Veri Ambarı, Veri Gölü ve Veri Reyonu Arasındaki Fark Nedir?

Veri ambarları, veri gölleri ve veri reyonları farklı bulut depolama çözümleridir. Bir veri ambarı, verileri yapılandırılmış bir biçimde depolar. Analiz ve iş zekası için önceden işlenmiş verilerin yer aldığı merkezi bir depodur. Bir veri reyonu, bir şirketin finans, pazarlama veya satış departmanı gibi belirli bir iş biriminin ihtiyaçlarını karşılayan bir veri ambarıdır. Öte yandan veri gölü, ham veriler ve yapılandırılmamış veriler için merkezi bir havuzdur. Verileri önce depolayabilir ve daha sonra işleyebilirsiniz.

Veri ambarları, veri reyonları ve veri gölleri arasındaki benzerlikler

Günümüzde kuruluşların gittikçe artan hacimdeki verilere erişimi bulunuyor. Ancak, pratik faydalarını ortaya çıkarmak için ham verileri sınıflandırmaları, işlemeleri, filtrelemeleri ve analiz etmeleri gerekiyor. Aynı zamanda, mevzuata uygunluk için sıkı veri koruma ve güvenlik uygulamalarını izlemeleri de gerekiyor. Örneğin, kuruluşların izlemesi gereken uygulamalar arasında şunlar yer alıyor:

 • Uygulamalar, satıcılar, Nesnelerin İnterneti (IoT), sensörler ve diğer üçüncü taraflar gibi farklı kaynaklardan veri toplama.
 • Verileri tutarlı, güvenilir ve faydalı bir format halinde işleme. Örneğin kuruluşlar, sistemdeki tüm tarihlerin aynı formatta olmasını sağlamak veya günlük raporların özetini almak için verileri işleyebilir.
 • XML dosyalarını makine öğrenimi yazılımı için biçimlendirerek veya insanlar için raporlar oluşturarak verileri hazırlama.

Kuruluşlar, veri analizi sonuçların ulaşmak için çeşitli araç ve çözümler kullanır. Veri ambarları, veri reyonları ve veri gölleri, verilerin depolanmasına yardımcı olan çözümlerdir.

XML hakkında daha fazla bilgi edinin »

Bulut tabanlı veri ambarı, veri gölü ve veri reyonunun avantajları

Bu depolama çözümlerinin üçü de verilerinizin erişilebilirliğini, güvenilirliğini ve güvenliği artırmaya yardımcı olur. Bunları nasıl kullanabileceğinize dair bazı örnekler şunlardır:

 • İş verilerinizi analiz için güvenli şekilde depolama
 • Sınırsız veri hacmini ihtiyaç duyduğunuz süre boyunca depolama
 • Birden çok iş sürecinden veri entegrasyonuyla siloları yıkma
 • Geçmiş verileri veya eski veritabanlarını analiz etme
 • Gerçek zamanlı ve toplu veri analizleri gerçekleştirme

Ek olarak, çözümlerin üçü de uygun maliyetlidir. Yalnızca kullandığınız depolama alanı için ödeme yaparsınız. Tüm verilerinizi depolayabilir, bunları örüntü ve trendler için analiz edebilir ve ilgili bilgileri iş operasyonlarınızı optimize etmek için kullanabilirsiniz.

Temel farklılıklar: veri ambarları ve veri reyonları

Veri ambarı, işlem tabanlı sistemlerden ve iş fonksiyonu uygulamalarından gelen verileri depolayan ilişkisel bir veritabanıdır. Ambardaki tüm veriler yapılandırılmıştır veya tablolar halinde önceden modellenmiştir. Veri yapısı ve şeması, hızlı SQL sorguları için optimize olacak şekilde tasarlanmıştır. Veri reyonu, aynı teknoloji için farklı bir pazarlama terimidir. Aynı zamanda bir ilişkisel veritabanıdır ancak pratikteki kullanımı veri ambarından büyük ölçüde farklıdır. Farklılık içerdiği ana noktalar aşağıda verilmiştir.

SQL hakkında daha fazla bilgi edinin »

Veri kaynakları

Veri ambarları, hem harici hem de dahili birden çok kaynağa sahiptir. Herhangi bir yerden veri ayıklayabilir, yapılandırılmış bir biçime dönüştürebilir ve bunu ambarınıza yükleyebilirsiniz. Veri reyonları daha az veri kaynağı içerir ve boyut olarak daha küçük olma eğilimindedir.

Odak noktası

Veri ambarları tipik olarak birden çok iş biriminden veri depolar. Kapsamlı analiz için kuruluş genelinden merkezi olarak veri entegre ederler. Veri reyonları tek konulu odak noktası içerir ve doğası gereği daha az merkezidir. Genellikle başka bir mevcut veri ambarından bilgi filtreler ve özetlerler.

Kullanım

Veri ambarlarında depolanan verilere birden çok kullanıcı ve proje ihtiyaç duyar. Dolayısıyla, ambarlar genellikle daha uzun bir kullanım ömrüne sahiptir ve yapıları daha karmaşıktır. Diğer yandan veri reyonları sınırlı kullanımla proje odaklı olabilir. Ekipler, kurumsal veri ambarlarından veri reyonları oluşturmayı ve kullanım örneği sona erince bunları sonlandırmayı tercih ederler.

