AWS Tedarik Zinciri veri depolama alanı ve hizmetleri

AWS Tedarik Zinciri veri gölü, genişletilebilir kurallı bir veri modeli (CDM) ile veri yönetişimini, veri depolama alanını ve veri dönüşümü özelliklerini bir araya getirir. Veri gölü, farklı verileri anlamak, ayıklamak ve bir birleşik veri modeline dönüştürmek için makine öğrenimi (ML) modellerini kullanır. Veri gölü ayrıca mevcut kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemleriniz ve diğer tedarik zinciri yönetim sistemleriniz dahil çeşitli kaynaklardan veri alabilir. Bulut sunucunuzun çalıştığı her saat için 0,28 USD ücretlendirilirsiniz. Bu ücrete verileri içeri aktarma ve ilk 10 GB depolama alanı dahildir. Ücrete dahil olan 10 GB'ın ötesinde ek veri depolama alanı için depolanan her GB başına aylık 0,25 USD ödersiniz.

AWS Tedarik Zinciri Öngörüleri veri kullanımı

AWS Tedarik Zinciri Öngörüleri, talep dalgalanmalarına ve tedarik zinciri aksaklıklarına karşı dayanıklılığı artırmak için veri gölündeki tedarik zinciri verilerinizi analiz ederek eyleme geçirilebilir öngörüler sağlar. Oluşturulan öngörüler için kullanılan ürün SKU konumu kombinasyonlarının sayısına dayalı olarak ücretlendirilirsiniz. Bir ürün SKU konumu kombinasyonu, ürün SKU'larının sayısı ile fiziksel konum (mağaza, depo ve lojistik merkezleri gibi) sayısının kombinasyonu olarak tanımlanır. Örneğin, üç depo konumunda bulunan bir ürün SKU'su, üç ürün SKU konumu kombinasyonuna eşittir. SKU konumu kombinasyonu başına 0,13 USD ile 0,40 USD arasında değişen bir katmanlı fiyata göre ücretlendirilirsiniz.

AWS Tedarik Zinciri Talep Planlaması veri kullanımı

AWS Tedarik Zinciri Talep Planlaması, ML'yi kullanarak talebi tahmin eder. Talep tahminlerini oluşturmak için kullanılan ürün SKU konumu kombinasyonlarının sayısına dayalı olarak ücretlendirilirsiniz. SKU konumu kombinasyonu başına 0,10 USD ile 0,30 USD arasında değişen bir katmanlı fiyata göre ücretlendirilirsiniz.

AWS Tedarik Zinciri Tedarik Planlaması veri kullanımı

Tedarik Planlama, AWS Tedarik Zinciri Talep Planlaması (veya diğer talep planlama araçları) tarafından oluşturulan talep tahminlerinin yanı sıra ürün, tesis, malzeme listesi (BOM) ve envanter hakkındaki verilerle birlikte aktarım, üretim ve satın alma planları oluşturmak için kullanır. Müşteriler, AWS Tedarik Zinciri N-Katmanı Görünürlüğünü kullanarak bu tedarik planlarını harici ticaret ortaklarının birden fazla katmanıyla paylaşabilir. Bir bileşen SKU konumu kombinasyonu (CSLC), bileşen SKU'larının (ürünler, bileşenler veya hammaddeler) sayısı ile fiziksel konum (mağaza, depo ve lojistik merkezleri gibi) sayısının kombinasyonu olarak tanımlanır. İlk 1.000.000 CSLC için 0,30 USD ile 0,10 USD arasında değişen katmanlı bir fiyata göre ücretlendirilirsiniz. 1.000.000'dan fazla CSLC kullanıyorsanız lütfen fiyatlandırma için arayın.

AWS Tedarik Zinciri N-Katmanı Görünürlüğü

AWS Tedarik Zinciri N-Katmanı Görünürlüğü, müşteriler ile birden fazla tedarikçi katmanı arasındaki iletişimi kolaylaştırarak tedarik planlarına daha doğru yanıt verme ve yürütme döneminde talep veya arz değişikliklerini yönetme yeteneklerini geliştirir. Tedarik Planlama ve Öngörüler müşterileri, tahminleri yayınlamak ve birden fazla tedarikçi katmanıyla siparişleri onaylamak için N-Katmanı Görünürlüğünü kullanabilir ve böylece süreçlerin planlama ve yürütülme doğruluğunu artırır. N-Katmanı Görünürlüğü, Tedarik Planlama ve Öngörüler fiyatlandırmasına dahildir.

