DevSecOps nedir?

DevSecOps, yazılım geliştirme sürecinin her aşamasında güvenlik testlerini entegre etme uygulamasıdır. Hem verimli hem de güvenli yazılımlar oluşturmak için geliştiriciler, güvenlik uzmanları ve operasyon ekipleri arasındaki iş birliğini teşvik eden araçlar ve süreçler içerir. DevSecOps, yazılımı oluşturan herkes için güvenliği ortak bir sorumluluk haline getiren kültürel dönüşümü getiriyor.

DevSecOps ne anlama geliyor?

DevSecOps; geliştirme, güvenlik ve operasyon anlamına gelir. DevOps uygulamasının bir uzantısıdır. Her terim, yazılım ekiplerinin yazılım uygulamaları oluştururken üstlendiği farklı rol ve sorumlulukları tanımlar.

Geliştirme 

Geliştirme planlama sürecidir, kodlama, bina, ve uygulamayı test etmek.

Güvenlik

Güvenlik, yazılım geliştirme döngüsünün başlarında güvenliği tanıtmak anlamına gelir. Örneğin, programcılar kodun güvenlik açıklarından arındırıldığından emin olur ve güvenlik uygulayıcıları yazılımı şirket yayınlamadan önce daha fazla test eder. 

Operasyonlar

Operasyon ekibi yazılımdan kaynaklanan sorunları serbest bırakır, izler ve düzeltir. 

DevSecOps neden önemlidir?

DevSecOps, geliştirme ekiplerinin güvenlik sorunlarını verimli bir şekilde ele almasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Daha sıkı zaman çizelgelerine ve hızlı yazılım güncellemelerine ayak uyduramamış eski yazılım güvenlik uygulamalarına bir alternatiftir. DevSecOps'un önemini anlamak için yazılım geliştirme sürecini kısaca gözden geçireceğiz.

Yazılım geliştirme yaşam döngüsü

Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC), yazılım ekiplerini yüksek kaliteli uygulamalar üretmeye yönlendiren yapılandırılmış bir süreçtir. Yazılım ekipleri maliyetleri azaltmak, hataları en aza indirmek ve yazılımın her zaman projenin hedefleriyle uyumlu olmasını sağlamak için SDLC'yi kullanır. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü, yazılım ekiplerini şu aşamalardan geçirir:

 • Gereksinim analizi
 • Planlama
 • Mimari tasarım
 • Yazılım geliştirme
 • Test
 • Dağıtım

SDLC'deki DevSecOps

Geleneksel yazılım geliştirme yöntemlerinde, güvenlik testi SDLC"den ayrı bir süreçti. Güvenlik ekibi güvenlik kusurlarını ancak yazılımı oluşturduktan sonra keşfetti. DevSecOps çerçevesi, yazılım geliştirme ve dağıtım süreci boyunca güvenlik açıklarını tespit ederek SDLC'yi iyileştirir.

DevSecOps'un avantajları nelerdir?

DevSecOps'un uygulamaya geçirilmesi çeşitli avantajlar sağlar.

Yazılım güvenlik açıklarını erken yakalayın 

Yazılım ekipleri, geliştirme sürecinin tamamı boyunca güvenlik denetimlerine odaklanır. Yazılım tamamlanana kadar beklemek yerine, her aşamada denetimler gerçekleştirirler. Yazılım ekipleri, güvenlik sorunlarını daha erken aşamalarda tespit edebilir ve güvenlik açıklarını giderme maliyetini ve süresini azaltabilir. Sonuç olarak, uygulama üretildikten sonra kullanıcılar minimum kesinti yaşar ve daha fazla güvenlik elde eder.

Pazara ulaşma hızını artırın

DevSecOps ile yazılım ekipleri güvenlik testlerini otomatikleştirebilir ve insan hatalarını azaltabilir. Ayrıca, güvenlik değerlendirmesinin geliştirme sürecinde bir darboğaz olmasını önler. 

