GRC nedir?

Yönetişim, Risk ve Uygunluk (GRC), riskleri yönetir ve tüm sektör ve devlet düzenlemelerini karşılarken BT'yi iş hedefleriyle uyumlu hale getirmeye yarayan yapılandırılmış bir yoldur. Bir kuruluşun yönetişim ve risk idaresini teknolojik inovasyon ve benimseme ile birleştiren araç ve süreçler içerir. Şirketler, kuruluş hedeflerine güvenilir bir şekilde erişmek, belirsizliği ortadan kaldırmak ve uygunluk gerekliliklerini karşılamak için GRC'yi kullanır.

GRC'nin açılımı nedir?

GRC; yönetişim, risk (yönetimi) ve uygunluk demektir. Çoğu şirket bu terimlere aşinadır ancak geçmişte bunları ayrı olarak uygulamıştır. GRC; yönetişim, risk yönetimi ve uygunluğu tek bir koordineli modelde birleştirir. Bu da şirketinizin israfı azaltmasına, verimliliği artırmasına, uygun olmama riskini azaltmasına ve bilgileri daha etkili bir şekilde paylaşmasına yardımcı olur. 

Yönetişim

Yönetişim, bir şirketin iş hedeflerine ulaşmak için kullandığı bir politikalar, kurallar ve çerçeveler kümesidir. Yönetim kurulu veya üst düzey yöneticiler gibi önemli paydaşların sorumluluklarını tanımlar. Örneğin, iyi bir kurumsal yönetişim, planlarına şirketin sosyal sorumluluk politikasını dahil etme konusunda ekibinizi destekler.

İyi yönetişim aşağıdakileri içerir:

 • Etik ve sorumluluk duygusu
 • Şeffaf bilgi paylaşımı
 • Çatışma çözümleme politikaları
 • Kaynak yönetimi
   

Risk yönetimi

Şirketler; finansal, yasal, stratejik ve güvenlik riskleri dahil olmak üzere farklı türde risklerle karşı karşıya kalır. Doğru risk yönetimi, şirketlerin bu riskleri belirlemesine ve bunlar meydana geldiğinde bunları düzeltmenin yollarını bulmasına yardımcı olur. Şirketler, olası sorunları öngörmek ve kayıpları en aza indirmek için kurumsal risk yönetimi programı kullanır. Örneğin, bilgisayar sisteminizde güvenlik açıkları bulmak ve bir düzeltme uygulamak için risk değerlendirmesi kullanabilirsiniz. 

Uygunluk

Uygunluk; kuralları, kanunları ve yönetmelikleri takip etme eylemidir. Sektördeki yetkililer tarafından belirlenen yasal ve düzenleyici gereklilikler, ayrıca kurum içi politikalar için geçerlidir. GRC'de uygunluk, şirket faaliyetlerinin ilgili yönetmeliklere uygun olduğundan emin olmak amacıyla prosedürler uygulamayı içerir. Örneğin, sağlık hizmeti kuruluşları, hastaların gizliliğini koruyan HIPAA gibi kanunlara uymak zorundadır. 

GRC neden önemlidir?

Şirketler, GRC programları uygulayarak, riske duyarlı bir ortamda daha iyi kararlar alabilir. Etkili bir GRC programı, önemli paydaşların ortak bir bakış açısıyla politikalar belirlemesine ve yönetmelik gerekliliklerine uymasına yardımcı olur. GRC ile tüm şirket; politikalar, kararlar ve eylemler söz konusu olduğunda ortak bir noktada buluşur. 

Aşağıda, kuruluşunuzda bir GRC stratejisi uygulamanın bazı avantajları verilmiştir.

Veriye dayalı kararlar verme

Kaynaklarınızı izleyerek, kurallar veya çerçeveler belirleyerek, ayrıca GRC yazılımları ve araçları kullanarak daha kısa bir zaman aralığında veriye dayalı kararlar verebilirsiniz.

Sorumluluk bilincine dayalı operasyonlar

GRC, etik değerleri öne çıkaran ve büyüme için sağlıklı bir ortam oluşturan ortak bir kültür etrafında operasyonları kolaylaştırır. Kuruluşta güçlü bir kurumsal kültür gelişimine ve etik kararlar vermeye rehberlik eder.

