Hizmet açıklaması

AWS Tedarik Zinciri, verileri birleştirir ve makine öğrenimi destekli eyleme dönüştürülebilir öngörüler, yerleşik bağlamsal iş birliği ve talep planlama sağlar.

Önemli ürün özellikleri

Veri gölleri

AWS Tedarik Zinciri, farklı ve uyumsuz verileri anlamak, ayıklamak ve bir birleşik veri modeline dönüştürmek amacıyla, tedarik zincirleri için makine öğrenimi modelleri kullanan bir veri gölü kurar. Veri gölü, mevcut ERP sistemleriniz (ör. SAP S/4HANA) ve diğer tedarik zinciri yönetim sistemleriniz dahil çeşitli veri kaynaklarındaki verilerinizi alabilir. EDI 856 gibi çeşitli kaynaklardan veri ekleyebilen AWS Tedarik Zinciri, bu amaçla kaynak sistemlerdeki verileri birleşik veri modeliyle ilişkilendirmek için makine öğrenimi ve doğal dil işleme (NLP) kullanır. EDI 850 ve 860 mesajları, önceden tanımlı ancak özelleştirilebilir dönüşüm tarifleriyle doğrudan dönüştürülür. Farklı sistemlerdeki verileri bir Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) bucket'ına da yükleyebilir ve burada verilerin üretici yapay zeka kullanılarak otomatik olarak eşleştirilmesini ve AWS Tedarik Zinciri Veri Gölü'ne alınmasını sağlayabilirsiniz.

Gerçek zamanlı görsel harita

Bir mikro ön uç (MFE) mimarisi üzerine inşa edilmiş etkileşimli ve görsel son kullanıcı arabirimleri kullanan AWS Tedarik Zinciri, verilerinizi gerçek zamanlı görsel harita üzerinde bağlama yerleştirir. AWS Tedarik Zinciri bunun üzerine hem mevcut envanter seçimini ve adedini hem de her bir konumdaki envanter durumunu (ör. stok tükenme riski olan envanter) vurgular. Envanter yöneticileri tesisleri ayrıntılarıyla inceleyebilir ve her bir konumda eldeki, taşıma durumundaki ve potansiyel risk altındaki envanter sayımlarını görüntüleyebilir.

Öngörüler

AWS Tedarik Zinciri, veri gölündeki kapsamlı tedarik zinciri verilerini kullanarak potansiyel tedarik zinciri risklerine (ör. fazla stok veya stok tükenmesi) karşı otomatik olarak öngörüler oluşturur ve bunları gerçek zamanlı görsel haritada sunar. AWS Tedarik Zinciri ayrıca, kaynak sağlamadan teslimata kadar bakımla ilgili malzemelerin görünürlüğünü sağlamak, sipariş durumu sağlamak, teslimat risklerini belirlemek ve teslimat riskini azaltma seçenekleri sunmak için iş emri öngörüleri sunar.

AWS Tedarik Zinciri, daha isabetli satıcı teslim süresi tahminleri oluşturmak için Amazon'un kullandığına benzer bir teknoloji üzerine inşa edilmiş makine öğrenimi modelleri uygular. Tedarik planlayıcıları, bu tahminî satıcı teslim süreleri aracılığıyla planlama modellerinde yerleşik olarak bulunan statik varsayımları güncelleyerek stok tükenmesi veya fazla envanter risklerini azaltabilir.

Envanter yöneticileri, talep planlayıcıları ve tedarik zinciri liderleri de konumu, risk türünü (ör. stok tükenmesi veya fazla stok riski) ve stok eşiğini seçip ekip üyelerini izleyici olarak ekleyerek kendi öngörü izleme listelerini oluşturabilir. Bir risk saptandığı takdirde AWS Tedarik Zinciri, potansiyel riski ve etkilenen konumları vurgulayan bir uyarı oluşturur. Bakım, tedarik ve lojistik tedarik zinciri liderleri; malzeme hızlarını, malzeme envanter tamponlarını ve ekipman kesinti sürelerini azaltmak için iş emri öngörülerini kullanabilir.

 

AWS Tedarik Zinciri, envanter yöneticilerine ve planlayıcılarına bir risk saptandığı takdirde önerilen eylemler sağlamak için çeşitli yeniden dengeleme seçeneklerini otomatik olarak değerlendirir, sıralar ve paylaşır. Tavsiye seçenekleri; çözümlenen risk yüzdesine, tesisler arasındaki mesafeye ve sürdürülebilirlik etkisine göre puanlanır. Tedarik zinciri yöneticileri, her bir seçeneğin ağdaki diğer dağıtım merkezlerine yapacağı etkiyi incelemek için ayrıntılara inme seçeneğine de sahiptir. AWS Tedarik Zinciri ayrıca sizin verdiğiniz kararlardan sürekli olarak yeni şeyler öğrenerek zaman içinde daha iyi öneriler sunar.

