Konu türleri

Standart Konular 

Uygulamanız birden fazla kez ve sırası dışında gelen mesajları işleyebildiği sürece, standart konular birçok senaryoda kullanılabilir, örneğin: mesajları ortam kodlamasına yayma, dolandırıcılık tespiti, vergi hesaplama, arama dizini ve kritik uyarı uygulamaları.

Maksimum aktarım hızı: Standart konular saniyede neredeyse sınırsız sayıda mesajı destekler.

En iyi çaba ilkesine göre sıralama: Bazen mesajlar yayınlandıklarından farklı bir sırayla teslim edilebilir.

FIFO Konuları

FIFO konuları, işlemlerin ve olayların sırası kritik olduğunda veya yinelemelerin tolere edilemediği durumlarda uygulamalar arasındaki mesajlaşmayı geliştirmek için tasarlanmıştır, örneğin: banka işlem günlüğüne mesajları yayma, stok izleme, uçuş takibi, envanter yönetimi ve fiyat güncelleme uygulamaları.

Yüksek aktarım hızı: FIFO konuları saniyede 300'e kadar mesajı veya FIFO konusu başına saniyede 10 MB'a kadar boyutu (hangisi önce gelirse) destekler.

Katı sıralama: Mesajların yayınlanma ve teslim edilme sırası katı bir şekilde korunur (yani ilk giren ilk çıkar).

En iyi çaba ilkesine göre tekilleştirme: Bir mesaj en az bir kez teslim edilir ancak bazen bir mesajın birden fazla kopyası teslim edilir.

Birden fazla abonelik türü: Mesajlar uygulamadan uygulamaya (A2A) uç noktalarına (Amazon SQS, Amazon Kinesis Data Firehose, AWS Lambda, HTTPS) ve uygulamadan kişiye (A2P) uç noktalarına (SMS, mobil anlık bildirim ve e-posta) teslim edilebilir.

Mesaj yayma: Her hesap en fazla 100.000 standart konuyu destekleyebilir ve her konu 12,5 milyona kadar aboneliği destekler.

Katı tekilleştirme: Yinelenen mesajlar teslim edilmez. Tekilleştirme, mesaj yayınlanma zamanından itibaren 5 dakikalık aralıklarla gerçekleştirilir.

SQS abonelikleri: Mesajlar Amazon SQS kuyruklarına teslim edilebilir.

Mesaj yayma: Her hesap en fazla 1.000 FIFO konusunu destekleyebilir ve her konu 100 milyona kadar aboneliği destekler.

Olay kaynakları ve hedefleri

Olay odaklı bilgi işlem, abone hizmetlerin yayıncı hizmetler tarafından tetiklenen olaylara yanıt olarak otomatik olarak çalışma gerçekleştirdiği bir modeldir. Bu paradigma, iş akışlarını gerçekleştirmek için toplu ve bağımsız olarak çalışan hizmetleri birbirinden ayırırken iş akışlarını otomatikleştirmek için uygulanabilir. Amazon SNS, çok çeşitli AWS olay kaynakları ve etkinlik hedefleriyle yerel entegrasyonu bulunan, olay odaklı bir merkezdir.

Mesaj yayınlama ve toplu işleme

Mesaj yayınlama, mesajları konuya abone olan uygulamalara eş zamansız olarak ileten bir Amazon SNS konusuna mesaj biçiminde veri göndermenizi sağlar. API isteği başına 1 ila 10 mesaj yayınlayabilirsiniz. Amazon SNS maliyetlerinizi azaltmak için mesajları toplu olarak işlemeyi seçebilirsiniz. Her mesaj 256 KB'a kadar veri içerebilir. Kullanım örneğiniz daha büyük veri yükleri gerektiriyorsa Amazon SNS Genişletilmiş İstemci Kitaplığı, yükü (2 GB'a kadar) bir Amazon S3 bucket'ında depolar ve depolanan Amazon S3 nesnesinin referansını Amazon SNS konusuna yayınlar.