Tasarım yaklaşımı

Veri bilimcileri, bir veri ambarı tasarlarken yukarıdan aşağıya yaklaşımını kullanırlar. Önce tüm mimariyi planlar, zorlukları ortaya çıktıkça çözerler. Ancak, veri reyonunda veri mühendisi değerler, veri türleri ve harici veri kaynakları gibi ayrıntıları halihazırda bilmektedir. Veri reyonu tasarımında uygulamayı başından planlayabilir ve aşağıdan yukarıya yaklaşımını benimseyebilirler.

 

Özellikler Veri Ambarı Veri Reyonu
Kapsam

Merkezidir, birden çok konu alanı birbirine entegredir

Merkezi değildir, özel konu alanı içerir

Kullanıcılar

Kuruluş çapında

Tek bir topluluk veya departman

Veri kaynağı

Pek çok kaynak

Tek bir veya birkaç kaynak ya da halihazırda veri ambarında toplanmış verinin bir kısmı

Boyut

Büyük, 100'lerce gigabayttan petabayta kadar olabilir

Küçük, genellikle 10'larca gigabayt ölçeğinde

Tasarım

Yukarıdan aşağıya

Aşağıdan yukarıya

Veri ayrıntısı

Tam, ayrıntılı veri

Özetlenmiş veri tutabilir

 

Veri Ambarları hakkında daha fazla bilgi edinin

Veri Reyonları hakkında daha fazla bilgi edinin

Temel farklılıklar: veri ambarları ve veri gölleri

Veri ambarı ve veri gölü ilişkili ancak temel farklar taşıyan iki farklı teknolojidir. Veri ambarları yapılandırılmış verileri depolarken, veri gölü her ölçekteki her çeşit veriyi depolamanızı sağlayan merkezi bir depodur. Veri gölü daha fazla depolama seçeneği sunar, daha karmaşıktır ve veri ambarına kıyasla farklı kullanım örnekleri bulunur. Farklılık içerdiği ana noktalar aşağıda verilmiştir.

Veri kaynakları

Veri gölleri ve veri ambarlarının her ikisi de sınırsız veri kaynağına sahip olabilir. Ancak, veri ambarı oluşturma süreci verileri kaydedebilmenizden önce şemanızı tasarlamanızı gerektirir. Sisteme yalnızca yapılandırılmış verileri yükleyebilirsiniz. Bunun tersine, veri gölleri bu gibi gereksinimler içermez. Web sunucusu günlükleri, tıklama akışları, sosyal medya ve sensör verileri gibi yapılandırılmamış ve yarı yapılandırılmış verileri depolayabilirler.

Ön işleme

Veri ambarı tipik olarak depolama öncesinde ön işleme gerektirir. Veri kümelerini önceden temizlemek, filtrelemek ve yapılandırmak için ayıkla, dönüştür ve yükle (ETL) araçları kullanılır. Buna karşılık veri gölleri her türlü veriyi tutar. Ön işleme yapmak isteyip istemediğinizi seçme esnekliğine sahip olursunuz. Kuruluşlar genellikle ayıkla, yükle ve dönüştür (ELT) araçlarını kullanırlar. Önce veriyi veri gölüne yüklerler ve yalnızca gerektiğinde dönüştürürler.

Veri kalitesi

Veri ambarı, işlemeyi önceden gerçekleştirebilmeniz nedeniyle daha güvenilir olma eğilimindedir. Veri tekilleştirme, sınıflandırma, özetleme ve doğrulama gibi birden çok işlev veri doğruluğunu temin etmek için önceden gerçekleştirilebilir. Önceden hiçbir kontrol yapılmadığı takdirde mükerrer veya hatalı ya da doğrulanmamış veriler veri gölünde yer alabilir.

Performans

Veri ambarı, en hızlı sorgu performansı için tasarlanmıştır. İşletme kullanıcıları, raporları daha verimli şekilde oluşturabilmek için veri ambarlarını tercih ederler. Buna karşılık veri gölü mimarisi, depolama hacmi ve maliyetine performanstan daha fazla öncelik verir. Daha düşük bir maliyetle daha yüksek bir depolama hacmi elde edersiniz ve halen verilere makul hızlarda erişebilirsiniz.

