Amazon Simple Notification Service (SNS) için peşin ücret, minimum taahhüt gereksinimi veya uzun vadeli sözleşmeler yoktur. Kullanılan konu türüne göre yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz. SNS konuları, Standart konular veya FIFO konuları olarak tanımlanır. Ayın sonunda, kullanımınız için ücret ödersiniz.

Standart konular

Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) Standart konu fiyatlandırması aylık API isteği sayısına ve çeşitli uç noktalarına yapılan dağıtım sayısına bağlıdır (dağıtım maliyeti uç noktası tipine göre değişmektedir). 

API İstekleri

Region

Not: Yayımlanmış verilerin her 64 KB’lık öbeği, 1 istek olarak faturalandırılır. Örneğin, 256 KB yükü olan tek bir yayımlama dört istek olarak faturalandırılır.

Bildirim teslimleri

Region

Not: SMS mesajları istisna olmak üzere teslim edilen her 64 KB'lık veri öbeği 1 teslim olarak faturalandırılır. Örneğin, 256 KB yükü olan tek bir bildirim dört teslim olarak faturalandırılır.

FIFO konuları

Amazon SNS FIFO konu fiyatlandırması yayınlanan mesaj sayısına, abone mesajlarının sayısına ve bunların yük verilerinin miktarına bağlıdır.

Abonelik mesajları yayınlanan mesaj sayısı ile abonelik sayısının çarpılmasıyla hesaplanır. Hem filtreli hem de teslim edilen mesajları abonelik mesajı sayısına dâhildir.

API İstekleri ve Yük Verileri

Region

Not: 1 KB ile 256 KB arasındaki her bir mesaj, 1 mesaj olarak faturalandırılır. 1 KB’dan daha küçük mesajlar 1 KB’a yuvarlanır.

Amazon SNS ücretleri nasıl ölçülür?

Standart Konu API İstekleri Her yayınlama, toplu yayınlama, konu sahibi işlemi ve abonelik sahibi işlemi bir istek sayılır.
FIFO Konu API İstekleri FIFO konularına mesaj yayınlamaya yönelik API istekleri FIFO fiyatları üzerinden ücretlendirilir. Diğer tüm API istekleri standart ücretler üzerinden hesaplanır.
Yük Boyutu Standart konular için her 64 KB’lık yük öbeği 1 istek olarak faturalandırılır. FIFO konuları için her 1 GB’lık yük verisi ücretine ek olarak 256 KB’a kadar her bir mesaj en düşük 1 KB olmak üzere 1 mesaj olarak faturalandırılır.
Amazon S3 ile Yük Boyutunu Genişletme Standart konular için Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) kullanarak yük göndermek amacıyla Amazon SNS Extended Client Library kullanımı sırasında, mesaj yükü göndermek için kullandığınız tüm Amazon S3 depolama alanlarına yönelik olarak Amazon S3 ücretleri tahsil edilir.
AWS KMS ile Etkileşim Standart ve FIFO konuları için Amazon SNS sunucu tarafı şifreleme anahtarlarını yönetmek amacıyla AWS Key Management Service (AWS KMS) kullandığınızda AWS KMS ücretlerini ödersiniz. Daha fazla bilgi için AWS KMS fiyatlandırması ve Amazon SNS Geliştirici Kılavuzu'ndaki AWS KMS Kullanım Maliyetlerimi Nasıl Tahmin Edebilirim? bölümüne bakın.

Veri aktarımı

Region

Aylık 500 TB'ın üzerindeki Veri Aktarımları için lütfen Bize Ulaşın

Aksi belirtilmediği sürece fiyatlarımıza KDV ve ilgili satış vergileri gibi, yürürlükte olan vergiler ve harçlar dahil değildir. Fatura adresi Japonya'da olan müşteriler için AWS hizmetlerinin kullanımı Japonya Tüketim Vergisine tabidir. Daha fazla bilgi edinin.

"İçeri" ve "dışarı" veri aktarımı, Amazon SNS'de alınan veya verilen veri aktarımlarını ifade eder. Amazon SNS'ye aktarılan veriler ücretsizdir. Amazon SNS, mesajları Amazon SQS ve AWS Lambda'ya teslim ederken mesaj başına bildirim teslimi için ücret almaz, ancak mesajlar teslim edildiğinde Amazon SNS'den Amazon SQS veya AWS Lambda'ya aktarılan veri miktarı için ücret alır. Amazon SNS'den Amazon SQS veya AWS Lambda'ya aktarılan veriler, veri aktarımı tek bir AWS bölgesinde veya farklı AWS bölgelerinde gerçekleşsin, yukarıdaki tabloda gösterildiği gibi İnternet Veri Aktarımı fiyatları üzerinden ücretlendirilir.