Gelişmiş siber güvenlik

Şirketler, entegre bir GRC yaklaşımıyla müşteri verilerini ve özel bilgileri korumak için veri güvenlik önlemleri alabilir. Kullanıcıların verilerini ve gizliliğini tehdit eden siber risklerin artması nedeniyle, GRC stratejisi uygulamak kuruluşunuz için vazgeçilmezdir. Kuruluşların, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) gibi veri gizliliği yönetmeliklerine uymasına yardımcı olur. GRC BT stratejisi ile müşterilerin güvenini kazanabilirsiniz ve şirketinizin ceza almasını önleyebilirsiniz.

GRC uygulamaya yönlendiren nedir?

Her ölçekteki şirket gelir ve itibarın yanı sıra müşteri ve paydaş çıkarlarına yönelik kayıp riski yaratan zorluklarla karşı karşıya kalır. Bu zorluklardan bazıları şu şekildedir:

 • Veri depolamanın güvenliğini tehlikeye atabilecek siber risklere yol açan internet bağlantısı
 • Yeni veya güncellenmiş yönetmelik gerekliliklerine uyması gereken işletmeler
 • Veri gizliliğine ve korumasına ihtiyaç duyan şirketler
 • Modern işletme ortamında daha fazla belirsizlikle karşı karşıya olan şirketler
 • Daha önce görülmeyen bir hızda artan risk yönetimi maliyetleri
 • Riski artan karmaşık üçüncü taraf iş ilişkileri
Bu zorluklar, işletmelere hedeflerine ulaşma konusunda yön verecek bir strateji talebi oluşturur. Geleneksel üçüncü taraf risk yönetimi ve yönetmelik uygunluğu yöntemleri yeterli değildir. Bu nedenle, paydaşların daha doğru kararlar vermesine yardımcı olacak benzersiz bir yaklaşım olarak GRC kullanıma sunulmuştur.

GRC nasıl işler?

Her kuruluştaki GRC, aşağıdaki ilkeler doğrultusunda işler:

Önemli paydaşlar

GRC; yönetişim, risk yönetimi ve mevzuata uygunluk ilkelerini benimseyen farklı departmanlarda fonksiyonlar arası iş birliği gerektirir. Aşağıda bazı örnekleri yer almaktadır:

 • Stratejik kararlar verirken riskleri değerlendiren kıdemli yöneticiler
 • İşletmelerin yasal açıkları azaltmasına yardım eden hukuk ekipleri
 • Mevzuat gerekliliklerine uygunluk için destek sağlayan finans yöneticileri
 • Gizli işe alım bilgileriyle çalışan İK yöneticileri
 • Verileri siber tehditlere karşı koruyan BT departmanları

GRC çerçevesi

GRC çerçevesi, bir şirketteki yönetişim ve uygunluk riskini yönetmeye yönelik bir modeldir. Şirketi, hedeflerine ulaşma konusunda yönlendiren önemli politikaları belirlemeyi içerir. GRC çerçevesi benimseyerek riskleri azaltmaya, bilgiye dayalı kararlar vermeye ve iş sürekliliğini sağlamaya yönelik proaktif bir yaklaşım elde edebilirsiniz. 

Şirketler, kuruluşun stratejik hedefleriyle uyumlu önemli politikalar içeren GRC çerçeveleri benimseyerek GRC uygular. Önemli paydaşlar politikaları düzenlerken, iş akışlarını yapılandırırken ve şirketi yönetirken çalışmalarını, GRC çerçevesinden aldıkları ortak bir anlayışa dayandırırlar. Şirketler, GRC çerçevesinin başarısını koordine ederken ve izlerken yazılım ve araçlar kullanabilir.

GRC olgunluğu

GRC olgunluğu, bir kuruluştaki yönetişim, risk değerlendirmesi ve uygunluk entegrasyonu düzeyidir. İyi planlanmış bir GRC stratejisi maliyet verimliliği, üretkenlik ve risk azaltma etkinliği sonuçlarını verdiğinde yüksek bir GRC olgunluğu düzeyine erişirsiniz. Düşük GRC olgunluğu düzeyiyse verimli değildir ve iş birimlerinin silolar halinde çalışmaya devam etmesine neden olur.

