Amazon Rekognition Image fiyatlandırması

Amazon Rekognition Image; performansı kanıtlanmış, yüksek oranda ölçeklenebilir ve kullanmak için makine öğrenimi uzmanlığı gerektirmeyen derin öğrenme teknolojilerini kullanarak uygulamalarınıza görüntü analizi eklemeyi kolaylaştırır. Amazon Rekognition Image'da yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz. Ön taahhüt veya minimum ücret yoktur. Amazon Rekognition Image, iki tür maliyet içerir: görüntü analizi maliyeti ve yüz meta verisi depolama maliyeti.

Görüntü analizi: Amazon Rekognition Image, API'lerimizi kullanarak analiz ettiğiniz her görüntü için sizden ücret alır. Tek bir görüntü için birden fazla API çalıştırdığınızda, bu işlem birden fazla görüntü işleme olarak sayılır. Kullanım, ay başına işlenen görüntü hacmine bağlı katmanlı bir fiyatlandırma modeline göre faturalandırılır. Amazon Rekognition Görüntü API'lerinin çoğu, farklı fiyatlandırmaya sahip Grup 1 ve Grup 2 olmak üzere iki gruba ayrılır.

Grup 1: CompareFaces, IndexFaces, SearchFacebyImage ve SearchFaces API'leri.
Grup 2: DetectFaces, DetectModerationLabels, DetectLabels, DetectText, RecognizeCelebrities ve DetectProtectiveEquipment API'leri.

Amazon Rekognition Görüntü, yukarıda Grup 1 ve Grup 2'de listelenen API'ler dışında, Grup 1 ve Grup 2'den ayrı fiyatlandırılan Görüntü Özellikleri’ni de destekler.

Yüz meta verisi depolama: Yüz arama özelliğini etkinleştirmek için Amazon Rekognition'ın eşleşmeleri aramak üzere kullanabileceği yüz meta verisi nesne deposuna sahip olmanız gerekir. Depolama ücretleri aylık olarak alınır ve eksik günler için hesaplama yapılır.

Ücretsiz Kullanım

AWS Ücretsiz Kullanım kapsamında Amazon Rekognition Image'ı ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Ücretsiz kullanım süresi 12 aydır.

Görüntü analizi: Ücretsiz kullanım süresi boyunca, Grup 1 ve Grup 2 API'lerinin her birinde ayda 5.000 görüntüyü ücretsiz olarak analiz edebilirsiniz. Görüntü Özellikleri için ücretsiz kullanım sunulmamaktadır.

Yüz meta verisi depolama: Ücretsiz kullanım süresi boyunca, ayda 1.000 yüz meta verisi nesnesini ücretsiz olarak depolayabilirsiniz.

Fiyatlandırma tablosu

Görüntü Analizi

Yüz meta verisi depolama

Özellik Fiyatlandırma

Yüz Meta Verisi Depolama

Aylık 0,00001 USD/yüz meta verisi*

*Depolama ücretleri aylık olarak alınır ve eksik günler için hesaplama yapılır

Fiyatlandırma örnekleri

Fiyatlandırma örneği 1 - Temel Etiket algılama

Uygulamanızın ayda etiket algılama gerektiren 2,5 milyon görüntü analiz ettiğini varsayalım. Bu 2,5 milyon görüntüyü analiz etmek için Amazon Rekognition'ın DetectLabels API'lerini kullanıyorsunuz.

Grup 2 API'leriyle (DetectLabels) işlenen toplam görüntü sayısı 2,5 milyondur.

Grup 2 API'leriyle 2,5 milyon görüntüyü işlemenin maliyeti

Maliyet türü

Fiyatlandırma

Kullanım maliyeti

İlk 1 milyon görüntü

Görüntü başına 0,0010 USD

1.000.000 görüntü x 0,0010 USD/görüntü = 1.000 USD

Sonraki 1,5 milyon görüntü

Görüntü başına 0,0008 USD

1.500.000 görüntü x 0,0008 USD/görüntü = 1.200 USD

    Toplam: 2.200 USD
Fiyatlandırma Örneği 2 - Görüntü Özellikleri

Uygulamanızın, görüntü kalitesi ve baskın renk tespiti için görüntü özelliklerini gerektiren ayda 2,5 milyon görüntüyü analiz ettiğini varsayalım. Bu 2,5 milyon görüntüyü analiz etmek için giriş parametresi olarak yalnızca IMAGE_PROPERTIES’i kullanarak Amazon Rekognition’un DetectLabels API’sini kullanıyorsunuz.