Mevzuata uygunluk sağlayın

Yazılım ekipleri, profesyonel güvenlik uygulamalarını ve teknolojilerini benimseyerek yasal gerekliliklere uymak için DevSecOps'u kullanır. Sistemdeki veri koruma ve güvenlik gereksinimlerini belirlerler. Örneğin yazılım ekipleri, güvenlik kontrollerini sektör standartlarına göre otomatikleştirmek için AWS Güvenlik Merkezi'ni kullanır. 

Güvenliğe duyarlı bir kültür oluşturun

Bir uygulama geliştirirken, yazılım ekiplerinin en iyi güvenlik uygulamaları konusundaki farkındalığı gelişir. Kod, modüller veya uygulamanın oluşturulmasına yönelik diğer teknolojilerdeki olası güvenlik sorunlarını fark etme konusunda daha proaktiftirler. 

Güvenli bir şekilde yeni özellikler geliştirin

DevSecOps; geliştirme, operasyon ve güvenlik ekipleri arasında esnek iş birliğini teşvik eder. Aynı yazılım güvenliği anlayışını paylaşırlar, değerlendirme ve raporlamayı otomatikleştirmek için ortak araçlar kullanırlar. Herkes güvenlikten ödün vermeden müşterilere daha fazla değer sunmanın yollarına odaklanır. 

DevSecOps nasıl çalışır?

DevSecOps'u uygulamak için yazılım ekipleri öncelikle DevOps'u ve sürekli entegrasyonu uygulamaya geçirmelidir.

DevOps

DevOps kültürü, geliştirme ve operasyon ekiplerini bir araya getiren bir yazılım geliştirme uygulamasıdır. İki ekip arasında daha fazla iş birliği, iletişim ve şeffaflığı teşvik etmek için araçlar ve otomasyon kullanır. Sonuç olarak, şirketler yazılım geliştirme süresini kısaltırken değişiklikler konusunda esnek kalmaya devam eder. 

Sürekli entegrasyon

Sürekli entegrasyon ve sürekli teslimat (CI/CD), uygulamaya güvenilir ve verimli bir şekilde küçük değişiklikler yapmak için otomatik oluşturma ve test adımlarını kullanan modern bir yazılım geliştirme uygulamasıdır. Geliştiriciler, bir uygulamanın yeni sürümlerini yayınlamak ve uygulama kullanıcılara sunulduktan sonra sorunlara hızlı bir şekilde yanıt vermek için CI/CD araçlarını kullanır. Örneğin AWS CodePipeline, uygulamaları dağıtmak ve yönetmek için kullanabileceğiniz bir araçtır.

DevSecOps

DevSecOps, CI/CD sürecinin tamamı boyunca güvenlik değerlendirmeleri entegre ederek DevOps uygulamasına güvenlik sağlar. Yazılımın oluşturulmasında yer alan tüm ekip üyeleri genelinde güvenliği ortak bir sorumluluk haline getirir. Geliştirme ekibi, herhangi bir kod yazmadan önce güvenlik ekibiyle iş birliği yapar. Aynı şekilde, operasyon ekipleri yazılımın dağıtılması sonrasında yazılımı güvenlik sorunları için izlemeye devam eder. Sonuç olarak, şirketler daha hızlı şekilde güvenli yazılımlar sunarken uygunluğu da sağlar. 

DevSecOps ve DevOps karşılaştırması

DevOps, bir uygulamayı pazara mümkün olduğunca hızlı bir şekilde ulaştırmaya odaklanır. DevOps'ta güvenlik testi, uygulama geliştirme sürecinin sonunda ve dağıtımdan hemen önce gerçekleşen ayrı bir işlemdir. Genellikle, yazılım üzerinde güvenliği test etme ve uygulama işlemi ayrı bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Örneğin güvenlik ekipleri, uygulama oluşturulduktan sonra uygulamaya izinsiz girişi test etmek için bir güvenlik duvarı ayarlar.