GRC nasıl işler?

Her kuruluştaki GRC, aşağıdaki ilkeler doğrultusunda işler:

Önemli paydaşlar

GRC; yönetişim, risk yönetimi ve mevzuata uygunluk ilkelerini benimseyen farklı departmanlarda fonksiyonlar arası iş birliği gerektirir. Aşağıda bazı örnekleri yer almaktadır:

 • Stratejik kararlar verirken riskleri değerlendiren kıdemli yöneticiler
 • İşletmelerin yasal açıkları azaltmasına yardım eden hukuk ekipleri
 • Mevzuat gerekliliklerine uygunluk için destek sağlayan finans yöneticileri
 • Gizli işe alım bilgileriyle çalışan İK yöneticileri
 • Verileri siber tehditlere karşı koruyan BT departmanları

GRC çerçevesi

GRC çerçevesi, bir şirketteki yönetişim ve uygunluk riskini yönetmeye yönelik bir modeldir. Şirketi, hedeflerine ulaşma konusunda yönlendiren önemli politikaları belirlemeyi içerir. GRC çerçevesi benimseyerek riskleri azaltmaya, bilgiye dayalı kararlar vermeye ve iş sürekliliğini sağlamaya yönelik proaktif bir yaklaşım elde edebilirsiniz. 

Şirketler, kuruluşun stratejik hedefleriyle uyumlu önemli politikalar içeren GRC çerçeveleri benimseyerek GRC uygular. Önemli paydaşlar politikaları düzenlerken, iş akışlarını yapılandırırken ve şirketi yönetirken çalışmalarını, GRC çerçevesinden aldıkları ortak bir anlayışa dayandırırlar. Şirketler, GRC çerçevesinin başarısını koordine ederken ve izlerken yazılım ve araçlar kullanabilir.

GRC olgunluğu

GRC olgunluğu, bir kuruluştaki yönetişim, risk değerlendirmesi ve uygunluk entegrasyonu düzeyidir. İyi planlanmış bir GRC stratejisi maliyet verimliliği, üretkenlik ve risk azaltma etkinliği sonuçlarını verdiğinde yüksek bir GRC olgunluğu düzeyine erişirsiniz. Düşük GRC olgunluğu düzeyiyse verimli değildir ve iş birimlerinin silolar halinde çalışmaya devam etmesine neden olur. 

GRC Kabiliyeti Modeli nedir?

GRC Kabiliyeti Modeli, şirketlerin GRC uygulamasına ve ilkelere dayalı bir performans elde etmesine yardımcı olan yönergeler içerir. İletişim, politikalar ve eğitime yönelik ortak bir anlayış sağlar. GRC operasyonlarınızı kuruluşunuza entegre etmeye yönelik bütünsel ve yapılandırılmış bir yaklaşım benimseyebilirsiniz. 

Öğrenin

Hedeflere güvenilir bir şekilde ulaşmayı sağlayan stratejiler ve eylemler tanımlayabilmeniz için şirketinizin bağlamını, değerlerini ve kültürünü öğrenin.

Uyumlu hale getirin

Stratejinizin, eylemlerinizin ve hedeflerinizin uyumlu olduğundan emin olun. Bunu fırsatları, tehditleri, değerleri ve karar alırken dikkate alınacak gereklilikleri göz önünde bulundurarak yapabilirsiniz.

Gerçekleştirin

GRC, sonuç veren eylemlerde bulunmanızı, hedefleri engelleyenlerden kaçınmanızı ve anlık değişiklikleri tespit etmek için operasyonlarınızı izlemenizi teşvik eder.

İnceleyin

İş hedeflerinizle uyumlu olduğundan emin olmak için stratejinizi ve eylemlerinizi tekrar inceleyin. Örneğin, yönetmelikteki değişiklikler yaklaşımda değişiklik gerektirebilir.

Sık kullanılan GRC araçları nelerdir?

GRC araçları, işletmelerin politikaları yönetmek, riski değerlendirmek, kullanıcı erişimini kontrol etmek ve uygunluğu kolaylaştırmak için kullanabildiği yazılım uygulamalarıdır. İş süreçlerini entegre etmek, maliyetleri azaltmak ve verimliliği artırmak için aşağıdaki GRC araçlarından bazılarını kullanabilirsiniz. 