Görüntü Özellikleri ile işlenen görüntülerin toplam sayısı 2,5 milyondur.

Görüntü Özellikleri ile 2,5 milyon görüntüyü işlemenin maliyeti


Maliyet türü

Fiyatlandırma

Kullanım maliyeti

İlk 1 milyon görüntü

Görüntü başına 0,00075 USD

1.000.000 görüntü X 0,00075 USD/görüntü = 750 USD

Sonraki 1,5 milyon görüntü

Görüntü başına 0,0006 USD

1.500.000 görüntü x 0,0006 USD/görüntü = 900 USD
    Toplam: 1.650 USD
Fiyatlandırma Örneği 3 - Etiket Tespiti ve Görüntü Özellikleri

Uygulamanızın, aynı anda hem etiket tespitini hem de görüntü özelliklerini gerektiren ayda 1 milyon görüntüyü analiz ettiğini varsayalım. Bu 1 milyon görüntüyü analiz etmek için Amazon Rekognition’un DetectLabels API’sini hem GENERAL_LABEL hem de IMAGE_PROPERTIES ile kullanıyorsunuz.

Görüntülerin hem DetectLabels API hem de Görüntü Özellikleri tarafından işlenmesi gerektiğinden hem DetectLabels API için hem de Görüntü Özellikleri için ücretlendirileceksiniz.

İşlenen toplam görüntü sayısı:

  • DetectLabels API (GENERAL_LABEL giriş parametresi) için 1 milyon
  • Görüntü Özellikleri (IMAGE_PROPERTIES giriş parametresi) için 1 milyon

Toplam maliyet aşağıdaki gibi hesaplanır:

API Maliyet türü Fiyatlandırma Kullanım maliyeti
DetectLabels API (GENERAL_LABEL) İlk 1 milyon görüntü Görüntü başına 0,001 USD 1.000.000 görüntü X 0,001 USD/görüntü = 1.000 USD
Görüntü Özellikleri İlk 1 milyon görüntü Görüntü başına 0,00075 USD 1.000.000 görüntü X 0,00075 USD/görüntü = 750 USD
      Toplam: 1.750 USD
Fiyatlandırma örneği 4 – Birden Fazla API ve Yüz Algılama

Uygulamanızın DetectLabels API'yi kullanarak 3 milyon görüntüyü analiz ettiğini varsayalım. Daha sonra, aynı ay içinde IndexFaces API'sini kullanarak 1 milyon yüz içeren bir koleksiyon oluşturdunuz ve SearchFacesbyImage API'sini kullanarak yüz koleksiyonunda 3 milyon arama gerçekleştirdiniz.

Grup 1 API'leriyle (IndexFaces, SearchFacesbyImage) işlenen toplam görüntü sayısı 4 milyondur.

Grup 2 API'leriyle (DetectLabels) işlenen toplam görüntü sayısı 3 milyondur.

Grup 1 API'leriyle 4 milyon görüntüyü işlemenin maliyeti

Maliyet türü

Fiyatlandırma

Kullanım maliyeti

İlk 1 milyon görüntü

Görüntü başına 0,0010 USD

1.000.000 görüntü x 0,0010 USD/görüntü = 1.000 USD.

Sonraki 3 milyon görüntü 

Görüntü başına 0,0008 USD

3.000.000 görüntü x 0,0008 USD/görüntü = 2.400 USD

Yüz meta verisi depolamanın maliyeti = 1 milyon yüz meta verisi nesnesi x ayda 0,00001 USD/yüz = 10 USD.

Grup 2 API'leriyle 3 milyon görüntüyü işlemenin maliyeti

Maliyet türü

Fiyatlandırma

Kullanım maliyeti

İlk 1 milyon görüntü

Görüntü başına 0,0010 USD

1.000.000 görüntü x 0,0010 USD/görüntü = 1.000 USD.

Sonraki 3 milyon görüntü 

Görüntü başına 0,0008 USD

2.000.000 görüntü x 0,0008 USD/görüntü = 1.600 USD

    Toplam = 2.600 USD

Toplam maliyet = 3.400 USD + 10 USD + 2,600 USD = 6010 USD.

