API anahtarı nedir?

API anahtarı, API geliştiricilerinin API'lerine erişimi denetlemek için kullandıkları alfasayısal bir dizedir. API, iki yazılım modülü arasında veri alışverişine izin veren bir iletişim mekanizmasıdır. Modülünüz için bir API oluşturduğunuzda, diğer uygulama geliştiricileri, işlevlerinizi kodlarına entegre etmek için API'nizi çağırabilir. Örneğin, girdi olarak ürünlerin listesini alan ve ürünleri en düşük fiyata satın alabileceğiniz mağazaların bir listesini döndüren bir modül geliştirebilirsiniz. Bir e-ticaret uygulaması daha sonra müşterileri için günlük market fırsatlarının bir listesini oluşturmak için API'nizi kullanabilir. API oluşturucusu olarak, API erişiminizi kısıtlamak ve izlemek için API anahtarlarını kullanırsınız. API anahtarı, API'lerinizi daha verimli bir şekilde koruyabilmeniz, yönetebilmeniz ve gelir kaynağına dönüştürebilmeniz için yetkili API kullanımını tanımlar.

API'ler hakkında bilgi edinin »

API anahtarları için kullanım örnekleri nelerdir?

Yazılım geliştiricileri, oluşturdukları API'lere nasıl erişileceğini yönetmek için API anahtarlarını kullanırlar. API anahtarları, modern bulut uygulamalarının geliştirilmesine çeşitli şekillerde katkıda bulunur. 

API kullanımını izleyin

API sağlayıcıları, özellikle ticari uygulamalar için kullanımı izlemek ve API tüketimini yönetmek adına API anahtarlarını kullanırlar. Kullanıcıları API'nin tükettiği bilgi işlem kaynakları için faturalandırırlar.

Bir API sağlayıcısı olarak, benzersiz API anahtarları ile API hizmetlerine erişimi sınırlayabilirsiniz. Yalnızca meşru trafiğin geçmesine izin vererek API'nizin kaynak kullanımını ve bant genişliği kapasitesini uygun duruma getirebilirsiniz. Farklı planların kotalarını ayarlamak için her bir anahtarın kullanım istatistiklerini de analiz edebilirsiniz. 

API entegrasyonu sorunlarını giderin

Bulut uygulamaları, kullandıkları API'ler nedeniyle teknik sorunlar yaşayabilir. Yazılım geliştiricileri, anormal veri modellerini tespit etmek ve API trafiğini ilgili sağlayıcılarıyla eşleştirmek için API anahtarlarını kullanırlar. Böylelikle, bir uygulamanın doğru şekilde davranmasını engelleyen belirli API'yi tanımlayabilir ve izole edebilirler. 

Projeleri tanımlayın

Yazılım uygulamaları, bir API aracılığıyla haricî hizmetlerle hassas veri alışverişinde bulunur. API anahtarları, izin verilen projelerce kullanımı düzenlemek için bir proje yetkilendirme mekanizması olarak hizmet eder. Bir API kullanmak için proje, soyutlanmış yazılım işlevlerine erişmek amacıyla doğru API kimlik bilgilerini sunmalıdır. API anahtarlarının belirli kullanıcıların kimliğini doğrulamadığını unutmamak gerekir. Bunun yerine, belirli bir anahtarla ilişkilendirilmiş kuruluşu geniş bir şekilde tanımlarlar.

API anahtarı nasıl çalışır?

API anahtarı, rastgele oluşturulmuş harf ve sayı karakterlerinden oluşur. Belirli bir API anahtarını belirli bir API istemcisiyle ilişkilendirirsiniz. API kullanımı esasen bir yazılım modülünün diğeriyle konuşması olduğundan anahtarlar, API'nizle konuşmak isteyen farklı yazılım modülleri veya uygulamalarla ilişkilendirilir. 

Bir uygulama API istekleri gönderdiğinde süreç şu şekilde işler:

  1. API sunucusu, istekte bulunanın gerçekliğini benzersiz API anahtarıyla doğrular
  2. API anahtarı izin verilenlerden herhangi biriyle eşleşmezse sunucu, API çağrısını reddeder ve bir ret mesajı gönderir
  3. API anahtarı eşleşirse sunucu isteği yerine getirir ve beklenen yanıtı döndürür

Bu şekilde, API anahtarları API sunucusunun her API çağrısının kaynağını tanımlamasına izin verir. Sunucu, daha sonra API'nin verilerine ve hizmetlerine erişimi yetkilendirmek için sonraki doğrulamaları gerçekleştirebilir.

API çağrılarını sınırlama

API sağlayıcıları, API hizmetlerine farklı derecelerde erişimi düzenlemek için API anahtarını kullanabilir. API sunucusu, bir isteği doğruladıktan sonra, hizmetlerine daha fazla erişime izin vermeden önce bazı parametreleri kontrol edebilir. 

Hizmet kapsamı

Sunucu, istekte bulunan uygulamaya verebileceği hizmetlerin kapsamını belirler. Örneğin bazı API anahtarları, istekte bulunanın API'nin veri depolama alanından bilgi eklemesine, silmesine ve okumasına izin verir. Diğerleri API çağrılarını yalnızca bilgilerin okunmasıyla sınırlandırabilir. 

