Wavelength, geliştiricilerin mobil son kullanıcılar ve kablosuz uç cihazlar için milisaniye cinsinden tek basamaklı gecikme süreleri sunan uygulamalar geliştirmesine yardımcı olmak üzere, AWS depolama ve işlem hizmetlerini telekomünikasyon sağlayıcılarına ait 5G ağların içine ekler. Wavelength, geliştiricilerin ultra düşük gecikme süreleri gerektiren yepyeni bir uygulama sınıfı geliştirmesini sağlamak üzere, AWS Cloud'u 5G uç konumlarından oluşan küresel bir ağa genişletir.

İşlem ve Depolama

Wavelength, kalıcı yerel blok depolama için çok sayıda Amazon EC2 bulut sunucusu ailesi ve Amazon EBS birimleri seçeneği sunar.

Ağ İletişimi

Bir hesaptaki Amazon VPC'lerini Wavelength Alanları da dahil olmak üzere birden fazla Erişilebilirlik Alanına yayabilirsiniz. Amazon EC2 bulut sunucuları ve ilgili hizmetler bölgesel VPC'nizin bir parçası olarak görünür.

AWS Hizmetleri

Wavelength Alanlarında AWS Hizmetleri

Amazon EC2, Amazon ECS ve Amazon EKS'i de içeren AWS hizmetleri, yerel olarak Wavelength Alanlarında başlatılabilir. İleride başka hizmetler de bu kapsama alınacaktır.

Bölgesel Hizmetlere Erişme

AWS bölgelerinde çalışan diğer uygulama hizmetlerine ve iş mantığına sorunsuz şekilde bağlanabilirsiniz. Bu da buluttan uca yayılan ve son kullanıcılar ile uç cihazlara milisaniye cinsinden tek basamaklı gecikme süresi sunan uygulamalar geliştirmenize olanak tanır.

AWS Araçları

AWS CloudFormation, Amazon CloudWatch ve AWS CloudTrail gibi AWS araçları günümüzde Cloud iş yükleri için olduğu gibi, Wavelength Alanlarında iş yüklerini çalıştırmak ve yönetmek üzere kullanılabilir.

SSS bölümüne göz atın
Daha fazla bilgi edinin 
Daha fazla bilgi edinmek için kaydolun
Kaydolun