Fiyatlandırma örneği 5 – Birden Fazla API

Uygulamanızın 10 milyon yüzden oluşan bir koleksiyon oluşturduğunu varsayalım. Ardından aynı ay içinde, oluşturduğunuz yüz koleksiyonunda 55 milyon arama yapıp 15 gün sonra koleksiyonu sildiğinizi kabul edelim. Bundan sonra etiketleri algılamak ve görüntülerden metin ayıklamak için 40 milyon görüntü analiz ettiniz.

Bu senaryoda, bir yüz koleksiyonu oluşturmak için ilk olarak 10 milyon IndexFaces API çağrısı ve yüz araması yapmak için 55 milyon SearchFaces API çağrısı çalıştırırsınız. Bunun ardından etiketleri algılamak için 40 milyon DetectLabels API çağrısı, metin ayıklamak içinse 40 milyon DetectText API çağrısı çalıştırırsınız.

Grup 1'deki API'lerle (IndexFaces, SearchFaces) işlenen toplam görüntü sayısı 65 milyondur.

Grup 2'deki API'lerle (DetectLabels, DetectText) işlenen toplam görüntü sayısı 80 milyondur.

Grup 1 API'leriyle 65 milyon görüntüyü işlemenin maliyeti

Maliyet türü

Fiyatlandırma

Kullanım maliyeti

İlk 1 milyon görüntü

Görüntü başına 0,0010 USD

1.000.000 görüntü x 0,0010 USD/görüntü = 1.000 USD.

Sonraki 4 milyon görüntü 

Görüntü başına 0,0008 USD

4.000.000 görüntü x 0,0008 USD/görüntü = 3.200 USD

Sonraki 30 milyon görüntü 

Görüntü başına 0,0006 USD

30.000.000 görüntü x 0,0006 USD/görüntü = 18.000 USD

Sonraki 30 milyon görüntü 

Görüntü başına 0,0004 USD

30.000.000 görüntü x 0,0004 USD/görüntü = 12.000 USD

    Toplam: 34.200 USD

Yüz meta verisi depolamanın maliyeti = 10 milyon yüz meta verisi nesnesi x ayda 0,00001 USD/yüz x 0,5 ay = 50 USD.

Grup 2 API'leriyle 80 milyon görüntüyü işlemenin maliyeti

Maliyet türü

Fiyatlandırma

Kullanım maliyeti

İlk 1 milyon görüntü

Görüntü başına 0,0010 USD

1.000.000 görüntü x 0,0010 USD/görüntü = 1.000 USD.

Sonraki 4 milyon görüntü 

Görüntü başına 0,0008 USD

4.000.000 görüntü x 0,0008 USD/görüntü = 3.200 USD

Sonraki 30 milyon görüntü 

Görüntü başına 0,0006 USD

30.000.000 görüntü x 0,0006 USD/görüntü = 18.000 USD

Sonraki 45 milyon görüntü 

Görüntü başına 0,00025 USD

45.000.000 görüntü x 0,00025 USD/görüntü = 11.250 USD

    Toplam: 33.450 USD

Toplam maliyet = 34.200 USD + 50 USD + 33,450 USD = 67.700 USD.

Amazon Rekognition Video Fiyatlandırması

Amazon Rekognition Video, hem depolanan video analizini hem de gerçek zamanlı video akışı etkinliklerini destekliyor. Amazon Rekognition Video'da yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz. Ayrılması gereken kaynak, peşin maliyet ve minimum ücret yoktur.

Amazon Rekognition video akış etkinlikleri, yeni veya mevcut Kinesis Video Stream'lerden video işliyor. Rekognition, Kinesis Video akışını yalnızca video analizini başlatmamız için bize bildirim gönderdiğinizde başlatır ve olay başına 120 saniyeye kadar videoyu analiz edebilir. Yalnızca Amazon Rekognition tarafından işlenen video miktarı için ödeme yaparsınız. Not: Amazon Kinesis Video Streams hizmeti için ayrı olarak ödeme yaparsınız.

