Simülasyon Altyapı Yöneticisi nedir?

Simülasyon altyapı yöneticisi, bir simülasyonu çalıştırmak için gereken işlem, bellek ve diğer kaynakları yöneten bir yazılım bileşeni veya hizmetidir. Modern kuruluşların, gerçek dünyadaki yerleri ve süreçleri dijital olarak simüle eden veya yeniden oluşturan uygulamaları vardır. Bu tür simülasyon sistemleri, sürükleyici sahneler oluşturmak için çok miktarda görsel ve işitsel veriyi analiz etmelidir. Ayrıca bu sistemler, gerçek zamanlı veri değişikliklerini işlemek ve simülasyon doğruluğunu korumak için ek bilgi işlem gücü gerektirebilir. Simülasyon altyapısı yöneticisi kaynak tahsisi görevlerini yönetir ve böylece simülasyon uygulaması en verimli şekilde çalışabilir.

Uzamsal simülasyon nedir?

Simülasyon altyapı yöneticisi, ayrıntılı uzamsal simülasyonların oluşturulmasını destekleyen teknolojidir.

Uzamsal simülasyon, karmaşık sistemleri uzamsal veya coğrafi bileşenlerle dijital olarak yeniden oluşturan, bilgi işleme dayalı bir modelleme tekniğidir. Gerçek dünya davranışını taklit eden ve kullanıcının çeşitli senaryoları keşfetmesine olanak tanıyan sanal bir ortamın oluşturulmasını içerir.

Simülasyon, aşağıdakiler gibi çeşitli faktörleri dikkate alır: 

  • Çevresel koşullar
  • Demografik özellikler
  • Fiziksel ve kimyasal değişimler

Uzamsal terimi, diğer modellerle veya sanal dünyayla etkileşime girdiğinde simülasyon modelinin zaman ve alan özniteliklerine dayandığını ileri sürer. Örneğin, metal kutular sanal bir ortamda zamanla paslanabilir ve bir çekiçle vurulduğunda yamulabilir. 

Bir simülasyon altyapı yöneticisinin faydaları nelerdir?

Simülasyon altyapı yöneticisi kullanmanın avantajlarından bazıları şunlardır.

Karmaşık modelleri simüle edin

Simülasyonun karmaşıklığı arttıkça, gerekli işlem kaynaklarının büyüklüğü önemli ölçüde artar. Örneğin, büyük şehirler veya ülke çapındaki tedarik zincirleri için trafik akışını simüle etmek, yüz binlerce varlık arasında gerçek zamanlı etkileşimleri içerir.

Bir simülasyon altyapı yöneticisi, geliştiricilerin temel altyapıyı yöneterek karmaşık sistemleri simüle etmelerine olanak tanır. İş yüklerini sunucular arasında verimli bir şekilde dağıtır, böylece geliştiriciler fiili simülasyona odaklanabilir.

Simülasyonlarınızı ölçeklendirin

Simülasyon altyapı yöneticisi ölçeklendirme sorunlarını çözer. Bunu yapmak için sanal dünyanızı uzamsal olarak böler ve parçaları bulutta çalışan bir bilgi işlem örnekleri kümesine dağıtır.

İşlem bulut sunucuları, tüm simülasyon dünyasını paralel olarak işlemek için birlikte çalışır. Simülasyon dünyanız, içindeki her şey ve ona bağlanan tüm istemciler için tek bir entegre alan olarak görünür.

Donanım performans sınırı nedeniyle artık simülasyonu basitleştirmek zorunda kalmazsınız. Bunun yerine buluta daha fazla işlem kapasitesi ekleyebilirsiniz.

Simülasyon maliyetlerini azaltın

Geleneksel olarak, kuruluşlar geliştiricilerin simülasyonlar oluşturması ve çalıştırması için pahalı donanım ve yazılım altyapısı sağlamak zorunda kalmıştır. Bu, ağır sermaye yatırımlarına ve devam eden bakım maliyetlerine neden olmuştur.

Bunun tersine, simülasyon altyapı yöneticisi kaynakları verimli bir şekilde yönetmek için bulutta çalışır. Tam olarak kullandığınız kadar ödersiniz ve ölçeği gerektiği gibi otomatik olarak artırıp azaltabilirsiniz. 

Geliştirme süresini azaltın

Geleneksel olarak, görsel simülasyona başlamadan önce geliştiricilerin modelleme altyapısı, bellek modülleri, veri analizi ve başka sistemler tedarik etmesi gerekiyordu. Ayrıca, teknolojiye ayak uydurmak için yapılandırmaları güncellemeleri ve ortam değişiklikleri yapmaları gerekiyordu. Bu hem geliştirme süresini hem de harcanan çabayı artırıyordu.