GRC yazılımı

GRC yazılımı, bilgisayar sistemlerini kullanarak GRC çerçevelerini otomatikleştirmeye yardımcı olur. İşletmeler, aşağıdaki görevleri gerçekleştirmek için GRC yazılımını kullanır:

 • Politikaları incelemek, riski yönetmek ve uygunluk sağlamak
 • İşletmeyi etkileyen çeşitli yönetmelik değişikliklerinden haberdar olmak
 • Birden fazla iş biriminin tek bir platformda birlikte çalışmasını desteklemek
 • Şirket içi denetimi kolaylaştırmak ve bunun doğruluğunu artırmak
GRC çerçevelerini tek bir platformda da birleştirebilirsiniz. Örneğin, buluttaki ve şirket içindeki kaynakları yönetmek için AWS Bulut Operasyonları'nı kullanabilirsiniz. 

Kullanıcı yönetimi

Çeşitli paydaşlara, kullanıcı yönetimi yazılımıyla şirket kaynaklarına erişim hakkı verebilirsiniz. Bu yazılım ayrıntılı yetkilendirmeyi destekler, böylece hangi bilgilere kimin erişebileceğini tam olarak kontrol edebilirsiniz. Kullanıcı yönetimi, herkesin işini yapmak için ihtiyaç duyduğu kaynaklara güvenli bir şekilde erişmesini sağlar.

Güvenlik bilgileri ve olay yönetimi

Olası siber güvenlik tehditlerini tespit etmek için güvenlik bilgileri ve olay yönetimi (SIEM) yazılımı kullanabilirsiniz. BT ekipleri, güvenlik açıklarını kapatmak ve gizlilik yönetmeliklerine uymak için AWS CloudTrail gibi SIEM yazılımı kullanır. 

Denetim

Şirketinizdeki entegre GRC faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirmek için AWS Denetim Yöneticisi gibi denetim araçlarını kullanabilirsiniz. Şirket içi denetimler yaparak gerçek performansı, GRC hedefleriyle karşılaştırabilirsiniz. GRC çerçevesinin etkili olup olmadığını belirleyebilir ve gerekli iyileştirmeleri yapabilirsiniz.

GRC uygulamasının zorlukları nelerdir?

İşletmeler, GRC bileşenlerini organizasyonel faaliyetlere entegre ettiğinde zorluklarla karşılaşabilir.

Değişiklik yönetimi

GRC raporları, işletmeleri doğru kararlar verme konusunda yönlendiren ayrıntılı bilgiler sağlar ve bu da hızla değişen işletme ortamında yararlıdır. Ancak şirketlerin, ayrıntılı GRC bilgilerine dayanarak hızla harekete geçmesi için değişim yönetimi programına yatırım yapması gerekir. 

Veri yönetimi

Şirketler, uzun süredir departmanlara ait işlevleri ayrı tutarak çalışmaktadır. Her departman, kendi verilerini üretir ve depolar. GRC, bir kuruluştaki tüm verileri birleştirerek çalışır. Bu da yinelenen verilere yol açar ve bilgi yönetiminde zorluklara neden olur. 

Genel bir GRC çerçevesi eksikliği

Eksiksiz bir GRC çerçevesi, iş faaliyetlerini GRC bileşenleriyle entegre eder. Özellikle de yeni yönetmeliklerle uğraşıyorsanız değişen işletme ortamında kolaylık sağlar. GRC uygulamanız, kusursuz bir entegrasyon olmadan muhtemelen bölünmüş ve etkisiz olacaktır. 

Etik kültür gelişimi

Her çalışanın etik açıdan uygun bir kültürü paylaşmasını sağlamak için çok çaba gerekir. Kıdemli yöneticiler, dönüşümün yapısını belirlemeli ve bilgilerin, kuruluştaki tüm kademelere iletildiğinden emin olmalıdır. 

İletişimde netlik

GRC uygulamasının başarısı, sorunsuz bir iletişime bağlıdır. Bilgi paylaşımı;GRC uygunluk ekipleri, paydaşlar ve çalışanlar arasında şeffaf olmalıdır. Bu; politika oluşturma, planlama ve karar verme gibi faaliyetleri kolaylaştırır. 

