Bulut yönetimi nedir?

Bulut yönetimi, bir kuruluşun altyapısının, hizmetlerinin ve bulutta çalışan uygulamalarının kontrolü ve gözetimidir. Giderek daha fazla kuruluş, bu teknolojinin getirdiği esneklik, ölçek ve maliyet avantajlarından yararlanmak için BT kurulumlarını buluta taşıyor. Ancak ideal güvenlik, verimlilik ve maliyet kontrolü için tüm bulut kaynaklarının sistematik olarak yapılandırılması ve yönetilmesi gerekir. Bulut yönetimi; özel, genel ve hibrit bulut kaynaklarını kontrol etmeye ve bunların bakımını yapmaya ilişkin politikaları, stratejileri ve teknolojileri içerir.

Bulut yönetiminin avantajları nelerdir?

Bulut yönetimi, kuruluşlara bulutta dağıttıkları geniş kaynaklar üzerinde tek bir denetim noktası sağlar. Kuruluşlar yenilikçi bulut genişlemesini yönetişim, maliyet kontrolü ve esneklik ile dengeleyebilir. Kuruluşların bulut yönetimi çözümlerini kullanmaktan elde edeceği çeşitli avantajları paylaşıyoruz.

Kullanım kolaylığı

Bulut yönetimi araçları, sistem yöneticilerinin kaynakları tek veya çoklu bulut ortamlarında dağıtmasına, yönetmesine ve ölçeklendirmesine olanak tanıyan kullanıcı dostu arabirimler sağlar. BT ekipleri, bulut iş yükleri için ayrı ayrı kaynak tedarik etmek yerine, basit adımlarla birkaç tanesini bulut yönetim platformundan hızlı bir şekilde dağıtabilir. Ayrıca, bulut yönetimi araçları sürekli izleme sağlar. Böylece tüm olaylar ve uyarılar ilgili departmanlara yönlendirilir.

Merkezi bulut yönetişimi

Buluta geçiş yapan kuruluşlar, politika uygulamasını ve erişim denetimini kolaylaştırmak için sağlam bir yönetişim ve mevzuata uygunluk stratejisine ihtiyaç duyar. Bir bulut yönetim platformuyla kuruluşlar, bulutta dağıttıkları uygulamalar, hizmetler, veritabanları ve diğer iş yükleri üzerinde tutarlı iş ve güvenlik politikaları yürütebilir. Bu, kuruluşların farklı iş akışlarını yönetmek için önemli miktarda kaynak harcadığı geleneksel kurulumlarda işletim giderlerini azaltır. 

Maliyet ve kapasite denetimi

Bulut yayılımı, merkezi denetim ve muhasebe olmadan bulut kaynaklarının dağıtılmasını ifade eder. Kuruluşlar bulut yayılımını bulut yönetimi çözümleriyle daha etkili bir şekilde ele alabilir. Yöneticiler, kullanılmayan bulut kaynaklarını takip edebilir ve bunları uygun şekilde yeniden tahsis edebilir veya kapatabilir. 

Otomatik olay müdahalesi

Bulut iş yükleri zaman zaman manuel müdahale gerektiren olaylarla karşılaşabilir. Kuruluşlar, olay yönetimini otomatikleştirmek ve olağanüstü durum kurtarmayı hızlandırmak için bulut yönetimi stratejileri uygular. Hizmet erişilebilirliğini, operasyonel güvenilirliği ve müşteri memnuniyetini artırabilirler. 

Çoklu bulut yönetimi

Dijital kaynakları birden çok bulut ortamında ölçeklendirmek genel, özel ve hibrit bulutlar arasındaki altyapı farklılıklarında gezinmeyi gerektirir. Bir bulut yönetim platformu, kuruluşlara farklı bulut kurulumları arasındaki altyapı boşluğunu kapatmak için gerekli kaynakları ve yazılım araçlarını sağlar. Örneğin, özel bulut ağında tescilli verileri korurken genel bir bilgi tabanını genel buluta taşıyabilirsiniz.

Bulut yönetimi nasıl çalışır?

Bulut yönetimi, kuruluşların bir veya birden fazla bulut ortamı genelinde iş yüklerini dağıtma ve yönetme çabalarını birleştirmelerine olanak tanır. 

Geleneksel olarak, BT ekipleri ayrı altyapılardaki iş yüklerini denetlemek ve izlemek için çeşitli yazılım araçlarını kullanmışlardır. Bununla birlikte, farklı bulut ortamları arasındaki veri alışverişi bakım sorunlarına neden olmuştur ve öngörülemeyen olaylara yanıt vermeyi zorlaştırmıştır. Birden çok bulutta iş politikalarını ve düzenleyici politikaları yönetmek de kuruluşlar için zorlayıcı olmuştur. 

