Veri İşlem Hattı nedir?

Veri işlem hattı, kurumsal verileri analize hazırlamaya yönelik bir dizi işleme adımıdır. Kuruluşlar; uygulamalar, Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazları ve diğer dijital kanallar gibi çeşitli kaynaklardan büyük miktarda veriye sahiptir. Bununla birlikte, ham veriler kullanışsızdır; iş zekası için taşınmaları, sıralanmaları, filtrelenmeleri, yeniden biçimlendirilmeleri ve analiz edilmeleri gerekir. Veri işlem hattı, iş kararlarını şekillendirmek için verilerdeki örüntüleri doğrulamaya, özetlemeye ve bulmaya ilişkin çeşitli teknolojiler içerir. İyi organize edilmiş veri işlem hatları; veri görselleştirmeleri, keşif amaçlı veri analizleri ve makine öğrenimi görevleri gibi çeşitli büyük veri projelerini destekler.

Veri işlem hattının avantajları nelerdir?

Veri işlem hatları, farklı kaynaklardan alınan verileri entegre etmenize ve analiz için dönüştürmenize olanak tanır. Veri silolarını ortadan kaldırır ve veri analizinizi daha güvenilir ve isabetli hale getirir. Bir veri işlem hattının avantajlarından bazıları aşağıda verilmiştir.

Daha yüksek veri kalitesi

Veri işlem hatları ham verileri temizleyip rafine ederek son kullanıcılar için daha faydalı hale getirir. Tarih ve telefon numarası gibi alanların formatlarını standart hale getirir ve giriş hatalarını denetler. Ayrıca ihtiyaç duyulmayan yedekliliği ortadan kaldırır ve kuruluş genelinde tutarlı veri kalitesi sağlar.

Etkili veri işleme

Veri mühendisleri, verileri dönüştürürken ve yüklerken çok sayıda tekrarlanan görev gerçekleştirmek zorunda kalır. Veri işlem hatları, onlara veri dönüştürme görevlerini otomatikleştirerek bunun yerine en iyi iş öngörülerine odaklanma imkanı sunar. Veri işlem hatları, veri mühendislerinin zaman içinde değerini kaybeden ham verileri daha çabuk işlemesine de olanak tanır.

Kapsamlı veri entegrasyonu

Veri işlem hattı, farklı kaynaklardan veri kümelerini entegre etmek için veri dönüşümünü soyutlaştırır. Aynı verinin birden fazla kaynaktaki değerlerini çapraz kontrole tabi tutabilir ve tutarsızlıkları düzeltebilir. Örneğin, bir müşterinizin olduğunu düşünün. Bu müşteri hem e-ticaret platformunuzdan hem de dijital hizmetinizden alışveriş yapıyor. Ancak dijital hizmetinizde adını yanlış yazıyor. Veri hattı, veriyi analize göndermeden önce bu tutarsızlığı düzeltebilir.

Veri işlem hattı nasıl çalışır?

Tıpkı su rezervlerinden suyu alıp musluklarınıza kadar getiren su iletim hatları gibi, veri işlem hattı da verileri toplama noktasından depolama alanına taşır. Veri işlem hattı verileri kaynaktan ayıklar, değişiklikler yapar ve belirli bir hedefe kaydeder. Veri işlem hattının kritik bileşenlerini aşağıda açıkladık.

Veri kaynakları

Veri kaynağı bir uygulama, bir cihaz veya başka bir veritabanı olabilir. Farklı kaynaklar, verileri işlem hattına gönderebilir. İşlem hattı ayrıca bir API çağrısı, web kancası veya veri çoğaltma süreci kullanarak veri noktalarını ayıklayabilir. Veri ayıklamayı gerçek zamanlı işleme için senkronize edebilir veya veri kaynaklarınızdan planlanmış aralıklarda veri toplayabilirsiniz.

Dönüşümler

Ham veriler işlem hattında aktıkça değişerek iş zekası için daha faydalı hale gelir. Dönüşümler, verileri değiştiren birer operasyondur. Sıralama, yeniden biçimlendirme, tekilleştirme, doğrulama ve validasyon bunlara örnek olarak verilebilir. İşlem hattınız, analiz gereksinimlerinizi karşılamak için verileri filtreleyebilir, özetleyebilir veya işleyebilir.

Bağımlılıklar

Sıralı değişiklikler gerçekleştikçe, verileri işlem hattında taşıma hızını yavaşlatan belirli bağımlılıklar olabilir. Teknik bağımlılık ve iş bağımlılığı olmak üzere iki ana bağımlılık türü vardır. Örneğin, işlem hattı ilerlemeden önce merkezi bir kuyruğu beklemek zorunda kalıyorsa bu bir teknik bağımlılıktır. Öte yandan, işlem hattı başka bir iş birimi veriyi çapraz doğrulamadan geçirene kadar beklemek zorunda kalıyorsa bu bir iş bağımlılığıdır.

Hedefler

Veri işlem hattınızın uç noktası bir veri ambarı veya veri gölü olabileceği gibi, başka bir iş zekası veya veri analizi uygulaması da olabilir. Hedef bazen veri biriktirici olarak da adlandırılır.

