Kurumsal yazılım nedir?

Kurumsal yazılım veya kurumsal uygulama yazılımı, bireysel kullanıcılar yerine kuruluşlar tarafından kullanılan bilgisayar yazılımıdır. Yaygın kurumsal yazılım türleri arasında iletişim merkezi yazılımı, iş zekâsı, kurumsal iletişim, envanter yönetimi, pazarlama araçları, çevrimiçi ödemeler ve kurumsal kaynak planlaması yer alır. Kuruluşlar, günlük operasyonlarını ve süreçlerini yürütmek, ölçeklendirmek ve optimize etmek ve kendi benzersiz uygulamalarını oluşturmak için kurumsal yazılımları kullanır.

Kurumsal yazılım neden önemlidir?

Kurumsal yazılım, birçok kuruluşta günlük işletme işlevlerinin ve görev açısından kritik operasyonların merkezinde yer alır. Aşağıda kuruluşların kurumsal yazılım çözümlerini nasıl kullandığına dair bazı örnekler verilmiştir:

Kaynakları ölçeklendirme

Kuruluşlar, operasyonları ölçeklendirmek ve kaynakları ihtiyaç duyan işlevlere yönlendirmek için kurumsal yazılımları kullanır. Gerektiğinde ölçeği artırıp düşürebilir, maliyetleri ve kaynakları denetim altında tutabilir ve bütçeleri kontrol edebilirler. Örneğin, mevcut kurumsal uygulamalarınıza video, ses ve metin gibi ölçeklenebilir iletişim yetenekleri eklemek için Amazon Chime SDK'sini kullanabilirsiniz.

Organizasyonel verimliliği artırma

Kurumsal uygulama yazılımı İK, bordro, pazarlama ve veri girişi gibi alanlarda otomasyonu sunarak çalışanların işletmeye daha fazla değer katan görevlere odaklanmasını sağlar. Departmanlar arası siloları azaltan standart bir dizi iş birliği aracı ve iş akışı çözümü sunar.

Çalışanların üretkenliğini artırın

Süreç otomasyonu, proje yönetimi yazılımı, yapay zekâ (AI), veri analitiği ve makine öğrenimi (ML) gibi teknolojiler ve araçlar, ekipler arasındaki iş birliğini kolaylaştırır ve eyleme dönüştürülebilir öngörüler sunar. Ekipler nerede olurlarsa olsunlar birbirleriyle iletişim kurabilirler. Bu, çalışanların günlük görevlerini daha verimli bir şekilde tamamlamalarına yardımcı olur.

Müşteri memnuniyetini artırın

Müşteri ilişkileri yönetimi, pazarlama otomasyonu ve iletişim merkezi yazılımı gibi kurumsal yazılım çözümleri, kuruluşların müşterilerini ve ihtiyaçlarını ayrıntılı bir şekilde anlamalarına olanak tanır. İşletmeler, müşteri verilerini bir araya getirerek ve merkezileştirerek müşteri taleplerini karşılayan kişiselleştirilmiş bir hizmet deneyimi sunabilir.

Kurumsal yazılım çözümlerinin kullanım örneklerinden bazıları nelerdir?

Dünyanın önde gelen kuruluşlarından bazıları, kurumsal yazılımları operasyonlarına entegre ediyor. Aşağıda bazı yaygın kullanım örnekleri verilmiştir.

Müşteri hizmetleri

Kuruluşlar, verimli müşteri hizmeti sunmak ve müşteri katılımını iyileştirmek için kurumsal yazılımları kullanır. Örneğin, finansal yazılım lideri Intuit, Amazon Connect'i ses, sohbet, mesajlaşma ve web gibi birden fazla müşteri iletişim kanalını birleştiren çok kanallı bir bulut iletişim merkezi oluşturmak için kullanmıştır. Böylece Intuit, finansal sorgularla her yıl onlarla iletişim kuran 16,5 milyondan fazla müşteriye verimli şekilde hizmet sunabilmektedir. Tüm temsilciler müşteri verilerinin tutarlı bir görünümüne sahiptir, böylece verimli bir şekilde destek sunabilirler.

İletişim

Kurumsal uygulama yazılımı; otomasyon, veri yönetimi ve ağ kaynaklarının ideal kullanımı yoluyla hem şirket içi hem de şirket dışı iletişimi geliştirir. Örneğin, yayın devi Netflix, şirket içi e-posta çözümünü Amazon Basit E-posta Hizmeti (Amazon SES) ile değiştirerek aşağıdaki gibi iletişim sorunlarını çözdü:

 • Her İnternet Servis Sağlayıcısı için e-posta hizmetini optimize etme
 • Özel e-posta sunucularını çalıştırmaya yönelik iş yükünü azaltma
 • Daha geniş müşteri erişimi için küresel ölçeklendirme

Satış ve pazarlama

Kurumsal düzeyde yazılım, satış ve pazarlama arasındaki siloları azaltabilir, böylece şirketler yeni müşterilerin kurdukları ilk temasa daha hızlı yanıt verir. Örneğin, teknoloji hizmetleri sağlayıcısı World Wide Technologies, Amazon Honeycode tarafından desteklenen bir teklif yönetimi uygulamasıyla ilk müşteri taleplerine yanıt vererek satış verimliliğine ulaştı.

