Amazon S3’ü kullanmaya başlama

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3); sektör lideri ölçeklenebilirlik, veri erişilebilirliği ve performans özellikleri sunan bir nesne depolama hizmetidir. Dilediğiniz miktarda veriyi, dilediğiniz zaman ve dilediğiniz yerden depolayıp alabilmek için Amazon S3 kullanabilirsiniz.

Amazon S3’den en iyi şekilde yararlanmak için birkaç basit kavramı anlamanız gerekir. Amazon S3, verileri klasörlerin içinde nesneler olarak depolar. Bir nesne bir dosyadan ve isteğe bağlı olarak o dosyayı tanımlayan meta verilerden oluşur. Amazon S3’de bir nesne depolamak için depolamak istediğiniz dosyayı bir klasöre yüklersiniz. Bir dosya yüklediğinizde nesne ve herhangi bir meta veride izinler ayarlayabilirsiniz.

Klasörler nesneler için container’lardır. Bir veya daha fazla klasörünüz olabilir. Her bir bucket için erişimi ayarlayabilirsiniz (bucket'taki nesneleri kimin oluşturabileceği, silebileceği ve listeleyebileceği), erişim günlüklerini ve nesnelerini görüntüleyebilirsiniz ve Amazon S3'ün bucket'ı ve içeriklerini depolayacağı coğrafi bölgeyi seçebilirsiniz.

Demo: Getting started with Amazon S3 (7:37)
Step 1 - Sign up for an Amazon Web Services account

AWS hesabınızı ayarlayın ve hesabınızda oturum açın

Amazon S3'ü kullanabilmek için bir AWS hesabına sahip olmanız gerekir. Hesabınız yoksa Amazon S3'e kaydolurken bir hesap oluşturmanız istenir. Amazon S3'ü kullanana kadar ücret ödemezsiniz.  

Bir klasör oluşturun

Amazon S3'teki her nesne bir klasörde depolanır. Amazon S3'te veri depolayabilmek için önce bir S3 klasörü oluşturmalısınız.

AWS ile oluşturmaya başlayın

Artık bir klasör oluşturduğunuza göre bu klasöre bir nesne ekleyebilirsiniz. Nesneler türünden bağımsız olarak herhangi bir dosya (metin dosyası, fotoğraf, video vb.) olabilir. Daha fazla bilgi edinmek ve oluşturmaya başlamak için Kullanmaya Başlama Kılavuzu’nu okuyun.

Çoğu müşteri, sıfırdan geliştirmeye başladıkları uygulamalar için AWS geliştirici araçlarını ve SDK'lerini kullanır. Alternatif olarak, AWS Yönetim Konsolu aracılığıyla Amazon S3 kaynaklarına erişmek ve bunları yönetmek için web tabanlı bir arabirim sunulur.

AWS SDK'yi Kullanma

Uygulama oluşturan yazılım geliştiriciler, kullanım örneklerinde Amazon S3 kullanımını basitleştiren geniş bir AWS SDK seçenek yelpazesinden seçim yapabilir. Amazon S3 için sunulan AWS SDK’ları, aşağıdaki programlama dilleri ve platformlara yönelik kitaplıklar, kod örnekleri ve belgeler içerir.

AWS Eğitimi: Amazon S3 ücretsiz çevrimiçi kurslar

AWS, Amazon S3’e dayalı yüksek oranda erişilebilir depolama çözümlerini tasarlamayı ve yönetmeyi öğrenmenize yardımcı olacak ücretsiz çevrimiçi depolama kursları sağlar. Temel bilgilerden teknik derin incelemelere geçerek Amazon S3 uzmanlığınızı ilerletin ve kuruluşunuzun buluta daha hızlı geçmesine yardımcı olun. 

Aşağıdaki eğitim ilerleme seçeneklerine göz atarak daha fazla bilgi edinin. Nesne Depolama Öğrenme Planı için burayı ziyaret edip kurs ve değerlendirmeyi başarılı bir şekilde tamamlayarak dijital rozet kazanın.

Amazon S3

S3'ü Kullanmaya Başlama


S3 ve verilerin nasıl yükleneceği, güvenlik unsurları ve temel özellikler hakkında bilgi edinin.

Amazon S3

S3'te verileri yönetme


S3 yönetimine genel bakış ve S3 etkinliğinizi ve depolama eğilimlerinizi izleme.

Amazon S3

S3 depolama sınıfları


Bu kursta, depolama sınıflarını ve kullanım durumunuz için doğru olanı nasıl seçeceğinizi öğreneceksiniz.

Amazon S3

S3 ile maliyet optimizasyonu

Bu kursta, Amazon S3 maliyetlerinizi optimize etmek için kullanabileceğiniz teknikleri öğreneceksiniz.

Amazon S3

S3 için performans optimizasyonu


Bu müfredatta, S3'ü kullanırken en iyi performansı nasıl elde edeceğinizi öğreneceksiniz. 

Amazon S3

Verilerinizi S3'te güvenceye alma ve koruma


En iyi S3 güvenlik uygulamalarını ve verilerinize erişimi nasıl engelleyeceğinizi öğrenin.