DevSecOps ise güvenlik testini uygulama geliştirme sürecinin bir parçası haline getirir. Güvenlik ekipleri ve geliştiriciler, kullanıcıları yazılım açıklarından korumak için iş birliği yapar. Örneğin, güvenlik ekipleri güvenlik duvarları kurar, programcılar güvenlik açıklarını önlemek için kod tasarlar ve test uzmanları yetkisiz üçüncü taraf erişimini önlemek için tüm değişiklikleri test eder.

DevSecOps'un bileşenleri nelerdir?

DevSecOps uygulamasının başarılı bir şekilde uygulanması aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

Kod analizi

Kod analizi, bir uygulamanın kaynak kodunu güvenlik açıkları için araştırma ve güvenlik en iyi uygulamalarını takip etmesini sağlama sürecidir.

Değişiklik yönetimi

Yazılım ekipleri, yazılım veya gereksinimlerle ilgili değişiklikleri izlemek, yönetmek ve raporlamak için değişiklik yönetimi araçlarını kullanır. Bu, bir yazılım değişikliğinden kaynaklanan istenmeyen güvenlik açıklarını önler.

Uyum yönetimi

Yazılım ekipleri, yazılımın yasal gerekliliklere uygun olmasını sağlar. Örneğin geliştiriciler; HIPAA, FedRAMP ve PCI gibi güvenlik, gizlilik ve kurcalamaya karşı koruma düzenlemelerine uygunluğu göstermek için AWS CloudHSM'yi kullanabilir.

Tehdit modelleme

DevSecOps ekipleri, uygulamayı dağıtmadan önce ve sonra ortaya çıkabilecek güvenlik sorunlarını araştırır. Bilinen sorunları giderir ve uygulamanın güncellenmiş bir sürümünü yayınlarlar.

Güvenlik eğitimi

Güvenlik eğitimi, yazılım geliştiricilerini ve operasyon ekiplerini en son güvenlik yönergelerine göre eğitmeyi içerir. Böylece, geliştirme ve operasyon ekipleri uygulamayı oluştururken ve dağıtırken bağımsız güvenlik kararları verebilir.

DevSecOps kültürü nedir?

DevSecOps kültürü; iletişimi, insanları, teknolojiyi ve süreci birleştirir. 

İletişim

Şirketler, en üst düzeyden başlayan bir kültürel değişimi teşvik ederek DevSecOps'u uygulamaktadır. Üst düzey liderler güvenlik uygulamalarını benimsemenin önemini ve avantajlarını DevOps ekibine açıklar. Yazılım geliştiriciler ve operasyon ekipleri, DevSecOps uygulamalarını benimsemek için doğru araçlara, sistemlere ve teşvike ihtiyaç duyar. 

Çalışanlar

DevSecOps, yazılım ekiplerini içeren kültürel bir dönüşüme yol açar. Yazılım geliştiriciler artık kod oluşturma, test etme ve dağıtma gibi geleneksel rollere bağlı kalmamaktadır. DevSecOps ile yazılım geliştiriciler ve operasyon ekipleri, geliştirme süreci boyunca güvenliği artırmak için güvenlik uzmanlarıyla yakın iş birliği içinde çalışır. 

Technology

Yazılım ekipleri, geliştirme sırasında otomatik güvenlik testi gerçekleştirmek için teknolojiyi kullanır. DevOps ekipleri, teslimat zaman çizelgesinden ödün vermeden uygulamada güvenlik kusurları olup olmadığını kontrol etmek için bunu kullanır. Örneğin yazılım ekipleri, doğru ölçekte sürekli güvenlik açığı yönetimini otomatikleştirmek için Amazon Inspector'ı kullanır.