Bulut yönetimi çözümleri bu tür çabaları birleştirerek görünürlük sağlarken analiz, otomasyon ve diğer üçüncü taraf araçlara yönelik denetimleri basitleştirir. Uygulama olay günlüklerini, bilgi işlem kaynağı kullanımını, politika uyarılarını ve dijital büyümeyi desteklemek için gerekli olan diğer performans göstergelerini görüntülemek için bir bulut yönetim platformu kullanabilirsiniz. Geliştirme ekipleri, kaynakları aşırı esnetmeden kuruluşlarının bulut yeteneklerini genişletmek için çeşitli bulut hizmetlerine de erişebilir.

Bulut yönetiminin farklı yönleri nelerdir?

Bulut yönetimi, kuruluşların inovasyon yapabilmeleri ve bulut iş yüklerini ölçeklendirebilmeleri için çabaları koordine eden, yöneten ve otomatikleştiren kapsamlı bir uygulamadır. İyi bir bulut yönetim platformu, aşağıdaki alanlarda verimliliği artıran özellikler sunar. 

Tedarik ve düzenleme

Kuruluşlar, ilgili politika ve iş gereksinimlerine uygunluk sağlarken aynı zamanda bulut iş yüklerini genişletmek için tutarlı bir altyapı çerçevesine ihtiyaç duyar. Bulut yönetimi, kuruluşlara politika yönergeleriyle uyumlu kalırken aynı zamanda çoğaltabilecekleri ve ölçeklendirebilecekleri kendi kendine yönetilen hizmetler sunar. 

İzleme ve gözlemlenebilirlik

Bulut yönetimi araçları; bulut uygulamaları, hizmetler, veritabanları ve diğer iş yükleri arasındaki etkileşimlerden veri odaklı öngörüler sağlar. Geliştirme ekiplerinin uygulama sağlığını korumalarına, verimli bir şekilde iş birliği yapmalarına ve olaylara hızlı bir şekilde yanıt vermelerine yardımcı olurlar. Bazı bulut hizmeti sağlayıcıları, dağıtılan iş yüklerini etkileyen sorunları otomatik olarak tahmin etmek, tespit etmek ve çözmek için yapay zeka ve makine öğrenimini kullanır. 

Yapılandırma, uygunluk ve denetim

Bulut dayanıklılığını güçlendirme ve mevzuata uygunluğu karşılama çabasındaki kuruluşlar, bulutun dinamik ve karmaşık bilgi işlem ortamı karşısında zorlanıyor. Bulut yönetimi yazılımı, kuruluşların denetime hazır günlüklerini bağlı tüm iş yüklerinden otomatik olarak toplamasına olanak tanır. Bu şekilde, iş yükü etkinliklerini izleyebilir ve hızlı düzeltme eylemleri gerçekleştirerek mevzuat uygunsuzluğunu önleyebilirsiniz.

Kurumsal yönetişim ve denetim

Bulut yönetimi, BT yöneticilerinin tüm üçüncü taraf hizmetlerinde tutarlı politikalar ve ayrıntılı denetim uygulayan merkezi bir bulut yönetişim portalı oluşturmasına olanak tanır. Kuruluşlar, ortak sorumluluk modeli altında en iyi güvenlik uygulamalarını uygulayarak bulut güvenliği duruşlarını güçlendirmek için bulut yönetim platformlarını kullanır. 

Merkezi operasyon yönetimi

Bulut yönetimi, BT yöneticileri için tek bir operasyonel konsol sağlayarak hibrit, özel, genel veya uç iş yüklerini yönetme çabalarını kolaylaştırır. İster güvenlik düzeltme eklerini güncellemek, teknik sorunları düzeltmek ister politika değişikliklerini veya diğer operasyonel görevleri uygulamak olsun, her şey merkezi bir platformdan etkinleştirilir ve otomatikleştirilir. 

Bulut finansal yönetimi

Bulut yönetim platformları, kuruluşların bulut giderlerini daha etkili bir şekilde planlamalarını ve bütçelendirmelerini sağlar. Finans ekipleri, kaynak kullanımını ve faturalandırma planlarını optimize etmek için platformun bulut maliyet yönetimi araçlarını kullanır. Bazı bulut sağlayıcıları, kuruluşların belirli harcama eşikleri için uyarılar ayarlamasına ve belirli faturalandırma planları için indirimler sunmasına olanak sağlar. 

Bazı bulut yönetimi stratejileri nelerdir?