Mesaj filtreleme

Mesaj filtreleme, abone uygulamalarınızın filtre politikaları oluşturmasını sağlar. Böylece bu uygulamalar konuda yayınlanan her mesajı almak yerine yalnızca ilgilendikleri bildirimleri alabilirler. Bu, mesaj filtreleme mantığını abone uygulamalardan ve mesaj yönlendirme mantığını yayıncı uygulamalardan boşaltarak mimarinizi basitleştirmenize olanak tanır.

Mesaj yayma ve teslimi

Bir konuda mesaj yayınladığınızda, Amazon SNS bu mesajı çoğaltır ve konuya abone olan uygulamalara teslim eder. Amazon SNS, uygulamadan uygulamaya (A2A) ve uygulamadan kişiye (A2P) mesaj teslimini destekler. Amazon SNS, Amazon CloudWatch ile mesaj teslim durumu günlük kaydına ek olarak bölgeler arası ve hesaplar arası mesaj teslimini de destekler.

Mesaj dayanıklılığı

Amazon SNS, mesaj dayanıklılığını sağlamak için birlikte çalışan bir dizi mekanizma kullanır. Yayınlanan mesajlar öncelikle farklı coğrafi bölgelerde bulunan sunucularda ve veri merkezlerinde depolanır. Abone olunan uç nokta kullanılamıyorsa Amazon SNS, mesaj teslimini yeniden deneme politikası yürütür. Teslimi yeniden deneme politikası sona ermeden önce teslim edilmeyen iletileri korumak için Amazon SQS tarafından sağlanan bir teslim edilemeyen iletiler sırası oluşturabilirsiniz. Ayrıca, mesajların Amazon S3 bucket'ları veya Amazon Redshift tabloları gibi dayanıklı uç noktalara gönderilmesini sağlayan Amazon Kinesis Data Firehose teslim akışlarını Amazon SNS konularına abone yapabilirsiniz.

Mesaj şifreleme

Amazon SNS, mesajlarınızı yetkisiz ve anonim erişimden korumak için şifrelenmiş konular sağlar. Şifrelenmiş konularda mesaj yayınladığınızda Amazon SNS, mesajlarınızı hemen şifreler. Şifreleme bir 256 bit AES-GCM algoritması ve AWS Anahtar Yönetimi Hizmeti (KMS) ile düzenlenen bir Müşteri Ana Anahtarı (CMK) kullanılarak sunucuda gerçekleştirilir. Mesajlar şifrelenmiş biçimde depolanır ve Amazon SQS kuyrukları, Amazon Kinesis Data Firehose akışları, AWS Lambda işlevleri, HTTP/S uç noktaları, telefon numaraları, mobil uygulamalar ve e-posta adresleri gibi abone uç noktalara teslim edilirken şifreleri çözülür.

Mesaj gizliliği

Amazon SNS, AWS PrivateLink aracılığıyla VPC Uç Noktalarını (VPCE) destekler. VPC Uç Noktalarını kullanarak, mesajları herkese açık internetten geçirmeden bir Amazon Sanal Özel Bulutundan (VPC) Amazon SNS konularına özel olarak yayınlayabilirsiniz. Bu özellik ek güvenlik sağlar, veri gizliliğini destekler ve güvence programlarıyla uyumludur. AWS PrivateLink'i kullandığınızda bir İnternet Ağ Geçidi (IGW), Ağ Adresi Çevirisi (NAT) cihazı veya Sanal Özel Ağ (VPN) bağlantısı kurmanız gerekmez. Genel IP adresleri de kullanmanız gerekmez.