Süreç

DevSecOps, geleneksel yazılım oluşturma sürecini değiştirir. DevSecOps ile yazılım ekipleri geliştirme sürecinin her aşamasında güvenlik testi ve değerlendirmesi gerçekleştirir. Yazılım geliştiriciler, kod yazarken güvenlik kusurları olup olmadığını kontrol eder. Ardından bir güvenlik ekibi, sürüm öncesi uygulamayı güvenlik açıkları için test eder. Örneğin, aşağıdakileri kontrol edebilirler:

 • Kullanıcıların yalnızca ihtiyaç duydukları öğelere erişebilmeleri için yetkilendirme
 • Anormal veri alırken yazılımın düzgün çalışması için girdi doğrulaması 

Ardından yazılım ekipleri, nihai uygulamayı son kullanıcıların kullanımına sunmadan önce tüm kusurları düzeltir.

Uygulama yayınlandıktan sonra güvenlik testi sona ermez. Operasyon ekibi olası sorunlar için izleme gerçekleştirmeye, değişiklikler yapmaya ve uygulamanın güncellenmiş sürümlerini yayınlamak için güvenlik ve geliştirme ekipleriyle birlikte çalışmaya devam eder. Örneğin güvenlik açıklarını, ifşa edilen gizli bilgileri, kaynak sızıntılarını, eş zamanlılık sorunlarını, yanlış girdi doğrulamasını ve AWS API'leri ile SDK'lerinin kullanımına yönelik en iyi uygulamalardan yapılan sapmaları tespit etmek için Amazon CodeGuru Denetçi'yi kullanabilirler. 

DevSecOps'un en iyi uygulamaları nelerdir?

Şirketler DevSecOps ile dijital dönüşümü desteklemek için aşağıdaki yaklaşımları kullanır.

Sola kaydırma

Sola kaydırma, yazılım geliştirmenin erken aşamalarında güvenlik açıklarını kontrol etme sürecidir. Süreci takip ederek, yazılım ekipleri uygulamayı oluşturdukları süre zarfında tespit edilmeyen güvenlik sorunlarını önleyebilir. Örneğin, geliştiriciler bir DevSecOps sürecinde güvenli kod oluşturur.

Sağa kaydırma

Sağa kaydırma, uygulama dağıtıldıktan sonra güvenliğe odaklanmanın önemini gösterir. Bazı güvenlik açıkları önceki güvenlik kontrollerinden kaçabilir ve yalnızca müşteriler yazılımı kullandığında ortaya çıkabilir. 

Otomatik güvenlik araçlarını kullanın

DevSecOps ekiplerinin bir günde birden fazla revizyon yapması gerekebilir. Bunu yapmak için güvenlik tarama araçlarını CI/CD işlemine entegre etmeleri gerekir. Bu, güvenlik değerlendirmelerinin geliştirme sürecini yavaşlatmasını önler. 

Güvenlik bilincini teşvik edin

Şirketler, yazılım oluştururken güvenlik bilincini temel değerlerinin bir parçası haline getirir. Uygulama geliştirmede rol oynayan her ekip üyesi, yazılım kullanıcılarını güvenlik tehditlerine karşı koruma sorumluluğunu paylaşmalıdır. 

Yaygın DevSecOps araçları nelerdir?

Yazılım ekipleri, yazılım geliştirme sırasında güvenlik kusurlarını değerlendirmek, tespit etmek ve bildirmek için aşağıdaki DevSecOps araçlarını kullanır.

Statik uygulama güvenliği testi

Statik uygulama güvenliği testi (SAST) araçları, tescilli kaynak kodundaki güvenlik açıklarını tespit ve analiz eder. 

Yazılım bileşimi analizi 

Yazılım bileşimi analizi (SCA); risk yönetimi, güvenlik ve lisans uygunluğu amacına yönelik olarak açık kaynak yazılım (OSS) kullanımının görünürlüğü otomatikleştirme işlemidir. 

Etkileşimli uygulama güvenliği testi

DevSecOps ekipleri, bir uygulamanın üretim ortamındaki potansiyel güvenlik açıklarını değerlendirmek için etkileşimli uygulama güvenliği testi (IAST) araçlarını kullanır. IAST, uygulama içinden çalışan özel güvenlik izlemelerinden oluşur. 