Kuruluşlar bu stratejilerle bulut inovasyon ve dönüşüm programlarını hızlandırabilir. 

Bulut görünürlüğünü teşvik edin

Bulut görünürlüğü, bulut harcamalarını ve çevrenin olumlu iş sonuçlarını gerekçelendirmek için çok önemlidir. BT ekiplerinin bulut iş yüklerini yönetirken bulut kullanım ölçümlerine, kaynak tahsisine, veri kullanımına, politika uygulamalarına ve diğer yönlere erişilebilirliği korumasını sağlar. Bulut kaynaklarının ve üçüncü taraf hizmetlerinin şeffaf yönetimi ve entegrasyonunu sağlayan bir bulut sağlayıcısı arayın.

Buluta taşımayı basitleştirin

Sağlam bir bulut yönetimi stratejisi, bir kuruluştaki kilit paydaşlar arasında ortak bir anlayış gerektirir. İş yüklerini buluta taşımak, uygun yazılım araçlarını seçmeyi ve değişiklikleri iş gereksinimleriyle uyumlu hale getirmeyi içerir. Bunu sağlamak için, organizasyon liderleri, ekip liderleri ve yöneticiler arasında net roller belirlemeli ve farkındalık yaratmalıdır. Aynı zamanda, tüm paydaşlar bulut dönüşümünü benimserken riskleri, zorlukları ve fırsatları belirlemek için iş birliği yapar. 

Bulut-iş entegrasyonunu etkinleştirin

Kuruluşlar, bulut altyapısını ve iş operasyonlarını ayrı varlıklar olarak ele almak yerine, iş verimliliğini güçlendirmek için bulut yönetimi uygulamalıdır. Bu, iş akışlarını, altyapı yönetimini ve politika uygunluğunu optimize etmek için ölçülebilir iş göstergelerinin belirlenmesi ve bunların kurumsal bulut stratejileriyle uyumlu hale getirilmesi anlamına gelir. 

Bulut kaynağı kullanımını optimize edin

Kuruluşlar, bulut ortamına geçiş yaparken maliyet ve işlem kapasitelerini dengelemeye çalışırlar. Etkili bulut yönetimi sağlamak için BT ekipleri kaynak kullanımını en üst düzeye çıkarmak ve maliyetleri düşürmek üzere önceden plan yapmalıdır. Örneğin, farklı bulut hizmeti sağlayıcıları farklı kullanım planları sunabilir. Bu nedenle, bulut bilgi işlem gereksinimlerinizi değerlendirmek, planları karşılaştırmak ve maliyet optimizasyonu özelliklerine sahip bir altyapı seçmek önemlidir. 

AWS, bulut yönetimi çabalarınıza nasıl yardımcı olabilir?

AWS Yönetim ve Yönetişim, kuruluşlara bulut ortamlarını uygun maliyetli bir şekilde kontrol etmek, ölçeklendirmek ve işletmek için yönetilen hizmetler sunar. Örneğin:

  • AWS Bütçeler, bulut kullanımını izlemenize olanak tanır ve harcamalar önceden belirlenmiş bir eşiği aştığında uyarılar gönderir.
  • Amazon CloudWatch; özel, genel ve hibrit bulut ortamlarında dağıtılan iş yüklerine yönelik olarak merkezi görünürlük sunar. 
  • AWS Maliyet ve Kullanım Raporu, bulut harcamaları hakkında ayrıntılı öngörüler sağlar ve maliyet optimizasyonu fırsatlarını ortaya çıkarır.
  • AWS Hizmet Kataloğu, kuruluşların müşterilerine yönetilen self servis bulut kaynakları sunmalarına olanak tanıyan kod olarak altyapı (IaC) şablonları sağlar.
  • AWS X-Ray, yazılım ekiplerinin hizmet isteği verilerini toplayarak bulut uygulamalarının performansında hata ayıklamasına ve bunu optimize etmesine olanak tanır.

Kuruluşlar ayrıca, bulut girişimlerini modernize etmek ve hızlandırmak için AWS Pazar Yeri'ndeki üçüncü taraf bulut yönetimi çözümleri arasından seçim yapabilir. 

Hemen bir AWS hesabına kaydolarak bulut yönetimini kullanmaya başlayın.

AWS'de Sonraki Adımlar

Ürünle ilgili diğer kaynaklara göz atın
Yönetim ve yönetişim hizmetleri hakkında bilgi edinin 
Ücretsiz bir hesap için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanım için anında erişim elde edin.

Kaydolun 
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Yönetim Konsolu'nda oluşturmaya başlayın.

Oturum açın