Yönlendirme nedir?

Yönlendirme, herhangi bir ağdaki yol seçimi işlemidir. Bir bilgisayar ağı, düğüm adı verilen birçok makineden ve bu düğümleri birbirine bağlayan yollar veya bağlantılardan oluşur. Birbirine bağlı bir ağdaki iki düğüm arasındaki iletişim birçok farklı yoldan gerçekleşebilir. Yönlendirme, önceden belirlenmiş bazı kuralları kullanarak en iyi yolu seçme işlemidir.

Yönlendirme neden önemlidir?

Yönlendirme, ağ iletişiminde verimlilik sağlar. Ağ iletişimi hataları, kullanıcıların web sitesi sayfalarının yüklenmesi için uzun süre beklemelerine neden olur. Ayrıca, çok sayıda kullanıcıyı idare edemedikleri için web sitesi sunucularının çökmesine yol açabilir. Yönlendirme, veri trafiğini yöneterek ağ hatasını en aza indirmeye yardımcı olur ve böylece bir ağ, tıkanıklık yaratmadan kapasitesinin mümkün olduğunca çoğunu kullanabilir.

Yönlendirici nedir?

Yönlendirici, bilgi işlem cihazlarını ve ağları diğer ağlara bağlayan bir ağ cihazıdır. Yönlendiriciler öncelikle üç ana işleve hizmet eder.

Yol belirleme

Bir yönlendirici, veriler bir kaynaktan bir hedefe taşınırken veri yolunu belirler. Gecikme, kapasite ve hız gibi ağ ölçümlerini analiz ederek en iyi yolu bulmaya çalışır.

Veri iletme

Bir yönlendirici, sonunda hedefine ulaşmak için verileri seçilen yoldaki bir sonraki cihaza iletir. Cihaz ve yönlendirici aynı ağda veya farklı ağlarda olabilir.

Yük dengeleme

Bazen yönlendirici birden çok farklı yol kullanarak aynı veri paketinin kopyalarını gönderebilir. Bunu, veri kayıplarından kaynaklanan hataları azaltmak, yedeklilik oluşturmak ve trafik hacmini yönetmek için yapar. 

Yönlendirme nasıl çalışır?

Veriler, herhangi bir ağ boyunca veri paketleri şeklinde hareket eder. Her veri paketinin, paketin hedeflenen varış noktası hakkında bilgi içeren bir üst bilgisi vardır. Paket hedefine giderken birkaç yönlendirici onu birden çok kez yönlendirebilir. Yönlendiriciler bu işlemi milyonlarca paketle saniyede milyonlarca kez gerçekleştirir.

Bir veri paketi geldiğinde, yönlendirici önce paketin adresini bir yönlendirme tablosunda arar. Bu, varış noktalarına giden en iyi otobüs güzergahını bulmak için bir otobüs tarifesine danışan bir yolcuya benzer. Ardından yönlendirici, paketi ağdaki bir sonraki noktaya iletir veya taşır.

Örneğin, ofis ağınızdaki bir bilgisayardan bir web sitesini ziyaret ettiğinizde, veri paketleri önce ofis ağ yönlendiricisine gider. Yönlendirici, üst bilgi paketini arar ve paket hedefini belirler. Daha sonra dahili tablosunu arar ve paketi bir sonraki yönlendiriciye veya yazıcı gibi ağdaki başka bir cihaza iletir.

Yönlendirme türleri nelerdir?

Yönlendiricinin yönlendirme tablolarını nasıl oluşturduğuna dayanan iki farklı yönlendirme türü vardır:

Statik yönlendirme

Statik yönlendirmede, bir ağ yöneticisi ağ yollarını manuel olarak yapılandırmak ve seçmek için statik tablolar kullanır. Statik yönlendirme, ağ tasarımının veya parametrelerinin sabit kalmasının beklendiği durumlarda faydalıdır.

Bu yönlendirme tekniğinin statik yapısı, ağ tıkanıklığı gibi beklenen dezavantajlara sahiptir. Yöneticiler bir bağlantının başarısız olması durumunda geri dönüş yollarını yapılandırabilirken statik yönlendirme genellikle ağların uyarlanabilirliğini ve esnekliğini azaltarak sınırlı ağ performansı sağlar.

Dinamik yönlendirme

Dinamik yönlendirmede, yönlendiriciler gerçek ağ koşullarına göre çalışma zamanında yönlendirme tabloları oluşturur ve günceller. Dinamik yönlendirme tablosunu oluşturan, koruyan ve güncelleyen bir dizi kural olan dinamik bir yönlendirme protokolü kullanarak kaynaktan hedefe giden en hızlı yolu bulmaya çalışırlar.