Mesaj veri koruması

Amazon SNS mesaj veri koruması, konu sahiplerine kendi konuları aracılığıyla iletilen hassas verileri keşfedebilecek ve koruyabilecek veri koruma politikaları tanımlama imkanını sağlar. Bu bir yandan, örneğin Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası (HIPAA), Genel Veri Gizliliği Yönetmeliği (GDPR), Ödeme Kartı Sektörü Uyumluluğu (PCI) ve Federal Risk ve Yetkilendirme Yönetimi Programı (FedRAMP) gibi düzenlemelerle uyumluluk hedeflerinizi desteklerken, diğer yandan veri koruma mantığını uygulamalarınızdan boşaltarak mimarinizi basitleştirmenize yardımcı olabilir. Bir konuya gelen mesajları denetleyerek mesajların ne kadar hassas veri içerdiğini belirleyebilir, mesajları bloke etme yoluyla alt abonelere iletilmelerini önleyebilir veya redaksiyon ya da maskeleme yoluyla yükteki belirli verilerdeki kimlik bilgilerini kaldırabilirsiniz.

Mesaj arşivleme, yeniden oynatma ve analizi

Standart konular için Amazon SNS, Amazon Kinesis Data Firehose'a doğrudan bağlantı sağlayarak Amazon S3, Amazon Redshift, Amazon OpenSearch Service ve MongoDB gibi hizmetlerde mesaj depolamaya olanak tanır. Bu özellik ayrıca Datadog, New Relic ve Splunk gibi analiz hizmetlerinde mesaj depolama imkanı sağlar. FIFO konuları için Amazon SNS, ayrı bir arşiv kaynağı sağlamaya gerek kalmadan mesajlarınızı depolamak ve yeniden oynatmak için bir şirket içi depolama seçeneği sunar. Bu, olay odaklı uygulamalarınızın dayanıklılığını artırır ve aşağı akış yönündeki hata senaryolarında kurtarma gerçekleştirmenize yardımcı olabilir.

 

SMS kısa mesajları

Amazon SNS birden fazla SMS sağlayıcısı genelinde yedekliliğe sahip yüksek düzeyde erişilebilir ve dayanıklı bir hizmet kullanarak 200'den fazla ülkeye uygun ölçekte SMS kısa mesajları gönderme yeteneğini destekler. Amazon SNS ile gönderen kimliği, uzun kodlar veya kısa kodlar kullanarak kaynak kimliğinizi kontrol edebilirsiniz. Ayrıca, SMS iş yüklerinizi üretime taşımadan önce doğrulamak için Amazon SNS korumalı alanını kullanabilirsiniz.

Mobil anlık bildirimler

Amazon SNS mobil bildirimleri iOS, Android, Fire, Windows ve Baidu cihazlarına mobil anlık bildirimler yaymayı basit ve uygun maliyetli kılar. Mobil bildirimler, kullanıcı odaklı eylemlerden veya iş mantığından tetiklenebilir. Amazon SNS, mobil anlık bildirimleri Amazon Cihaz Mesajlaşması (ADM), Apple Anlık Bildirim Hizmeti (APN'ler), Baidu Bulut Anlık Bildirimleri (Baidu), Firebase Bulut Mesajlaşma (FCM), Windows Phone için Microsoft Anlık Bildirim Hizmeti (MPNS) ve Windows Anlık Bildirim Hizmetleri (WNS) yoluyla iletir.

E-posta bildirimleri

Amazon SNS, konulara abone olan e-posta adreslerine bildirimlerin iletilmesini destekler. Bu özellik çeşitli kullanım örneklerini destekler. Örneğin, DevOps iş akışlarınıza görünürlük kazandırmak için e-posta bildirimleri olarak uygulama uyarıları almak üzere Amazon SNS'yi kullanabilirsiniz. Böylece, Amazon EC2 Otomatik Ölçeklendirme grubunuzda belirli bir değişiklik meydana gelmesi veya Amazon S3 bucket'ınıza yeni bir dosya yüklenmesi ya da Amazon CloudWatch'ta bir ölçüm eşiğinin ihlal edilmesi gibi bir olay meydana geldiğinde anında bilgilendirilebilirsiniz.

Amazon SNS fiyatlandırması hakkında daha fazla bilgi edinin

Fiyatlandırma sayfasını ziyaret edin
Oluşturmaya hazır mısınız?
Amazon SNS’yi kullanmaya başlayın
Başka sorunuz mu var?
Bize ulaşın