Dinamik uygulama güvenliği testi

Dinamik uygulama güvenliği testi (DAST) araçları, uygulamanın güvenliğini ağ dışından test ederek bilgisayar korsanlarını taklit eder.

Çevik uygulama geliştirmede DevSecOps nedir?

Çevik, yazılım ekiplerinin uygulama oluşturmada ve değişikliklere yanıt vermede daha verimli hale gelmesine yardımcı olan bir yaklaşımdır. Yazılım ekipleri, eskiden tüm sistemi bir dizi esnek olmayan aşamada oluşturuyordu. Çevik çerçevesiyle, yazılım ekipleri sürekli bir dairesel iş akışında çalışıyor. Sürekli geri bildirim toplamak ve uygulamaları kısa ve yinelemeli geliştirme döngüleriyle iyileştirmek için çevik süreçleri kullanıyorlar. 

Çevik geliştirmeye kıyasla DevSecOps

DevSecOps ve çevik bir arada kullanılabilir. Çevik, yazılım ekibinin değişiklik isteklerine yönelik olarak hızlı bir şekilde eyleme geçmesini sağlar. Öte yandan DevSecOps, çevik uygulama geliştirmedeki her yinelemeli döngüye güvenlik uygulamaları sağlar. DevSecOps ile yazılım ekibi çevik uygulama geliştirme yöntemlerini kullanarak daha güvenli kod üretebilir. 

DevSecOps'u uygulamanın zorlukları nelerdir?

Şirketler, DevSecOps'u yazılım ekiplerine tanıtırken aşağıdaki zorluklarla karşılaşabilirler. 

Kültürel değişime karşı direnç

Yazılım ve güvenlik ekipleri yıllardır geleneksel yazılım geliştirme uygulamalarını takip etmektedir. Şirketler, BT ekiplerinin DevSecOps yaklaşımını hızlı bir şekilde benimsemesinin zor olacağını öngörebilir. Yazılım ekipleri uygulama oluşturmaya, test etmeye ve dağıtmaya odaklanır. Öte yandan, güvenlik ekipleri uygulamayı güvende tutmaya odaklanır. Dolayısıyla, her iki takımın yazılım güvenliği uygulamalarının ve zamanında teslimin önemi konusunda hemfikir olması için üst düzey liderlerin bu takımları yönlendirmesi gerekir. 

Karmaşık araçların entegrasyonu

Yazılım ekipleri, uygulama oluşturmak ve bunların güvenliğini test etmek için farklı türde araçlar kullanır. Farklı satıcılardan gelen araçları sürekli teslimat sürecine entegre etmek zor bir iştir. Geleneksel güvenlik tarayıcıları modern geliştirme uygulamalarını desteklemeyebilir. 

AWS, DevSecOps uygulamanızı nasıl destekleyebilir?

AWS, yazılım ekiplerinin uygulamalarına yönelik güvenliği, uygunluğu ve veri korumasını otomatikleştirebilmesi için modern DevSecOps uygulamalarını destekler. Örneğin, şunları yapabilirsiniz:

 • Uygun ölçekte otomatik ve sürekli güvenlik açığı yönetimi için Amazon Inspector'ı kullanın.
 • Kaynak denetimini yönetmek ve uygulamada artımlı değişiklikler yapmak için AWS CodeCommit'i kullanın. 
 • Yaşam döngüleri boyunca veritabanı kimlik bilgilerini, API anahtarlarını ve diğer gizli dizileri kolayca rotasyona sokmak, yönetmek ve almak için AWS Gizli Bilgi Yöneticisi'ni kullanın.

Hemen bir AWS hesabı oluşturarak AWS'de DevSecOps'u kullanmaya başlayın.

AWS DevSecOps için sonraki adımlar

Ürünle ilgili diğer kaynaklara göz atın
Ücretsiz Güvenlik Hizmetlerini Görüntüleyin 
Ücretsiz bir hesap için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanım için anında erişim elde edin. 

Kaydolun 
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Yönetim Konsolu'nda oluşturmaya başlayın.

Oturum açın