Dinamik yönlendirmenin en büyük avantajı; trafik hacmi, bant genişliği ve ağ hatası dahil olmak üzere değişen ağ koşullarına uyum sağlamasıdır.

Ana yönlendirme protokolleri nelerdir?

Yönlendirme protokolü, yönlendiricilerin bir ağ yolu boyunca paketleri nasıl tanımlayıp ilettiğini belirten bir dizi kuraldır. Yönlendirme protokolleri iki farklı kategoriye ayrılmıştır: iç ağ geçidi protokolleri ve dış ağ geçidi protokolleri.

İç ağ geçidi protokolleri, tek bir kuruluş tarafından idari olarak kontrol edilen bir ağ olan otonom bir sistemde en iyi şekilde çalışır. Harici ağ geçidi protokolleri, iki otonom sistem arasındaki bilgi aktarımını daha iyi yönetir.

İç ağ geçidi protokolleri

Bu protokoller otonom sistemi değerlendirir ve aşağıdaki gibi farklı ölçümlere dayanan yönlendirme kararları verir:

  • Atlama sayımları veya kaynak ile hedef arasındaki yönlendiricilerin sayısı
  • Gecikme veya verileri kaynaktan hedefe göndermek için geçen süre
  • Bant genişliği veya kaynak ile hedef arasındaki bağlantı kapasitesi

Aşağıda iç ağ geçidi protokollerine ilişkin bazı örnekler verilmiştir.

Yönlendirme Bilgi Protokolü

Yönlendirme Bilgi Protokolü (RIP), ağlar arasındaki en kısa yolu belirlemek için atlama sayılarını kullanır. RIP, daha büyük ağ uygulaması için iyi ölçeklenmediğinden bugün kimsenin kullanmadığı eski bir protokoldür.

En Kısa Açık Yol protokolü

En Kısa Açık Yol protokolü (OSPF), bir veri paketinin hedefine giden en kısa ve en hızlı rotayı belirlemek için otonom sistemdeki diğer tüm yönlendiricilerden bilgi toplar. OSPF'yi çeşitli yönlendirme algoritmaları veya bilgisayar işlemlerini kullanarak uygulayabilirsiniz.

Harici ağ geçidi protokolleri

Sınır Ağ Geçidi Protokolü (BGP), tek harici ağ geçidi protokolüdür.

Sınır Ağ Geçidi Protokolü

BGP, internet üzerinden iletişimi tanımlar. İnternet, hepsi birbirine bağlı geniş bir otonom sistemler koleksiyonudur. Her otonom sistem, İnternet Atanmış Numaralar Otoritesine kaydolarak elde ettiği otonom sistem numarasına (ASN) sahiptir.

BGP, en yakın ASN'leri takip ederek ve hedef adreslerini ilgili ASN'leri ile eşleştirerek çalışır.

Yönlendirme algoritmaları nelerdir?

Yönlendirme algoritmaları, farklı yönlendirme protokollerini uygulayan yazılım programlarıdır. Her bağlantıya bir maliyet numarası atayarak çalışırlar ve maliyet numarası çeşitli ağ ölçümleri kullanılarak hesaplanır. Her yönlendirici, veri paketini en düşük maliyetle bir sonraki en iyi bağlantıya iletmeye çalışır.

Aşağıda bazı örnek algoritmalar verilmiştir.

Mesafe Vektörü Yönlendirme

Mesafe Vektörü Yönlendirme algoritması, tüm yönlendiricilerin buldukları en iyi yol bilgileri hakkında birbirlerini düzenli olarak güncellemelerini gerektirir. Her yönlendirici, bilinen tüm hedeflere toplam maliyetin mevcut değerlendirmesi hakkında bilgi gönderir.

Sonuç olarak ağdaki her yönlendirici, olası tüm hedefler için en iyi yol bilgilerini keşfeder.

Bağlantı Durumu Yönlendirme

Bağlantı Durumu Yönlendirmede, her yönlendirici ağdaki diğer tüm yönlendiricileri keşfeder. Yönlendirici, bu bilgileri kullanarak tüm ağın bir haritasını oluşturur ve ardından herhangi bir veri paketi için en kısa yolu hesaplar.

Yönlendirme nasıl gelişti?

Yönlendirme, ağ teknolojisindeki gelişmelerin gereksinimlerini karşılayacak şekilde gelişmiştir. Yönlendirme artık sadece otonom sistemler ile internet arasındaki veri paketlerini değiştirmekle ilgili değildir.