AWS Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliği veri kullanımı

AWS Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliği, sürdürülebilirlik uzmanlarının belgeleri ve veri kümelerini tedarikçi ağlarından elde etmeleri için daha güvenli ve verimli bir yol sunar. Bir ayda gönderilen veri istekleri başına ücretlendirilirsiniz. İlk 10.000 veri isteği için istek başına 3,00 USD ile 6,00 USD arasında değişen katmanlı bir fiyata göre ücretlendirilirsiniz. Ayda 10.000'den fazla veri isteği kullanıyorsanız lütfen fiyatlandırma için ulaşın.

AWS Tedarik Zinciri ücretsiz denemesi

Ücretsiz deneme ile AWS Tedarik Zinciri'ni kullanmaya başlayabilirsiniz. İlk AWS Tedarik Zinciri dağıtımınızın ilk 30 günü için şunları alırsınız:

  • AWS Tedarik Zinciri Öngörüleri ve Talep Planlaması için kullanılmak üzere 1.000 ürün SKU konumu kombinasyonu
  • AWS Tedarik Zinciri Tedarik Planlaması ve N-Katmanı Görünürlüğü için kullanılacak 1.000 bileşen SKU konum kombinasyonu. 
  • AWS Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliği için ücretsiz olarak 25 veri isteği.
  • 10 GB veri depolama alanı
     
Örnek: 1 Ocak'ta ücretsiz denemeye kaydolursanız 30 günlük ücretsiz denemenizin sonuna kadar bir AWS Tedarik Zinciri veri gölünde 10 GB'ye kadar veri depolayabilir ve en fazla 1.000'e kadar ürün SKU konumu kombinasyonu için öngörüler ya da talep planları edinebilirsiniz. 

*AWS Tedarik Zinciri kullanımınızla bağlantılı olarak Amazon Basit Depolama Hizmeti (S3) dahil ancak yalnızca bununla sınırlı olmamak üzere diğer herhangi bir AWS hizmetini kullandığınız takdirde, bu gibi diğer AWS hizmetlerini kullanımınız nedeniyle bu hizmetleri kullanımınız için geçerli fiyatlandırma koşullarına göre ücretlendirilirsiniz. 

Fiyatlandırma örnekleri

Örnek 1

ABD Doğu (K. Virginia) Bölgesindeki bir AWS Tedarik Zinciri müşterisi, kendi tedarik zinciri ağına ilişkin daha iyi görünürlüğe ihtiyaç duyuyor. 50 GB'lık tedarik zinciri verisini AWS Tedarik Zinciri'ne yüklüyor. Ek olarak, 25.000 ürün SKU konumu kombinasyonu genelinde bir tahmini envanter görünümü ve ML öngörüleri oluşturmak için AWS Tedarik Zinciri Öngörüleri'ni kullanıyor. Kullanıma dayalı olarak, aylık AWS Tedarik Zinciri faturası aşağıdaki gibi olur:

Veri depolama alanı

Veri depolama alanı saatleri: 30 gün x 24 saat x 0,28 USD = 201,60 USD/ay
Ek veri depolama alanı: GB başına ayda 0,25 USD'den 40 GB ek veri depolama alanı (veri depolama alanı için ilk 10 GB ücretsiz olduğundan) = 40 GB x 0,25 USD = 10 USD/ay

Toplam veri depolama alanı fiyatı = veri depolama alanı saatleri (201,6 USD) + ek veri depolama alanı (10 USD) = 211,60 USD

*Bu tutar, müşterinin aynı zamanda Amazon S3 için ödeme yapması halinde mutlak toplam veri depolama alanı fiyatını yansıtmayabilir.

AWS Tedarik Zinciri Öngörüleri veri kullanımı

Ürün SKU konumu kombinasyonu: 25.000
Katman 1: 25.000 ürün SKU konumu kombinasyonu x 0,40 USD (Katman 1 fiyatı) = 10.000 USD

Toplam aylık fiyat: veri depolama alanı toplamı (211,6 USD) + AWS Tedarik Zinciri Öngörüleri veri kullanımı toplamı (10.000 USD) = 10.211,60 USD