Operasyon desteği

Kurumsal yazılım, operasyonel verimsizlikleri azaltabilir ve kuruluşlara binlerce dolarlık maliyet tasarrufu sağlayabilir. Örneğin, Domino's hizmet sunumunu iyileştirmek için AWS kurumsal yazılım çözümlerini kullanıyor. Kuruluşun satışlarının %70'inden fazlasının çevrimiçi siparişlerden gelmesiyle Domino's, Amazon SageMaker'ı kullanarak müşterinin daha sonra hangi pizzayı sipariş edeceğini doğru bir şekilde tahmin edebilecek makine öğrenimi (ML) modelleri oluşturdu. Bu çözüm, teslim alma ve teslimat sürelerini azalttı ve müşteri memnuniyeti puanlarını artırdı.

Kurumsal yazılım türleri nelerdir?

Birkaç farklı tür ve kurumsal yazılım markası mevcuttur. Yazılım birkaç geniş kategoride gruplandırılabilir. Aşağıdaki bölümde birkaç örnek verilmiştir.

Kurumsal kaynak planlaması

Kurumsal kaynak planlaması (ERP) yazılımı, kuruluşların satış, İK, tedarik zinciri, proje yönetimi ve bordro dâhil olmak üzere çeşitli işletme süreçlerini tek bir merkezi sistemden yönetmelerine yardımcı olur. Kuruluşlar ERP yazılımını kullanarak şunları gerçekleştirebilir:

 • Farklı kaynaklardan kurumsal verileri merkezi olarak yönetme
 • Görevleri otomatikleştirme ve işletme süreçlerini basitleştirme
 • Operasyonel verimlilik sağlama ve kârlılığı artırma

Müşteri ilişkileri yönetimi

İşletmeler, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) ve iletişim merkezi yazılımını kullanarak şunları gerçekleştirebilir:

 • Müşteri ilişkilerini daha iyi yönetme
 • Veriler aracılığıyla müşteri ihtiyaçlarına ilişkin öngörüler geliştirme
 • Mevcut müşterilere daha iyi deneyimler sunma
 • Yeni beklentiler hakkında bilinçli kararlar verme

İşletmeler, tek bir yerdeki mevcut ve potansiyel müşteriler hakkındaki bilgilerle iletişimlerini kişiselleştirebilir ve daha derin ilişkiler kurabilir. Ayrıca satış hatlarını oluşturmak ve finansal tahminler yapmak için farklı departmanlardan gelen verileri bir araya getirebilirler.

İş zekası

İş zekâsı, birden çok kaynakta tutulan verileri (bulut, şirket içi veri merkezleri ve elektronik tablolar) analiz ve raporlama için bir araya getiren kurumsal uygulama yazılımıdır. Bir kuruluştaki herkes etkileşimli panolar aracılığıyla verilerin tutarlı bir görünümünü elde eder. İş zekâsı yazılımı, ekiplerin aşağıdakileri yapabilmesi için kalıpları ve trendleri de vurgular:

 • İşletme süreçleri hakkında değerli bilgiler edinme
 • Güvenle stratejik kararlar alma
 • Zaman alan manuel analizlerden kaçınma 

Tedarik zinciri yönetimi

Günümüzün tedarik zincirleri, mal ve hizmet sunmak için birlikte çalışan üreticiler, tedarikçiler, lojistik ve perakendecilerden oluşan oldukça karmaşık küresel ağlardır. Her kuruluş, aşağıdaki gibi tedarik zinciri görevlerini koordine etmek ve yönetmek için verimli bir dijital altyapıya ihtiyaç duyar:

 • Mal takibi
 • Üretim güncellemeleri
 • Tedarikçi faturalandırması
 • Tedarikçi denetimi

Amazon Yönetilen Blok Zinciri ve Amazon Forecast gibi etkili tedarik zinciri yönetimi araçları, tahmini iyileştirmek, envanter maliyetlerini azaltmak ve kapasite kullanımını iyileştirmek için kuruluşlara tedarik zincirleri üzerinde tam görünürlük sağlar.