 

Özellikler Veri Ambarı Veri Gölü
Veri

İşlem tabanlı sistemlerden, operasyonel veritabanlarından ve iş kolu uygulamalarından alınan ilişkisel veriler

Yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış olanlar dahil tüm veriler

Şema

Genellikle veri ambarı uygulaması öncesinde tasarlanır ancak analiz zamanında da yazılabilir

(yazma sırasında şema veya okuma sırasında şema)

Analiz sırasında yazılır (okuma sırasında şema)

Fiyat/Performans

Yerel depolama alanıyla en hızlı sorgu sonuçları

Düşük maliyetli depolama ve işlem-depolama ayrıştırmasıyla hızlanan sorgu sonuçları

Veri kalitesi

Doğru olarak kabul edilen, seçkin içeriğe sahip veriler

Seçilmiş veya seçilmemiş tüm veriler (yani ham veriler)

Kullanıcılar

İş analistleri, veri bilimciler ve veri geliştiriciler

İş analistleri (seçilmiş verileri kullanan), veri bilimciler, veri geliştiriciler, veri mühendisleri ve veri mimarları

Analitik

Toplu raporlama, iş zekası ve görselleştirmeler

Makine öğrenimi, keşif analizi, veri keşfi, akış, operasyonel analiz, büyük veri ve profil oluşturma

  Veri Ambarları hakkında daha fazla bilgi edinin Veri Gölleri hakkında daha fazla bilgi edinin

Veri gölleri, veri ambarları veya veri reyonları ne zaman kullanılır?

Çoğu büyük kuruluş depolama altyapısında veri gölleri, veri ambarları ve veri reyonlarının bir kombinasyonunu kullanmaktadır. Tipik olarak, tüm veriler bir veri gölüne alınır ve ardından çeşitli kullanım örnekleri için farklı veri ambarları ve veri reyonlarına yüklenir. Teknoloji kararı, aşağıda açıklandığı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. 

Esneklik

Genel olarak, veri gölleri daha düşük bir maliyetle daha fazla esneklik sunar. Farklı ekipler, aynı verilere kendi seçtikleri analiz araçlarını ve çerçeveleri kullanarak erişebilirler. Veri yapılarını, şemayı ve dönüşümleri tanımlama ihtiyacı olmadığından zamandan tasarruf edebilirsiniz.

Veri türleri

Müşteri ve iş süreci verileri gibi ilişkisel verileri depolamak istediğinizde veri ambarı daha iyi bir seçimdir. Büyük miktarda ilişkisel veriye sahipseniz ekibiniz belirli iş ihtiyaçlarına yönelik olarak birkaç veri reyonu oluşturmayı düşünebilir. Örneğin, muhasebe departmanı bilanço tablolarını muhafaza etmek ve müşteri hesap ekstrelerini hazırlamak için bir veri reyonu oluştururken, pazarlama departmanı reklam kampanyalarını optimize etmek için başka bir veri reyonu oluşturabilir.

Maliyet ve hacim

Bir veri ambarı, yüzlerce petabayt (PB) ölçeğinde veriyi verimli şekilde ele alabilir. Veri gölleri, özellikle yüksek sayıda görüntü ve video başta olmak üzere, daha fazla hacim için nispeten daha düşük bir maliyet sunar. Ancak, her kuruluşun bu düzeydeki bir ölçeğe ihtiyacı olmayabilir. 

AWS, veri depolama ihtiyaçlarınız konusunda nasıl yardımcı olabilir?

AWS, tüm analiz ihtiyaçlarınıza uyum sağlayan en kapsamlı analiz hizmetleri seçeneklerini sunar. Sektörlerin ve her ölçekten kuruluşun verileri kullanarak işlerini dönüştürmesini sağlıyoruz. AWS'yi nasıl kullanabileceğinize dair bazı örnekler şunlardır:

 • Veri ambarı ve veri reyonu gereksinimleriniz için Amazon Redshift'i kullanın. Operasyonel veritabanlarınız, veri gölünüz, veri ambarınız ve binlerce üçüncü taraf veri kümeniz genelindeki karmaşık, ölçeklendirilmiş veriler üzerinde gerçek zamanlı ve tahmine dayalı analizler yürüterek entegre öngörüler elde edin. Makine öğrenimi modellerini kolaylıkla otomatik olarak oluşturabilir, eğitebilir ve dağıtabilirsiniz.
 • Bir veri gölünü günler içinde oluşturmak, yönetmek ve güvenli hale getirmek için AWS Lake Formation'ı kullanın. Tüm veri kaynaklarınızdaki verileri hızla içeri aktarın, ardından bunları merkezi bir veri kataloğunda tanımlayıp yönetin.
 • Büyük veri analizi, yapay zeka, makine öğrenimi ve yüksek performanslı bilgi işlem uygulamaları için özel veri gölleri oluşturmak üzere Amazon S3'ü kullanın.

Hemen ücretsiz bir hesap oluşturarak AWS'de veri depolamayı kullanmaya başlayın.

AWS için Sonraki Adımlar

Veritabanı hizmetleri hakkında daha fazla bilgi edinin
Veri ambarlarıyla oluşturmaya başlayın

AWS'de veri ambarlarını nasıl kullanmaya başlayacağınızı öğrenin

Daha fazla bilgi edinin 
Ücretsiz bir hesap için kaydolun
Veri reyonlarıyla oluşturmaya başlayın

AWS'de veri reyonlarını nasıl kullanmaya başlayacağınızı öğrenin

Daha fazla bilgi edinin 
Konsolda oluşturmaya başlayın
Veri gölleriyle oluşturmaya başlayın

AWS'de veri göllerini nasıl kullanmaya başlayacağınızı öğrenin

Daha fazla bilgi edinin