Amazon Rekognition Depolanmış Video Analizi, Amazon S3'ten analiz edilen videolar için sizden ücret alır. Videonun aynı kısmı için birden fazla API çağrısı çalıştırdığınızda her API için ayrı ücret ödersiniz.

Yüz Meta Verisi Depolama: Yüz arama özelliğini etkinleştirmek için Amazon Rekognition'ın eşleşmeleri aramak için kullanabileceği yüz meta verisi deposuna sahip olmanız gerekir. Depolama ücretleri aylık olarak alınır ve eksik günler için hesaplama yapılır.

Fiyatlandırma tablosu

Video Akışı Etkinlikleri

Depolanmış Video Analizi

Medya Analizi

Depolama

Özellik Fiyatlandırma

Yüz Meta Verisi Depolama

Aylık 0,00001 USD/yüz meta verisi**

**Depolama ücretleri aylık olarak alınır ve eksik günler için hesaplama yapılır

Ücretsiz Kullanım

AWS Ücretsiz Kullanım kapsamında Amazon Rekognition Video hizmetini ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Ücretsiz Kullanım 12 ay sürelidir ve her ay için 1.000 dakika ücretsiz video analizi içerir. Amazon Rekognition Video ücretsiz kullanımı Etiket Algılama, İçerik Yönetimi, Yüz Algılama, Yüz Arama, Ünlü Tanıma, Metin Algılama ve Kişi Yolu Belirleme özelliklerini kapsar.

Fiyatlandırma örneği

Video Akışı Etkinlikleri

Örnek 1 - Kişi, evcil hayvan ve paket algılama için video akışının gerçek zamanlı analizini işleyen bağlı ev kameraları

Bağlı bir ev kamerası sağlayıcısı olduğunuzu ve 1.000 kullanıcınız olduğunu varsayalım. Her kullanıcının evinde hareket algıladığında yayına geçen bir kamera var. Kullanıcının kamera başına günde ortalama 7 hareket olayına sahip olduğunu varsayalım. Hizmet sağlayıcı, her hareket olayı için Amazon Rekognition Video Akışı Etkinliklerine 10 saniyelik video akışı sağlıyor.

Aylık ücretler:
Bu 1.000 kullanıcı için kullanılan AWS bölgesinin Doğu ABD olduğunu varsayalım. Her hareket olayı için, hareket algılamadan sonra söz konusu video klipte bir kişi, evcil hayvan veya paket olup olmadığını analiz etmek için 10 saniyelik videonun işlendiğini varsayalım. İşlenen bir dakikalık videonun maliyeti 0,00817 USD’dir.

Toplam aylık ücretler aşağıdaki gibi hesaplanır:
Kullanıcı başına işlenen video dakikası (her kullanıcının bir kamerası vardır) = 10 saniye *kamera başına günde 7 hareket olayı *Ayda 30 gün / 60 = Kullanıcı başına ayda 35 dakika video işlenir.

1.000 kullanıcı için işlenen toplam video dakika sayısı = 35 *1.000 = 35.000 dakika

Özellik

Fiyatlandırma

Kullanım ücreti

Etiket Algılama

0,00817 USD/dk

Ayda 35.000 dakika * 0,00817 USD/dk = 285,95 USD (devam eden)

Örnek 2 - Kişi algılama için Rekognition'ın Video Akışı Olaylarını kullanan bir bina için sunulan video izleme hizmetleri

2.000 kameralı bir konut için profesyonel video izleme hizmetleri sunduğunuzu varsayalım. Bu kameraların her biri, olay başına 10 saniye boyunca hareket algılama sonrası Rekognition'a video akışı yapmaya başlıyor. Kamera başına günde ortalama 20 hareket olayı olduğunu varsayalım.

Aylık ücretler:
Bu 2.000 kamera için kullanılan AWS bölgesinin Doğu ABD olduğunu varsayalım. Her hareket olayı için, hareket algılamadan sonra söz konusu video klipte bir kişi olup olmadığını analiz etmek için 10 saniyelik videonun işlendiğini varsayalım. İşlenen bir dakikalık videonun maliyeti 0,00817 USD’dir.

Toplam aylık ücretler aşağıdaki gibi hesaplanır:
Kullanıcı başına işlenen video dakikası (her kullanıcının bir kamerası vardır) = 10 saniye *kamera başına günde 20 hareket olayı *Ayda 30 gün / 60 = Kamera başına ayda 100 dakika video işlenir.

