşturmaya hazır mısınız?
AWS Rekognition'ı kullanmaya başlayın
Başka sorunuz mu var?
Bize ulaşın