Veri işlem hattı türleri nelerdir?

Veri işlem hatlarının iki ana türü vardır. Bunlar akış işlem hatları ve toplu işlem hatlarıdır.

Akış işlem hatları

Veri akışı, küçük boyutlu veri paketlerinin devamlı ve artımlı olarak sıralanmış halidir. Genellikle belirli bir dönemde gerçekleşen bir dizi olayı temsil eder. Bir veri akışı örneğin son bir saat içinde alınan ölçümleri içeren sensör verilerini gösterebilir. Bir finansal işlem gibi tek bir eylem de olay olarak adlandırılabilir. Akış işlem hatları, gerçek zamanlı analiz için bir dizi olayı işler.

Akış verileri düşük gecikme süresi ve yüksek hata toleransı gerektirir. Bazı veri paketleri kaybolsa veya beklenenden farklı bir sırada ulaşsa bile veri işlem hattınız verileri işleyebilmelidir.

Toplu işlem hatları

Toplu işlem hatları, verileri büyük hacimlerde veya toplu halde işler ve depolar. Aylık muhasebe işleri gibi, arada bir yapılan yüksek hacimli görevler için uygundur.

Veri işlem hattı, bir dizi sıralı komut içerir. Her komut, toplu verinin tamamı üzerinde çalıştırılır. Veri işlem hattı, bir komutun çıktısını sıradaki komuta girdi olarak verir. Tüm dönüşümler tamamlandıktan sonra işlem hattı toplu verilerin tamamını bir bulut veri ambarına veya benzer bir veri deposuna yükler.

Toplu işleme hakkında bilgi edinin »

Toplu ve akış veri işlem hatları arasındaki farklar

Toplu işlem hatları nadiren ve genellikle yoğun olmayan saatlerde çalışır. Çalıştığında, kısa bir süre boyunca yüksek bilgi işlem gücü gerektirir. Akış işlem hatları ise sürekli olarak çalışır ancak düşük bilgi işlem gücü gerektirir. Güvenilir ve düşük gecikme süreli ağ bağlantılarına ihtiyaç duyar.

Veri işlem hatları ile ETL işlem hatları arasındaki fark nedir?

Ayıkla, dönüştür ve yükle (ETL) işlem hattı, özel bir veri işlem hattı türüdür. ETL araçları, birden çok kaynaktan ham verileri ayıklar veya kopyalar ve bunları hazırlama alanı olarak bilinen geçici bir konumda saklar. Bunlar verileri hazırlama alanında dönüştürdükten sonra veri göllerine veya ambarlarına yükler.

Tüm veri işlem hatları ETL sırasını izlemez. Bazıları bir kaynaktan gelen verileri ayıklar ve dönüştürme yapmadan başka bir yere yükler. Bazı veri işlem hatları ise ayıkla, yükle ve dönüştür (ELT) sırasını izleyerek yapılandırılmamış verileri ayıklayıp doğrudan veri gölüne yükler. Bunlar, bilgileri bulut veri ambarlarına taşıdıktan sonra değişiklikler gerçekleştirir.

ETL hakkında bilgi edinin »

AWS, veri işlem hattı gereksinimlerinizi nasıl destekleyebilir?

AWS Veri İşlem Hattı, verilerinizi belirli aralıklarla güvenilir bir şekilde işlemenize ve taşımanıza yardımcı olan bir web hizmetidir. Verileriniz farklı AWS işlem ve depolama hizmetleri ile şirket içi veri kaynakları arasında taşınabilir. Veri İşlem Hattı ile verilerinize depolandıkları yerde düzenli olarak erişebilir, bunları uygun ölçekte dönüştürüp işleyebilir ve sonuçları diğer AWS hizmetlerine aktarabilirsiniz. Bu hizmet, gerçek zamanlı veri analizinin ve diğer faydalı veri yönetimi işlevlerinin avantajlarından yararlanmanıza olanak tanır.

Veri İşlem Hattı ile yapabileceğiniz şeylerden bazıları şunlardır:

  • Kolayca hata toleranslı, yinelenebilir ve yüksek oranda erişilebilir karmaşık veri işleme iş yükleri oluşturma
  • Kaynakların erişilebilir olmasını sağlama ve görevler arası bağımlılıkları etkili bir şekilde yönetme
  • Bir arıza bildirim sistemi oluşturma veya geçici arızalar yaşandığında otomatik olarak yeniden deneme
  • Daha önce şirket içi veri silolarında kilitli kalan verileri taşıma ve işleme

Hemen ücretsiz bir hesap oluşturarak AWS'de veri işlem hatlarını kullanmaya başlayın.

Veri İşlem Hattı İçin Sonraki Adımlar

Ürünle ilgili diğer kaynaklara göz atın
Analiz hizmetlerine göz atın 
Ücretsiz bir hesap için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanım için anında erişim elde edin.

Kaydolun 
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Yönetim Konsolu'nda oluşturmaya başlayın.

Oturum açın