Amazon S3

S3 erişimini ve güvenliğini denetleme


Güvenlik duruşunuzu iyileştirmeye yardımcı olmak için S3 etkinliğinizi ve kaynaklarınızı denetleme özelliklerini öğrenin.

Amazon S3

S3 ile iş sürekliliği ve olağanüstü durum kurtarma

Amazon S3 nasıl kullanılır, yönetilir, güvenli hale getirilir, izlenir ve optimize edilir?

Kullanmaya başlama öğreticileri ve adım adım kılavuzlar

Amazon S3

Dosya depolama ve alma

Amazon S3’ü kullanarak dosyalarınızı bulutta depolayın

Amazon S3

Dosyaları toplu olarak S3’e yükleyin

Dosyalarınızı buluta yedeklemek için kolayca kendi betiklerinizi oluşturun

Amazon S3, Route 53, CloudFront

Statik bir web sitesi barındırın

AWS üzerinde basit bir kişisel veya pazarlama web sitesi barındırın

Amazon S3

Yedekleri S3 ile değiştirin

S3 Glacier Derin Arşiv ile şirket içi bant yedeklemelerini ortadan kaldırın

Amazon S3 Akıllı Katman Oluşturma

Amazon S3 Akıllı Katman Oluşturma'yı kullanmaya başlama

Otomatik depolama maliyet tasarruflarını deneyimlemeye başlamak için verilerinizi Amazon S3 Akıllı Katman Oluşturma'da depolamaya başlayın

Amazon S3 Glacier depolama sınıfları

Amazon S3 Glacier depolama sınıflarını kullanmaya başlama

Veri kümelerinizi Amazon S3 Glacier Anında Veri Alma, Amazon S3 Glacier Esnek Veri Alma ve Amazon S3 Glacier Derin Arşiv'de depolamaya başlayın

Amazon S3

Amazon S3'teki verileri koruyun


S3 Sürüm Oluşturma, S3 Nesne Kilitleme ve S3 Çoğaltma'yı kullanarak Amazon S3'teki verileri yanlışlıkla silinmeye ve uygulama hatalarına karşı koruyun

Amazon S3

Amazon S3 ile verileri çoğaltın


Amazon S3 Çoğaltma'yı kullanarak AWS Bölgelerindeki ve AWS Bölgeleri arasındaki verileri çoğaltın

Amazon S3

Amazon S3’te veri bütünlüğünü ek sağlama toplamlarıyla kontrol edin

Amazon S3 artık veri bütünlüğü kontrolünü hızlandırmak için birden fazla seçenek sunuyor. S3 tarafından desteklenen ek algoritmalar: SHA-1, SHA-256, CRC32 ve CRC32-C. Dosyalarınızın veri transferi ya da yükleme veya indirme sırasında değiştirilmediğini doğrulamaya başlayın.

Amazon S3 Depolama Lensleri

Amazon S3 Depolama Lensleri'ni kullanmaya başlama


Nesne depolama kullanımına ve etkinlik trendlerine ilişkin kuruluş genelinde görünürlük için Amazon S3 Depolama Merceği'ni kullanmaya başlayarak maliyet verimliliğini iyileştirmek ve veri koruma en iyi uygulamalarından yararlanmak üzere eyleme dönüştürülebilir öneriler elde edin

Amazon S3 Nesne Lambda

Amazon S3 Nesne Lambda'yı kullanmaya başlama

Amazon S3 Nesne Lambda ile bir uygulamaya geri döndürülürken verileri değiştirmek için kendi kodunuzu S3 GET, HEAD ve LIST isteklerine ekleyebilirsiniz. Veri biçimlerini dönüştürmek, görüntüleri dinamik olarak yeniden boyutlandırmak, gizli verileri düzenlemek ve çok daha fazlasını gerçekleştirmek için S3 GET istekleri tarafından geri döndürülen verileri değiştirmek amacıyla özel kod kullanabilirsiniz.

Amazon S3

Amazon S3 Çok Bölgeli Erişim Noktalarını kullanmaya başlama

Amazon S3 Çok Bölgeli Erişim Noktalarını ve yük devretme denetimlerini kullanmaya başlayın

Amazon S3

Amazon S3 Toplu Çoğaltma ile Amazon S3 bucket'larınızdaki mevcut nesneleri çoğaltma

Amazon S3 Toplu Çoğaltma ile aynı AWS bölgesi içinde veya farklı AWS bölgelerinde S3 bucket'larınızda hâlihazırda var olan nesneleri çoğaltın

Amazon S3, Amazon CloudFront

Amazon S3 için Amazon CloudFront içerik dağıtımı ayarlama

Amazon CloudFront, web içeriğinizin dağıtımını hızlandırmak ve kaynak sunucularınızdaki yükü azaltmak için Amazon S3 ile sorunsuz bir şekilde çalışır. CloudFront ve S3 ile dinamik içerik yükleme hızınızı artırın.

Verileri Amazon S3'e taşıma

AWS, herhangi bir veri geçişi projesi için doğru çözümü sağlamak amacıyla veri aktarımı hizmetleri için bir portföy sağlar. Bağlantı seviyesi, veri geçişinde önemli bir faktördür ve AWS, hibrit bulut depolama alanı, çevrimiçi ve çevrimdışı veri transferi ihtiyaçlarınıza yönelik teklifler sunar.

