AWS Tedarik Zinciri veri depolama alanı ve hizmetleri

AWS Tedarik Zinciri veri gölü, genişletilebilir kurallı bir veri modeli (CDM) ile veri yönetişimini, veri depolama alanını ve veri dönüşümü özelliklerini bir araya getirir. Veri gölü, farklı verileri anlamak, ayıklamak ve bir birleşik veri modeline dönüştürmek için makine öğrenimi (ML) modellerini kullanır. Veri gölü ayrıca mevcut kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemleriniz ve diğer tedarik zinciri yönetim sistemleriniz dahil çeşitli kaynaklardan veri alabilir. Veri depolama alanı saati başına 0,28 USD ücret ödersiniz. Bu ücrete veri içeri aktarımı ve ilk 10 GB'lık depolama alanı dahildir. Ücrete dahil olan 10 GB'ın ötesinde ek veri depolama alanı için depolanan her GB başına aylık 0,25 USD ödersiniz.

AWS Tedarik Zinciri Öngörüleri veri kullanımı

AWS Tedarik Zinciri Öngörüleri, talep dalgalanmalarına ve tedarik zinciri aksaklıklarına karşı dayanıklılığı artırmak için veri gölündeki tedarik zinciri verilerinizi analiz ederek eyleme geçirilebilir öngörüler sağlar. Oluşturulan öngörüler için kullanılan ürün SKU konumu kombinasyonlarının sayısına dayalı olarak ücretlendirilirsiniz. Bir ürün SKU konumu kombinasyonu, ürün SKU'larının sayısı ile fiziksel konum (mağaza, depo ve lojistik merkezleri gibi) sayısının kombinasyonu olarak tanımlanır. Örneğin, üç depo konumunda bulunan bir ürün SKU'su, üç ürün SKU konumu kombinasyonuna eşittir. SKU konumu kombinasyonu başına 0,065 USD ile 0,40 USD arasında değişen bir katmanlı fiyata göre ücretlendirilirsiniz.

AWS Tedarik Zinciri Talep Planlaması veri kullanımı

AWS Tedarik Zinciri Talep Planlaması, ML'yi kullanarak talebi tahmin eder. Talep tahminlerini oluşturmak için kullanılan ürün SKU konumu kombinasyonlarının sayısına dayalı olarak ücretlendirilirsiniz. SKU konumu kombinasyonu başına 0,035 USD ile 0,30 USD arasında değişen bir katmanlı fiyata göre ücretlendirilirsiniz.

AWS Tedarik Zinciri ücretsiz denemesi

Ücretsiz deneme ile AWS Tedarik Zinciri'ni kullanmaya başlayabilirsiniz. İlk AWS Tedarik Zinciri dağıtımınızın ilk 60 günü için şunları alırsınız:

  • AWS Tedarik Zinciri Öngörüleri ve Talep Planlaması için kullanılmak üzere 1.000 ürün SKU konumu kombinasyonu
  • 10 GB veri depolama alanı

Örneğin: 1 Ocak'ta ücretsiz denemeye kaydolursanız 60 günlük ücretsiz denemenizin sonuna kadar bir AWS Tedarik Zinciri veri gölünde 10 GB'a kadar veri depolayabilir ve en fazla 1.000'e kadar ürün SKU konumu kombinasyonu için öngörüler ya da talep planları edinebilirsiniz. 

*AWS Tedarik Zinciri kullanımınızla bağlantılı olarak Amazon Basit Depolama Hizmeti (S3) dahil ancak yalnızca bununla sınırlı olmamak üzere diğer herhangi bir AWS hizmetini kullandığınız takdirde, bu gibi diğer AWS hizmetlerini kullanımınız nedeniyle bu hizmetleri kullanımınız için geçerli fiyatlandırma koşullarına göre ücretlendirilirsiniz. 

Fiyatlandırma örnekleri

Örnek 1

ABD Doğu (K. Virginia) Bölgesindeki bir AWS Tedarik Zinciri müşterisi, kendi tedarik zinciri ağına ilişkin daha iyi görünürlüğe ihtiyaç duyuyor. 50 GB'lık tedarik zinciri verisini AWS Tedarik Zinciri'ne yüklüyor. Ek olarak, 25.000 ürün SKU konumu kombinasyonu genelinde bir tahmini envanter görünümü ve ML öngörüleri oluşturmak için AWS Tedarik Zinciri Öngörüleri'ni kullanıyor. Kullanıma dayalı olarak, aylık AWS Tedarik Zinciri faturası aşağıdaki gibi olur:

Veri depolama alanı

Veri depolama alanı saatleri: 30 gün x 24 saat x 0,28 USD = 201,60 USD/ay
Ek veri depolama alanı: GB başına ayda 0,25 USD'den 40 GB ek veri depolama alanı (veri depolama alanı için ilk 10 GB ücretsiz olduğundan) = 40 GB x 0,25 USD = 10 USD/ay

Toplam veri depolama alanı fiyatı = veri depolama alanı saatleri (201,6 USD) + ek veri depolama alanı (10 USD) = 211,60 USD

*Bu tutar, müşterinin aynı zamanda Amazon S3 için ödeme yapması halinde mutlak toplam veri depolama alanı fiyatını yansıtmayabilir.

AWS Tedarik Zinciri Öngörüleri veri kullanımı

Ürün SKU konumu kombinasyonu: 25.000
Katman 1: 25.000 ürün SKU konumu kombinasyonu x 0,40 USD (Katman 1 fiyatı) = 10.000 USD

Toplam aylık fiyat: veri depolama alanı toplamı (211,6 USD) + AWS Tedarik Zinciri Öngörüleri veri kullanımı toplamı (10.000 USD) = 10.211,60 USD

Örnek 2

ABD Batı (Oregon) Bölgesindeki bir AWS Tedarik Zinciri müşterisi, kendi tedarik zinciri ağına ilişkin daha iyi görünürlüğe ihtiyaç duyuyor. 900 GB'lık tedarik zinciri verisini AWS Tedarik Zinciri'ne yüklüyor. Ek olarak, 1.000.000 ürün SKU konumu kombinasyonu genelinde bir tahmini envanter görünümü ve ML öngörüleri oluşturmak için AWS Tedarik Zinciri'ni kullanıyor. Ayrıca 200.000 ürün SKU konumu kombinasyonu genelinde bir tahmini envanter görünümü oluşturmak için AWS Tedarik Zinciri Talep Planlaması'nı kullanıyor. Kullanıma dayalı olarak, aylık AWS Tedarik Zinciri faturası aşağıdaki gibi olur:

Veri depolama alanı

Veri depolama alanı saatleri: 30 gün x 24 saat x 0,28 USD = 201,60 USD/ay
Ek veri depolama alanı: GB başına ayda 0,25 USD'den 890 GB ek veri depolama alanı (veri depolama alanı için ilk 10 GB ücretsiz olduğundan) = 890 GB x 0,25 USD = 222,50 USD/ay

Toplam veri depolama alanı fiyatı = veri depolama alanı saatleri (201,60 USD) + ek veri depolama alanı (222,50 USD) = 424,10 USD

*Bu tutar, müşterinin aynı zamanda Amazon S3 için ödeme yapması halinde mutlak toplam veri depolama alanı fiyatını yansıtmayabilir.

AWS Tedarik Zinciri Öngörüleri veri kullanımı
Ürün SKU konumu kombinasyonu: 1.000.000
Katman 1: 100.000 ürün SKU konumu kombinasyonu x 0,40 USD (Katman 1 fiyatı) = 40.000 USD
Katman 2: 900.000 ürün SKU konumu kombinasyonu x 0,13 USD (Katman 2 fiyatı) = 117.000 USD

Toplam AWS Tedarik Zinciri Öngörüleri veri kullanımı = Katman 1 (40.000 USD) + Katman 2 (117.000 USD) = 157.000 USD

AWS Tedarik Zinciri Talep Planlaması veri kullanımı
Ürün SKU konumu kombinasyonu: 200.000
Katman 1: 100.000 ürün SKU konumu kombinasyonu x 0,30 USD (Katman 1 fiyatı) = 30.000 USD
Katman 2: 100.000 ürün SKU konumu kombinasyonu x 0,10 USD (Katman 2 fiyatı) = 10.000 USD

Toplam AWS Tedarik Zinciri Talep Planlaması veri kullanımı = Katman 1 (30.000 USD) + Katman 2 (10.000 USD) = 40.000 USD

Toplam aylık fiyat: veri depolama alanı toplamı (424,10 USD) + AWS Tedarik Zinciri Öngörüleri veri kullanımı toplamı (157.000 USD) + AWS Tedarik Zinciri Talep Planlaması veri kullanımı toplamı (40.000 USD) = 197.424,10 USD

Ek fiyatlandırma kaynakları

AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı

Aylık AWS maliyetlerinizi kolayca hesaplayın

Fiyatlandırma yardımı alın

Kişiselleştirilmiş bir fiyat teklifi almak için AWS uzmanlarıyla iletişime geçin