2.000 kamera için işlenen toplam video dakika sayısı = 100 * 2.000 = 200.000 dakika

Özellik

Fiyatlandırma

Kullanım ücreti

Etiket Algılama

0,00817 USD/dk

Ayda 200.000 dakika * 0,00817 USD/dk = 1,634 USD (devam eden)

Depolanmış Video Analizi

Örnek 3 - Depolanan video analizi yoluyla Etiket Algılama, Çekim Algılama ve İçerik Denetleme

Uygulamanızın abd-doğu-1 AWS Bölgesinde Etiket Algılama ve Çekim Algılama aracılığıyla her ay Amazon S3'te depolanmış 100.000 dakika video ve İçerik Yönetimi aracılığıyla 50.000 dakika video analiz ettiğini varsayalım.

Özellik

Fiyatlandırma

Kullanım ücreti

Etiket Algılama

0,10 USD/dk.

100.000 dk./ay x 0,10 USD/dk. = 10.000 USD/ay (sürekli)

Çekim Algılama

0,05 USD/dk.

100.000 dk./ay x 0,05 USD/dk. = 5.000 USD/ay (sürekli)

İçerik Denetimi

0,10 USD/dk.

50.000 dk./ay X 0,10 USD/dk. = 5.000 USD/ay (devam eden)

Amazon Rekognition Custom Labels fiyatlandırması

Amazon Rekognition Custom Labels ile, iş gereksinimlerinize özel nesneleri ve sahneleri görüntülerde tespit edebilirsiniz. Rekognition Custom Labels'ı kullanırken iki tür ücret bulunur.

Eğitim Saatleri
Amazon Rekognition Custom Labels ile özel bir model oluşturmak için gereken eğitim saatleri ücretlidir. Amazon Rekognition Custom Labels, modelinizi daha hızlı bir şekilde eğitmek için birden fazla işlem kaynağını paralel olarak çalıştırabilir. Bu; faturalandırılan saat sayısının, modeli eğitmek için geçen asıl saat sayısından daha fazla olabileceği anlamına gelir. Eğitim setindeki görüntü sayısı ile etiket sayısı ve modelinizi eğitmek üzere kullanılan makine öğrenimi algoritmalarının türleri gibi birçok faktör, modelinizin eğitilmesi için kaç eğitim saati gerektiğini etkilemektedir. Genellikle modellerin %90’ının 24’ten daha az eğitim saatine ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. 72’den fazla eğitim saati harcayan modeller otomatik olarak sonlandırılır. Eğitiminiz otomatik olarak sonlandırılırsa sizden ücret alınmaz.

Örneğin, eğitiminizin 16:00'da başlayıp 20:30'da bittiğini ve modelinizi daha hızlı bir şekilde eğitmek için Amazon Rekognition Custom Labels'ın iki kaynağı paralel olarak kullandığını düşünelim. Faturalandırılan toplam eğitim saatiniz 9 olacaktır (geçen 4,5 saat süre x 2 kaynak).

Çıkarım Saatleri
Eğitilmiş özel modelinizin görüntü işlemeye hazır olduğu her saat için bir ücret bulunur. Tek bir saatte işleyebileceğiniz görüntü sayısı, işlenen görüntülerin boyutu ve özel modelin karmaşıklığı gibi pek çok faktöre dayanır. Amazon Rekognition Custom Labels ile, görüntülerinizi daha hızlı işlemek için birden fazla işlem kaynağını paralel olarak çalıştırabilirsiniz. Bu; faturalandırılan saat sayısının, eğitilmiş özel modelinizi çalıştırmak için geçen asıl saat sayısından daha fazla olabileceği anlamına gelir.

Örneğin, özel modelinizle çıkarım işleminize 14:00'da başlayıp 17.00'da işlemi bitirdiğinizi ve görüntülerinizi işlemek için iki kaynağı paralel olarak tedarik etmeyi seçtiğinizi varsayalım. Faturalandırılan toplam çıkarım saatiniz 6 olacaktır (geçen 3 saat süre x 2 kaynak).