İşlev seçimi

Sunucu, API hizmetlerini özelleştirmek için API çağrısının kapsamını belirler ve uygular. Örneğin, bir e-ticaret uygulamasını belirli ülkelerdeki ürün verilerini aramakla sınırlamak için API anahtarlarını kullanabilirsiniz. Belirli API anahtarlarını kitap ve giyim gibi belirli veri tabanı parametrik filtreleriyle de ilişkilendirebilirsiniz. 

Çağrı sayısı

API sağlayıcıları, API erişimini sıkı bir şekilde düzenlemek için API anahtarlarını da kullanır. Bazı sağlayıcılar API'lerine zaman veya istek sınırları uygular. Bu gibi durumlarda, istemci uygulaması API'yi yalnızca öngörülen süre boyunca veya günlük olarak sınırlı bir sayıya kadar kullanabilir. Sınırlar aşıldığında sunucu, ilişkili API anahtarlarından gelen tüm istekleri reddeder.

API anahtarı ile API belirteci arasındaki fark nedir?

API anahtarı, öncelikle API istemcilerinden gelen uygulama trafiğini tanımlamayı amaçlayan benzersiz tanımlayıcılar dizisidir. API anahtarları, genellikle çağrı yapan uygulamanın dağıtıldığı belirli sunucularla ilişkilendirilir. Uygulama bir API isteğinde bulunduğunda sunucu, çağrı yapan uygulamayı API anahtarıyla tanımlar.  

Buna karşılık bir API belirteci, belirli bir kullanıcıyı tanımlayan kapsamlı veriler içeren bir kod dizisidir. API belirteçleri ayrıca, belirli bir kullanıcıya verilen erişim kapsamını da taşır. Bu, sunucunun hem çağrı yapan kullanıcının isteklerini doğrulamasına hem de API kullanımının kapsamını doğrulamasına olanak tanır. Örneğin bir kullanıcı, bir API grubuna erişmek için tek oturum açma belirteci kullanabilir. 

Bir API anahtarı oluşturmak, kullanıcı yetkilendirmesindeki sınırlı rolü nedeniyle daha basittir. Aksine, API belirteçleri kimlik ve kimlik doğrulama verilerini taşıdıkları için verildiğinde daha fazla kısıtlama ve prosedür ortaya çıkar.

Amazon Web Services'ta (AWS), API belirteçlerine kimlik doğrulama belirteçleri veya güvenlik belirteçleri de denir. Geliştiriciler, API belirteçleri oluşturmak ve API'lerinize erişimi yönetmek için IAM izinlerini, Lambda yetkilendiricisini veya Amazon Cognito kullanıcı havuzunu kullanırlar.

API anahtarı en iyi uygulamaları nelerdir?

API anahtarlarını kullanırken aklınızda bulundurmanız gereken bazı en iyi uygulamalar vardır.

Kullanıcı kimlik doğrulaması için API anahtarlarını kullanmaktan kaçının. API anahtarlarının kullanıcı erişimini düzenlemesi amaçlanmamıştır. Benzer şekilde, API anahtarlarına gizli bilgiler eklemeyin çünkü iletim sırasında görülebilir. 

API anahtarlarını doğrudan kaynak kodunuza veya deponuza gömmeyin. Kaldırmayı unuttuğunuz takdirde bunlar, uygulamanızı yayınladığınızda halka açık olabilirler. 

Kullanılmayan API anahtarlarını silin. Daha sağlam API güvenliği için anahtarlara son kullanma tarihi eklemeyi düşünebilirsiniz.

AWS, API anahtarı yönetiminize nasıl yardımcı olabilir?

Amazon Web Services (AWS), API anahtarı yönetimi gereksinimlerinizi desteklemek için Amazon API Ağ Geçidi'ni sunar.

REST, HTTP ve WebSocket API'lerini uygun ölçekte oluşturmak, yayınlamak, korumak, izlemek ve güvenli hâle getirmek için API Ağ Geçidi'ni kullanabilirsiniz. API geliştiricileri, AWS veya diğer web hizmetlerinin yanı sıra AWS Bulut'ta depolanan verilere erişen API'ler oluşturabilir.

API'lerinizi oluşturduktan, test ettikten ve dağıttıktan sonra, müşterilerinize ürün teklifleri olarak sunmak için API Ağ Geçidi kullanım planlarını kullanabilirsiniz. Müşterilerinizin seçili API'lere erişmesine izin vermek için kullanım planlarını ve API anahtarlarını yapılandırabilirsiniz. Ayrıca tanımlanan sınırlara ve kotalara göre bu API'lere yönelik istekleri azaltmaya başlayabilirsiniz.

Hemen bir hesap oluşturarak AWS'de API anahtarı yönetiminden yararlanmaya başlayın

AWS'de Sonraki Adımlar

Ücretsiz bir hesap açmak için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanım için anında erişim elde edin.

Kaydolun 
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Yönetim Konsolu'nda oluşturmaya başlayın.

Oturum açın