Tek bir bölge içinde Amazon SNS ile Amazon EC2 arasında aktarılan veriler ücretsizdir (GB başına 0,00 USD). Farklı bölgelerdeki Amazon SNS ile Amazon EC2 arasında aktarılan veriler, aktarımın her iki tarafında İnternet Veri Aktarımı fiyatlarından ücretlendirilir.

* Ücretsiz kullanımınız, her ay tüm bölgelerdeki toplam kullanımınıza göre hesaplanır ve faturanıza otomatik olarak yansıtılır. Ücretsiz kullanım hakkı biriktirilemez.
** Yeni AWS müşterileri, AWS Ücretsiz Kullanım Katmanı kapsamında bir yıl boyunca her ay ücretsiz olarak tüm AWS hizmetlerinde toplam 15 GB dışarı veri aktarımı hakkına sahip olur.
*** Dışarı veri aktarımı ücreti katmanları, Amazon EC2, AWS Lambda, Amazon EBS, Amazon S3, Amazon Glacier, Amazon RDS, Amazon SimpleDB, Amazon SQS, Amazon SNS, Amazon DynamoDB, AWS Depolama Ağ Geçidi ve Amazon VPC ile yapılan giden veri aktarımını toplar.

Mesaj filtreleme

Amazon SNS mesaj filtreleme fiyatlandırması filtreleme yöntemine bağlıdır. Özniteliğe dayalı mesaj filtreleme ücretsizken, yüke dayalı mesaj filtreleme, etkin bir filtre politikasına sahip her abonelik için taranan toplam giden yük verisi miktarına dayalıdır. Hem filtrelenen hem de teslim edilen mesajlar, taranan giden yük verisi miktarına dahil edilir.

Region

Not: Taranan her bir giden mesaj, minimum 1 KB tarama için faturalandırılır.

Mesaj arşivleme ve yeniden oynatma

Mesaj arşivleme ve yeniden oynatma fiyatlandırması, depoladığınız veri miktarına ve verilerin saklandığı süreye bağlıdır.

Region

Not: Arşivlenen tüm veriler en az 1 günlük depolama alanı için faturalandırılır ve mesaj yeniden oynatma, mevcut FIFO API İstekleri ve Yük veri hızlarına göre faturalandırılır.

Mesaj veri koruması

Amazon SNS mesaj veri koruma fiyatlandırması, taranan yük verisi miktarına ve oluşturulan denetim raporu verisi miktarına göre belirlenir.
Region

Not: Taranan ve korunan (engellenen veya kimliği gizlenen) her bir mesaj, minimum 1 KB mesaj taraması için faturalandırılır.

Dünya Genelinde SMS

Amazon SNS aynı zamanda 200’den fazla ülkeye ölçeklendirilebilir SMS (metin) mesajlaşması sunmaktadır. Peşin ödeme yapmanız gerekmez, yalnızca kullandıkça ödeme yaparsınız. Amazon SNS ile, SMS mesajlarınızı aynı zamanda mesajlarınızın kullanım durumuna ve içeriğine göre İşlemsel veya Promosyon olarak işaretleyebilirsiniz. Mesaj türleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için SSS sayfasını ziyaret edin.

SMS mesajları gönderme ücreti, hedef ülkeye göre değişir. Bazı durumlarda, fiyata hedef telefon numarası için bir telekom operatörü ücreti de dahildir. Bazı ülkelerde, SMS mesajlarını başarılı bir şekilde göndermek için, özel kaynak kimlikleri satın almanız ve kullanmanız gerekir. SMS gönderme fiyatı ve bir kaynak kimliğe sahip olma ve bu kimliğe sahip olma fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Amazon SNS SMS fiyatlandırma sayfasını ziyaret edin.

Ek fiyatlandırma kaynakları

AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı

Aylık AWS maliyetlerinizi kolayca hesaplayın

Fiyatlandırma Yardımı Alın

Kişiselleştirilmiş bir fiyat teklifi almak için AWS uzmanlarıyla iletişime geçin

Amazon SNS’i nasıl kullanmaya başlayacağınızı öğrenin

Kullanmaya başlama sayfasını ziyaret edin
Oluşturmaya hazır mısınız?
Amazon SNS’yi kullanmaya başlayın
Başka sorunuz mu var?
Bize ulaşın