Hizmet açıklaması

AWS Tedarik Zinciri; verileri birleştirmek ve makine öğrenimi (ML) destekli eyleme dönüştürülebilir öngörüler, yerleşik bağlamsal iş birliği ve talep planlama sağlamak için bulut altyapı uzmanlığından yararlanır. AWS Tedarik Zinciri; yeniden platform oluşturma, ön lisans ücretleri veya uzun vadeli sözleşmeler olmadan mevcut kurumsal kaynak planlaması (ERP) ve tedarik zinciri yönetimi sistemlerinize bağlanır.

Önemli ürün özellikleri

Tedarik zinciri veri gölü

AWS Tedarik Zinciri, farklı ve uyumsuz verileri anlamak, ayıklamak ve bir birleşik veri modeline dönüştürmek amacıyla, tedarik zincirleri için makine öğrenimi modelleri kullanan bir veri gölü kurar. Veri gölü, mevcut ERP sistemleriniz (ör. SAP S/4HANA) ve diğer tedarik zinciri yönetim sistemleriniz dahil çeşitli veri kaynaklarındaki verilerinizi alabilir. EDI 856 gibi çeşitli kaynaklardan veri ekleyebilen AWS Tedarik Zinciri, bu amaçla kaynak sistemlerdeki verileri birleşik veri modeliyle ilişkilendirmek için makine öğrenimi ve doğal dil işleme (NLP) kullanır. EDI 850 ve 860 mesajları, önceden tanımlı ancak özelleştirilebilir dönüşüm tarifleriyle doğrudan dönüştürülür. Farklı sistemlerdeki verileri bir Amazon Basit Depolama Hizmeti (S3) klasörüne de yükleyebilir ve burada AWS Tedarik Zinciri veri gölüne otomatik olarak alınmasını sağlayabilirsiniz.

Gerçek zamanlı görsel harita

Bir mikro ön uç (MFE) mimarisi üzerine inşa edilmiş etkileşimli ve görsel son kullanıcı arabirimleri kullanan AWS Tedarik Zinciri, verilerinizi gerçek zamanlı görsel harita üzerinde bağlama yerleştirir. AWS Tedarik Zinciri bunun üzerine hem mevcut envanter seçimini ve adedini hem de her bir konumdaki envanter durumunu (ör. stok tükenme riski olan envanter) vurgular. Envanter yöneticileri tesisleri ayrıntılarıyla inceleyebilir ve her bir konumda eldeki, taşıma durumundaki ve potansiyel risk altındaki envanter sayımlarını görüntüleyebilir.

Öngörüler

AWS Tedarik Zinciri, veri gölündeki kapsamlı tedarik zinciri verilerini kullanarak potansiyel tedarik zinciri risklerine (ör. fazla stok veya stok tükenmesi) karşı otomatik olarak öngörüler oluşturur ve bunları gerçek zamanlı görsel haritada sunar.

AWS Tedarik Zinciri, daha isabetli satıcı teslim süresi tahminleri oluşturmak için Amazon'un kullandığına benzer bir teknoloji üzerine inşa edilmiş makine öğrenimi modelleri uygular. Tedarik planlayıcıları, bu tahmini satıcı teslim süreleri aracılığıyla planlama modellerinde yerleşik olarak bulunan statik varsayımları güncelleyerek stok tükenmesi veya fazla envanter risklerini azaltabilir.

Envanter yöneticileri, talep planlayıcıları ve tedarik zinciri liderleri de konumu, risk türünü (ör. stok tükenmesi veya fazla stok riski) ve stok eşiğini seçip ekip üyelerini izleyici olarak ekleyerek kendi öngörü izleme listelerini oluşturabilir. Bir risk saptandığı takdirde AWS Tedarik Zinciri, potansiyel riski ve etkilenen konumları vurgulayan bir uyarı oluşturur.

AWS Tedarik Zinciri, envanter yöneticilerine ve planlayıcılarına bir risk saptandığı takdirde önerilen eylemler sağlamak için çeşitli yeniden dengeleme seçeneklerini otomatik olarak değerlendirir, sıralar ve paylaşır. Tavsiye seçenekleri; çözümlenen risk yüzdesine, tesisler arasındaki mesafeye ve sürdürülebilirlik etkisine göre puanlanır. Tedarik zinciri yöneticileri, her bir seçeneğin ağdaki diğer dağıtım merkezlerine yapacağı etkiyi incelemek için ayrıntılara inme seçeneğine de sahiptir. AWS Tedarik Zinciri ayrıca sizin verdiğiniz kararlardan sürekli olarak yeni şeyler öğrenerek zaman içinde daha iyi öneriler sunar.

Meslektaşlarınızla oy birliği sağlamanıza ve yeniden dengeleme eylemlerini uygulamanıza yardımcı olmak amacıyla, AWS Tedarik Zinciri size yerleşik, bağlamsal iş birliği özellikleri sağlar. Ekipler sohbet ettiğinde ve birbirlerine mesaj gönderdiğinde, risk ve önerilen seçenekler hakkındaki bilgiler paylaşılır. Bu, zayıf iletişimin neden olduğu hataları ve gecikmeleri azaltır ve böylece sorunları daha hızlı çözebilirsiniz.

Talep planlaması

AWS Tedarik Zinciri Talep Planlaması daha isabetli talep tahminleri oluşturur, piyasa koşullarına uyum sağlar ve talep planlayıcılara fazla envanter maliyetlerinden ve atıklardan kaçınma konusunda yardımcı olmak üzere ekipler arasında iş birliği yapma gücü verir. AWS Tedarik Zinciri, talep planlamanın gerektirdiği manuel işleri ve tahmin yükünü ortadan kaldırmaya yardımcı olmak amacıyla geçmişe dönük satış verilerini ve gerçek zamanlı verileri (ör. açık siparişler) analiz etmek, tahminler oluşturmak ve modelleri sürekli bir biçimde ayarlayarak isabet oranını artırmak için makine öğrenimini kullanır. Değişen talep düzenlerinden ve kullanıcı girdilerinden yeni şeyler öğrenerek neredeyse gerçek zamanlı tahmin güncellemeleri de sunabilen AWS Tedarik Zinciri Talep Planlaması, şirketlere tedarik zinciri operasyonlarını proaktif biçimde ayarlama imkanı tanır.