Yönetilen bir simülasyon altyapısı kullanmak, bakım görevleri yerine simülasyon içeriği ve kod geliştirmeye odaklanmanıza olanak tanır.

Simülasyon altyapı yöneticisi gerektiren bazı kullanım örnekleri nelerdir?

Bir simülasyon altyapı yöneticisi, karmaşık senaryoları uygun maliyetli ve kolay bir şekilde simüle etmenizi sağlar. Sonraki aşamada, bazı kullanım örneklerini vereceğiz.

Etkinlik planlaması

Başarılı bir etkinlik, birden çok taraf arasındaki sıkı koordinasyona ve belirsizlik beklentisine bağlıdır. Düzgün planlama, etkinlikten aylar veya haftalar önce başlar.

Etkinlik planlayıcıları, potansiyel sonuçlara hazırlanmak ve sorunları gidermek için trafik koşulları, misafir katılımları ve gecikmeler gibi çeşitli gerçek hayat senaryolarını simüle eder. 

Acil durum yanıtı

Doğal afetler, kazalar ve yangınlar gibi acil durumlar tehlikelidir ve önemli ekonomik hasara neden olur.

Simülasyon altyapı yöneticisi, ilk müdahale ekiplerinin acil durum yanıtlarını yineleyebilmesine ve uygun yanıtları formüle etmesine olanak tanır. Ayrıca şehir yöneticilerinin mevcut müdahale sistemlerini test etmelerine ve olası bir gerçek hayat senaryosuna hazır olmalarına olanak tanır. 

Kentsel gelişim

Şehir planlaması; demografi, olanaklar, emlak, trafik, eğitim ve çevre dahil olmak üzere çeşitli faktörlerin dikkate alınmasını gerektirir.

Şehir planlamacıları, farklı değişkenlerin gelecekteki nüfus büyümesi ve sürdürülebilirliği üzerindeki etkilerini tahmin etmelidir. Gerçekçi projeksiyonlar elde etmek üzere uygun ölçekli matematiksel bir model aracılığıyla gerçek dünya ortamını simüle etmek için bir simülasyon altyapı yöneticisi kullanırlar. 

Eğitim

Simülasyon altyapı yöneticisi, uçuş simülasyonu gibi eğitim simülasyon programlarının çalıştırılmasına yardımcı olur. Ölçeklenebilir bilgi işlem kapasitesi ile eğitim yazılımı, bir uçağı gerçek hayatta çalıştırmanın gerçekçi koşullarını yansıtmak için daha fazla parametre içerebilir.

Aynı şekilde, eğitimdeki doktorlar simülasyon altyapı yöneticisini kullanarak cerrahi prosedürleri bire bir koşullarda simüle eder.

Oyun geliştirme

Oyun geliştiricileri, çalışmalarını gerçekçi oyun senaryolarıyla test etmek için bir simülasyon altyapı yöneticisi kullanır. Sanal gerçeklik oyunlarında çok sayıda oyun nesnesi tanıtabilir ve bunları oyun mantığına bağlayabilirler. 

Simülasyon altyapı yöneticisi nasıl çalışır?

Simülasyon altyapı yöneticisi, tüm dünyayı simüle etmek yerine bulutta birden fazla paralel simülasyon çalıştırır.

Sonraki aşamada, simülasyon altyapı yöneticisinin temel özelliklerini ve bileşenlerini açıklayacağız.

Simülasyon ızgarası

Simüle edilmiş bir ortam, geniş bir alana yayılmış araba ve ağaç gibi hareketli veya statik varlıklardan oluşur. Simülasyon altyapı yöneticisi, simüle edilmiş dünyayı birden çok kare bölüme ayırır. Simülasyon ızgarası olarak adlandırılan her bölüm, kendi sınırları içindeki varlıkları kontrol eder. 

Uzamsal uygulamalar

Her uzamsal uygulama, simülasyon ızgaralarını kontrol eder ve varlıklara simülasyon mantığı sağlar. Her uzamsal uygulama, ızgara içinde sahiplik alanı olarak adlandırılan bir alanın tam kontrolünü alır.

Simülasyon altyapı yöneticisi, görüntüleri tek tek oluşturmak, veri işlemek ve diğer sanal simülasyon görevleri gerçekleştirmek için her uzamsal uygulamaya yeterli bilgi işlem kaynağı sağlar. Birden çok uzamsal uygulama, Amazon Esnek İşlem Bulutu (Amazon EC2) bulut sunucusu gibi aynı temel bulut bilgi işlem biriminden çalışabilir. 