Kuruluşlar nasıl etkili bir GRC stratejisi uygular?

GRC uygulamak için işletmenizin farklı parçalarını, tümleşik bir çerçevede bir araya getirmeniz gerekir. Etkili bir GRC oluşturmak için sürekli değerlendirme ve iyileştirme gerekir. Aşağıdaki ipuçları, GRC uygulamayı kolaylaştırır. 

Net hedefler belirleyin

GRC modeliyle hangi hedeflere ulaşmak istediğinizi belirleyerek başlayın. Örneğin, veri gizliliği yasalarına uyumsuzluk riskini gidermek isteyebilirsiniz. 

Mevcut prosedürleri değerlendirin

Şirketinizde yönetişim, risk ve uygunluk için kullandığınız mevcut süreçleri ve teknolojileri değerlendirin. Daha sonra plan yapıp doğru GRC çerçevelerini ve araçlarını seçebilirsiniz.

Üstten başlayın

Kıdemli yöneticiler, GRC programında öncü bir rol oynar. Politikalar için GRC uygulamanın avantajlarını ve bunun, karar vermelerine ve risklerin farkında olan bir kültür oluşturmalarına nasıl yardımcı olduğunu anlamaları gerekir. Üst pozisyonlardaki liderler, GRC odaklı net politikalar belirlerler ve bunların kuruluş içinde kabul görmesini teşvik ederler.

GRC çözümlerini kullanın

Kurumsal GRC programı yönetmek ve izlemek için GRC çözümleri kullanabilirsiniz. Bu GRC çözümleri, size altta yatan süreçler, kaynaklar ve kayıtlar hakkında bütünsel bir görünüm sağlar. Mevzuata uygunluk gerekliliklerini izlemek ve karşılamak için araçları kullanın. Örneğin Netflix, AWS kaynaklarının güvenlik gerekliliklerini karşıladığından emin olmak için AWS Config kullanmaktadır. Symetra, kurumsal politikasına tamamen uygun olan yeni hesapları hızlıca sağlamak için AWS Control Tower kullanmaktadır.

GRC çerçevesini test edin

Bir iş biriminde veya sürecinde GRC çerçevesini test edin ve seçilen çerçevenin, hedeflerinize uygun olup olmadığını değerlendirin. Küçük ölçekli test gerçekleştirerek GRC sistemini tüm kuruluşa uygulamadan önce faydalı değişiklikler yapabilirsiniz.

Net roller ve sorumluluklar belirleyin

GRC, kolektif bir ekip çalışmasıdır. Önemli politikaların belirlenmesinden kıdemli yöneticiler sorumlu olsa da hukuk, finans ve BT personeli de GRC'nin başarısından aynı ölçüde sorumludur. Her çalışanın rollerini ve sorumluluklarını belirlemek, sorumluluk almaya teşvik eder. Çalışanların, GRC sorunlarını hemen bildirmelerine ve çözmelerine olanak sağlar. 

AWS, GRC konusunda nasıl yardımcı olabilir?

AWS Bulut Operasyonları, bulut kaynaklarını iş çevikliği ve yönetişim denetimiyle optimize eder. Çok geniş ölçekte dinamik kaynakları yönetebilir ve maliyetleri azaltabilirsiniz.

Örneğin, AWS Bulut Operasyonları ile aşağıdaki görevleri yerine getirebilirsiniz:

 • AWS iş yüklerini tek bir yerden yönetme, büyütme ve ölçeklendirme
 • Risk yönetimi sürecinizin bir denetimden başarıyla geçeceğinden emin olma
 • İnsan hatası faktörünü ortadan kaldırmak için uygunluk yönetimini otomatikleştirme
AWS Yönetim ve Yönetişim hizmetleri hakkında daha fazla bilgi edinin veya hemen bir AWS hesabı oluşturarak kullanmaya başlayın.

AWS'de sonraki adımlar

Ürünle ilgili diğer kaynaklara göz atın
AWS bulut operasyonları hakkında daha fazla bilgi edinin 
Ücretsiz bir hesap için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanım için anında erişim elde edin.

Kaydolun 
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Yönetim Konsolu'nda oluşturmaya başlayın.

Oturum açın