Hibrit bulut depolama alanı

AWS Storage Gateway, şirket içi uygulamalarınızın AWS depolama alanına sorunsuz bir şekilde bağlanmasını ve genişlemesini sağlayan bir hibrit bulut depolama hizmetidir. Müşteriler, yedeklemelerin buluta taşınması, bulut depolama destekli yerinde dosya paylaşımlarının kullanılması ve yerinde uygulamalar için AWS’deki verilere düşük gecikmeli erişim sağlanması için Storage Gateway kullanır. AWS Direct Connect kullanarak, AWS ile veri merkeziniz, ofisiniz veya ortak kullanım ortamınız arasında özel bağlantı kurabilirsiniz; bu, ağ maliyetlerinizi düşürebilir, aktarım hızını artırabilir ve genel internet bağlantılarından daha tutarlı bir ağ deneyimi sağlayabilir.

Çevrimdışı veri aktarımı

AWS Snow Ailesi, AWS Snowcone,AWS Snowball veAWS Snowmobile’den oluşur. AWS Snowcone ve AWS Snowball; veri toplama, işleme ve geçişinde kullanılan ufak,sağlam, güvenli taşınabilir depolama ve uç bilgi işlem cihazlarıdır. Bu cihazlar, ağ kapasitesinin sınırlı olduğu veya hiç olmadığı uç konumlarda kullanım amacıyla tasarlanmıştır ve zorlu koşullarda depolama ve bilgi işlemi olanaklı kılarlar. AWS Snowmobile; video kitaplıkları, görüntü depoları veya hatta bir veri merkezinin tamamı gibi çok büyük ölçekli verilerin buluta taşınması için kullanılan eksabayt ölçeğinde bir veri aktarımı hizmetidir.

Çevrimiçi veri aktarımı

AWS DataSync yüzlerce terabyte ve milyonlarca dosyayı Amazon S3’e aktarmayı açık kaynak araçlardan 10 kata kadar daha hızlı, kolay ve verimli hale getirir. DataSync; kopyalama işleri için betik dosyası oluşturma, aktarımları planlayıp izleme, verileri doğrulama ve ağ kullanımını optimize etme gibi birçok manuel görevi otomatik olarak gerçekleştirir veya ortadan kaldırır. Snowcone kullanarak AWS Datasync ile uç noktalardan bile çevrimiçi veri aktarımında bulunabilirsiniz.

AWS Transfer Ailesi; SFTP, FTPS ve FTP’yi kullanarak Amazon S3’e tam olarak yönetilen, basit ve sorunsuz dosya aktarımı sağlar.

Amazon S3 Transfer Acceleration, istemciniz ile Amazon S3 klasörünüz arasındaki uzun mesafelerde hızlı dosya aktarımını mümkün kılar. Amazon Kinesis ve AWS IoT Core IoT cihazlarından akış verisi yakalayıp Amazon S3’e yüklemeyi basit ve güvenli hale getiriyor.

AWS buluta veri geçişi hizmetleri hakkında daha fazla bilgi edinin »

Videolar

Amazon S3’e Giriş (4:32)
S3'ü Kullanmaya Başlama (49:35)
Amazon S3 Depolama Sınıfları (37:48)

AWS web seminerleri » ile bilgilerinizi güncel tutun

AWS Çözüm Ortağı Ağı'nı kullanarak

Amazon S3, verilerinizi AWS Cloud’un içine ve dışına taşımanıza yardımcı olmak için üçüncü taraf bağlayıcılarla entegredir. AWS Çözüm Ortağı Ağı (APN) Yetkinlik Programı, özel çözüm alanlarında teknik yeterlilik ve kanıtlanmış başarı sergileyen en kaliteli teknoloji ve danışmanlık hizmetleri şirketlerini AWS müşterileriyle buluşturmak üzere tasarlanmıştır. Bir APN Yetkinliğine sahip çözüm ortakları, AWS Cloud ile entegre çeşitli hizmetler, yazılımlar ve çözümler sunar.

AWS Depolama Yetkinliği Çözüm Ortakları, müşterilerin AWS bulutta etkili bir şekilde veri depolamaya yönelik teknikleri ve teknolojileri değerlendirip kullanmasına yardımcı olabilir.

AWS Depolama Yetkinliği Çözüm Ortakları » hakkında daha fazla bilgi edinin

Bloglar

Şu anda blog gönderisi bulunamadı. Diğer kaynaklar için lütfen AWS Blog sayfasına bakın. 

Başlamaya hazır mısınız?

Ürün özelliklerine göz atın

Veri yönetimi, güvenlik, erişim yönetimi, analitik ve daha fazlasına yönelik özellikler hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha fazla bilgi edinin 
Ücretsiz bir hesap için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanım'a anında erişim elde edin ve Amazon S3'ü denemeye başlayın. 

Kaydolun 
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Konsolunda Amazon S3 ile oluşturmaya başlayın.

Kullanmaya başlayın