Artık üçüncü taraf bulut sağlayıcıları tarafından barındırılan bilgi işlem kaynakları ve donanımları içeren bir bulut altyapısına sahibiz. Bu bulut kaynakları, işletmelerin uygulamaları barındırmak ve çalıştırmak için kullanabilecekleri sanal bir kaynak ağı oluşturmak için sanal olarak bağlanır. Artık birçok kuruluşun, hem dahili donanıma sahip şirket içi ağları hem de bulut ağlarından oluşan hibrit ağları bulunmaktadır. Yönlendiriciler trafiği bu dahili ağlar, internet ve bulut arasında yönlendirmelidir.

Bulut yönlendirme nedir?

Bulut yönlendirme, iki sanal bulut ağı arasındaki veya bir bulut ağı ile şirket içi ağ arasındaki bağlantıları Sınır Ağ Geçidi Protokolü'nü (BGP) kullanarak dinamik olarak yönetir. Bulut yönlendirme, buluttaki değişen ağ koşullarına otomatik olarak uyum sağlar.  Bir yönlendiricinin işlevlerini sanallaştıran yazılım olan bulut yönlendiricisi, bulut yönlendirmesini kolaylaştırır.

DNS yönlendirme nedir?

DNS, yani Etki Alanı Adı Sistemi, insan tarafından okunabilir etki alanı adlarını (örneğin, www.amazon.com) makine tarafından okunabilir IP adreslerine (örneğin, 192.0.2.44) dönüştürür. Bu ad bilgilerini makine bilgileriyle eşleştiren veriler, DNS sunucularında ayrı olarak depolanır. Herhangi bir web sitesine veri göndermeden önce, yönlendiriciler veri paketlerinin tam makine adresini belirlemek için DNS sunucusuyla iletişim kurmalıdır.

DNS sunucusu iletişimi, özellikle birçok kullanıcı aynı anda bir web sitesini ziyaret etmek istediğinde bir darboğaz haline gelebilir. DNS yönlendirme, DNS sunucusuyla iletişimi yöneten çeşitli yönlendirme stratejilerini ve algoritmalarını ifade eder. Gecikme tabanlı yönlendirme ve coğrafi konum tabanlı yönlendirme gibi çeşitli stratejiler, DNS sunucusu iletişim yükünün yönetilmesine yardımcı olur.

AWS, yönlendirme konusunda nasıl yardımcı olabilir?

AWS Transit Ağ Geçidi, bir bulut yönlendiricisi görevi görür ve VPC'leri ve yerinde ağları bir merkez aracılığıyla bağlar. Ağınız büyüdükçe artan bağlantıları yönetme karmaşıklığı sizi yavaşlatmaz. Küresel uygulamalar oluştururken bölgeler arası eşlemeyi kullanarak birden çok AWS Transit Ağ Geçidi'ni bağlayabilirsiniz.

Amazon Route 53, yüksek oranda erişilebilir ve ölçeklenebilir bir bulut DNS web hizmetidir. İşletmelerin ve geliştiricilerin son kullanıcılarını internet uygulamalarına yönlendirmeleri için güvenilir ve uygun maliyetli bir yol sağlar. Amazon Route 53 Trafik Akışı; düşük gecikmeli, hataya dayanıklı mimariler oluşturmak için çeşitli yönlendirme türleri aracılığıyla trafiği küresel olarak yönetmenizi kolaylaştırır.

Amazon Sanal Özel Bulut (Amazon VPC), AWS kaynakları için mantıksal olarak yalıtılmış bir sanal ağ sağlar. VPC'nizi çalıştıran kaynakların diğer VPC'lerde, şirket içinde veya internet üzerinden çalışan kaynaklara nasıl erişebileceğini veya bunlarla nasıl iletişim kurabileceğini tanımlamak için Amazon VPC yönlendirme tablolarını kullanabilirsiniz. VPC'lerinizin ortamınızdaki diğer kaynaklara nasıl bağlanacağını ayrıntılı olarak denetlemek için VPC yönlendirme tablolarını güvenlik grupları ve AWS Kimlik ve Erişim Yönetimi (IAM) ilkeleriyle birlikte kullanabilirsiniz.

Hemen bir AWS hesabı oluşturarak bulut yönlendirmeyi kullanmaya başlayın.          

AWS'de sonraki adımlar

Ücretsiz bir hesap için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanım için anında erişim elde edin.

Kaydolun 
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Yönetim Konsolu'nda oluşturmaya başlayın.

Oturum açın