Görüntüleri toplu halde işlemek istiyorsanız (ör. günde veya haftada bir ya da gün içinde planlanmış zamanlarda) özel modelinizi planlanmış zamanlarda tedarik etmeli, tüm görüntülerinizi işlemeli ve ardından kaynaklarınızı kullanımdan kaldırmalısınız. Kaynaklarınızı kullanımdan kaldırmazsanız, hiç görüntü işlemeseniz bile ücretlendirilmeye devam edersiniz.

Ücretsiz Kullanım

AWS Ücretsiz Kullanım kapsamında Amazon Rekognition Custom Labels hizmetini ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Ücretsiz Kullanım 3 ay sürelidir, her ay için 10 saat ücretsiz eğitim ve 4 saat ücretsiz çıkarım içerir.

Fiyatlandırma tablosu

Fiyatlandırma örnekleri

Fiyatlandırma örneği 1 - Bir Web Sitesi İçin Görüntü Etiketleme

Bir çevrimiçi tatil web sitenizin olduğunu ve müşterilerinizin katalogda arama yapmalarını kolaylaştırmayı istediğinizi düşünelim. Birçok ilgili etiket (Bilardo Masası, Yemek Odası, Okyanus Manzarası vb.) tanımladınız ve görüntülerinizde bu özellikleri bulmak için özel bir model eğitmek istiyorsunuz. Özel modelinizi eğitmek için 10,2 eğitim saati harcadığınızı varsayalım. Sitenizin aldığı tüm görüntülerin işlenmesi için 0,5 saat çıkarım süresine ihtiyacınız olduğunu da düşünelim.

Ücret türü

Fiyatlandırma

Kullanım ücreti

10,2 eğitim saati

Saat başına 1 USD

10,2 saat x 1 USD/saat = 10,20 USD (tek seferlik)

0,5 çıkarım saati/gün

Saat başına 4 USD

 

0,5 saat/gün x 4 USD/saat = 2,00 USD/gün (sürekli)

Fiyatlandırma örneği 2 - Üretim tesisinde parçaları tanımlama

Bir üretici olduğunuzu ve üretim hattından geçmekte olan belirli makine parçalarını tanımlamak istediğinizi düşünelim. Tüm iş günü boyunca çeşitli makine parçalarının fotoğraflarını çekiyorsunuz. Modelinizi eğitmek için 11 eğitim saati harcadığınızı varsayalım.

Gün boyunca devamlı bir görüntü akışınız olduğu için modelinizin 9:00 ile 17:00 arasında, günde toplam 8 saat çalışması gerekir.

Ücret türü

Fiyatlandırma

Kullanım ücreti

11 eğitim saati

Saat başına 1 USD

11 saat x 1 USD/saat = 11,00 USD (tek seferlik)

8 çıkarım saati/gün

Saat başına 4 USD

 

8 saat/gün x 4 USD/saat = 32,00 USD/gün (sürekli)

Fiyatlandırma örneği 3 - Etki sahibi analizi

Müşterileriniz için etki sahibi en iyi kişileri doğru ve hızlı bir şekilde tanımlamak için yüz binlerce etki sahibi kişiyi izleyen bir sosyal medya reklam ajansı olduğunuzu düşünelim. Günde çeşitli sosyal medya kanallarından alınan 450.000 etki sahibi kişi görüntüsünü işliyorsunuz ve bunları Custom Labels modelinizden geçiriyorsunuz. Günde 440.000 görüntünün işlenmesinin kabaca 44 çıkarım saati aldığını düşünelim. Ayrıca modelinizi eğitmek için 9 saat harcadığınızı varsayalım.

Günde 440.000 görüntülük bir oranda, ihtiyaçlarınızı karşılamak için en az iki çıkarım kaynağını paralel olarak çalıştırmanız gerekir.

Ücret türü

Fiyatlandırma

Kullanım ücreti

9 eğitim saati

Saat başına 1 USD

9 saat x 1 USD/saat = 9,00 USD (tek seferlik)

44 çıkarım saati/gün

Saat başına 4 USD

44 saat/gün x 4 USD/saat = 180,00 USD/gün (sürekli)

Amazon Rekognition'ı kullanmaya başlayın  

Kullanmaya başlama sayfasını ziyaret edin
Oluşturmaya hazır mısınız?
AWS Rekognition'ı kullanmaya başlayın
Başka sorunuz mu var?
Bize ulaşın