Örnek 2

ABD Batı (Oregon) Bölgesindeki bir AWS Tedarik Zinciri müşterisi, kendi tedarik zinciri ağına ilişkin daha iyi görünürlüğe ihtiyaç duyuyor. 900 GB'lık tedarik zinciri verisini AWS Tedarik Zinciri'ne yüklüyor. Ek olarak, 1.000.000 ürün SKU konumu kombinasyonu genelinde bir tahmini envanter görünümü ve ML öngörüleri oluşturmak için AWS Tedarik Zinciri'ni kullanıyor. Ayrıca 200.000 ürün SKU konumu kombinasyonu genelinde bir tahmini envanter görünümü oluşturmak için AWS Tedarik Zinciri Talep Planlaması'nı kullanıyor. 500.000 bileşen SKU konum kombinasyonu için tedarik planları oluşturmak amacıyla AWS Tedarik Zinciri Tedarik Planlaması ve N-Katmanı Görünürlüğünü ve ayda 5000 veri isteği gönderip almak için AWS Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliğini kullanıyor. Kullanıma dayalı olarak, aylık AWS Tedarik Zinciri faturası aşağıdaki gibi olur:

Veri depolama alanı

Veri depolama alanı saatleri: 30 gün x 24 saat x 0,28 USD = 201,60 USD/ay
Ek veri depolama alanı: GB başına ayda 0,25 USD'den 890 GB ek veri depolama alanı (veri depolama alanı için ilk 10 GB ücretsiz olduğundan) = 890 GB x 0,25 USD = 222,50 USD/ay

Toplam veri depolama alanı fiyatı = veri depolama alanı saatleri (201,60 USD) + ek veri depolama alanı (222,50 USD) = 424,10 USD

*Bu tutar, müşterinin aynı zamanda Amazon S3 için ödeme yapması halinde mutlak toplam veri depolama alanı fiyatını yansıtmayabilir.

AWS Tedarik Zinciri Öngörüleri veri kullanımı
Ürün SKU konumu kombinasyonu: 1.000.000
Katman 1: 100.000 ürün SKU konumu kombinasyonu x 0,40 USD (Katman 1 fiyatı) = 40.000 USD
Katman 2: 900.000 ürün SKU konumu kombinasyonu x 0,13 USD (Katman 2 fiyatı) = 117.000 USD

Toplam AWS Tedarik Zinciri Öngörüleri veri kullanımı = Katman 1 (40.000 USD) + Katman 2 (117.000 USD) = 157.000 USD

AWS Tedarik Zinciri Talep Planlaması veri kullanımı
Ürün SKU konumu kombinasyonu: 200.000
Katman 1: 100.000 ürün SKU konumu kombinasyonu x 0,30 USD (Katman 1 fiyatı) = 30.000 USD
Katman 2: 100.000 ürün SKU konumu kombinasyonu x 0,10 USD (Katman 2 fiyatı) = 10.000 USD

Toplam AWS Tedarik Zinciri Talep Planlaması veri kullanımı = Katman 1 (30.000 USD) + Katman 2 (10.000 USD) = 40.000 USD

AWS Tedarik Zinciri Tedarik Planlaması ve N-Katmanı Görünürlüğü veri kullanımı
Bileşen SKU konumu kombinasyonları: 500.000
Katman 1: 100.000 bileşen SKU konumu kombinasyonu x 0,30 USD (Katman 1 fiyatı) = 30.000 USD
Katman 2: 400.000 bileşen SKU konumu kombinasyonu x 0,10 USD (Katman 2 fiyatı) = 40.000 USD

Toplam AWS Tedarik Zinciri Tedarik Planlaması ve N-Katmanı Görünürlüğü veri kullanımı =
Katman 1 (30.000 USD) + Katman 2 (40.000 USD) = 50.000 USD

AWS Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliği veri kullanımı
Aylık veri isteği: 5.000
Katman 1: 1.000 Veri İsteği x 6,00 USD (Katman 1 fiyatı) = 6.000 USD
Katman 2: 4.000 Veri İsteği x 3,00 USD (Katman 2 fiyatı) = 12.000 USD

Toplam AWS Tedarik Zinciri Tedarik Sürdürülebilirliği veri kullanımı =
Katman 1 (6.000 USD) + Katman 2 (12.000 USD) = 18.000 USD

Toplam aylık fiyat:
veri depolama toplamı (424,10 USD) + AWS Tedarik Zinciri Öngörüleri veri kullanımı toplamı (157.000 USD) + AWS Tedarik Zinciri Talep Planlama veri kullanımı toplamı (40.000 USD) + AWS Tedarik Zinciri Tedarik Planlama ve N-Katmanı Görünürlüğü veri kullanımı toplamı (50.000 USD) + AWS Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliği veri kullanımı toplamı (18.000 USD) = 265.424,10 USD

Ek fiyatlandırma kaynakları

AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı

Aylık AWS maliyetlerinizi kolayca hesaplayın

Fiyatlandırma yardımı alın

Kişiselleştirilmiş bir fiyat teklifi almak için AWS uzmanlarıyla iletişime geçin