Meslektaşlarınızla oy birliği sağlamanıza ve yeniden dengeleme eylemlerini uygulamanıza yardımcı olmak amacıyla, AWS Tedarik Zinciri size yerleşik, bağlamsal iş birliği özellikleri sağlar. Ekipler sohbet ettiğinde ve birbirlerine mesaj gönderdiğinde, risk ve önerilen seçenekler hakkındaki bilgiler paylaşılır. Bu, zayıf iletişimin neden olduğu hataları ve gecikmeleri azaltır ve böylece sorunları daha hızlı çözebilirsiniz.

Talep planlama

AWS Tedarik Zinciri Talep Planlaması daha isabetli talep tahminleri oluşturur, piyasa koşullarına uyum sağlar ve talep planlayıcılara fazla envanter maliyetlerinden ve atıklardan kaçınma konusunda yardımcı olmak üzere ekipler arasında iş birliği yapma gücü verir. AWS Tedarik Zinciri, talep planlamanın gerektirdiği manuel işleri ve tahmin yükünü ortadan kaldırmaya yardımcı olmak amacıyla geçmişe dönük satış verilerini ve gerçek zamanlı verileri (ör. açık siparişler) analiz etmek, tahminler oluşturmak ve modelleri sürekli bir biçimde ayarlayarak isabet oranını artırmak için makine öğrenimini kullanır. Değişen talep düzenlerinden ve kullanıcı girdilerinden yeni şeyler öğrenerek neredeyse gerçek zamanlı tahmin güncellemeleri de sunabilen AWS Tedarik Zinciri Talep Planlaması, şirketlere tedarik zinciri operasyonlarını proaktif biçimde ayarlama imkanı tanır.

Tedarik planlama

AWS Tedarik Zinciri Tedarik Planlaması; ham madde, bileşen ve son ürün alımlarını tahmin eder ve planlar. Bu özellik, Amazon'un yapay zekâ/makine öğrenimi tedarik planlama modellerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konusundaki yaklaşık 30 yıllık deneyimine dayanır ve elde tutma ve tasfiye maliyetleri gibi ekonomik faktörleri göz önünde bulundurur. AWS Tedarik Zinciri Tedarik Planlaması; AWS Tedarik Zinciri Talep Planlaması (veya başka bir talep planlama sistemi) tarafından oluşturulan talep tahminleri de dâhil olmak üzere AWS Tedarik Zinciri Veri Gölü'nden gelen kapsamlı ve standartlaştırılmış verileri kullanır. Kuruluşunuz, talepteki değişikliklere ve tedarikteki kesintilere daha iyi yanıt vererek gelişmiş hizmet düzeylerinden ve azalan stok maliyetlerinden yararlanır. Üretici müşteriler, malzeme listelerinde birden fazla seviyede bileşenler ve son ürünler için tedarik planları oluşturabilir ve talep değişkenliğini, gerçek satıcı teslim sürelerini ve sipariş sıklığını hesaba katarken stok hedeflerini dinamik olarak hesaplayarak stok ve sipariş karşılama oranlarını iyileştirebilir.

 

N-Katmanı Görünürlüğü

AWS Tedarik Zinciri N-Katmanı Görünürlüğü, görünürlüğü ve öngörüleri kuruluşunuzun ötesine, dış ticaret çözüm ortaklarınıza kadar genişletir. Bu görünürlük, siparişleri tedarikçilerle uyumlu hâle getirip onaylamanıza olanak tanıyarak planlama ve yürütme süreçlerinin doğruluğunu artırır. Tedarik planlarını onaylamak ve sipariş taahhütlerini almak için sadece birkaç adımda ticaret çözüm ortaklarınızı davet edin, ekleyin ve onlarla iş birliği yapın. Taahhütler ve onaylar çözüm ortaklarından alınır ve tedarik zinciri veri gölüne yazılır. Bu veriler daha sonra malzeme veya bileşen eksikliklerini belirlemek, tedarik planlarını yeni bilgilerle güncellemek ve daha bilgiye dayalı öngörüler sağlamak için kullanılabilir.

Sürdürülebilirlik

AWS Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliği, sürdürülebilirlik uzmanlarının ihtiyaç duydukları belgeleri ve veri kümelerini tedarikçi ağlarından elde etmeleri için daha güvenli ve verimli bir yol sağlamak adına N-Katmanı Görünürlüğü ile aynı temel teknolojiyi kullanır. Bu özellikler, verilerin tek bir denetlenebilir kaydına dayalı olarak çevresel ve sosyal yönetişim (ESG) bilgileri sağlamanıza yardımcı olur.

Yakında

AWS Tedarik Zinciri'nde Amazon Q

İş için özel olarak tasarlanmış ve müşterinin işine göre uyarlanabilen, yeni türden bir üretici yapay zeka (AI) destekli yardımcı olan Amazon Q, yakında AWS Tedarik Zinciri'nde kullanıma sunulacak. Envanter yöneticileriniz, tedarik ve talep planlayıcılarınız ve diğerleri, tedarik zincirinde neler olduğu, bunların neden meydana geldiği ve hangi önlemlerin alınması gerektiği konusunda akıllı yanıtlar alabilecek. Ek olarak, farklı tedarik zinciri seçenekleri arasındaki dengeleri anlamak için olasılık senaryolarını keşfedebilirsiniz.