İnsan kaynakları yönetimi

İnsan kaynakları (İK) yönetimi için kurumsal uygulama yazılımı, tipik olarak aşağıdaki İK işlevlerini denetlemek ve kontrol etmek için kullanılan araçlardan oluşur:

 • İşe alım ve eğitim
 • Yıllık izin yönetimi
 • Bordro
 • Yetenekleri elde tutma ve bağlılık sağlama

Kuruluşlar, modern bir kurumsal İK departmanının denetlemek zorunda olduğu tüm işlevleri bir araya getirerek daha verimli çalışabilir ve işletmeye daha fazla değer sağlayabilir.

AWS, kurumsal yazılım konusunda nasıl yardımcı olabilir?

AWS, kuruluşların ölçeklendirmesine, daha verimli olmasına ve gelirlerini artırmasına yardımcı olabilecek bir dizi kurumsal yazılım çözümü sunar. Örneğin, AWS iş uygulamaları, bulutta çalışan ölçeklenebilir, kullandıkça öde prensipli kurumsal yazılım hizmetleridir. İletişim merkezleri, iletişim ve iş birliği, uzaktan ve karma çalışma ve kodsuz uygulamalar için çözümler sunan aşağıdakiler gibi bir dizi hizmet mevcuttur:

 • Amazon Connect'i kullanarak, çok kanallı bir iletişim merkezi ile daha düşük maliyetle üstün müşteri hizmetleri sağlayabilirsiniz. Amazon Connect'in avantajları arasında ölçeklenebilirlik ve yapay zekâ bulunur.
 • Amazon Honeycode'u kullanarak, ekibinizin çalışmalarını yönetmek için kodlamaya gerek kalmadan uygulamalar oluşturabilirsiniz. Hizmet gerçek zamanlı olarak çalışabilir, böylece uygulamalarınızda veya verilerinizde yapılan güncellemeler hemen ekibinizle paylaşılır. Ek olarak, ekiplerin uzaktan iş birliği yapabilmesi için web tarayıcıları ve mobil cihazlar için mevcut iş akışlarını entegre edebilirsiniz.
 • Amazon Pinpoint, inbound ve outbound pazarlama için esnek ve ölçeklenebilir bir iletişim hizmetidir. E-posta, SMS, anlık bildirim, sesli mesaj ve uygulama içi mesajlaşma gibi kanallar aracılığıyla müşterilerinizle bağlantı kurmak için Pinpoint'i kullanabilirsiniz. Ayrıca, maksimum etki için kişiselleştirilmiş mesajlaşma ile müşteri segmentasyonu oluşturabilir ve kampanya başarısını ölçmek için sunum sonuçlarını ve kampanya verilerini parmaklarınızın ucunda tutabilirsiniz.
 • Amazon WorkDocs, sorunsuz ve güvenli bir şekilde iş birliği yapmak, içerik oluşturmak ve belgelerinizi depolamak için tam olarak yönetilen bir hizmettir. Amazon WorkDocs'u kullanarak belgelerinize cihazlar genelinde erişebilir ve belge yönetimini kolaylaştırmak için onay iş akışları ayarlayabilirsiniz. Amazon WorkDocs ayrıca işletmelere hizmeti kullanarak kendi içerik uygulamalarını geliştirme teknolojisi sunar.

Mevcut kurumsal yazılımı AWS'de çalıştırabilir miyim?

AWS şu anda SAP ve Oracle ile resmi olarak iş birliği yapmaktadır, böylece şirketler AWS'de SAP ve Oracle yazılımlarını çalıştırabilir. 5.000'den fazla SAP müşterisi, dünya genelinde AWS altyapısında sağlam, güvenilir ve ölçeklenebilir SAP sistemleri oluşturmak için çeşitli araçlar ve hizmetlerden oluşan bir koleksiyon olan AWS'de SAP kullanarak iş yüklerini çalıştırıyor.

Benzer şekilde AWS, Oracle veritabanlarını destekler ve kuruluşlara kurumsal uygulamalarını AWS'ye taşımak ve dağıtmak için çeşitli çözümler sunar. AWS'de Oracle'ın tüm kurumsal yazılım yığınlarını başlatabilir, kurumsal düzeyde Oracle uygulamaları oluşturabilir ve Oracle veri tabanı ve ara yazılımlarını kullanabilirsiniz.

Hemen ücretsiz bir AWS hesabı oluşturarak AWS'de kurumsal yazılım kullanmaya başlayın.

AWS'de kurumsal yazılım için sonraki adımlar

Son kullanıcı bilgi işlem ürünleri hakkındaki diğer kaynaklara göz atın
Her Uygulama İçin AWS hakkında daha fazla bilgi edinin 
Ücretsiz bir hesap için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanım için anında erişim elde edin.

Ücretsiz hesap oluşturun 
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Yönetim Konsolu'nda oluşturmaya başlayın.

Oturum açın