Abonelik alanı

Uzamsal bir uygulama, sahiplik alanındaki varlıkların ve simüle edilmiş ortamın eksiksiz bir görünümüne sahiptir. Bununla birlikte, simüle edilmiş dünyanın diğer bölgelerindeki varlık olayları hakkında farkındalığa ihtiyaç duyabilir. Bu gibi durumlarda, uzamsal uygulama bir abonelik alanı oluşturur.

Abonelik alanı, uzamsal uygulamanın diğer uzamsal uygulamalara ait bitişik bir simüle edilmiş alandan etkinlik almasına olanak tanır. Örneğin, otonom bir robot, 100 metre önündeki arazi bilgilerini almak için abonelik alanını kullanabilir. 

Varlık hareketi

Simüle edilmiş bir dünyada, varlıklar bir simülasyon ızgarasından diğerine geçebilir. Bir varlık farklı sahiplik alanları arasında geçiş yaptığında, yeni bir uzamsal uygulama varlığın kontrolünü ele alır.

Aynı şekilde, varlıklar, farklı çalışanlardan işletilen uzamsal uygulamalar tarafından kontrol edilen sahiplik alanları arasında geçiş yapabilir. Bu gibi durumlarda, simülasyon altyapı yöneticisi, kontrolü yeni bir uzamsal uygulamaya aktarmak için ağ iletişimlerini ele alır. 

Bir simülasyon altyapı yöneticisinde aranacak temel özellikler nelerdir?

İyi bir simülasyon altyapı yöneticisi, kuruluşların karmaşık senaryoları zahmetsizce simüle etmesine olanak tanır ve şu temel özelliklerden bazılarını içerir.

Yönetilen altyapı

Gerekli işlem, ağ iletişimi ve veri kaynaklarını otomatik olarak tedarik eden bir simülasyon altyapı yöneticisi seçin. Bu, fiziksel dünya senaryolarını simülasyon dünyasında yeniden oluşturduğunuzda hazırlık süresini kısaltmanıza olanak tanır. 

Özelleştirilmiş uygulama entegrasyonu

Bazı simülasyon projeleri, uzamsal mantıkla birlikte çalışmak için özel uygulamalar gerektirir. Bu gibi durumlarda, kendi simülasyon yazılımınızı yüklemenize ve simülasyon koduyla veri alışverişinde bulunmanıza olanak tanıyan bir simülasyon altyapı yöneticisi seçin.

Otomatik uzamsal bölümleme

Uzamsal bölümleme, simülasyon dünyanızı birden çok tek biçimli segmente böler. Güçlü bir simülasyon altyapı yöneticisi bunu önceden tanımlanmış yapılandırmalarınıza göre otomatik olarak yapar. 

Varlık farkındalık desteği

Akıllı bir simülasyon altyapı yöneticisi, farklı simüle edilmiş ızgaralarda olmalarına rağmen varlıkların uzamsal farkındalığı korumasını sağlar. Küresel verileri tüm uzamsal uygulama bulut sunucularında depolar. Bu, varlıkların bağlamı ve uzamsal farkındalığı kaybetmeden farklı simülasyon alanları arasında geçiş yapmasına olanak tanır. 

AWS, simülasyon gereksinimlerinizi nasıl destekleyebilir?

AWS SimSpace Weaver, karmaşık bilgisayar simülasyonlarını uygun ölçekte oluşturmanıza olanak tanıyan bir simülasyon altyapı yöneticisidir.

SimSpace Weaver, Amazon Web Services (AWS) bulut altyapısı üzerinde çalışır ve tam olarak yönetilen bir çözümdür. Kuruluşlar, maliyetli şirket içi çözümlere yatırım yapmadan SimSpace Weaver ile gerçek dünya sistemlerinin simülasyonlarını oluşturabilir.

AWS SimSpace Weaver'dan yararlanmanın yolları şunlardır:

  • Bilgi işlem, bellek ve ağ iletişimi kaynakları sağlamak için birden çok Amazon EC2 bulut sunucusu kullanın
  • Sürükleyici simülasyon sonuçları için Unreal Engine 5 ve Unity LTS Release ile entegre edin
  • Simülasyon ihtiyaçlarınızı karşılamak için yüksek frekanslı simülasyonlar (10 Hz veya 15 Hz kadar düşük) çalıştırın

Hemen bir AWS hesabı oluşturarak simülasyon altyapı yöneticilerini kullanmaya başlayın.

AWS'de Sonraki Adımlar

Ürünle ilgili diğer kaynaklara göz atın
Geliştirici Araçları Hizmetlerine göz atın 
Ücretsiz bir hesap açmak için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanım için anında erişim elde edin.

Kaydolun 
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Yönetim Konsolu'nda oluşturmaya başlayın.

Oturum açın